Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 4 - 5 juni 2022

Nieuwsbrief 4 - 5 juni 2022

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 08
4 - 5 juni 2022


In deze aflevering:
- Pinksteren dit jaar een week eerder;
- Betaald parkeren vanaf 1 juni 2022;
- Gezinsviering Pinksteren: Blowin' in the wind;
- Gemengd koor Cantiqua viert 100-jarig bestaan;
- Seniorenpastoraat;
- Switchviering;
- Koor Katharsis organiseert;
- Jongerenwerker;
- Vakantievieringen in de Montfortkerk: "Negen engelen" ;
- Eetcafé Thuis bij Peerke;
- Corina Vogel 12,5 jaar parochiecoördinator;
- Wandelboskoor;
- Inlooplunch 12,5 jaar!
- Ontmoetingsavond Toren de Montfort;
- Verwijsspreekuur zoekt met spoed;
- Praten over preken: Wat is jouw verhaal?
- Bijbels Hebreeuws voor beginners;
- Overlijden Henriëtte Kolsteren - Hoefnagels;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Pinksteren dit jaar een week eerder.
In 1962, precies zestig jaar geleden, kwam Bob Dylan met het lied 'Blowin' in the wind'.
Het lied is daarna uitgegroeid tot het lijflied van de beweging voor de burgerrechten en de redesbeweging in de roerige jaren zestig van de twintigste eeuw. In 'Blowin' in the wind' worden filosofische vragen gesteld over vrede, oorlog en vrijheid die actueel waren in de tijd van de Vietnamoorlog maar die ook latere generaties zijn blijven aanspreken. 
Dylan zingt: -in vertaling-: Hoe vele jaren kunnen sommigen bestaan voordat ze de vrijheid wordt gegund? Hoe vaak kan men 't hoofd afwenden en doen alsof men niets merkt? 
En dan komt (de latere winnaar van de Nobelprijs voor literatuur) Dylan met een antwoord: 
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
('t Antwoord, m'n vrind, verwaait in de wind
't Antwoord verwaait in de wind)

Je kunt dit lied in mijn ogen heel goed zien als een echt Pinksterlied. Tot op het moment dat 'het christelijke Pinksteren' door brak, waren de vrienden van Jezus ook vol vragen over wat er met Jezus en met hen was gebeurd. (De joden vierden in die tijd met Pinksteren het oogstdankfeest en ze dankten God voor de Tien Geboden, de tien leefregels.) Uit alle windrichtingen kwamen mensen bij elkaaar om hun dankbaarheid te vieren. Tegelijkertijd werd door menigeen ook het gemis van Jezus gemist. Men had veel vragen. Hoe nu verder te gaan 'zonder Jezus'?!?
En toen brank de Geest door. Men wist het even niet maar er was wel iets te voelen: The answer is blowin' in the wind? Het antwoord van God werd een ervaring... van kracht die mensen hielp verder te gaan. Geestkracht. Een hand is er niet op te leggen. Ons denken kan er niet veel mee. Maar soms kunnen we nieuwe hoop ervaren. 'Ik weet eigenlijk zelf niet eens meer precies wat het keerpunt is geweest, maar blijkbaar is er iets gebeurd.... Iets, of was het Iemand, ging met ons aan de haal!'
Zoals we dat vorige week zondag 29 mei in de kerk van het Goirke ook zongen op het zilveren feest van pastoor Frank:
Dit is een dag van nog meer feest, de Geest die waait vandaag het meest
Uit alle richtingen bijeen, we delen zo veel samen
Pinksteren valt dit jaar vroeg, vol vuur en goede moed genoeg 
We gaan straks de wereld in, en zeggen nooit meer amen

Na afloop kreeg ik appjes uit meerdere richtingen: laten we vader samen vieren uit alle Torens in één ruimte. Want hier was toch de Geest aanwezig?
Het laatste antwoord verwaaide in de wind. Maar iedereen straalde die dag. Alsof het Pinksteren was geworden. Zoveel nieuwe energie. Niet te begrijpen, wel te ervaren! Laten we dat in het weekend van Pinksteren opnieuw vieren!
Peter Derks.


