Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Broeder Gerardo Broeders overleden

Broeder Gerardo Broeders overleden

Op zaterdag 23 juli 2022 overleed plotseling te Tilburg br. Gerardo Broeders, penitent.
Hij was 85 jaar oud en 68 jaar lid van de Congregatie van de Broeders Penitenten, waarvan hij 25 jaar lang overste was.
Binnen onze parochie was broeder Gerardo jarenlang inzetbaar voor toren Frater Andreas als voorganger van eucharistievieringen en uitvaarten, met name voor de Heilig Kruiskerk.  Zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 29 juli om 11.00 uur in de kapel van de Capucijnen aan de Korvelseweg 165, aanstaande vrijdag 29 juli om 11.00 uur, waarna hij begraven wordt bij zijn medebroeders op de begraafplaats bij de kerk O.L.Vrouw Tenhemelopneming te Handel.  De viering is ook te volgen via de livestreamverbinding https://kapucijnen.onlinekijker.nl

Voordat Broeder Gerardo in onze parochie kwam assisteren, was hij werkzaam in Chili. Hij had niet de intentie priester te worden, maar de bisschop vroeg hem omdat er ook in Chili een groot priestertekort was en is. Hij is in Chili gewijd. Meer dan twintig jaar heeft hij zich ingezet voor de mensen. Gerardo wilde eigenlijk niet terug, maar in Nederland was hij ook hard nodig in zijn congregatie. 
In Chili was de kerk traditioneler dan in Nederland. Maar Broeder Gerardo kon de overstap naar Nederland goed maken. Begin jaren ´90 begon hij op uitnodiging van Lau Bijl met zijn assistentie in de H. Kruiskerk. 
In die tijd gooide Broeder Gerardo er nog wel eens een Portugees woord tussen. We mochten ook weten dat hij Chili miste. Hij combineerde zijn assistentschap met bestuurswerk voor de congregatie. Maar steeds meer groeide hij mee met de ontwikkeling van de Kruiskerk. Hij was er op een hele bescheiden manier aanwezig, al wist hij wel wat hij wilde. (Daar kwam hij ook wel voor uit!)
Broeder Gerardo was priester maar wilde als broeder worden aangesproken omdat hij een Broeder Penitent was. Hij stond open voor mensen en samenwerken. Zijn rust en zijn humor speelden daarin mee. Op feestavonden van het koor kon hij verrassend voor de dag komen. 
Hij kon ook intens genieten van het leven. Hij gunde zichzelf ook een ontspannen vakantie in een hotel. Elk jaar naar Ootmarsum om te wandelen, te lezen en lekker te eten. Uiteindelijk moest Gerardo zich uit de parochie terug trekken vanwege het werk van de congregatie, als algemeen overste, maar ook vanwege zijn afnemende gezondheid. 

Beste Broeder Gerardo,
Jij hield er niet van om in het middelpunt te staan en uitvoerig geprezen te worden.
Daarom hier kort maar krachtig: DANKJEWEL. OBRIGADO!
Heel veel dank voor alles wat je voor de parochie gedaan hebt!
Het ga je goed. Adieu!
Mede namens veel parochianen,

Peter Derks, pastoraal werker.