Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 2 - 3 april 2022 verschenen.

Nieuwsbrief 2 - 3 april 2022 verschenen.

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 05
2 - 3 april 2022


In deze aflevering:
- Naar buiten gaan.
- Dat...
- Avondgebed op woensdagavonden in Opstandingskerk.
- Veertigdagentijd = vastensoep.
- Benefietconcert voor Oekraïne in Heuvelse kerk.
- Switchviering.
- Gezinsviering: 3 april St. Lucaskerk.
- Wereldwinkel, Amnesty International, Sop & Zeep.
- Seniorenpastoraat 8 april.
- Kind- en volwassenenconcert van Marcel en Lydia Zimmer.
- Fruitzondag.
- Een goede Goede Week.
- Goede Vrijdag - Kruishulde met bloemen.
- Paasfakkeltocht.
- Eerste parochiële lectorenbijeenkomst.
- Synodebijeenkomst.
- Vooraankondiging: Peerke Donders opnieuw in het voetlicht.
- Jos Vingerhoets dirigeert al een halve eeuw kerkkoren in Tilburg.
- Even voorstellen...
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.


Naar buiten gaan.
Nu het weer mag en kan, 
kan de vastentijd ook een tijd zijn
om uit je bubbel, je eigen wereldje te treden.
Een tijd om ervaringen op te doen
die je kijk op mensen in deze wereld
kan verdiepen.
De wereld van de 'onzichtbaren' ingaan.
Kennismaken met mensen 'ver van de arbeidsmarkt'. 
Kennismaken met mensen die de Nederlandse taal proberen te leren.
Gaan wandelen met iemand die alleen is of dit alleen niet meer kan. 
Luisteren naar het verhaal van een ander buiten je eigen wereld. 
Je kunt...
Dit bedacht ik voordat het oorlog werd, voordat wij nog in ons veilige Nederland ver van alle ellende zaten. Waarin we nog konden denken dat het opengaan van de horeca ons grootste probleem was. Maar op die donderdag, nu 4 weken geleden, veranderde de hele wereld. Die oorlog waar we eigenlijk allemaal diep in ons hart heel bang voor zijn is dichterbij dan ooit. Onder het mom van een 'vredesmissie' worden in de Oekraïne heel veel mensen vermoord, slaan nog veel meer mensen op de vlucht. Weg van hun huis, weg van hun eigen leven, weg van hun vertrouwde omgeving. Mannen die hun vrouwen en kinderen de grens over zetten om zelf terug te gaan de oorlog in.
Je land is je leven! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die gericht zijn op het veiligstellen van landrechten, zodat mensen op hun land kunnen blijven wonen en werken. Hadden we enig idee dat dit zo'n actueel onderwerp zou worden? Ik niet. 
Frank Lemmens.


Dat...
wat je wordt voorgeschoteld
waarmee je lekker wordt gemaakt
dat...
wat het oog streelt
lui maakt en vertroebelt
niet verder dan je neus lang is
alle vragen beantwoord
alle waarheid uitgemeten
of 
dat...
wat gevonden wil worden
geen volle zalen trekt
dat...
wat pijn doet aan de ogen
de ziel aan het licht brengt
verder dan je lief is
vol belofte nog in de kiem
nauwelijks verstaan
af of klaar?

San Salvatorgemeenschap - Veertigdagentijd 2022  1 - Faites vos jeux
Beeld: Francesco Longo  -  Jesus' Temptation   Tekst: Hans Waegemakers

 

Avondgebed Opstandingskerk op woensdagavonden.
In de Veertigdagentijd is er elke woensdagavond om 19.00 uur een vesper in de Opstandingskerk. Een wekelijks moment van verstilling, een moment van je eenvoudig richten op God, naast de zondagse viering. Zo willen we toeleven naar Pasen. 
De vesper bestaat uit een lezing uit de Heilige Schrift, een psalm, zang, gebed en stilte en duurt ongeveer een half uur. De voorgangers zijn afwisselend ds. Sietske Blok en Jan Glorius.
Voel je welkom!


Veertigdagentijd = vastensoep.
In de afgelopen weken zijn diverse koks in de weer geweest om Vastensoep te koken. Elke week is er in de Lucaskerk keuze uit twee soorten maaltijdsoep. In totaal zijn er in de afgelopen vier weken als zo'n 100 bakjes soep gemaakt en verkocht. Dat brengt de opbrengst op dit moment al op ruim €500,00 voor de Vastenactie 2022. En we hebben nog twee zondagen te gaan. 

Wat staat er de laatste keer op het menu? U kunt tot donderdag 7 april Zwitserse Gerstesoep of Chinese tomatensoep bestellen op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan, tel. 013-2070127 of per mail: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 
Ophalen op zondag van 10.45 uur tot 11.00 uur in de Lucaskerk. 
Eet smakelijk voor het goede doel!
Werkgroep MOV - Toren Frater Andreas


Benefietconcert voor Oekraïne in de Heuvelse kerk Tilburg.
Op zaterdag 2 april organiseert de Torengroep Sint-Jozefkerk (de Heuvelse kerk) een groot benefietconcert van Tilburgse musici. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur zullen ongeveer 20 musici en 4 grote koren optreden. Deze komen vanuit alle gelederen van de gemeente Tilburg, zoals studenten van het Conservatorium, stadorganist Rob Nederlof, 4 grote koren; koor Switch, Koor van Christelijke Gemeente 'Het Kruispunt', Het Byzantijns koor Tilburg en het Heuvels Gemengd koor. Maar ook diverse musici op harp, viool, cello, orgel, piano, gitaar en hobo.
In dit vier uur durende Benefiet inloop-concert willen ze iedereen vragen geld te doneren voor Oekraïne in de daarvoor bestemde offerblokken. Zeer aanbevolen dus: volgende week zaterdag in de Heuvelse kerk deze muziekmiddag ten bate van Oekraïne!


Switchviering.
Op zaterdag 2 april om 19.00 uur is er een Switchviering in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat 124. Deze viering heet "Wie zonder zonde is...".
In de bijbeltekst van deze viering lezen we over de belangrijke mannen in de tijd van Jezus die Jezus proberen een hak te zetten. Ze vragen hem een kant te kiezen... de kant van de wet of de kant van een overspelige vrouw. De overspelige vrouw wordt in een kring van verwijtende mensen gezet. Ze staat daar alleen, niemand komt voor haar op. Niemand weet wat er aan vooraf is gegaan, hoe het zo gekomen is, maar iedereen heeft wel z'n oordeel klaar. 
Jezus wordt gevraagd een oordeel te vellen. Maar Jezus doet dat niet. Hij zegt niets en schrijft iets in het zand. Hij kiest geen partij. En áls hij uiteindelijk iets zegt, gaat zijn boodschap over wie er mag oordelen... en vooral: wie niet...
Komt je met ons mee vieren?

 

Gezinsviering in de Lucaskerk om 11.00 uur op zondag 3 april.
Op zondag 3 april is er om 11.00 uur weer een gezinsviering in de Lucaskerk. 
Het thema is: Kijk eens in de spiegel!
Centraal staat de vraag: Hoe reageren wij op kwaad dat we zien? Je mag onrecht toch wel aanklagen? Jezus zegt: "Wees voorzichtig met je oordeel. Wees naar de ander toe net zo vergevingsgezind als God dat naar jou toe is."
Na afloop van de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee. Voor de kinderen is er ranja.
De 32 gezinnen die dit jaar een communicant hebben in onze parochie, zijn natuurlijk extra welkom. 
 

Wereldwinkel, Amnesty International, Sop & Zeep in de Lucaskerk.
Al deze activiteiten vinden in april eveneens op de eerste zondag van de maand plaats, zondag 3 april, om zo ruimte te maken voor fruitzondag op de tweede zondag, tevens Palmzondag. 
Op zondag 6 maart bedroeg de opbrengst van de Wereldwinkel ruim €175,00. Dank aan alle kopers van "eerlijke" artikelen. 
Er werden toen 10 brieven van Amnesty International getekend. 
Nu er in MFA het Kruispunt weer vieringen mogelijk zijn, wil de Wereldwinkel ook daar weer neerstrijken. Daar zijn we aanwezig op Palmzondag na de viering in de koffieruimte. 


Seniorenpastoraat vrijdag 8 april 14.00 uur.
We komen samen om met elkaar op weg naar Pasen te gaan.
Aan de vooravond van de Goede week, terwijl in Europa na lange tijd weer een oorlog woedt, trekken wij met Jezus mee naar Jeruzalem. Binnengehaald als koning maar uiteindelijk ter dood gebracht maar door God uiteindelijk als in een mysterie weer opgewekt. 
Dromen van een betere wereld, van een wereld waar liefde en barmhartigheid staan boven onrecht en vernedering. Jezus heeft laten zien dat het kan: jezelf delen om de wereld mooi en goed te maken. In woord en beeld en ook muziek gaan we deze middag met elkaar beleven.
Allemaal van harte uitgenodigd, de koffie/thee staan om 14.00 uur klaar.
 

Kinder- en Volwassenconcert van Marcel & Lydia Zimmer.
Iedereen is van harte welkom op vrijdag 8 april bij de concerten van Marcel & Lydia Zimmer in de Heikese kerk aan de Stadhuisstraat 6. Om 16.00 uur geven zij een kinderconcert en om 20.00 uur een volwassenconcert. Toegang is gratis. 
Het echtpaar Marcel en Lydia Zimmer heeft heel bekende christelijke liederen gecomponeerd en geproduceerd. Nu komen ze naar Tilburg om twee concerten te geven. Het kinderconcert begint om 16.00 uur, vanaf 15.30 uur is de inloop en staat er voor ouders en kinderen koffie, thee, limonade en wat lekkers klaar. De leeftijdsgroep is kinderen van 4 t/m 12 jaar. Jongere kinderen zijn ook van harte welkom om te komen, als hun ouders toezicht houden. 
Het concert voor volwassenen begin om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de inloop met een kop koffie en thee en na afloop is er nog een glaasje fris zodat er wat nagepraat kan worden. 
Voor beide concerten geldt: aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij en gratis. 
Deze concerten worden georganiseerd door Parochie De Goede Herder. 


Fruitzondag - weekend 9 en 10 april, Palmzondag.
In het weekend 9 en 10 april wordt er in de kerklocaties van toren Frater Andreas weer fruit ingezameld en daar wordt door de Werkgroep Fruitzondag opnieuw fruitmandjes van gemaakt. Bent u vergeten fruit mee te nemen, dan is een geldelijke bijdrage ook altijd welkom. 
En natuurlijk doen we na afloop van de viering een beroep op kerkgangers om te kijken of ze een fruitmandje bij hen in de buurt kunnen bezorgen. 
Namen van zieken die zo'n attentie, als hart onder de riem, kunnen gebruiken, kunt u doorgeven aan het parochiecentrum tot maandag 4 april. 
 

Een goede Goede Week.
In de Goede week van 11 t/m 15 april wordt er in het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201 iedere avond om 17.45 uur een eenvoudige maaltijd verzorgd, waarna een korte viering volgt om 19.00 uur. De maaltijden en vieringen zijn los van elkaar te bezoeken. De kosten voor de maaltijd bedragen €5,-.
De vieringen van maandag t/m woensdag vinden plaats in het parochiecentrum. De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden gehouden in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat 124. 
Aanmelden voor de Goede Week kan tot uiterlijk vrijdag 8 april aanstaande door een mail te sturen naar thuisbijpeerke@hotmail.com of te bellen naar 06-49792756.
Hieronder vindt u een overzicht met de data en het menu voor de goede Goede Week. 

 

Datum Maaltijd (17.30 uur inloop) Viering (19.00 uur)
Maandag
11 april
Macaroni bolognese Parochiecentrum
Dinsdag
12 april
Tomatensoep met broodjes Parochiecentrum
Woensdag
13 april

Maaltijd wordt verzorgd door de
Surinaamse Gemeenschap

Parochiecentrum
Witte Donderdag
14 april
Kip in romige saus met rijst Petrus Donderskerk
Goede Vrijdag
15 april
Erwtjes, worteltjes,
aardappelpuree en vissticks
Petrus DonderskerkGoede Vrijdag - Kruishulde met bloemen.
Uit eerbied voor voor het kruis waaraan Jezus is gestorven brengen
wij het hulde. U mag in alle Goede Vrijdagvieringen in de toren Frater Andreas hiervoor bloemen meenemen. Deze bloemen worden later
verwerkt in de bloemversieringen met Pasen. 
 

Paasfakkeltocht.
Op paaszaterdag 16 april aanstaande is de traditionele paasfakkeltocht. Om 17.45 uur vertrekken wij vanaf de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124 naar de boerderij van de familie van Rostel aan de Bosscheweg.
In verband met de catering wel graag van tevoren opgeven, dat kan tot en met woensdag 13 april.
U kunt zich inschrijven via inschrijflijsten achter in de kerk en op het parochiecentrum Hoefstraat 201. 
Of per mail via devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 


We gaan Pasen viering in de Kleuterkerk
Beste kinderen, beste ouders!
We gaan Pasen viering in de kerk.
Kom jij ook luisteren naar de verhalen van de goede week 
en zullen we deze samen naspelen?
daarna gaan we samen een kunstwerk maken van Pasen
dat we in de kerk zullen hangen zodat iedereen dit kan zien!
Samen maken we er een mooie, gezellige viering van!
Wij zorgen voor iets te drinken en iets lekkers erbij!
Je bent welkom in de Lucaskerk op zaterdagmiddag 16 april om 16.00 uur.
Groetjes Werkgroep Kleuterkerk


Eerste parochiële lectorenbijeenkomst Parochie Peerke Donders op 20 april in de Lucaskerk. 
In de Toren Frater Andreas hebben de lectoren elkaar al langere tijd niet meer als groep ontmoet. Maar nu we steeds meer één parochie worden, vinden we een lectorenbijeenkomst van alle torens samen eigenlijk nog waardevoller.
Hierbij nodigen we de lectoren van onze parochie uit om op woensdagmiddag 20 april om 13.30 uur bij elkaar te komen in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan Tilburg. 
We wisselen deze middag uit hoe we lector zijn - in 'onze' toren - , waar we soms tegen aan lopen en wat het lector zijn ook aantrekkelijk maakt. 
Ook doen we een paar kleine oefeningen in de kerk (voor wie wil). 
Laat je ons weten of je komt? Aanmelden kan bij 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
Graag tot binnenkort!
Henny Spooren, Bert Simons en Peter Derks.
 

Synodebijeenkomst.
Ook Uw mening is belangrijk.
De paus nodigt alle gelovigen over de hele wereld uit om met hem mee te denken en te praten over de ontwikkelingen binnen de kerk in onze tijd. Die zullen ingekleurd zijn door levensstijlen en omstandigheden in de vele leefgemeenschappen binnen de diverse landen en werelddelen. Dat neemt niet weg dat de boodschap overal een boodschap van liefde moet zijn. Jezus heeft ons voorgeleefd. We horen samen op weg te zijn. Volgen we de juiste weg? Hoe onfeilbaar zijn de kerkelijke wetten en geboden? Wie wijzen ons de weg als we van het pad af raken? Kortom: Hoe denkt u over de kerk en het kerkelijk leven, hoe houden we deze levend en een huis voor alle gelovigen?
Enkele mensen van onze toren hebben zich daar reeds over gesproken met enkele leden van het pastorale team (zie de voorgaande nieuwsbrief) maar we missen uw visie nog. Het is de paus die de mensen aan de basis het eerst aan het woord wil laten. Tijdens de synode (grote bijeenkomst van kardinalen en bisschoppen met de paus) wil hij u mee laten praten door de verslagen van gesprekken in de vele r.k. parochies.
Wij nodigen u uit voor een gesprek op donderdag 21 april om 15.00 uur of 19.30 uur in de Montfortkerk. 
U kunt zich aanmelden door uw naam in te vullen op de lijst op het prikbord achter in de kerk of te bellen naar het parochiesecretariaat. Wij zorgen dat u vooraf een opzet voor het gesprek krijgt toegestuurd. Een verslag gaat naar de parochie en van daaruit naar het bisdom en naar Rome. 
Op maandag 2 mei 14.00 uur vinden er gesprekken plaats in de Lucaskerk en dinsdagavond  3 mei 19.00 uur in de Goede Herderzaal.  
 

Vooraankondiging: Peerke Donders opnieuw in het voetlicht.
Op zaterdag 2 juli reizen ze vanuit alle hoeken van
het bisdom naar Tilburg, om daar in de voetstappen
van Peerke Donders te treden. 
Deze datum kunt u alvast noteren in uw agenda.
Tegen die tijd vindt u meer informatie hierover in
de Nieuwsbrief. 
 Jos Vingerhoets dirigeert al een halve eeuw kerkkoren in Tilburg.
Paus prijst Jos Vingerhoets uit Tilburg, de man die muziek in de kerk brengt. 
De 'Hallelujah' van Händel of Huub Oosterhuis' 'Licht dat mij aanstoot in de morgen': Jos Vingerhoets kan na vijftig jaren zijn kerkmuziek dromen. Maar de dirigent is er ook nuchter onder gebleven: 
Zondag ontving de 72-jarige Vingerhoets in de kerk van 't Goirke de Pro Ecclesia Et Pontifice. Want de ontkerkelijking is wat Vingerhoets betreft nu eenmaal een gegeven, maar een gelovig mens is hij zelf wel gebleven. 
Wat dan weer niet hetzelfde als een kwezel is. Deze anekdote getuigt daarvan:
"Al 48 jaar is Harry Swinkels mijn vaste begeleider op orgel of piano. Bovenop het koor zaten we onder de mis een keer net iets te luidruchtig met elkaar te praten. Zegt de pastoor ineens: 'Zeg, het is hier geen kroeg!'"
Hij was zes jaar oud toen hij al mee kwam zingen in het kinderkoor van de Goirkese kerk: "Jongenskoor dus, hè. In die tijd deden de meisjes nog niet mee. Jongens en meisjes zaten in de twee zijbeuken van de kerk ook apart van elkaar."
Maar Vingerhoets had daarnaast dus nog een baan: kerkkoren dirigeren. Het begon in 1971 met een jongerenkoor dat Gasgothe heette, naar de drie parochies die het bediende: Gasthuisstraat, Goirke en Theresia. 
Jarenlang had Vingerhoets twee vieringen op zaterdag en ook nog eens twee op zondag. Maar de koren dunden uit, terwijl de gemiddelde leeftijd van de leden bleef rijzen. "Het gemengd koor van 't Goirke bestaat nu uit 45 man en vrouw. Een enkeling is jonger dan 70 jaar. Wie tegenwoordig graag wil zingen in een koor, heeft de kerk er liever niet bij."
Dat stemt hem niet weemoedig of nostalgisch. "Ik ben blij dat ik de tijd van de volle kerken heb meegemaakt. Maar ook zonder kerk kun je prima geloven."
Samenvatting van de tekst van Tom Tacken voor Brabants Dagblad.


Even voorstellen.....
Deze keer zal Rik Claassens, 22 jaar oud, zich aan u voorstellen.
Wat/wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Johnny Cash, een heel bijzondere man in mijn ogen. Johnny Cash kennen we natuurlijk als een grote countryster, maar wat ik zo bewonder aan hem is zijn eigenheid en kracht.  Jarenlang succesvol geweest, miljoenen platen verkocht en toch nog steeds zo trouw aan zichzelf en aan zijn echtgenote en familie. Tevens was God, net als voor mij (maar bij Johnny Cash wel via een andere denominatie), een vriend die met hem mee door het leven ging, een vriendschap die hij ook uit droeg naar anderen toe. Ook door het grote verslavingsprobleem wat hem teisterde, bleef Cash trouw aan God, die volgens Cash hem door zijn verslaving heeft heen geholpen en zijn leven heeft gered. Luistertip: zijn nummer Gospel Road!
Wat hoort bij jou?
Bij mij hoort mijn (al verraden) voorliefde voor countrymuziek, mijn (haast obsessieve) bezigheid met Formule 1, genieten van al wat het rijke Roomse/Bourgondische leven mij te bieden heeft, het ontdekken van de wat vergeten landen van Europa zoals (Noord) Macedonië en Slovenië, mijn plan om in mijn leven alle grote bedevaartsoorden aan te doen en natuurlijk mijn betrokkenheid bij de Rooms-Katholieke kerk. 
Waar kom je me tegen in de parochie?
Je zult me vooral tegenkomen bij de St. Lucaskerk als parochiaan, vrijwilliger bij de livestream en als lector.
Ik krijg energie van...
Mijn werk als (leerling) verpleegkundige in de ouderenzorg in Rijen. Werken met deze kwetsbare- maar ook zo dankbare doelgroep geeft mij de energie om vroeg mijn bed uit te komen en mij in te zetten voor onze bewoners bij Vita in Rijen. Ook voer ik met heel veel plezier en energie mijn werkzaamheden uit als lector bij vieringen in de St. Lucaskerk.
Ik droom van...
Een Kerk die trouw blijft aan zichzelf en altijd haar ogen, oren en hart openhoudt voor de zwakkeren, de verstotenen, de armen en de zieken. Dat wij als parochianen niet oordelen, want dat is Zijn taak niet de onze. Dat wij als parochie Peerke Donders een voorbeeld mogen zijn, liefdevol en verwelkomend en trouw aan de leer van God. 
Dat vergeet ik nooit meer.
Mijn H. Doopsel, Eerste Communie en Vormsel welke mij zijn gegeven, afgelopen zomer op 26 september van Pastoor Marijn. Een bijzondere- en intieme dag met familie en vrienden, met prachtige muziek van Paul Overman en Mia Haanappel; de start van mijn Roomse bestaan. 
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE PERIODE

Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. In de Goede Week op maandag, dinsdag en woensdag om 19.00 uur gebedsdienst. (De reguliere ochtendvieringen vervallen deze week)
 

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize 
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
't 
Kruispunt
Kapel
De
Duynsberg
St.
Lucaskerk

zaterdag
02 april 2022

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
 

zondag
03 april 2022

Woord- en 
Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis 
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
  11.00 uur
Gezinsviering
Frank Lemmens
Peter Derks

zaterdag
09 april 2022
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
 

Palmzondag 
10 april 2022
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie
viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar

Witte donderdag
14 april 2022
19.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
19.00 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  19.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
19.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Peter Derks

Goede Vrijdag
15 april 2022
19.00 uur
Woord- en 
Gebedsdienst.
Frank Lemmens
19.00 uur
Woord- en Gebedsdienst
Anja Verbraak
15.00 uur
Kruisweg
15.00 uur
Kruisweg
19.00 uur
Wake Switch
  16.00 uur
Woord- en gebedsviering
Peter Derks
14.30 uur
Kruisweg
Peter Derks

19.00 uur
Woord- en Gebedsdienst
Marijn vd Laar 
Peter Derks

Stille Zaterdag
16 april 2022
21.00 uur
Paaswake
Frank Lemmens
21.00 uur
Paaswake
Peter Denneman smm
16.00 uur
Paasviering
Frank Lemmens
17.45 uur
paasfakkeltocht

20.00 uur
Paaswake
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  16.00 uur
Paasviering
Marijn vd Laar

16.00 uur
Kleuterkerk
Peter Derks

21.00 uur
Paaswake
Marijn vd Laar
Peter Derks


Eerste Paasdag
17 april 2022
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Tweede Paasdag
18 april 2022
09.30 uur 
Eucharistieviering
Frank Lemmens
    11.00 uur
Woord- en Communie-viering
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink
    11.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag 
23 april 2022
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
24 april 2022
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
30 april 2022
   

16.00 uur
Woord- en comm.viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel

    16.00 uur
Woord- en
Comm. viering
 
 
Zondag
01 mei 2022
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
    11.00 uur
Woord- en Comm. 
viering
Rob Waaijers
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en 
Comm.viering
 
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

 


 

Algemene gegevens:
Website                        www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                            info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                   013 - 2070127 ( van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                       Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                       06-51 99 01 05
Bank                              Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 23-24 april.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 19 april, 18.00 uur.

                         nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl