Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 16 -17 juli 2022

Nieuwsbrief 16 -17 juli 2022

Nieuwsbrief
Aflevering 2022-10
16 - 17 juli 2022


In deze aflevering:
- Komkommertijd.
- Beleef je vakantie!
- Wij geloven dat er méér is...
- Tijd voor elkaar.
- Eetcafé Thuis bij Peerke.
- MIVA kerkcollecte.
- Cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners.
- Dag Kievitshorst.
- Afscheid Wandelboskoor.
- De tien vakantiegeboden van kardinaal Godfried Daneels.
- Vieringen in de komende weken.
- Algemene gegevens.


Komkommertijd.
Nog even en de vakantietijd gaat beginnen. Voor sommigen is het misschien al zover. even een tijd van niets doen, nieuwe bestemmingen verkennen, luieren in de zon, tijd om zorgeloos te kunnen genieten van het leven. De politiek sluit zijn kamers, scholen gaan dicht en bedrijven werken op halve kracht. Een tijd waar er niet veel te doen is, er weinig nieuws valt te melden. Het is komkommertijd. 
Waarom gebruiken we eigenlijk komkommers en niet een van die vele andere groenten die in de zomer geoogst worden? Misschien wel omdat de adel in vroegere tijden in de zomer de stad uit gingen, waardoor kleermakers bijna niets verdiende en alleen maar komkommers konden eten. 
Misschien komt het wel vanuit het Duits: Sauregurkenzeit (augurkentijd), een verbastering van Zorés und Jókresszeit. Deze woorden komen van de Hebreeuwse woorden zarót en jakrút, wat letterlijk tijd van nood en treurnis betekent. Joden herdenken in de zomer de dag waarop de tempel in Jeruzalem werd verwoest tweeduizend jaar geleden. wekenlang vasten ze om stil te staan bij deze tragische gebeurtenis en hopen op de dag dat de tempel opnieuw zal worden opgebouwd. 
Onze tempel, die wij kerk noemen, lijkt ook bijna te verdwijnen. Gebouwen worden steeds leger, steeds minder mensen lijken zich te willen verbinden met de kerk of zich in te willen zetten voor Gods dienstwerk. God lijkt ver te zoeken in de harten van veel mensen. Wordt onze 'tempel' ook verwoest? Gaat onze kerk verdwijnen? Leven we in een grote tijd van nood en treurnis? 
Misschien is het een tijd waar crisis ons leven lijkt te regeren en een tijd waarin we weinig doen. Maar juist wanneer de wereld stiller wordt om ons heen, kunnen we nieuwe dingen ontdekken waar we normaal geen aandacht voor hebben. De komkommertijd is immers en tijd van oogsten. 
Komkommers zijn wellicht het voedsel van de arme klerenmaker en een vrucht met veel water en een milde smaak. Maar dat maakt de komkommer zeer geschikt om er veelvuldig van te eten. En in de milde waterige smaak rijke vruchten ontdekken. Zolang we Gods vruchten, hoe waterig en mild ook, blijven proeven, zal Gods tempel altijd blijven bestaan. 
De komkommertijd is een tijd van even helemaal niet én een tijd om volop te genieten van al die mooie vruchten die God ons geeft. 
Eva Hermans.
 

Beleef je vakantie!
Het is bijna vakantietijd. Althans voor de mensen met schoolgaande kinderen. Ik ben daar niet aan gebonden en dan is vakantie op een eerder dan wel later tijdstip. 
Dit jaar mochten we met een gezelschap naar Noord-Italië, samen met de bus naar Rodeneck, een lein dorp op een plateau in Süd-Tirol. Een bestemming die wij al kenden, een prachtige omgeving, een mooi hotel en bekende reisgenoten. 
Vanuit het hotel kijken we uit op het plaatselijke kerkje. 
Elke ochtend en avond klinkt nog het Angelus, rond het middaguur waarschijnlijk ook maar dan zijn we er niet. Een aantal jaren geleden waren we met een aantal mensen van de groep al eens in de kerk geweest maar toen alleen om te kijken. 
Dit jaar stelde ik aan de reisleiding voor om een korte viering te houden ergens in de loop van de week. Ze waren niet gelijk heel enthousiast, maar wilden het wel een kans geven. Dus iets voorbereidt en meegenomen, bekende liedteksten en wat gebeden. We zouden wel zien. 
Het was een mooie week, lekker weer, fijne excursies en tussendoor kunnen genieten van een hapje en een drankje op zijn tijd. Goede gesprekken ook. Een van de dagen waren we wat eerder terug dan gepland. Die tijd kon gebruikt worden voor een bezoek aan de kerk. de hele bus ging mee naar binnen, inclusief de chauffeur. Daar gebeurde iets bijzonders. In een korte viering hebben we met elkaar gezongen, gebeden en indrukken gedeeld. Zomaar vanuit het vakantiegevoel was er een inspirerend samenzijn in de kerkbanken. De heilige Geest was aanwezig en gaf in wat er gezegd werd en in stilte met elkaar beleefd. Ontroerd waren de mensen toen we elkaar vrede en alle goeds toewensten. Vol dankbaarheid beleefden we dit moment met elkaar. Bijzonder voor iedereen, een moment om niet te vergeten. 
Wat is er weinig nodig om samen iets goeds te maken. Achteraf bleek het voor mensen één van de meest indrukwekkende momenten van deze reis. 
God is nabij op elke reis als je er even tijd voor durft te maken. 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantietijd, of je nu weg gaat of gewoon, misschien noodgedwongen, lekker thuis blijft. 
Geniet van het moment. 
Gerard Stevelink.
 

Wij geloven dat er méér is...
We geloven dat er méér is
dan steeds meer spullen kopen
en voortdurend kansen najagen.
Dat liefde en vriendschap
belangrijker zijn voor een mens.
We geloven dat er méér is
dan het recht van de sterkste
en voor jezelf vechten.
Dat het leven aan diepte wint
als je elkaar helpt.
We geloven dat er méér is
dan het grote wereldgebeuren,
waar je meegezogen wordt.

Dat gewone mensen hier
en nu geschiedenis kunnen maken.
We geloven dat er méér is
dan hersens kunnen begrijpen 
en theorieën kunnen verklaren.
Dat er wonderen gebeuren 
waarop niemand durfde hopen.
We geloven dat er méér is
dan handen kunnen maken
en ogen kunnen zien.
Dat er een God is, groter dan wij,
die ons en onze wereld draagt. 
Greet Brokerhof - van der Waa
 

Tijd voor elkaar.
Eerste Communieviering op 17 juli om 11.00 uur in de Lucaskerk. 
Op zondag 17 juli doen 19 kinderen hun Eerste Communie in de Lucaskerk. Het thema van deze viering is 'Tijd voor elkaar'. 
Centraal staat de Evangelielezing van de zondag over Martha en Maria. Deze twee zussen wonen samen in een huis maar ze zijn nogal verschillend: Martha is graag druk bezig, Maria neemt graag de tijd om echt naar iemand te luisteren. Zo vullen ze elkaar mooi aan. Maar Martha wordt boos op Maria. Zij vraagt of haar zus niet eens de handen uit de mouwen zou willen steken. Jezus zegt: denk telkens na wat op dat moment het belangrijkste is. Zo lang je gasten er zijn, neem dan de tijd voor hen. De rest komt later wel. Maak je dan geen zorgen of alles wel precies zo loopt zoals je zelf bedacht had...

Wij wensen onze communicanten - en hun naasten - toe dat ze op hun Eerste Communiedag volop kunnen genieten van elkaar en van hun gasten. En dat ze daarin ook mogen voelen dat God voor mensen zorgt. 
Van harte gefeliciteerd alvast: Gijs, Jaap, Sepp, Robin, Kris, Gabriël, Jidde, Daphne, Elmer, Hidde, Kayli, Elijah, Florianne, Tyler, Alicja, Guusje, Lizzy, Éowyn en Joshua!
Voorgangers zijn zondag Marijn, Geert en Peter. De zang en muziek worden verzorgd door Katharsis. 
 

     MIVA kerkcollecte  27 en 28 augustus 2022.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Dit jaar richten zij zich vooral op de medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.
De bestemming van Geofrey:
Pionier Georey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen, zijn voor gezondheidszorg van Geofrey's ziekenhuis afhankelijk.
Outreach-missie
"Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden," zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschate doet hij aan zogeheten 'outrech'-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: "We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen."
Auto maakt verschil tussen leven en dood.
Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. "Dat is een rit van 58 kilometer," legt Geofrey uit. "Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en door." 
Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren. Wilt u Geofrey helpen om zijn werk goed te kunnen uitoefenen, dan is een bijdrage van harte welkom. 
U kunt die bijdrage overmaken op IBAN:
NL42 INGB 0000 0029 50
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
 

Cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners.
In september 2022 begint in Tilburg een cursus 'Bijbels Hebreeuws voor beginners'. 
Het Oude Testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. In de cursus leert u de Hebreeuwse tekst lezen en vertalen. Doel van de cursus is dat u zelf verhalen uit het Oude Testament in de oorspronkelijke taal kunt lezen.
De cursus wordt gegeven door Nico van Doorn. 
De lessen zijn wekelijks op de woensdagochtend van 10.00 uut tot 11.30 uur. Ze worden gehouden in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11. De kosten van de cursus zijn €50,-. Grammatica en oefenboek kosten €40,-. Een folder met nadere informatie over de cursus kunt u opvragen bij: nhvdoorn@gmail.com


Dag Kievitshorst...
 Al enige tijd wordt er flink gesloopt aan de Beneluxlaan 101. Maandag 4 juli 2022 kopte het Brabants Dagblad met: "Oudste verpleeghuis Tilburg legt het loodje". En ja, aan dat 'laatste loodje' zijn ze nu begonnen, de hoogbouw. 
Ik weet niet anders dan dat naast 'ons thuis' De Kievitshorst staat. Vanaf 1989 kwam ik ook daar binnen toen de renovatiewerkzaamheden destijds klaar waren. 
Wat heb ik daar toen veel lieve mensen leren kennen. En wat hadden we een mooie kapel. Ik schrok er van toen ik zag hoe snel die kapel ineens verdwenen was. Geen groot glas-in-loodraam meer langs de Baden Powelllaan. Ineens stond daar alleen de altaartafel nog, een naar aanzicht, alles erom heen was weg. Een dag later was ook die verdwenen. 
Wat was er altijd een trouw groepje mensen aan de slag om de vieringen daar te laten plaatsvinden. Toen ik nog wat kleiner was, waren de vieringen op zondagochtend. Wijlen pastoor Van Heusden deed de eucharistievieringen. Mijn vader was de vaste koster van de vieringen. Ik was misdienaar(tje). Ik begon toen ik 4 was, stopte ermee toen ik bijna 17 werd. Daarnaast zorgde Dhr. Norbert Sparidaens voor de zang of zong het oproepkoor, ik vond het koor ook helemaal geweldig klinken in de kapel, en Paul Overman zat vaak achter het orgel. Daar, boven, op een andere etage. Ik vond het leuk als ik als misdienaar mee mocht met wijlen Jos Vingerhoets sr. om Paul de communie te brengen, dan kon ik even in de kapel kijken. Uiteraard bracht ik samen met Jos en mijn vader door het hele huis de communie rond. Ik met mijn lantaarntje en belletje. 
Later kwamen mijn zusje en broertje er ook bij als misdienaar. We hebben allemaal dezelfde 'opleiding' gekregen, in dezelfde kapel. De vieringen verhuisden naar de zaterdagen. We bleven. samen met Dhr. Stan van den Akker en mijn vader, de missen dienen en vele pastors kwamen voorbij. We trokken een volle kapel met feestdagen, zo veel mensen dat we moesten zoeken naar stoelen, krukjes, soms werden tafels gebruikt om te zitten in de hal om de viering te kunnen volgen. Er werden afscheidsdiensten gehouden voor zowel mensen die in 'het huis' woonden, maar ook van mensen buitenaf die altijd naar de kapel kwamen. Mijn broertje werd er gedoopt, mijn vader kreeg hier zijn Pauselijke onderscheiding. Vele koren die niet meer bestaan hebben hier gezongen. Er werden algemene ziekenzegeningen gedaan. Ook waren er vieringen speciaal aangepast voor de mensen van de p.g. afdelingen om Kerstmis of Pasen te vieren. We hebben menigmaal de grote kerststal opgezet, waarbij de bewoners via de televisie konden zien dat we dat aan het doen waren. Ja, er was 20 jaar geleden als een soort "livestream" in de kapel van De Kievitshorst, één camera, op goed geluk was er beeld en geluid  ;-) 
 Met Goede Vrijdag konden we een indrukwekkende sfeer maken. Het was donker in de kapel 's avonds, het kruis met Jezus stond op de verhoging en daaronder lagen kaarsjes en bloemen. Er waren regelmatig bewoners die hier langs kwamen om nog te bidden of keken naar dit tafereel via de televisie. 
Ik heb mooie herinneringen aan de kapel, die er nu helaas niet meer is. Vreemd, een plaats vol herinneringen waar je niet meer naar terug kunt keren, maar die warme herinneringen blijven. 
Dieudonnée Jetten - de Klerk


Afscheid van het Wandelboskoor...
Afgelopen zondag heeft het Wandelboskoor voor de allerlaatste keer gezongen.
Het koor met hun oprichter en dirigent, Matthieu Meijer is na 52 jaar nu definitief gestopt. 
Niet nadat zij die dag nog een mooie slotviering hebben verzorgd in de Lucaskerk en twee van hun leden, Liesbeth van Gestel - van Gool en Frank van Dun als gouden jubilarissen hebben geëerd met een eremedaille in goud, een kerkelijke onderscheiding vanuit de Gregoriusvereniging. 
Het koor stopt mede wegens gezondheidsproblemen van hun dirigent. Het heeft in al die jaren vele lithurgische dienst verzorgd en opgeluisterd binnen hun parochie maar ook daarbuiten. Blij dat men het zolang heeft volgehouden maar tevens ook met enige weemoed hebben zij deze dag verder op feestelijke wijze afgesloten. 
Dirigent, bestuur en alle leden van het koor willen hierbij iedereen hartelijk danken voor hun belangstelling en steun gedurende al die 52 jaren. Heel veel dank allemaal!!
En namens alle leden en bestuur willen we ook Matthieu, onze dirigent, ontzettend bedanken voor zijn inzet voor het koor en bovenal voor 52 jaar zangplezier...
Matthieu, Trudy, familie Meijer, bedankt en alle goeds voor jullie allemaal!!
 

De tien vakantiegeboden van kardinaal Godfried Daneels.

 1. Het eerste gebod is en blijft: gij zult vakantie nemen. En wel des te langer naarmate je denkt er geen tijd voor te hebben. Want precies dan ben je hard aan vakantie toe.
   
 2. Het tweede gebod luidt: gij zult écht vakantie nemen. Helemaal dus, met heel uw lichaam en heel uw verstand.
   
 3. Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten. Gij zult uw vakantie dus niet gebruiken om buren en vrienden te overbluffen.
   
 4. Niet iedereen heeft vakantie. Gij zult daarom de mensen die van dienst zijn om u een prettige vakantie te bezorgen met evenveel respect en dankbaarheid behandelen als je zelf wilt ondervinden. 
   
 5. In de zomer zoeken wij de zon liefst niet alleen letterlijk. Gij zult ook uw huisgenoten en vrienden in het zonnetje zetten. 
   
 6. Vakantie is vrije tijd. Maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan alleen God ons schenken. Gij zult dus niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije tijd vrij te maken.
   
 7. Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je "schiet" kiekjes voor later. Maar niet iedereen houdt ervan dat gij binnendringt in zijn privéleven. Gij zult dus uw medemens niet ongevraagd voor foto-wild aanzien. 
   
 8. God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus niet verabsoluteren. Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te kijken.
   
 9. Lekker lang uitslapen is één van de verkwikkingen van de vakantie. Maar de mooiste dingen geeft God in de morgen. Minstens een paar keer per week zult gij daarom opstaan om God te danken voor al het moois dat Hij schenkt. 
   
 10. En het tiende gebod geldt voor de terugkeer:
  Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel geregend heeft. Dat deed het voor wie thuisbleven ook. Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die je wel gekregen hebt. 
  EEN ZALIGE VAKANTIE GEWENST!!!

 


Vieringen in de komende weken.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Zondagvieringen om 11.00 uur in de St. Lucaskerk kunt u thuis volgen via een livestream.  Ga hiervoor naar de website van de parochie www.parochiepeerkedonders.nl , naar tab "vieringen en bezinning en vervolgens naar tab "online kerkdienst". 
U kunt ook de QR-code scannen die hiernaast afgebeeld staat of deze link aanklikken. 

 

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Zorg-
centrum
Padua
Petrus
Donders
Kerk
Service-
app. De
Duynsberg
MFA 
't 
Kruispunt
St. 
Lucas-kerk
zaterdag
16 juli
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
17 juli
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink

09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm

  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud Vugs
  09.30 uur 
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
11.00 uur
Eerste Communie-viering
Marijn vd Laar, Geert Eijsbouts, Peter Derks
zaterdag
23 juli
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
 

16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

   
zondag
24 juli
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud Vugs
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
30 juli
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
31 juli

09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
zaterdag
6 augustus
    16.00 uur
Woord- & Comm.
viering
Hanneke Voogt
Lia van Hoof
  16.00 uur
Woord- & Comm. 
viering
Peter Derks
   
zondag
7 augustus
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink
  09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Leon Theunisse
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
zaterdag
13 augustus
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering 
Marijn vd Laar
   
zondag 
14 augustus
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm. 
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

 

Algemene gegevens:
Website               www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                  info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar          013-2070127 ( van 9.30 uur - 12.30 uur)
                             Voor noodgevallen ( van 08.00 uur – 20.00 uur)
                             
 06-5199 0105
Bank                     Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6-7 augustus. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 2 augustus, 18.00 uur. 
 

nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl