Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 23 - 24 april 2022

Nieuwsbrief 23 - 24 april 2022

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 06
23 - 24 april 2022

In deze aflevering:
- Op de goede weg......
- Vastenactie in diverse torens;
- Dodenherdenking;
- Vieringen Hasseltse Kapel;
- Mariabeeld in onze parochie;
- Fietsend bij Maria op bezoek;
- Een heel bijzonder jubileum op 22 mei in de Lucaskerk;
- Thuis bij Peerke;
- Taizé-viering in Tilburg;
- Verbouwing Lucaskerk;
- Herinnering Synodegesprekken;
- Even voorstellen......
- Vieringen in de komende weken;
- Algemene gegevens.


Op de goede weg......
Dit jaar zijn de afzonderlijke werkgroepen Eerstse Communie samen begonnen aan de parochie-brede voorbereiding van dit feest. De eerste werkavond is ondertussen geweest. We hebben de namen van de ruim 30 kinderen genoemd en elkaar voorgesteld. In de goirkese kerk konden kinderen en ouders kijken wat er allemaal te zien is en waartoe het dient. 
Het is allemaal even wennen voor de werkgroep. het is aan de andere kant fijn dat de kinderen nu weer met een grote groep samen op weg gaan. 
Zo ook de afgelopen Goede Week. Op Palmzondag zijn de palmpaasstokken gemaakt, is het verhaal verteld van dat kleine vogeltje dat heel dapper een doorn, die in de wenkbrauw prikte van Jezus aan het kruis, eruit getrokken heeft. Die ene druppel bloed, die het verenkleed raakte, maakte het verschil. Daarmee deed die vogel recht aan de naam, ooit gekregen van de Schepper: roodborstje. 
Die zondag, 10 april, zal ik niet snel vergeten. Want voor het eerst sinds jaren was de Petrus Donderskerk afgeladen vol. De palmpaasstokken zijn gezegend en de palmtakjes uitgedeeld aan de mensen. Een prachtig begin van de Goede Week.
Alle dagen van de Goede Week wordt er in het parochiecentrum samen gegeten en gevierd. Intens beleven we dan met een groep mensen deze week samen, de weg die Jezus is gegaan maar die wij in ons leven ook (gedeeltelijk) mee beleven. De keien op ons pad en de nagels die ons pijn doen hopen we met licht en bloemen wat te verlichten.
Witte Donderdag samen vieren aan een grote tafel, Goede Vrijdag met kruisweg en een mooie wake van koor Switch om dan de stilte van zaterdag te ervaren. De stilte die ergens in de middag wordt doorbroken voor de paasfakkeltocht. Soep koken, brood smeren en zorgen dat alles bij de boerderij komt: fakkels, olie, hout, beker en kommen. Met ruim 120 mensen op pad. Om het licht van Pasen weer naar de stad te begeleiden. Naar de stad die op het moment dat ik dit schrijf haar verjaardag viert. 
De fakkels brandend houden om dan de kerk binnen te gaan, de paaskaars te ontsteken en het licht van Christus de kerk in te dragen. Een plechtig moment, en goed om dat samen met de kinderen met de fakkels in de hand te doen. Zo krijgen zij iets mee van de belangrijkste liturgie viering van het kerkelijk jaar. 
"Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft."
Laten wij dat vuur brandend houden, samen. Laten wij zoals ooit lang geeden ook onze primitieve voorouders, dat gloeiende hout, meedragen in ons leven. Dat hout kunnen we dan op tijd en plaats weer aanblazen om het tot een vuur aan te wakkeren. Over zo'n 50 dagen is het Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest. Aan ons de opdracht om het vuur door te geven, aan mensen om ons heen, aan de volgende generaties. Zoals vorige generaies dat deden aan ons. "Blijft dit doen om Mij te gedenken"; die opdracht van Jezus is ook in deze tijd niet zinloos gezegd met een oorlog op slechts honderden kilometers afstand, met gevolgen ook voor ons. Om maar te zwijgen van een dreigende klimaatcrisis voor de toekomst. Corona lijkt voorbij maar hebben wij er ook van geleerd? 
Laten wij, gelovige mensen, ook na Pasen de goede weg volgen. Van harte succes!
Gerard Stevelink.
 

Vastenactie in de diverse torens.
Opbrengst Vastensoep Toren Frater Andreas overtreft verwachtigen.
Net als vorig jaar was het dit jaar nog niet mogelijk om in de Veertigdagentijd vastensoepmaaltijden te houden. Dat had enerzijds te maken met het feit dat de zaal van Elim niet langer beschikbaar is, anderzijds wist de MOV ook niet goed of het verantwoord was met alle corona-maatregelen om op een andere locatie die maaltijden te gaan verzorgen. Het concept van vorig jaar is opnieuw uit de kast gehaald en enigszins aangepast. Er werden elke week twee verschillende maaltijdsoepen gekookt waarvoor ingetekend kon worden en deze werden op zondag in de Lucaskerk verkocht. Er zaten de bekende "klassiekers" bij, maar ook "nieuwe" soepen vonden gretig aftrek. Alle twaalf kokers stelden hun  ingrediënten gratis ter beschikking, waardoor de hele opbrengst ten goede komt aan de Vastenactie 2022 "Je land is je leven". Ook een woord van dank aan de kopers van de om en nabij 175 bakjes soep.
Want dankzij hen kunnen we dit jaar een bedrag van ruim €900,00 overmaken naar de landelijke Vastenactie, los van de opbrengst uit de collectebussen op de verschillende kerklocaties in Frater Andreas, die ten tijde van het schrijven van dit artikeltje ruim €400,00 bedraagt, maar mogelijk in het Paasweekend nog verder is aangevuld. 
Voor volgend jaar gaat de MOV zich beraden hoe ze de soep-actie vorm wil gaan geven. Toch weer alleen een vastensoep-maaltijd (en dan misschien wel in de benedenzaal van de inmiddels verbouwde Lucaskerk), alleen soepverkoop in de Lucaskerk, of misschien wel een combinatie daarvan, juist omdat we gemerkt hebben dat we met de verkoop een andere groep parochianen hebben aangesproken dan eerder met de maaltijden. 

Vastenactie Toren de Vlaspit.
Tijdens de vastenperiode zijn er in toren de Vlaspit twee "vastensoep"-avonden georganiseerd en in de Goede Week heeft Thuis bij Peerke vier avonden de maaltijden verzorgd. Voor iedereen die deze avonden mogelijk heeft gemaakt is een dank je wel op zijn plaats. 
De opbrengst van al deze maaltijden en de giften in de zuil achter in de kerk heeft in totaal €1050,- opgeleverd. Een supermooi bedrag dat ten goede komt aan het project van de vastenactie. Alle gulle gevers en gasten van de maaltijden heel erg veel dank.

Vastenactie 2022 in Toren de Montfort.
Met als thema: je land is je leven, zijn we gedurende de vastentijd op weg gegaan. We zijn begonnen met een gezamenlijke viering waarbij Groeikracht centraal stond. Die groeikracht hebben de kerkgangers ook letterlijk meegekregen in de vorm van zaad, aarde en een potje. Aan het einde van elke viering werd een stukje voorgelezen om deze groeikracht verder vast te blijven houden. En vlak voor het einde van de vasten hebben we een solidariteitslunch gehouden waaraan een korte meditatieve viering voorafging. Zo houden we de gedachten van de MOV (Missie Ontwikkeling Vrede) levend. Maar ook eeen werkelijke bijdrage draagt bij tot grotere solidariteit en concrete mogelijkheden van verandering.
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. 
Het bedrag dat we uiteindelijk opgehaald hebben is: €358,60 
Dank aan alle gulle gevers en op andere manieren betrokkenen.
 

Dodenherdenking.
Op woensdag 4 mei om 19.00 uur is er in de Petrus Donderskerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Wij willen in een viering alle doden herdenken, die in de wijken Groeseind, Hoefstraat, Loven en Besterd zijn gevallen in en ten gevolge van de oorlogsjaren 1940 - 1945. Hun namen worden met respect genoemd. 
Voorgangers uit toren de Vlaspit leiden deze herdenkingsviering. 
Vanuit de kerk gaan we dan naar het Sint Willebrordplein terwijl de klokken zullen luiden.
Bij het monument van René Klessens worden dan bloemen gelegd. Dit moment is geplaatst op initiatief van een werkgroep voor slachtoffers van oorlog en geweld. René Klessens is één van de jongste slachtoffers van het oorlogsgeweld in Tilburg. We sluiten aan bij de Nationale Dodenherdenking met het signaal "last post" en houden twee minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. 
Leven in vrijheid lijkt voor ons heel gewoon, maar heeft ontzettend veel gekost. En we merken nu dat het niet verzelfsprekend is, zelfs niet in Europa. Daarom herdenken wij. 
Fijn als ook mensen van andere torens aansluiten. U mag zelf ook bloemen meebrengen om bij het monument te leggen. Iedereen is van harte uitgenodigd. 


Vieringen Hasseltse Kapel.
Gelukkig zijn er in de meimaand weer vieringen mogelijk in de ons zo vertrouwde Hasseltse Kapel. Elke zondagochtend is er om 08.00 uur een bedevaartsmis en de speciale open luchtviering op Moederdag 8 mei om 11.00 uur is ook in het programma opgenomen. 
In het schema van vieringen in de komende periode zijn de data en tijden opgenomen. 
 

Mariabeeld in onze parochie.
In onze parochie is op de hoek van de Hasseltstraat/Kwaadeindstraat bijgaand Mariabeeld te bewonderen. Het beeld is vervaardigd door de Tilburgse kunstenaar Albert Verschuuren (1887 - 1953) en dateert uit het oorlogsjaaar 1943. De kunstenaar vervaardigde (in onze parochie) onder meer ook de heiligenbeelden Sint Jozef en Sint Dominus voor de voorgevel van de Hasseltse kerk. Deze zijn thans aan de achterzijde van het voormalige kerkgebouw, op de begraafplaats van de Lambert de Wijsstraat, nog terug te vinden. 
 


Fietsend bij Maria op bezoek.
Een nieuw uitgezette tocht van ongeveer 55km voert ons langs een aantal verrassende Maria-kappelletjes in de omgeving van Gilze en de boswachterij Dorst. We beginnen om 10.00 uur met een kort bezinnend moment in de Mariakapel van de Lucaskerk. Tegen 17.00 uur verwachten we terug in Tilburg te zijn, bij de Hasseltse Kapel. De route is op fietsknooppunten uitgezet. Er zijn voldoende rustpauzes om lichamelijk en geestelijk bij te tanken. Een gezamenlijke lunch maakt deel uit van deze fietstocht. 
Organisatie: Monic Jansen - Dercksen en Anneke Laenen-Vermeer,
-> donderdag 12 mei 2022
-> maximaal 12 deelnemers
-> van 10.00 - 17.00 uur
-> ongeveer €15,00 (incl. lunch, overige consumpties onderweg voor eigen rekening) 
-> 
 Opgeven kan tot maandag 9 mei via het parochiecentrum 013 - 207 0127                                of per mail via fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl  


Een heel bijzonder jubileum op 22 mei in de Lucaskerk.
In 1970 werd in de wijk Wandelbos in de voormalige Heilig Kruiskerk een bijzonder koor opgericht: een heus nieuw jongerenkoor! Initiatiefnemer was Matthieu Meijer. 
In 2020 bestond dat koor - dat we nu kennen als het WANDELBOSKOOR - precies vijftig jaar en Matthieu is inmiddels meer dan een halve eeuw de dirigent van dit koor. 
Maar door corona hebben we dat jubileum niet kunnen vieren. Dat gaan we inhalen. 
Op 22 mei gaat het Wandelboskoor in de viering van 11.00 uur in de Lucaskerk goed uitpakken in een feestelijke jubileumviering. Voorganger is pastor Marijn van de Laar. 
Noteer deze datum alvast!
In de volgende nieuwsbrief meer hier over.
 

Thuis bij Peerke.
Na de Goede Week-maaltijden, waarvan we er vier hebben verzorgd, zijn we gaan brainstormen over een nieuwe vorm van "Thuis bij Peerke". We hebben nog niet alles uitgewerkt, maar kunnen u al wel laten weten dat we een "dauwtrap-ontbijt" gaan aanbieden op Hemelvaartsochtend 26 mei. Na het ontbijt gaan we samen naar de kerk om daar de Hemelvaartsviering bij te wonen. 
In de volgene nieuwsbrief leest u meer hierover.
U kunt deze datum alvast noteren. 


Taizéavond in Tilburg.
Tilburgse kerken organiseren samen op donderdag 2 juni een Taizé-avond. Dit oecumenisch initiatief heeft plaats in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9-11 in Tilburg. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De Gemeenschap van Taizé is een internationale oecumenische geloofsgemeenschap. Jaarlijks trekken duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé in Frankrijk voor ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk met veel zingen en stilte. 
Aan de avond in Tilburg neemt een aantal koren, onder meer Katharsis, Switch en de cantorij van de Protestantse kerk deel. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door enkele musici. Vóór de pauze worden bekende Taizé-liederen ingestudeerd en zijn er twee korte inleidingen over de muziek en de spiritualiteit van Taizé. Na de pauze is er een Taizé-viering met liederen, lezingen, voorbeden, stilte en lichtritus. 
Aanmelden is niet nodig. Er is geen entree, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Verbouwing Lucaskerk.
Na een periode van ruim 4 jaar van het maken van plannen voor het integreren van het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan in de Lucaskerk gaat het er nu dan toch van komen. 
Naar verwachting zal eind deze maand door bouwbedrijf André Doevendans worden begonnen met de verbouwing van de Lucaskerk.
Diverse ontwerpen hebben de revue gepasseerd maar uiteindelijk is er voor gekozen om in de kerk en centraal tegen de achtergeven een nieuwe zaal annex sacristie te realiseren van 80m2. De zaal is bedoeld voor allerlei bijeenkomsten van de parochie, zoals vergaderingen en koorrepetities, met name in de winter. ia de achteringang van de kerk kan de zaal bereikt worden zonder dat de hoofdingang geopend hoeft te worden. Er is een eigen (minder validen) toilet en een pantry. Ook kan de zaal los van de kerk worden verwarmd. In de kerk zal een nieuwe hellingbaan voor rolstoelen e.d. worden gemaakt. 
Door de bouw van de zaal zullen er achter in de kerk 6 rijen banken moeten verdwijnen maar er zullen voldoende zitplaatsen overblijven. Door het verkleinen van de kerkzaal zal de kerk intiemer worden.
De huidige sacristie zal worden omgevormd tot de 'huiskamer' van Toren Frater Andreas.
Op de bovenetage van de kerk zullen werkplekken worden gerealiseerd voor enkele vaste krachten en vrijwilligers. Het keukentje zal worden verbouwd tot kopieerruimte. 
Het parochiecentrum zal een nieuwe veilige entree krijgen in de oostgevel van de kerk aan het kerkplein. De huidige zij-ingang zal komen te vervallen. In de oostgevel worden ook nog extra openingen gemaakt voor meer daglichttoetreding in de 'huiskamer' en op de bovenetage.
25 zonnepanelen op het dak van de Lucaskerk moeten in een groot deel van de energiebehoefte van de kerk gaan voorzien. 
De kosten van de verbouwing zullen voor het overgrote deel worden betaald uit bijdragen van diverse sponsors. Het ontbrekende bedrag kan ruimschoots worden betaald uit de verkoop van de 2 woonhuizen aan de Lage Witsiebaan waar het parochiecentrum nu nog is gevestigd. 
Theo de Kort, vicevoorzitter. 
 

Herinnering Synodegesprekken.
Op 2 en 3 mei wordt er aan de hand van boeiende vragen die de Belgische Kerk op kaartjes heeft gezet over de toekomst van onze kerk gesproken. 
Je bent welkom op maandag 2 mei om 14.00 uur in de Lucaskerk en op dinsdag 3 mei om 19.00 uur in de Goede Herderzaal (Isidorusstraat 6). 
Na een korte inleiding gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek over hoe we in onze kerk staan en welke richting die naar onze mening uit zou dienen te gaan. (En: wat kun je zelf inbrengen?) 
Uiteindelijk gaat er -als een samenvatting van alle gesprekken in onze parochie- een verslag naar onze bisschop.


Even voorstellen:
Bert Jacobs, gehuwd met Annet, en vader van 3 zonen, Tjerk, Sven en Joeri.

Wie is mijn grote voorbeeld?
Als mens is Mahatma Gandhi een hele inspirerende persoon voor mijn leven geweest. Iemand die iets voor elkaar weet te krijgen door gewoon vol te houden. 
Vasthoudend aan mensen die ergens voor gaan en niet afwijken van dat levensdoel. Dat geldt voor mij eveneens voor iemand als Nelson Mandela. 
Maar naast die grote voorbeelden zijn er ook in onze geloofsgemeenschap mensen die heel veel voor anderen doen in stilte. Daar heb ik grote waardering voor. 

Wat is mijn grote hobby?
Vanouds is turnen heel bepalend geweest in mijn leven. Vanaf mijn 16e tot mijn 32e op topsportniveau en later als trainer/docent. Al met al heb ik 40 jaar in de gymzaal gestaan. 
Bewegen is altijd belangrijk gebleven en dan vooral kinderen en jongeren zien bewegen. Sporten is goed. Maar het gaat meer om het bewegen dan om de prestaties. 
Nu is het vooral fietsen, wandelen en het fotograferen van bomen, in alle vormen en maten. 
Ik zing in een koor: The Harmony Singers als tenor. 
Ik zou ook wel weer bij een kerkkoor willen, maar de regelmatige repetities weerhouden me daarvan. 

Waar kom je me tegen in de parochie?
Voornamelijk in de Vlaspit als voorganger in woord- en communievieringen.
En als kerkganger en parochiaan. Voorts vooral als wijkbewoner voor alle dagelijkse zaken. 

Ik krijg energie van......
Met name in de natuur. Ik kan genieten van alles wat DIE ons zomaar om niets te zien geeft: vogels, bomen etc.
En van muziek, vooral in deze periode bijv. Jesus Christ Superstar om maar eens een voorbeeld te noemen. 

Ik droom van......
In een droom stond ik onlangs naar Poetin aan de balie.
Ik heb hem toen gevraagd waar hij mee bezig was en toen barstte hij in huilen uit.
Toen werd ik wakker.
Ik ben van mening dat wij mensen in dialoog moeten blijven om zo de dingen op te lossen.

Dat vergeet ik nooit meer...
Mijn vrouw is door een hepatitus-infectie getroffen zo'n 30 jaar geleden waardoor de lever werd aangetast. Zodanig dat een levertransplantate de enige redding kon betekenen. Die was op dat moment beschikbaar waardoor de levensreddende operatie kon starten. 
Ik zat ineens, met een jong gezin, in een film die ik niet kon bevroeden en waar de afloop op dat moment heel ongewis was. 
Gelukkig is alles goed gekomen. En als positieve ervaring een trektocht door Nepal, die mijn zoon Tjerk mij had aangeboden. Samen met mijn jongste zoon Joeri, die aansloot, was dit werkelijk een overgetelijke ervaring. 


Vieringen in de komende periode.

Lucaskerk: Livestream vieringen
Dankzij het initiatief van onze voormalige pastor en vrijwilliger Monic Jansen en haar man Ron kunnen de parochianen sinds Kerstmis 2021 de vieringen in de Lucaskerk volgen via een livestream verbinding. Alle bouwkundige- en kabelwerkzaamheden zijn met hulp van diverse parochianen geheel in eigen beheer uitgevoerd. De groep vrijwilligers heeft hierbij veel steun gehad van Mathijs Strijards als technisch deskundige. Na ruim 3 maanden proefdraaien, het opzetten van een organisatie en het opleiden van een groep vrijwilligers, die het systeem kunnen bedienen, is het nu volledig operationeel. 
Het parochiebestuur is enorm blij, dat wij nu een livestream systeem met een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit hebben. Daar komt nogbij, dat dankzij financiële bijdragen van diverse parochianen, deze livestreaminstallatie de parochie ook niets heeft gekost. 
Namens alle parochianen wil ik hierbij onze grote dank uitspreken aan iedereen die, op welke manier dan ook, zijn steentje heeft bijgedragen aan de realisatie an het livestreamsysteem. Ook veel dank aan de vrijwilligers die het systeem tijdens de vieringen bedienen. Nu heeft iedereen de mogelijkheid om thuis de vieringen te kunnen volgen of om deze op een later moment terug te zien. 
Via de website van de parochie kunt u snel schakelen naar de livestreamviering.
Theo de Kort, vicevoorzitter.
 

Hasseltse kapel in de meimaand:

- Zondag 1 mei 08.00 uur bedevaartsmis en opening meimaand
   Voorganger Frank Lemmens.
Zondag 8 mei 11.00 uur openluchtmis: Moederdagmis
   
Voorganger Frank Lemmens
Zondag 15 mei 08.00 uur bedevaartsmis
   
Voorganger Frank Lemmens
Zondag 22 mei 08.00 uur bedevaartsmis
   
Voorganger Frank Lemmens
Donderdag 26 mei 08.00 uur Eucharistieviering Hemelvaart
   
Voorganger Frank Lemmens
- Zondag 29 mei 08.00 uur bedevaartsmis
   Voorganger Frank Lemmens
- Dinsdag 31 mei 10.00 uur viering Maria Visitatie
   Voorganger Frank Lemmens
- Dinsdag 31 mei 20.00 uur slotviering: afsluiting Mariamaand
   Voorganger Frank Lemmens.


* Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur viering in de Kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201.

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize 
Padua
Petrus 
Donders
kerk
Service
app. De
Duynsberg
MFA 
´t Kruis-
punt
St. 
Lucaskerk
zaterdag
23 april 
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag
24 april
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
30 april
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
   
zondag 
1 mei
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
 
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
woensdag
4 mei
      19.00 uur
Dodenherdenking
Bert Jacobs
Theo Marcelis
     
zaterdag
7 mei
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
8 mei
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
14 mei
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
15 mei
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
communicanten stellen zich voor
zaterdag
21 mei
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Theo Marcelis
Jos Langenhoff
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
22 mei
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord en Comm. 
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering 
Marijn vd Laar


 

Algemene gegevens:

Website                www.parochiepeerkedonders.nl
Email                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar           013-207 0127 (van 09.30u tot 12.30 uur)
                               Voor noodgevallen (van 08.00u tot 20.00u)
                               06-51 99 01 05
Bank                       Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

     De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
          van 14-15 mei.  Kopij voor deze editie kan ingeleverd
                              worden tot 10 mei, 18.00 uur.


                        nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl