Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 04
12 - 13 maart 2022

In deze aflevering:
- Mijmert u mee?
- De zon scheen de eerste dagen van maart overvloedig;
- Avondgebed in veertigdagentijd;
- Welkom;
- Kleuterkerk;
- Vastenmaaltijd: "Soep en brood."
- Uitnodiging;
- Een Goede Goede Week;
- Goede Vrijdag wake Switch 2022;
- Paasfakkeltocht;
- Synode in parochie Peerke Donders;
- Aulavoorzieningen in de kerk aan de Goirkestraat;
- Liturgie en livestream Lucaskerk;
- Even voorstellen....;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Mijmert u mee?
Er zijn versoepelingen gekomen. Het woord CARNAVAL werd al weken met hoop uitgesproken. Het was iedereen van harte gegund. 
Maar durft u ook stil te staan bij de tijd die daarna komt... DE VASTEN. Wat betekent dat in onze tijd? Het is een onderwerp dat we ook prima kunnen bespreken met onze moslim broeders en zusters. Bisschop G. de Korte raadde ons eens aan om niet te beginnen met theologische onderwerpen, maar om over praktische zaken in gesprek te gaan met de vele moslims binnen onze parochiegrenzen. Vasten is een onderwerp dat zowel christenen als moslims kennen. Als christenen over het vasten praten, gaat het vaak over de snoeptrommeltjes van vroeger, over het eten van vis ipv vlees, over de onthouding door niet te roken in de vasten. Misschien ook over grote doelen die werden nagestreefd. Binnen de Islam kennen we ook een vasten: de RAMADAN. De Islamitische jaarkalender is een maankalender (4 weken per maan). De Ramadan valt daardoor elk jaar op een andere datum. Dit jaar begint deze op 2 april en duurt tot 30 april en wordt afgesloten met het SUIKERFEEST. Een gesprek met een moslima zou kunen gaan over de vraag wat men wel en niet doet in de ramadan. Zijn er verplichtingen? Hoe ga je daarmee om? Welke gebruiken zijn er? Blijven deze hetzelfde nu u hier woont of zijn er aanpassingen? Van onze kant zullen we vertellen over vroeger, maar ook wat het nu voor ons betekent. Ook wij hopen in de vasten stil te staan bij versobering en matiging in dingen die we zelf kiezen. We houden als geloofsgemeenschap bijvoorbeeld solidariteitsmaaltijden en besteden aandacht aan de vastenactie en de daarbij horende donaties. U zult zien dat er veel punten van overeenstemming zijn. Het kan ons dichter bij elkaar brengen. 
 


De zon scheen de eerste dagen van maart overvloedig. 
De krokussen bloeien nu volop. Lente gaat komen. 
Maar ondertussen werd het ook oorlog. 
De Oekraïnse samenleving wordt kapot gemaakt en de dreiging gaat verder. Mensen slaan op de vlucht. 
Geloven we nog in een betere wereld? Geloven we nog in nieuwe bloei? 
Hoe is het om in deze sfeer naar Pasen toe te leven?
Ik kan het koude hoofd van Poetin bijna niet meer zien. Het spijt me. Deze man roept steeds meer weerstand bij mij op. Afstand. Boosheid. Verdriet. Onmacht. Onvoorstelbaar hoeveel lijden Poetin talloze mensen aandoet...
Ik hoor op de radio dat Poetin in een hele kleine wereld leeft. Hij is geen mensenmens. Tegenstanders snoert hij hardhandig de mond. Wat doet hij daar aan tafel? Waarom zat hij daar met de president van Frankrijk? Hij had zijn plannen allang uitgedacht? Was dit allemaal voor de bühne? 