Betaald parkeren vanaf 1 juni 2022.
Vanaf 1 juni is er een "betaald perkeren"-zone ingevoerd in het gebied van het parochiecentrum aan de Hoefstraat en de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. Alleen op zondagen kunt u in dit gebied nog vrij parkeren. 


Gezinsviering Pinksteren: Blowin' in the wind.
Op zondag 5 juni om 11.00 uur is in de Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan een gezinsviering. Met Pinksteren vieren we dat God onze wereld nooit los laat. Uit kracht van Gods Geest wisten de vrienden van Jezus hun verlies om te buigen naar nieuwe mogelijkheden. Het antwoord wordt ons gegeven als we mee durven te laten door Gods Geest. "Blowing in the wind."
Hoe lang kan een berg bestaan voordat hij naar zee wordt weggespoeld? Hoeveel jaren kunnen sommigen bestaan voordat ze de vrijheid wordt gegund?


Gemengd koor Cantiqua viert haar 100-jarig bestaan.
Op eerste Pinksterdag, 5 juni om 11.00 uur, presenteert gemengd koor Cantiqua zich aan de parochie bij gelegenheid van het 100 jaar bestaansjubileum. Het koor zal op deze ochtend de eucharistieviering muzikaal verzorgen met het ten gehore brengen van de door Henk de Croon gecomponeerde mis in F voor koor, orgel en klarinet. 
Henk heeft deze mis destijds gecomponeerd bij gelegenheid van het 10 jaar dirigentschap van Arjan van Baest. 
U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke viering in de Petrus Donderskerk bij te wonen. 
Leden en bestuur gemengd koor Cantiqua.Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 10 juni a.s. om 14.00 uur is er een bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. Bij mooi weer gaan we genieten in de tent in de tuin van het parochiecentrum Hoefstraat 201. Na de prachtige Mariaviering is het weer eens tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de Bijbel. 
Zo na het Pinksterfeest is het goed om eens te kijken naar het boek Handelingen van de Apostelen. Daarin wordt beschreven hoe de jonge kerk zich ontwikkelde in de eerste tijd nadat Jezus ten hemel was opgenomen. Een hele interessante tijd. Want de leerlingen moesten zelf uitvinden hoe nu verder. 
Van harte welkom dus!


Switchviering.
Het thema van deze viering is: "God, waar ben je?".
Wij nodigen iedereen van harte uit op 11 juni om 19.00 uur in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. 
Dit weekend viert de kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid. We vieren het onvatbare, het onuitsprekelijke, het ondoorgrondelijke wat God is. 


Koor Katharsis organiseert.
Koor Katharsis zingt op zondag 12 juni aanstaande om 11.00 uur in de Lucaskerk een "all generations celebrations". Een muzikale viering voor en door alle generaties. 
Wanneer je zou willen meezingen in het koor dan kun je deelnemen aan onze generale repetitie op 10 juni om 20.00 uur (plaats volgt later).
Wil je meezingen, meld je dan even op koorkatharsis@ziggomail.nl
Uiteraard is iedereen die niet wil meezingen van harte welkom om op 12 juni te komen luisteren en mee vieren met ons. 


Jongerenwerker.
Met het vertrek van pastor Paulien van Bohemen verloor het Jongerenpastoraat de steun en begeleiding. Aangezien het bestuur niet over de benodigde financiën beschikte werd de vacature niet ingevuld. Dit is ten koste gegaan van het jongerenwerk, want ook het pastorale team is te klein om de werkzaamheden boven het basispastoraat op zich te nemen. Omdat het bestuur het grote belang van jongerenwerk inziet, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe externe financiering. Dit is gelukt en daarom kan het bestuur voor de komende 4 jaar gedurende 8 uur een medewerkerster aanstellen. Deze is per 1 mei begonnen en stelt zich hieronder aan u voor. 

Mijn naam is Eva van der Vorst. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man, twee katten en vier kippen in Raamsdonksveer. Ik ben een logische puzzelaar, een heuse doe-het-zelver en een hobby muzikant: zingen, piano, gitaar en sinds kort ook drums. Drie jaar geleden ben ik voor mijn theologie opleiding afgestudeerd. Naast mijn werkzaamheden voor de parochie doe ik de pabo en sta drie dagen voor de klas in Rotterdam.
Op 1 mei ben ik gestart als jongerenwerker in de parochie Peerke Donders. Samen met een nieuw samengestelde werkgroep zal ik het jongerenwerk in de parochie nieuw leven inblazen. 
Mijn vaste werkdag is op woensdag. Maar je kunt me elke dag bereiken via de mail: 
eva.hermans@parochiepeerkedonders.nl  Het zal niet altijd lukken dezelfde dag te antwoorden, maar ik zal me inzetten zo snel mogelijk te reageren. Dus heb je een vraag, ideeën of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact op! 


Vakantievieringen in de Montfortkerk "Negen Engelen". 
Tijdens de maanden juli en augustus, van 3 juli tot en met 28 augustus, zullen de vieringen in de Montfortkerk een iets andere invulling hebben. 
Er is een boekje gemaakt met verschillende gebeden en liedjes voor negen weken. De voorganger zal aangeven wat er gebeden en gezongen wordt. Op de plaats van de overweging wordt er een bezinnende tekst voorgelezen uit het boek van Anselm Grun "Honderd Engelen". Uit dit boek zijn er negen engelen gekozen, die ons kunnen bemoedigen, maar ook een spiegel voorhouden. 
Voor degenen die de tekst nog eens willen nalezen, liggen er enkele exemplaren om mee naar huis te nemen. 


Eetcafé Thuis bij Peerke.
Na een aantal jaren corona-afwezigheid is met de Goede Week Thuis bij Peerke weer met succes opgepakt. Op Hemelvaartsdag zijn weer verschillende mensen aangeschoven voor het dauwtrappers-ontbijt. 
Er is gekozn voor een nieuwe opzet voor het eetcafé. In plaats van standaard iedere maand een maaltijd te verzorgen, maken wij een langetermijnplanning met geplande data. Hieronder vindt u de eerste nieuwe data voor de zomerse bijeenkomsten.
* Zaterdag 9 juli: Antilliaanse maaltijd (zie onderstaande uitnodiging)
* Dinsdag 16 augustus: Surinaamse maaltijd (menu en uitnodiging volgen nog)
* Zaterdag 8 oktober: Hollandse pot (menu en uitnodiging volgen nog).


Thuis bij Peerke
Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.
Iedereen is van harte welkom!

 

 

                                       Antilliaanse kippensoep

                                                         ***

                                                  Karni stobá 
                      met rijst, funchi, groenten, bakbanaan en salade

                                                          ***

                                          Exotische verrassing!


Wanneer:                Zaterdag 9 juli 2022
Tijd:                          17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Waar:                       Parochiecentrum Hoefstraat 201
Kosten:                    €7,50
Opgeven:                 Lijsten op het parochiecentrum (werkdagen tussen 09.00u en 11.30u)
                                  en achter in de Petrus Donderskerk of per e-mail 
                                  thuisbijpeerke@hotmail.com  Vanaf maandag 30 mei t/m zondag 3 juliCorina Vogel 12,5 jaar parochiecoördinator.
Op woensdag 1 juni was Corina Vogel 12,5 jaar in dienst als parochiecoördinator. Tijd om haar even wat meer in het zonnetje te zetten. Vice-voorzitter Theo de Kort was er speciaal voor naar het pastoresoverleg gekomen. Hij overhandigde Corina een bloemetje en een fles wijn. Met een stukje taart werd dit koperen jubileum met collega's feestelijk gevierd. 
Spin in het web zijn:
Twaalf en een half jaar geleden was er in Toren de Bron een vacature voor parochiecoördinator. In die tijd was Corina als vrijwilliger actief in de Parochie Heikant-Quirijnstok, in Tilburg-Noord. 
Ze merkte dat ze zich wel thuis voelde in de parochiecultuur. Ze zag de advertentie van de vacature, reageerde en werd benoemd. Corina vertelt: "Organiseren vind ik leuk. Als parochiecoördinator mag ik een spin in het web zijn. Het werk is heel gevarieerd. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen dat ik een generalist ben: ik ben niet in één speciaal ding heel erg goed, maar in veel dingen een klein beetje. Dat past wel in een parochie."
Veel contacten:
Corina begon ooit in De Bron, dat toen al samenwerkte met het Goirke. Toen de vier torens toegroeiden naar een fusie gaven de parochiecoördinatoren Gerard Stevelink (Vlaspit) en Renée von der Fuhr (Frater Andreas) aan wel pastorale ambities te hebben. Zij werden uiteindelijk pastor. Corina werd nu coördinator voor de nieuwe grote parochie en heeft dus veel contacten met vrijwilligers. Maar daarnaastis ze ook dienstbaar aan het team en is ze de vaste notuliste van het Parochiebestuur. Ze heeft een aanstelling van zestien (16) uur per week. Haar werkdagen zijn maandag-, dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend. Maar in de praktijk is ze de hele week door bezig met het parochiewerk, ook regelmatig op avonden. 
De week door:
De werkdruk van pastores is groot. Corina deelt daar in mee. "Ik krijg veel kleine dingen op mijn bureau. Denk aan een paasgroet in coronatijd. Denk aan het mee organiseren van een vrijwilligersfeest. Denk ook aan de bereikbaarheid van pastores met de noodtelefoon." Zelf doet Corina ook mee in het bereikbaarheidsrooster. Dat houdt in dat je dan een uitvaart regelt, dat je bemiddelt bij een ziekenzalving of ziekenzegening en allerlei andere vragen aanpakt waarvoor mensen de parochie - buiten spreekuren - ook bellen. "Ik denk met vrijwilligers mee in de dagelijkse gang van zaken op de parochiecentra, ik deel in hun zorgen en hun verantwoordelijkheden."
Vrijwilligers dragen steeds meer verantwoordelijkheden:
In twaalf en een half jaar is er wel het nodige veranderd in de parochie. Het team is in een korte tijd veel kleiner geworden, constateert Corina. "Maar de werkzaamheden zijn vrijwel hetzelfde gebleven! Dat zet de kwaliteit van het pastoraat onder druk. We kunnen minder bieden dan we graag zouden doen. Van de andere kant dragen vrijwilligers steeds meer verantwoordelijkheid. Mensen die betrokken zijn op de parochie hebben intensievere contacten. We doen het, nog meer dan vroeger, samen."
Maar Corina vindt het eigenlijk ook wel vanzelfsprekend dat er intensiever samengewerkt wrdt. In haar ogen is het pastoresteam er ook ten dienste van vrijwilligers. "Vrijwilligers zijn geen hulpje. Ze zijn niet slechts de uitvoerders van beslissingen van boven af." Dit alles vertelt Corina twee dagen na het prachtige zilveren jubileumfeest van haar collega Frank. "Van die volle kerk heb ik enorm genoten. Geweldig, dat er kerkgangers waren uit alle torens! Mensen bleven ook lang zitten in de receptie. Echt een feest van ontmoeting, een feest van samen!"
Elkaar nabij zijn:
Ik vraag aan Corina of ze ideeën heeft over de toekomst van de parochie. Corina: 'Ik hoop dat we iets kunnen behouden van de sfeer van kleinschaligheid. Het gaat soms over samenwerking met de parochie van Tilburg-Zuid. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat het bij kerk gaat om elkaar nabij kunnen zijn. Dat vind ik wel een zorg voor een steeds groter wordende parochie!"
Een kerk van onderop:
En wat heb je met de synode? Corina denkt lang na over die vraag. Ze weet het niet. "Kerk heft voor mij veel meer te maken met deze plaatselijke gemeenschap dan met verbinding met een wereldkerk. Ik ben van huis uit protestant. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Ik ben opgegroeid in een kerk die werkt van onder naar boven, geen hiërarchische structuren. Wat mij betreft zou de Raad van Kerken wel meer betekenis mogen krijgen. 
Waarom nog steeds in hokjes denken van 'katholiek' en 'protestant'?
Verschillen mogen er zijn, om op eigen manier uiting te geven aan je eigen geloof, maar misschien is er wel meer samenwerking mogelijk". 
Pinksteren:
In deze week  voor Pinksteren vraag ik aan Corina wat Pinksteren eigenlijk voor haar betekent.
Corina: "Pasen is het mooiste en grootste Christelijke feest. Pinksteren is voor mij: kerk in de wereld. Dat is de kerk op deze aarde: hoe we hier en nu vorm geven aan ons geloof. Hoe maken we dat het koninkrijk van God hier op aarde een beetje waar? Dat doe ik ook in mijn werk. Dienstbaar proberen te zijn. En daar geniet ik enorm van."
Corina van harte gefeliciteerd met je jubileum. We hopen dat je nog lange tijd in ons midden blijft!Wandelboskoor.
Zondag 22 mei was het voor het Wandelboskoor, o.l.v. dirigent Matthieu Meijer dan eindelijk zover dat we ons zo wel-gekoesterde 50-jarig jubileum konden vieren. Een 52-jarig jubileum inmiddels, want door alle corona-perikelen heeft het koor dit noodgedwongen steeds opnieuw moeten uitstellen. Diverse koorleden zijn ons in deze periode helaas ook ontvallen of hebben noodgedwongen moeten stoppen.
Desondanks hebben wij ons als koor en dirigent herpakt en mochten wij deze zondag in de Lucaskerk met ondersteuning van enkele oud-koorleden en muzikale begeleiding ook van de kinderen van Matthieu, een geslaagde feestelijke jubileumviering ten gehore brengen. Dit overigens met dank ook aan pastor Marijn van de Laar, die de viering voorzag van heel toepasselijke teksten in zijn gebeden en overweging, waarin hij zijn waardering uitte voor het koor en dirigent, voor de bijzondere plaats die ze binnen de parochie innamen. Een viering met nadien een feestelijk aangeklede receptie, waarvoor onze dank. 
Een viering ook waarin Matthieu, onze dirigent en oprichter van het koor, een welverdiend eerbetoon ontving voor alles wat hij heeft betekend voor onze parochie gedurende de afgelopen 50 jaar... welgeteld een halve eeuw. Dit laatste werd vervolgens door de voorzitter van het Wandelboskoor - Anneke Voskens en de vice-voorzitter van het parochiebestuur - Theo de Kort in hun toespraken ook nog eens uitvoering uit de doeken gedaan.
Voor dit alles ontving Matthieu de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice', een erekruis in goud dat wordt toegekend aan personen die zich vele jaren lang op bijzondere wijze in lokaal verband hebben ingezet voor Kerk en samenleving. Een bijzonder eerbetoon voor een bijzonder mens, hem en zijn familie van harte gegund. Temeer ook omdat het koor als zodanig omwille van gezondheidsredenen van onze dirigent voornemens is te gaan stoppen na de zomerperiode. 
Echter niet voordat we op zondag 10 juli as. vanuit de Lucaskerk nog een viering verzorgen, voor onze twee jubilarissen, Frank van Dun en Liesbeth van Gestel - van Gool, die dit jaar hun 50-jarig jubileum vieren.
Wij als koor, bestuur en dirigent willen hierbij iedereen, pastores, het pastorale team, het parochiebestuur, alle parochianen en mensen die ons een warm hart toedragen heel veel dank zeggen voor alle belangstellingen bij ons jubileum en wat zij en wij gedurende al deze jaren voor elkaar betekenen. Niet alleen als koor, maar ook als mens. 
Alle goeds voor ons allemaal!!
Namens bestuur, dirigent en alle leden van ons Wandelboskoor


Ontmoetingsavond Toren de Montfort.
Zondag 26 juni sluten we het pastorale werkjaar af. Op maandag 27 juni org aniseren we weer een ontmoetingsavond. We staan stil bij de gebeurtenissen in het afgelopen pastorale jaar en kijken naar de toekomst. Waar nodig wordt er afscheid genomen van vrijwilligers. Het is echter vooral fijn om in een ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard is er ook ruimte om uw wensen kenbaar te maken en opmerkingen te plaatsen. Iedereen is welkom. Reserveer de datum. 


Verwijsspreekuur zoekt met spoed.
Iedere maandag- en vrijdagmorgen melden zich vele wijkbewoners met vragen in het Ronde Tafelhuis of bij de Ouderkamer in MFA de Dirigent. Daar verzorgt een team van deskundige en enthousiaste vrijwilligers het VERWIJSSPREEKUUR. Een plotseling overlijden van een van hen maakt dat er op heel korte termijn een vacature is ontstaan. Wij zoeken een vrijwilliger die ons team wil versterken en volgens een gezamenlijk af te stemmen rooster wil meewerken. Je helpt wijkbewoners die in enkele gevallen de taal niet machtig zijn. Soms gaat het om eenvoudige zkaen, maar de vragen kunnen ook ingewikkelder zijn. Het is een boeiende klus, waar u heel veel mensen mee helpt. 
Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar info@rondetafelhuis.nl  en wij nemen snel contact met je op. 


Inlooplunch 12,5 jaar!
Op dinsdag 17 mei werd gevierd dat de Inlooplunch 12,5 jaar bestond. Een koperen jubileum dus. Vele gasten waren gekomen: allereerst de trouwe bezoekers die goed vertegenwoordigd waren, en daarnaast oud-vrijwilligers en andere betrokkenen. Met koffie (of thee) en gebak werden ze bij binnenkomst verwelkomd en was er al gelegenheid voor een korte eerste toespraak. Rond half 1 was het tijd voor de feestelijke lunch, die zoals altijd werd geopend met gebed. Bezoekers zijn altijd blij met de soep die wordt opgediend. Deze inlooplunch begon met koninginnesoep, aangezien het de verjaardag was van koningin Máxima. 
Hierna volgden broodjes met spciaal beleg en een feestelijk dessert vormde het sluitstuk. Een van de bezoekers las een gedicht voor dat hij speciaal voor deze gelegenheid had geschreven. Peter Derks sprak namens de parochie een dankwoord en prees in het bijzonder de twee coördinatoren. Ook had hij een speciaal lied voor deze gelegenheid gemaakt wat hij, tussen de gangen door voordroeg. Het was een "meezinger" en daar werd goed gehoor aan gegeven. 
De inlooplunch ging van start in het najaar van 2009, aanvankelijk alleen op de donderdag, maar een jaar later kwam de dinsdag er ook bij. Dit ging door totdat de lockdowns wegens Corona kwamen. Toen is zoveel mogelijk voorzien in bijeenkomsten, aanvankelijk alleen met koffie of thee en fruitdrank in de open lucht, later weer met vrijwilligers binnen in de zaal. Toen de Kerst-Inn wegens Corona niet door kon gaan in december 2020 hebben vrijwilligers van de inlooplunch voorzien in een warme kerstlunch gedurende vier dagen (24 tot en met 27 december) zodat de gasten die dag wilde een keer konden deelnemen. 
Fraterhuis Elim aan de Schiphollaan was tot eind januari 2022 de vaste stek van de inlooplunch. Sinds februari 2022 vindt deze plaats in het Jeugdhuis SJB, Beneluxlaan 78, elke dinsdag. 
De inlooplunch was vanaf het begin een initiatief van de Zuster van Liefde, de Fraters CMM en de parochie Peerke Donders. Tijdens deze feestelijke lunch op 17 mei waren vertegenwoordigers van deze drie groepen aanwezig. 
Na dit jubileum gaan de vrijwilligers graag door. Wilt u een keer meedoen? U kunt meer informatie krijgen op het parochiecentrum frater Andreas, op werkdagen bereikbaar van 09.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 013 - 207 0127.
Bij de Inlooplunch wordt een bijdrage gevraagd van €2,00 en daar krijgt u veel voor terug: een heerlijke en uitgebreide lunch in een goede sfeer van samen eten en praten. 
Van harte welkom! Aanmelding van tevoren vinden we fijn, maar hoeft zeker niet.
Bent u in de buurt? Loop gerust even binnen. Vanaf 11.00 uur staan koffie en thee klaar, vanaf 12.15 uur gaan we lunchen.


Praten over preken: wat is jouw verhaal?
In de voorbije maanden zijn er in onze parochie heel wat gesprekken gevoerd over de thema's van de synode. We kregen positieve reacties op de verslagen die we naar het bisdom stuurden. 
Als je nog niet in de gelegenheid bent geweest om mee te praten: op 13 juni kun je om 19.00 uur in de Goirkese kerk terecht. 
'Hoe kan de preek nog meer een hulp zijn om Gods Woord vandaag te verstaan?' was één van de vragen die in een synodegesprek aan de orde kwamen. 
Mede op aangeven van de deelnemers legde ik in een vervolgbijeenkomst preken voor van 1 mei (in het Goirke) en 15 mei (Duynsberg en Kruispunt). De ene sprak aan; de andere niet zo. 
Iedereen haalde andere zinnen aan; bij ieder riep een preek iets anders op. We kregen hetover godsbeelden naar aanleiding van het vers uit het Johannesevangelie 'om elkaar lief te hebben zoals ik u heb liefgehad' (Johannes 13).
'Liefde heeft te maken met aanpassen aan wat die ander gewend is', zei een deelnemer. 'Stel je voor dat iemand zich geen raad zou weten met wijnglazen op tafel, zou je dan toch wijn willen schenken omdat je nou eenmaal iets te vieren hebt?'
Iemand zei: 'God kan zelf geen persoon zijn die liefde geeft; dat is veel te materialistisch. God is eerder zo vloeibaar en beweeglijk als licht, als energie. Als liefde zelf.'
Een ander: 'God is door de Kerk vervormd tot een almachtige God die mensen klein maakt. Een God van regels die je moet gehoorzamen anders krijg je straf. De kerk heeft van veel Bijbelverhalen juridische verhalen gemaakt die vooral gaan over straffen en belonen.' En te vaak zat er een pastor tussen de gelovige en zijn/haar god: te weinig kans om je eigen geloof(sgeweten) te ontwikkelen. 
Een deelnemer herinnerde zich: 'In België mocht er vroeger veel meer dan in Nederland. Als het op zondagavond zou gaan regenen, mochten gelovigen in België van de pastoor op zondagmiddag het hooi wel binnen halen en gelovigen in Nederland mochten dat niet. Maar wie haalt het nu nog in zijn hoofd om zoiets aan de priester te vragen?'
De pastoor werd overal bij gehaald. In het ene dorp verbood de pastoor danspartijen; in het andere dorp deed de pastoor graag mee met een feestje onder het mom 'daar krijg ik gemakkelijk contact met mensen'. 
Enkele deelnemers van deze groep komen nooit of zelden naar de kerk. 'In de kerk kom ik niet tot rust; ik hoef al die woorden niet. Op het kerkhof kom ik wel tot rust. Daar word ik door niets en niemand afgeleid en voel ik me verbonden met mijn dierbare. God is er.' En dit werd weer aangevuld: 'God spreekt niet alleen door woorden van de Bijbel in de kerk, maar ook in de stilte die we op elke plaats en elke tijd kunnen meemaken.'
Terugblikkend op deze middag voerden we een mooi gesprek waarin veel geloof (en ongeloof) werd gedeeld. Een preek die wel veel eigen preken oproept. Een preek die kan helpen het eigen geloofsverhaal te vertellen. Als wij elkaar daar gelegenheid voor geven?!? 
En dan nog de aanmoediging van de deelnemers: laten jullie je als 'predikanten' uitgedaagd weten te laten zien wat het Evangelie in je eigen dagelijkse concrete leven met je doet. Dat doet het meest bij kerkgangers. 
Peter Derks.


Bijbels Hebreeuws voor beginners
In september 2022 begint in Tilburg een nieuwe cursus 'Bijbels Hebreeuws voor beginners'. Het zelf lezen en begrijpen van verhalen uit de Hebreeuwse Bijbel is het uiteindelijk doel van de cursus. 
De cursus wordt gegeven door drs. Nico van Doorn, pastoraal werker in Tilburg. 
Als u wilt deelneen, stuurt u dan voor 15 augustus een email naar:
petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl
Wilt u meer weten over de cursus stuur dan een mail naar: 
info@parochiepeerkedonders.nl


Overlijden Henriëtte Kolsteren - Hoefnagels
Vorige week maandag bereikte ons het verdrietige bericht van het zeer plotselinge overlijden van onze collega-vrijwilliger Henriëtte Kolsteren - Hoefnagels. Henriëtte was in onze gemeenschap al zo vele jaren heel actief, in de Open Monumentendag commissie, als lector, bij het bidden van de rozenkrans, in verschillende koren en natuurlijk op het secretariaat van onze toren. Altijd was zij bereid om een taak op te pakken of ergens in te springen. 
Henriëtte werd 66 jaar. Wij gaan haar enorm missen.
Medewerkers torensecretariaat De Bron / Het Goirke.


Vieringen in de komende weken.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdagochtend om 08.15 u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.
 

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize 
Padua
Petrus 
Donders
kerk
Service
app. De
Duynsberg
MFA 
´t Kruis-
punt
St. 
Lucas-kerk
zaterdag
4 juni 2022
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
1e 
Pinksterdag
zondag
5 juni 2022
09.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink 
100 jaar Cantiqua
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering Marijn vd Laar 
Peter Derks
2e Pinksterdag
maandag 
6 juni 2022
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
   


11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs 
Joke van Knegsel

   

11.00 uur
Woord- en Comm. viering

zaterdag 
11 juni 2022
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
19.00 uur 
Switchviering
16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

 
 
zondag 
12 juni 2022

09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Keti-Koti herdenking
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
 
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens en Peter Derks 
zaterdag
18 juni 2022
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
19 juni 2022


09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 

09.30  uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm. viering 
Peter Derks
Zaterdag
25 juni 2022
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   

 

Zondag
26 juni 2022

09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar 
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar


Zaterdag
2 juli 2022

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Gerard Stevelink
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   

Zondag
3 juli 2022
 
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks 
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Bert Jacobs
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

 

 


 

Algemene gegevens:

Website:                    www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                       info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:               013-2070127 (van 09.30u tot 12.30u)
                                   Voor noodgevallen (van 08.00uur - 20.00 uur)
                                   06-51 99 0105
Bank:                         Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 25-26 juni 2022. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 21 juni, 18.00 uur.


                                   nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl