Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Extra editie Nieuwsbrief

Extra editie Nieuwsbrief

Extra editie Nieuwsbrief
27 april 2022

In deze aflevering:
- Het heeft Zijne Majesteit behaagd....
- Koninklijke onderscheiding voor: Gerard Stevelink.
- En een Koninklijke onderscheiding voor Cees Peek.
- Receptie voor Gerard.
- Mariaviering Seniorenpastoraat.
- Maria Zingt.
- Algemene gegevens.


Het heeft Zijne Majesteit behaagd....
De landelijke lintjes-regen is ook in toren de Vlaspit neergedaald. Onze eigen Gerard, voor velen een rots in de branding en zeker bij iedereen bekend en Cees Peek, een vertrouwd gezicht in onze toren, mochten een lintje in ontvangst nemen. 
Namens ons allemaal: Van harte proficiat!!!


Koninklijke onderscheiding voor:
Gerard Stevelink.

Als er achter je rug om over jou gepraat wordt, is dat meestal geen goed teken. Hoe anders kan het toch zijn! Veel parochianen van Toren de Vlaspit hebben dit het afgelopen jaar tegen elkaar gezegd: "Als er één in onze parochie een lintje verdient, dan is dat Gerard wel!".
Zo hebben een aantal parochianen onder de bezielende leiding van partner Ruud vorig jaar het voortouw genomen en zijn aan de slag gegaan om Gerard voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de Lintjesregen op dinsdag 26 april 2022. 
Het gaat daarbij niet zozeer om Gerard zijn kwaliteiten in zijn dienstverband bij de parochie, maar veel meer om zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving als vrijwilliger: een kandidaat voor een Koninklijke onderscheiding moet zich gedurende een lange tijd (tenminste 15 jaar) geheel belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving (tenminste zes uur per week!). Gerard is de centrale spil in het parochiecentrum aan de Hoefstraat, waar het al jarenlang - meestal de gehele dag van de vroege morgen tot de late avond - een open huis is voor een ieder in goede en slechte omstandigheden, een luisterend oor van Gerard is er altijd en dat niet alleen.... 
Sinds jaar en dag heeft Gerard met hart en ziel op alle mogelijke manieren aandacht niet alleen voor parochianen, maar ook voor de arme medemens in onze wijken, mensen afkomstig uit verre landen, mensen in geestelijke nood, probleemgezinnen, de jongeren en niet te vergeten de senioren en - het moge duidelijk zijn - dat alles (naast uiteraard de 26 uren per week in loondienstverband) in de vele vrijwilligersuren zonder enige tegenprestatie te verlangen, het is letterlijk Pro Deo. 
Het parochiebestuur heeft als beleid zelf voor iemand geen Koninklijke onderscheiding aan te vragen, dat initiatief moet van onderuit komen. Dat wil het parochiebestuur wel ondersteunen en dat heeft ze ook gedaan met een mooie ondersteuningsbrief voor Gerard, waarin onder meer het volgende letterlijk staat geschreven:
"Hij is de spil voor de parochie binnen Toren de Vlaspit. Mede dankzij hem is er in dit deel van tilburg een zéér actieve en levende geloofsgemeenschap. Gerard maakt zich niet alleen verdienstelijk als uitstekend coördinator van alle parochiële activiteiten maar is ook een bevlogen voorganger in kerkelijke vieringen en andere spirituele bijeenkomsten, is een luisterend oor voor parochianen en wijkbewoners, het aanspreekpunt voor andere vrijwilligers en een goede administrateur van Toren de Vlaspit. Hij is uitermate proactief en bijzonder creatief in zijn vrijwilligerswerk. 
Geheel belangeloos en ongevraagd zet Gerard Stevelink zich als vrijwilliger in voor onze parochie. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. 
Wij ervaren hem als een harde werker, een uitert aimabel, sociaal en zeer gedreven persoon met een groot hart voor Parochie Zalige Peerke Donders en haar parochianen."

Aldus het parochiebestuur in haar aanbevelingsbrief.
Ook waren er voor Gerard bijzondere aanbevelingsbrieven, onder meer van de Missionarissen van het Heilig Hart, verder van De Zonnebloem, Afdeling Hoefstraat/Groeseind, van Stichting Levensvormend Jongerenwerk, van Het Seniorenpastoraat, van Onderling Sterk afd. Midden-Brabant, van De Samaritaan, van Gemengd Koor Cantiqua, van Koor Switch, van Aveleyn Woonzorg Tubbergen, van Eetcafé "Thuis bij Peerke" in het parochiecentrum, en nog van enkele andere personen die gewicht in de schaal konden leggen! 
Uit één van de aanbevelingsbrieven nog een kort stukje, er staat letterlijk geschreven over Gerard als volgt:
"Een man met oog voor mensen die een steun in de rug nodig hebben, die mensen echt accepteert zoals ze zijn. Mensen met en zonder beperking, en die oprechte aandacht nodig hebben. 
Gerard zet zich belangeloos in voor de kwetsbare mens in alles wat hij doet. Heb je een luisterend oor nodig: hij neemt tijd voor jou. Weet je even niet hoe je verder moet: hij luistert en zal proberen om je een goed advies te geven. Zoek je een ruimte om iets moois te doen voor kwetsbare mensen: hij stelt ruimte beschikbaar en wringt zich in bochten om je tegemoet te komen. Kortom: in alles wat hij doet, is hij er voor de ander. Waarbij je soms moet zeggen: "Zorg ook een beetje voor jezelf, Gerard!"
Een man met een gouden hart, tomeloze inzet en oprecht liefde voor mensen."

Met een nog mooier eerbetoon aan Gerard kunnen we dit feestelijke bericht niet afsluiten. 
Gerard, deze Koninklijke onderscheiding komt jou echt toe!!
Van harte gefeliciteerd!!

En een Koninklijke onderscheiding voor Cees Peek.
Op 26 april jl. heeft Cees Peek voor zijn vele vrijwilligerswerk, ook voor parochie Peerke Donders en toren de Vlaspit een koninklijke onderscheiding ontvangen. 
Vanaf 1974 is hij actief geweest in diverse werkgroepen.
Begonnen als lid van de werkgroep 1e communie toen zijn dochter de 1e communie deed is hij daarna steeds meer betrokken geraakt bij alles rondom de parochiegemeenschap Oud-Noord, later de Vlaspit. 
Hij is als zanger vele jarenlang betrokken geweest bij gemengd koor Loven-Besterd, voorloper van Cantiqua. 
Hij heeft zitting gehad in de werkgroep die de bouw van de Petrus Donderskerk heeft voorbereid van 1995 t/m 2002, en is uit hoofde van die functie ook betrokken geweest bij de bouwwerkzaamheden en het toezicht op de bouw. In die periode rond 1996 was hij ook lid van het kerkbestuur. 
Vanaf het moment dat de kerk in gebruik is genomen (2002) is Cees beheerder van dit gebouw geweest tot 2021. Hij droeg als beheerder zorg voor het schoonhouden van het gebouw, de bestelling van alle noodzakelijke zaken, het onderhoud van de installaties en de afstorting van collectegelden. Hij zorgde ook dat elk jaar de kerststal weer werd opgebouwd. 
Het mooiste compliment kreeg hij na een bezoek van een delegatie vanuit het bisdom dat de Petrus Donderskerk de best bijgehouden kerkruimte is van Tilburg. Die zorg deed hij met grote overgave en was met grote regelmaat in de kerk te vinden. 
Cees was jarenlang als koster bij uitvaarten aaanspreekpunt bij het afscheid van dierbaren. Geen moeite was hem teveel om te zorgen dat de klokken werden geluid, vlaggen werden opgehangen op feestdagen van kerk en maatschappij. 
Naast de beheerdersrol voor de kerk had hij die ook voor het parochiecentrum. Schilderwerk, vloerbedekking en kleine klussen werden door hem zelf opgeknapt. 
Cees is tevens al jarenlang dirigent en coördinator van het interparochieel herenkoor. Hij verzorgt daarmee zowel in de Vlaspit als in heel Tilburg vooral rouwdiensten van muzikale begeleiding. In verzorgingshuizen verzorgt hij met dit koor vooral tijdens feestdagen voor muzikale ondersteuning. Daarnaast heeft Cees, mede vanuit de betrokkenheid als familielid, tientallen jaren het bewonerskoor van Amarant onder zijn leiding genomen. Vanuit betrokkenheid en met grote mildheid heeft hij zijn krachten aan dit koor gegeven en het beste uit de koorleden naar boven gehaald. Het koor verzorgde met regelmaat de vieringen op Amarant maar ook in de parochie elders. 
We zijn als parochiegemeenschap Cees grote dank verschuldigd maar zoals uit voorgaande blijkt kan een flink deel van de samenleving ook van zijn zorg en aandacht profijt trekken.
Het verlies van zijn echtgenote een aantal jaren geleden heeft er flink ingehakt. Toch bleef Cees steeds alle werkzaamheden doen met alle zorg en nauwlettendheid die daarbij hoort. 
Voor die meer dan 40 jaar trouwe dienst voor onze gemeenschap zijn we hem dankbaar. Want in stilte en zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven was hij bijna dagelijks doende om alles nog te laten verlopen zoals het loopt. Deze koninklijke onderscheiding komt hem daarom van harte toe voor de zorg en toewijding van zijn jarenlange inzet voor onze gemeenschap, voor de buurt en voor zijn familie. 


Receptie voor Gerard.
Een welgemeende proficiat voor Gerard is zeker op zijn plaats. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hem persoonlijk te feliciteren, is er een receptie op zondag 1 mei van 09.30 uur tot 10.45 uur in de Petrus Donderskerk. 
Cees Peek kan i.v.m. verplichtingen elders hier niet bij aanwezig zijn. Hij zal wel proberen in de viering te zijn. 
Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd. 
 

Mariaviering Seniorenpastoraat vrijdag 13 mei 2022 om 14.00 uur.
Het heeft even geduurd....
Een jaarlijkse traditie die we in ere willen houden. In de prachtige tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201, ingang via de tuin aan de Paduastraat, wordt in het kader van het seniorenpastoraat op vrijdagmiddag 13 mei om 14.00 uur een Mariaviering gehouden. Een viering waarin wij iedereen willen uitnodigen om iets mee te brengen war voor u een mooie herinnering is aan Maria. Dat kan een beeldje zijn, een souvenir, een bosje bloemen of misschien nog wel heel iets anders. 
Al die meegebrachte dingen krijgen een plek bij het Mariabeeld. We zingen en bidden met elkaar. Wie dat wil mag ook iets vertellen over wat meegebracht is.
Samen maken we er een prachtige viering van. Daarna drinken wij nog een kopje koffie of thee. Bij slecht weer verhuizen we naar binnen, maar als iedereen alvast bidt voor prachtig weer op die dag dan lukt het vast. 
U bent van harte welkom. 
 


Maria Zingt.
Op vrijdag 13 mei wordt weer het jaarlijkse "Maria Zingt" georganiseerd.
U bent allemaal van harte welkom om bekende Marialiederen mee te zingen. 
Het evenement vindt plaats op het voorplein van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood gelegen aan het Kapelhof en start om 19.30 uur.
Ook dit jaar wordt er aan "Maria Zingt" een bijzonder thema gekoppeld. Onder de titel "Sterke Tilburgse Vrouwen" worden 10 portretten van vrouwen van weleer gepresenteerd. Hiervan wordt een boekje uitgegeven dat tijdens het evenement voor de bezoekers gratis beschikbaar is. 


Algemene gegevens:
Website                www.parochiepeerkedonders.nl
Email                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar           013 - 207 0127 (van 09.30u - 12.30u)
                               Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                               06 - 51 99 01 05 
Bank                      Rabobank NL28 RABO 0304 9188 57