Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Voorbede OekraƬne

Voorbede OekraƬne

Voorbede voor Oekraïne

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, 
burgers beschermd worden
en slachtsoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar
gewerkt wordt aan de verzoening en samenwerking in Europa.


Volkslied Oekraïne  (klik hier voor beeld en geluid)
Nog is Oekraïnes glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid,
Nog zal het los ons, jonge broeders, toelachen.
Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw in de zon,
en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.

Refrein (2x):
Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid.
En wij zullen tonen dat wij, broeders,
van het geslacht der Kozakken zijn. 


In stilte steken wij een kaars aan bij Maria ....
U kunt daarin aansluiten door thuis een kaars aan te steken.