Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

25-jarig Priesterjubileum Frank Lemmens

25-jarig Priesterjubileum Frank Lemmens

25-jarig Priesterjubileum Frank Lemmens zondag 29 mei 2022


Op 24 mei 2022 was pastoor Frank Lemmens 25 jaar priester. 
We werden uitgenodigd dit jubileum samen met onze pastoor te vieren in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 29 mei 2022 om 09.30 uur in de Goirkese Kerk, Goirkestraat 68 in Tilburg.

De viering was ook te volgen middels een livestream. U kunt deze viering nog terugkijken via deze link
Mocht de link niet werken, dan is de viering ook te volgen via www.klumalivestreams.nl


Een gewoon mens met een onmogelijke opdracht


Priesters zijn mensen
die in de woestijn van het leven
God gevonden hebben
en enthousiast over die vondst
al hun vreugde vinden in een leven met en voor God.

Priesters zijn geen buitenwereldse onnatuurlijke wezens,
die gedesacraliseerd en ontmythologiseerd moeten worden
alsof het halve goden of heilige voorwerpen zijn.
De priester is 100% mens
met alle menselijke beperktheden, zwakheden, fouten en zonden.

Hij is een van de ontelbaar vele doodgewone mensen
niet speciaal gebakken met uitzonderlijke ingrediënten.
Hij draagt geen aureool en is niet de beste,
niet de deugdzaamste en meest onkreukbare.
Hij is geen held, geen heilige, geen geleerde,
geen machtige, geen rijke. 

Hij wil een wegwijzer zijn
en wegen wijzen naar God.
Voor mensen die een weg zoeken, wil hij een weg zijn.
Hij weet dat God machtig is in de machtelozen,
sterk is in de zwakken
en dat God niet de zogenaamd 'heiligen' helpt,
maar de gewone mensen die alles van Hem verwachten.
Naar : Phil Bosmans 'God niet te geloven' (1988)