Ik moet aan een andere tafel denken. Zoals Leonardo da Vinci die heeft geschilderd. De tafel waar Jezus aan zat voor zijn Laatste Avondmaal.
Aan deze tafel geen afstand, maar mensen die zich naar elkaar toe buigen. Er is contact. Men viert het (joodse) Paasfeest: feest van bevrijding, feest van danbaarheid en iedereen mag er bij zijn. Ook Judas dus, die Jezus zal verraden. En Petrus, die zijn trouw niet kon volhouden. En natuurlijk Thomas: die twijfelaar, die zoeker. Jezus deelde met hen allen de maaltijd. Zijn tegenstanders: Jezus trad ze zachtmoedig tegemoet en luisterde naar hen. Hij wilde hen graag behoeden voor het kwaad, maar liet hen in vrijheid hun eigen weg kiezen. (Zou Jezus Poetin dan ook hebben uitgenodigd?)
De tafel van Jezus wordt gebruikt waar een tafel bij uitstek geschikt voor is: 
om het leven met elkaar te delen. Ieder mag er zijn, ongeacht verleden en toekomst(plannen). Vanuit zo'n liefde kunnen mensen groeien, door lijden en dood heen naar een nieuwe manier van leven.
in deze veertigdagentijd oefenen we daarin, nog meer dan anders. We blijven in vieringen bij elkaar komen ronodm de tafel in de kerk. Maar we kunnen ook weer koffie drinken, omdat de afstand van die anderhalve meter er niet meer hoeft te zijn. En op een aantal plaatsen in onze parochie organiseren we vastenmaaltijden. Samen eten om ons met elkaar te verbinden. In onze vastenmaaltijden voelen we ons in het bijzonder verbonden met mensen in Midden Amerika, voor wie de opbrengst van onze Vastenaktie bestemd is. 
En ondertussen gaat ook de Eerste Communievoorbereiding beginnen. Jonge gezinnen die elkaar ontmoeten en proeven van de rijkdom van het christelijk geloof. Uitkijkend naar die Grote Dag waarop de kinderen zich met brood en wijn verbinden met Jezus en met heel de kerk.
Laten we op weg naar Pasen toe samen blijven bidden voor vrede: niet alleen in Oekraïne maar ook in Myanmar, in Jemen, in Afghanistan, in Soedan, in Syrië en al die andere landen waar mensen niet meer in vrijheid met elkaar aan tafel kunnen zitten. 
Er ontstaat nieuwe hoop als ieder zich uitgenodigd weet om op zijn of haar eigen manier mee te doen aan die hele grote tafel!
Peter Derks, pastoraal werker.


Avondgebed in de veertigdagentijd.
Elke woensdagavond is er in de Opstandingskerk een avondgebed onder het thema 'Aangeraakt'. Dit is tevens een kans om samen te bidden voor vrede. 
Het avondgebed wordt georganiseerd vanuit de Ekklesia en de PKN-kerk. 
Aanvang is 19.00 uur.
Zo willen we als gezamenlijke kerken ook doordeweeks samen toeleven naar Pasen.
De Opstandingskerk is gelegen aan de professor Cobbenhagenlaan 8.
Voel je welkom!


Welkom.
Van Aswoensdag tot en met Pasen kun je in het gebied De Stelt, tussen Oss en Heesch, een actuele kruisweg lopen. Vijftien regionale kunstenaars hebben de klassieke kruiswegstaties op eigentijdse en inspirerende wijze verbeeld. Vijf dichters maakten gedichten bij de kruisweg. 
Een wandelroute van iets meer dan 2 kilometer leidt je langs deze haltes in het bos. De wandeling start aan de Steltlaan in Oss. Tegenover het parkeerterrein vind je de ingang van het bospad. Daar zie je vrijwel meteen de 1e Bosshalte. De route is aangegeven met paaltjes "Rondje Tosse". Zie voor meer informatie: www.bosshaltes-oss.nl
 

Kleuterkerk 13 maart.
Het thema is: Het Scheppingsverhaal.
Kom je en speel je mee?
Zondag 13 maart in de St. Lucaskerk Lage Witsiebaan 91, Tilburg. Vanaf 15.45 uur is de kerk open en om 16.00 uur gaan we beginnen. 
We gaan samen liedjes zingen, kaarsjes aansteken en lezen het scheppingsverhaal! We lezen dan het verhaal over hoe God onze aarde maakte. We noemen dat het scheppingsverhaal. 

Heb je een plantje, een bloemetje of kun je er zelf eentje maken? Dan mag je die meenemen en bouwen we zelf onze eigen wereld.
Wil je graag een kaarsje aansteken voor een bijzonder iemand of een speciale gebeurtenis, vul dan onderstaand gedachtebriefje in en geef dit vóór de viering aan één van onze werkgroepleden. Jij mag dan, samen met ons, een kaarsje aansteken aan het begin van de viering. Ben je je gedachtebriefje vergeten, dan ligt er altijd nog een gedachtebriefje in de kerk die je kunt invullen.

----------

GEDACHTEBRIEFJE

___________________________________________________________________ wil graag een kaarsje

aansteken voor:

______________________________________________________________________________  vanwege:


______________________________________________________________________________________________


----------

Graag tot zondag 13 maart 2022 !
Werkgroep Kleuterkerk.


Inspirerende FILMAVOND in de Lucaskerk 14 maart 2022.
Zoals bekend wordt maandag 14 maart a.s. in de Lucaskerk de prachtige film 'POPE FRANCIS, A MAN OF HIS WORD' vertoond. In deze film laat de paus zien wat het betekent om te geloven: hij is mensen nabij, luistert met zijn hart naar hun noden, geeft kwetsbare mensen nieuwe waardigheid, komt op voor de schepping en nodigt ons (de kijkers) op een indringende manier uit om te leven zoals Jezus ons dit heeft voorgedaan. 
Op donderdagavond 7 april komen we opnieuw bij elkaar in de Lucaskerk. Op die avond maken we concrete afspraken over wat we willen doen om de wereld, onze parochie en ons persoonlijk leven mooier te maken. 
Parochianen uit onze grote Parochie Peerke Donders zijn van harte welkom op deze twee avonden. 
14 maart:         Filmavond Lucaskerk 'Pope Francis, a man of his word'
7 april:              Waartoe nodigen de woorden en de daden van de paus ons uit?
                          En hoe willen we dit realiseren? 
Tijd:                   19.00 uur - 19.30 uur inloop koffie/thee
                          19.30 uur - 21.30 uur programma en afsluiting.
Wij hopen u te ontmoeten!
De pastoraatsgroep van de Toren Frater Andreas: Peter, Monic, Henny, Marijn.


Vastenmaaltijd "Soep & Brood". 
 
In het parochiecentrum Hoefstraat 201 zijn op vrijdag 18 maart en maandag 28 maart om 18.30 uur vastenmaaltijden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Vastenaktie. De minimale bijdrage is €5,-- per persoon per keer. 
Opgeven op de lijst achter in de kerklocaties en via 06 - 49 79 27 56 of devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 
Van harte welkom en het is voor het goede doel: Landrechten voor diverse inheemse volken, heel actueel nu de rechten van een land als Oekraïne zo geschonden worden. 


Uitnodiging.
Op woensdag 6 april a.s. organiseert de M.O.V. groep van de Montfortkerk in verband met de Vastentijd een Solidariteitslnch. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en na een korte bezinning wordt een sobere lunch geserveerd in de Montfortkerk.
Voor de lunch vragen wij geen vergoeding maar wij verwachten wel dat u een financiële bijdrage kunt missen voor ons Vastenproject: Landrechten. 
"Je land is je leven" dat geldt voor ons allemaal. Wij allen zijn geworteld. 
Maar wat het betekent om ontworteld te raken dat ondervinden mensen in landen als West Papoea, Brazilië, Guatemala, Libanon, Syrië en noem ze maar op. En helaas moeten we er sinds kort ook Oekraíne aan toevoegen. 
Vastenaktie wil met kleinschalige projecten mensen op weg helpen om op nieuw verkegen land een bestaan op te bouwen, een toekomst te geven. 
Wilt u aan deze lunch deelnemen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk 2 april aan te melden door uw naam te noteren op het intekenformulier dat op het prikbord in de hal van de kerk hangt, of even te telefoneren met ons Parochiesecretariaat dat is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur, telefoonnummer 013 - 455 0510.
Een email kan natuurlijk ook: montfort@parochiepeerkedonders.nl
U bent van harte welkom!
 

Een Goede Goede Week!
Het Corona-spook ligt nog niet helemaal achter ons, maar de maatschappij gaat langzaam maar zeker weer een beetje meer open, het weer wordt weer beter en Pasen komt eraan. Het feest van Lich en de Verrijzenis van Christus.
Daarmee kan ook dit jaar weer de Goede Goede Week georganiseerd worden!
Wat houdt deze week ook alweer in? In de week van 11 t/m 15 april wordt er iedere avond om 17.45 uur een eenvoudige maaltijd verzorgd, waarna een korte viering volgt. De maaltijdden en vieringen zijn los van elkaar te bezoeken. De kosten voor de maaltijd bedragen €5,00.
De maaltijden vinden plaats op het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201. De vieringen van maandag t/m woensdag vinden plaats op het parochiecentrum. De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden gehouden in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. 
Aanmelden voor de Goede Goede Week kan tot uiterlijk vrijdag 8 april a.s. door een mail te sturen naar thuisbijpeerke@hotmail.com  of te bellen naar 06- 49 79 27 56 .
Hieronder vindt u een overzicht met de data en het menu voor de Goede Goede Week.
 

Datum Maaltijd (17.30 inloop) Viering (19.00 uur)
Maandag
11 april
Macaroni Bolognese Parochiecentrum
Dinsdag
12 april
Tomatensoep met broodjes Parochiecentrum
Woensdag
13 april
De maaltijd wordt verzorgd door de Surinaamse gemeenschap Parochiecentrum
Witte Donderdag
14 april
Kip in romige saus met rijst Petrus Donderskerk
Goede Vrijdag
15 april
Erwtjes, worteltjes, aardappelpuree en vissticks Petrus Donderskerk

 


Goede Vrijdag Wake Switch 2022
Afscheid van een traditie.

Na 10 jaar Goede Vrijdag Wake nemen we, met een goed en tevreden gevoel, afscheid van "de nacht". Een mooi moment om een nieuwe traditie te beginnen. 
In 2010 was het de eerste keer dat een aantal parochianen in de Petrus Donderskerk na de Goede Vrijdag viering de hele nacht in de kerk bleef om bij het kruis te waken. Tien keer hielden we de hele nacht kaarsjes aan op de voorbedebriefjes die in de viering aan de voet van het kruis waren gelegd. Tien keer keken we met elkaar een film, tien keer waren er diverse bezinningsmomenten in de nacht, tien keer wandelden we bij zonsopgang, tien keer deden we andere (spel- en creatieve) activiteiten met elkaar en tien keer verbrandden we, in een afsluitende bezinning, de voorbedebriefjes in de vroege ochtend van Stille Zaterdag.

En toen brak de Coronatijd aan. Van 2020 ligt er een viering klaar die niet gevierd is, diverse activiteiten die niet gedaan zijn, een mooie film die niet gekeken is. In 2021 konden we ook nog niet veilig bij elkaar komen. Nu is het 2022 en we hopen dat de situatie in de wereld het toelaat dat we dit jaar wel een Goede Vrijdag viering kunnen houden (15 april om 19.00 uur in de Petrus Donderskerk). 
Dit jaar nemen we afscheid van de wake die de hele nacht duurde. In plaats daarvan is er 15 april de viering om 19.00 uur voor alle parochianen die willen en kunnen komen (of er nog beperkingen zijn in het aantal mensen dat tegelijkertijd in de kerk mag komen, hoort en leest u in de berichten te zijner tijd). De kaarsjes op de voorbedebriefjes die we tijdens deze viering aan de voet van het kruis legden, houden we de rest van de avond brandend. Aansluitend aan de viering kijken we een film (Two Popes), waarover we ook met elkaar van gedachten wisselen. Tot slot is er tot ongeveer 23.30 uur een bezinningsmoment waarin we de voorbedebriefjes verbranden, zodat we de stilte van de zaterdag in kunnen...op weg naar Pasen. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: 06 - 45 92 82 86

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
"Ik," zegt Hij, "ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?"
                               Koor en tekstgroep Switch


Paasfakkeltocht
Op paaszaterdag 16 april aanstaande is de traditionele paasfakkeltocht.
Om 17.45 uur vertrekken wij vanaf de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124 naar de boerderij van de familie van Roestel aan de Bosscheweg. Daar zullen we het paasvuur ontsteken en het licht van Pasen naar de kerk brengen. 
Voor de deelnemers is er soep met broodjes. 
Bij de boerderij is een speciaal programma voor de kinderen, die van harte zijn uitgenodigd om deel te nemen. 
We zijn om 19.45 uur weer terug bij de kerk. Daar kunt u dan deelnemen aan de viering van de Paaswake. 
I.v.m. de catering wel graag van tevoren opgeven, dat kan tot en met woensdag 13 april. 
U kunt zich inschrijven via inschrijflijsten achter in de kerk en op het parochiecentrum Hoefstraat 201. Of via devlaspit@parochiepeerkedonders.nl


Synode in Parochie Peerke Donders.
De Parochie Peerke Donders bestaat uit gemeenschappen die samenkomen rondom de torens van de Montfortkerk, de Petrus Donderskerk, de Lucaskerk en het Kruispunt en de Dionysiuskerk van het Goirke. Alleen in het parochiecentrum van de Montfortkerk is er geen pastor die er kantoorruimte heeft en op vaste tijden door de week aanspreekbaar is. 
Op dinsdagmiddag 22-02-2022 startte het pastoresteam daarom de gesprekken over de synode met enkele vrijwilligers van de Montforttoren. De aanwezigen vertelden...

  • De laatste twintig jaar is het aantal vrijwilligers in deze toren snel afgenomen en de gemiddelde leeftijd is gestegen. Geplande activiteiten kunnen vaker niet door gaan.

  • De jarenlange afwezigheid van een eigen priester-pastor heeft vrijwilligers die beleven sterk en zelfbewust gemaakt. Vieringen worden veelal zelfstandig voorbereid. Ze hebben een heel eigen sfeer. 

Wat in de voorbije jaren ook veranderd is, is de maatschappelijke context. In dit deel van Tilburg wonen heel veel nationaliteiten, veel subculturen. De meeste mensen zijn tamelijk op zichzelf. Er is veel armoede. Weet pastoraal team hier wel genoeg van? Jongeren die pastorale zorg kunnen gebruiken. Romdom zingevingsvragen, geen werk noch scholing. Opvangen vanuit christelijk perspectief? Kan heel goed samen jongerenwerkers van Rnewt, ook met moslims en vele anderen...

Kerk als beweging.
We pakten enkele thema's aan die onze bisschop ons aanreikte voor synodegesprekken. Wat betekent het samen vieren van ons geloof? Actieve deelname van het kerkvolk. Kan nog meer. Nog meer echt samen bidden. Relatie in de viering leggen met het leven van alledag. Hoe pas je het Evangelie toe? 
Een viering is een moment van bezinning en rust. Bij een goede viering krijg je een goed gevoel en is je dag anders. De preek is belangrijk. Die werkt ook onbewust door. 
Maar ook aanwezigheid van bekende mensen is belangrijk; dat mis je bij 'kijken naar de viering op tv'. 
Montfort wil als kerk een beweging zijn. Dat vinden sommigen belangrijker dan het volgen van Jezus middels zeer bepaalde liturgische teksten. Geen topdown beweging maar omgekeerd. Christus is belangrijker dan de kerk als organisatie. Heel de wereld volgt dezelfde figurr maar dat mag op verschillende manieren. Vergelijk het met milieubeweging. Regels zijn niet zo belangrijk maar hoe moet ik in deze tijd invulling geven aan de liefde die Jezus leefde. Scootertjes kunnen gedeeld worden, zonder dat het bezit moet zijn. Maar thema 'bezit' is van alle tijden. De vormen veranderen. 
Tot zover een stukje uit het synodegesprek met vrijwilligers uit de Montforttoren.

Nieuwe synodegesprekken.
Inmiddels worden er weer nieuwe plannen gemaakt om de synodegesprekken verder te zetten. Ook in de Montforttoren gaan we verder met de synode. Veel (werk)groepen gaan een speciale uitnodiging krijgen. 
Maar uiteraard hoef je niet in een werkgroep te zitten om je stem te kunnen laten horen. 
In Toren Frater Andreas is iedereen welkom om mee te praten over de kerk van onze tijd, op maandag 2 mei om 14.00 uur in de Lucaskerk en op dinsdag 3 mei om 19.00 uur in de Goede Herderzaal (Isidorusstraat 6). Noteer dit alvast in je agenda. 
Na een korte inleiding gaan we dan in kleine groepjes uiteen met een aantal synodevragen. Zo willen we zoveel mogelijk mensen kansen geven om zich uit te spreken. Uiteindelijk gaat er -als een samenvatting van alle gesprekken in onze parochie- een verslag naar onze bisschop.

Peter Derks


Aulavoorzieningen in kerk aan de Goirkestraat.
Dat er een begin is gemaakt met de aanpassing in het kerkgebouw, is te zien aan de afscheiding die is aangebracht bij de noordelijke zijkapel.
Daarachter wordt een keukentje en sanitaire voorziening gemaakt voor de aula die momenteel in het transept wordt gemaakt. 
Een verwarmde ruimte voor 100 - 150 personen, waar straks vergaderingen, koorrepetities en ('s winters) vieringen mogelijk zijn. 
Ook zal die aula gebruikt gaan worden voor het koffiedrinken na de viering.
De werkzaamheden worden afgestemd tussen diverse aannemens en installateurs.
Half januari is gestart en het is de bedoeling dat de ruimten tegen de zomervakantie worden opgeleverd. Daarmee kunnen de vieringen vanaf het komend stookseizoen in de nieuwe ruimte worden verzorgd. 
 

Liturgie en livestream Lucaskerk
Na enkele maanden 'livestreamen' vanuit de Lucaskerk heeft de pastoraatsgroep geconcludeerd dat sommige elementen in de liturgie wat meer benadrukt mogen worden. En dan gaat het vooral om de symbolen waarmee we met 'gewone' dingen een andere werkelijkheid oproepen. Met behulp van deze symbolen kunnen we bijvoorbeeld iets van God ervaren. En juist om deze werkelijkheid gaat het als we op zondag vieren. Of we daarvoor nu samenkomen in de kerk of via de livestream de viering meemaken.... we verlangen ernaar een glimp op te vangen van Gods vrede en liefde. En dit verlangen proberen we zichtbaar te maken door twee 'gewone' dingen aan de liturgie toe te voegen, namelijk wierook en licht. 

Wierook.
Aan het begin van de viering (na de inleiding en voor het gebed om vergeving) wordt er voortaan wierook opgelegd. Wierook geeft symbolisch de richting aan van onze gedachten, onze gebeden, onze zorgen en onze hoop. Zoals de rook opstijgt, zo hopen ook wij dat alles wat ons bezighoudt opstijgt naar God. 

Kaarsen/ licht.
In elke viering wordt er gebeden voor onze lieve doden. Wij gedenken hen, spreken onze dankbaarheid uit voor het goede dat zij hebben gegeven en wij leggen hun leven bij God neer in het vertrouwen dat hij hen bewaart in zijn huis van liefde en licht. 
Om dit gebed kracht bij te zetten, ontsteken we voor ieder die genoemd wordt een kaarsje als teen van het licht dat zij hebben verspreid. 
Na de viering wordt de familie uitgenodigd dit lichtje naar de Mariakapel te brengen. 
 

Even voorstellen...
Deze keer zal Sabrina Hoeven zich aan u voorstellen.

Wat/wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld was en is mijn (helaas in 2020 overleden) oma. Zij heeft geleefd zoals ik wil leven. Heeft altijd haar eigen pad bewandeld, was krachtig, integer, behulpzaam en liefdevol. Zelfstandig en optimistisch. Ze zag altijd kansen en klagen kwam in haar vocabulaire niet voor. Ze was dankbaar voor alle fijne dingen in haar leven, heeft lering getrokken uit de nare ervaringen en voelde zich altijd gezegend. Hield zich vast aan de plusjes in het leven, de minnetjes stil accepterend. Ze was voor mij inspirerend tot op de laatste dag. En zij is degene geweest die mij heeft leren houden van en praten met God. We hadden een heel bijzondere band met elkaar. Ergens voel ik die band nog steeds. 
Wat hoort bij jou?
Bij mij hoort mijn vrouw Esther en mijn zoontje Felix. Zij zijn mijn rotsen in de branding. Daarnaast hoort bij mij dat ik een open boek ben. Ook als het me kwetsbaar maakt en moeite kost. 
Bij mij hoort ook liefde voor sneeuw, een goed gesprek, een fijn glas wijn, een dip in ijskoud water, verder kijken dan mijn neus lang is.
Waar kom je me tegen in de parochie?
Voornamelijk in de Goirkese kerk. Als koster en als parochiaan. 
Ik krijg energie van...
positiviteit, mensen die in kansen en mogelijkheden denken en die creativiteit en het "anders en authentiek durven zijn" niet uit de weg gaan. Je zwakte durven tonen zie ik als een van de mooiste krachten die je als mens kunt hebben. 
Ik droom van...
een kerk die tolerant is, verwelkomend, zonder labels, zonder oordeel, zonder hokjes. Die mee gaat met haar tijd en open staat voor verfrissing, die waardes uit het verleden durft los te laten als ze in het heden niet meer werken, die optimistisch en vol vertrouwen de toekomst in kijkt en kansen benut door af en toe uit de comfortzone te stappen.
Dat vergeet ik nooit meer.
Mijn voetreis naar Santiago de Compostela. Een keerpunt in mijn leven. Een ervaring en verrijking van het leven die ik iedereen gun.
 

Vieringen in de komende periode.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201.

Vanaf 27 maart zijn vieringen weer mogelijk in MFA 't Kruispunt.

De vieringen in de Lucaskerk kunt u via een livestreamverbinding thuis volgen. Ga hiervoor naar de website www.parochiepeerkedonders.nl en ga naar tab "vieringen en bezinning" en kies vervolgens voor 'online kerkdienst'.  
U kunt ook nevenstaande QR-code scannen. 

 

 

Datum Goirkese
kerk
Montfort-
kerk
Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
De
Duynsberg
MFA
't 
Kruispunt
Lucas-
kerk
zaterdag
12 maart
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
13 maart
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  geen viering 11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
19 maart
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
20 maart
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  geen viering 11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
zaterdag
26 maart
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
27 maart
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
2 april
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Werkgroep
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
   
zondag 
3 april 
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Werkgroep
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
11.00 uur 
Gezins-
viering
Frank Lemmens
 

 


 


Algemene gegevens:

Website                               www.parochiepeerkedonders.nl
Email                                    info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                          013 - 207 0127 (van 09.30u - 12.30u)
                                              Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                              06 - 51 99 01 05
Bank                                     Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 
            2 - 3 apri. Kopij voor deze editie kan ingeleverd 
                         worden tot 29 maart, 18.00 uur. 


                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl