Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 25 - 26 juni 2022

Nieuwsbrief 25 - 26 juni 2022

 

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 09
25 - 26 juni 2022


In deze aflevering:
- Dank je wel;
- Seniorenpastoraat;
- Eetcafé Thuis bij Peerke;
- Wij zoeken...
- Aulavoorzieningen kerk aan de Goirkestraat;
- Hoopvol luisterend naar Gods Geest;
- Even voorstellen...
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Dank je wel.
Afgelopen 24 en 29 mei zijn dagen om nooit meer te vergeten. Wat was er een mooie en een fijne sfeer in de kerk. Vanuit alle torens waren er zovele mensen aanwezig om samen mijn zilveren priesterfeest te vieren. De grote opkomst en de gezellige sfeer op de receptie al die mensen die met elkaar in gesprek waren en genoten van het samenzijn. Ik wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook hieraan meegeholpen heeft om mijn 25 jaar priesterjubileum te doen welslagen. Het organiserend comité, de bloemsiergroep, de koren, de lectoren, misdienaars, acolieten, kosters, poetsbrigade, team, bestuur, de fotografe en livestreamman, catering, en alle mensen die mee geluisterd, gebeden en gevierd hebben. Alle mensen die op welke manier eraan meegewerkt hebben om deze dag tot een onvergetelijke dag te maken. 
De opbrengst voor de parochiële diaconale fondsen is €1.250,00 dank daarvoor. Maar ook dank aan u allen die door gebed, kaarten, cadeaus en felicitaties in deze dagen het tot een echt Kerkfeest heben gemaakt. 
Nogmaals bedankt. 
Pastoor Frank Lemmens.
 


Seniorenpastoraat.
Vrijdag 8 juli om 14.00 uur is iedereen weer welkom bij het seniorenpastoraat in de tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat. 
In de vakantietijd maken we er altijd een wat luchtige bijeenkomst van. Deze keer gaan we enkele reisverhalen in de Bijbel bespreken, want ook toen al gingen mensen op reis. 
Maar of het altijd vakantie was? 
We kennen veel liedjes die over reizen gaan, ook die passeren de revue die middag. 
Daarnaast is er ook koffie/thee en als afsluiter iets lekkers. 
Van harte uitgenodigd. 
 

Eetcafé Thuis bij Peerke

    Voor een lekkere maaltijd en een 
     gezellig praatje.
    Iedereen is van harte welkom!

 

                           Antilliaanse kippensoep

                                            ***

                                      Karni stobá
      met rijst, funchi, groenten, bakbanaan en salade

                                            ***

                              Exotische verrassing!Wanneer:                             zaterdag 9 juli 2022
Tijd:                                       17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Waar:                                    Parochiecentrum Hoefstraat 201
Kosten:                                 €7,50
Opgeven:                             Lijsten op het parochiecentrum (werkdagen tussen
                                              09.00 uur en 11.30 uur) en achter in de Petrus Donders-
                                              kerk of per e-mail thuisbijpeerke@hotmail.com
 

Wij zoeken...
voor het Kruispunt (Sinopelstraat, Tilburg-West)
zijn wij dringend op zoek naar een koster (vrouw/man) voor de vieringen op zondag 09.30 uur. De taak van de koster: zorgen dat alles klaargezet wordt voor de viering en daarna weer wordt opgeruimd. Je verricht deze taak samen met een tweede koster. Kom eens een keertje mee doen om te ontdekken hoe fijn het is om op de achtergrond een bijdrage te leveren aan de sfeervolle vieringen in Het Kruispunt! Voor inlichtingen kun je bellen naar Hanny van de Rijt op telefoonnummer 06 - 12 80 45 93 of mailen naar 
hanny.vanderijt@parochiepeerkedonders.nl 

Voor het secretariaat aan de Lage Witsiebaan
zijn wij op zoek naar een gastvrouw/heer voor één ochtend in de week (09.30 uur - 12.30 uur). 
Kom een keertje op de koffie en leer de vrijwilligers van het secretariaat een beetje kennen. Inlichtingen over deze werkzaamheden kun je krijgen op het secretariaat: 013 - 207 0127

 

Aulavoorzieningen in kerk aan de Goirkestraat.
De bouw van een aula in de kerk aan de Goirkestraat begint vorm te krijgen. 
De staal- en glasconstructie zijn geplaatst en de afwerking gaat van start. Recent zijn de leidingen voor de vloerverwarming (met warmtepomp) gelegd en wordt de cementvloer aangebracht om de tegelafwerking te kunnen leggen. 
Vóór de zomervakantie zal de oplevering plaatsvinden, zodat de accomodatie in september kan worden ingericht en in gebruik genomen. Daarmee ontstaat een functionele ruimte voor koorrepetities, vergaderingen en vieringen in de winterperiode, compleet met keukenvoorzieningen en toiletten. 
Kom eens een kijkje nemen op de Open Monumentendag van zondag 11 september aanstaande. De moeite waard!


Hoopvol luisterend naar Gods Geest
Dat is de titel van het rapport dat in het bisdom Den Bosch is gemaakt aan de hand van de brede raadpleging rondom de synode. 
Allerlei groepen en mensen hebben met elkaar gesproken over hoe we als kerk de toekomst tegemoet kunnen gaan. 
En de weerslag van dit alles kunt u vinden op https://www.bisdomdenbosch.nl/hoopvol-luisterend-naar-gods-geest/
Een aanrader om eens te lezen in de komende vakantietijd!!!
In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

  • Bevorder het gemeenschapsgevoel
  • Extra focus op jongeren en vernieuwingen
  • Hervorm de leiderschapscultuur
  • Investeer meer in vorming en catechese
  • Treed meer naar buiten

Als voorbeeld is hieronder de laatse aanbeveling nader omschreven.
5. Treed meer naar buiten.
Zoals een van de deelnemers schreef:
"De mensen komen niet meer automatisch zelf naar de kerk. Daarom zullen we naar de mensen toe moeten."
De eerder genoemde vorming/catechese en een warme gemeenschap kunnen helpen om gemakkelijker en laagdrempeliger met mensen van buiten de Kerk in gesprek te gaan en in woord en daad te tonen wat de Kerk te bieden heeft. Uiteraard kan de Kerk ook dingen leren van hen, en kan het gesprek een eerste stap zijn om mensen van buiten de Kerk uit te nodigen om activiteiten en/of vieringen bij te wonen. Hoewel dit voor veel katholieken wat onwennig kan zijn, kan de Kerk op deze manier meer zichtbaar worden in de maatschappij en zoekende mensen met Christus kennis laten maken. De noden in de wereld zijn groot (bijv. armoede, vereenzaming, omgang met de natuur, verval van zeden, gebrek aan verdraagzaamheid, verslavingen, psychische problemen), en er is nog altijd veel behoefte aan zingeving.
Dit rapport gaat naar de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt meegenomen in het ene landelijke verslag dat naar Rome gaat.
Onze bisschop Gerard de Korte voegt onderstaande vragen voor ons allen bij:
“Vanzelfsprekend gaat het synodeproces voort. De toekomst van onze Kerk vraagt om blijvende bezinning.
Hoe kunnen wij werken aan een Kerk die niet als los zand aan elkaar hangt maar een echte gemeenschap is?
Hoe kunnen wij mensen stimuleren om te participeren en het geloof van hun doopsel werkelijk gestalte te geven?
Hoe kunnen wij werkelijk missionair zijn en mensen winnen voor Christus en zijn evangelie.
Hoe kunnen wij een passie voor God verbinden met een passie voor mensen, met name de kwetsbaren van onze samenleving?",
"Als bisschop blijf ik mij inzetten voor een hartelijke Kerk waarbij de drie-ene God centraal staat. Op het Pinksterfeest opent Gods Geest ons de ogen voor Christus die ons de onvoorwaardelijke liefde van de Vader toont.", alsdus bisschop De Korte.


Even voorstellen...
Anja Verbraak, ik ben bijna 52 getrouwd met Peter.
We hebben drie zoons; Pieter, Kees en Dirk en zeven kleinkinderen.
Toen wij in 1970 in de Stokhasselt kwamen wonen en op zoek gingen naar een kerk, kwamen we terecht in een schuur, die dienst deed als noodkerk.
Vanaf 1972 ben ik als vrijwilliger met verschillende activiteiten actief geweest.
De Montfortkerk, die in de plaats van de schuur kwam, is tot op de dag van vandaag de plek waar kerk en gemeenschap voor mij samenvallen.
In 1975 ben ik theologie gaan studeren in deeltijd. Ieder vrijdagavond en zaterdag toog ik naar de universiteit. Er was toen veel belangstelling voor deze studie. Na MO A en B heb ik ook nog Pastorale Vorming gedaan.
Na afronding van de studie heb ik enige jaren Levensbeschouwing gegeven op verschillende scholen, maar mijn passie was om dichter bij mensen te staan, om meer de pastorale kant in te gaan.
Tot mijn pensionering heb ik gewerkt bij en met mensen met een verstandelijke beperking. Ik kon echt iets voor hen betekenen en heb dit werk met veel plezier gedaan.
In de Montfort ga ik regelmatig voor in Woord- en Communiediensten, ben ik  vanaf het begin lid van het Experi-koor en sinds een jaar heb ik om de beurt een week de noodtelefoon van de parochie.
Je kunt me op dinsdagmiddag ook aantreffen in de bibliotheek op het Wagnerplein, waar ik samen met nog iemand spreekuur houd van het Taalhuis. Hier kunnen mensen komen wanneer ze hulp en ondersteuning willen met de Nederlandse taal. Op het spreekuur bekijken we dan de mogelijkheden. Het Taalhuis is er voor Nederlanders die op problemen stuiten met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Maar ook mensen met een niet Nederlandse achtergrond kunnen hier aankloppen.

Ook ben ik lid van de commissie Identiteit en Zingeving van KBO Brabant.
Naast al deze activiteiten houd ik ook veel van lezen. Mijn e-reader is mijn grote vriend. Maar ook geniet ik van de natuur, in onze tuin of tijdens een wandeling of fietstocht.
Waar ik van droom is dat alle wapens de wereld uit zijn. Zoals we ook nu weer zien brengt macht en bezit van wapens niet veel goeds in onze wereld.
Die wereld, die het toch al zwaar heeft door hoe de mens met de aarde omgegaan is.
Helaas zal ik er in mijn eentje niet veel aan kunnen doen, maar ik kan met mijn eigen mogelijkheden blijven werken aan een stukje hemel op aarde.


Vieringen in de komende weken.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Zondagvieringen om 11.00 uur in de St. Lucaskerk kunt u thuis volgen via een livestream.  Ga hiervoor naar de website van de parochie www.parochiepeerkedonders.nl , naar tab "vieringen en bezinning en vervolgens naar tab "online kerkdienst". 
U kunt ook de QR-code scannen die hiernaast afgebeeld staat of deze link aanklikken. 


 

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Zorg-
centrum
Padua
Petrus
Donders
Kerk
Service-
app. De
Duynsberg
MFA 
't 
Kruispunt
St. 
Lucas-kerk
zaterdag
25 juni 
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
26 juni
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur 
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
2 juli
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Jos Langenhoff
Bert Jacobs
 

16.00 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks

   
zondag
3 juli
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Bert Jacobs
  09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Henny Spooren
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
zaterdag
9 juli
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
10 juli

09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
16 juli
    16.00 uur
Woord- & Comm.
viering
jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- & Comm. 
viering
Peter Derks
   
zondag
17 juli
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud Vugs
  09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Leon Theunisse
11.00 uur
Eerste Communie-viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Geert Eijsbouts
zaterdag
23 juli
    16.00 uur
Woord- & Comm.
viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-viering 
Marijn vd Laar
   
zondag 
24 juli
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- & Comm. 
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud Vugs
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar


Algemene gegevens:

Website:                                             www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                                                info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                                        013 - 207 0127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) 
                                                            Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                                             06 - 51 99 01 05
Bank:                                                   Rabobank    NL28 RABO 0304 9188 57


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 16-17 juli.
    Kopij voor deze editie kan worden ingeleverd tot 12 juli, 18.00 uur.


                           nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl