Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 15 t/m 29 januari. Thema dit jaar: "Geef vandaag voor de kerk van morgen."

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.
Inmiddels hopen we weer op versoepelingen in de coronamaatregelen. Na een ingewikkelde coronatijd, willen we als parochie nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Dit alles blijkt ook uit een onderzoek van onderzoeksbureau Citisens tijdens een persconferentie die digitaal gehouden werd op vrijdag 21 februari, waaraan ook bisschop De Korte deelnam. U kunt hier de persconferentie terugkijken.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij financiële steun van haar leden. Dat bevestigt ook bisschop De Korte in deze videoboodschap aan alle parochianen binnen het bisdom 's-Hertogenbosch. Hij roept op om mee te doen aan de Actie Kerkbalans en wellicht royaal bij te dragen. "Want alleen als uw parochie een gezond financieel fundament heeft, kan het kerkelijk leven ook doorgaan. Er gebeurt in de parochie ontzettend veel: er wordt gevierd, er is catechese, er is diaconie: zorg voor de zieken, voor de ouderen", aldus Mgr. De Korte. 

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Deze wordt de komende week bij u bezorgd.
U kunt ook kiezen voor een financiële bijdrage voor langere tijd, dan kunt u dit toezeggingsformulier gebruiken. 
Mocht u geen brief ontvangen, dan kunt u er een vragen via info@parochiepeerkedonders.nl 
Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. 
Hiernaast staat ook een QR-code die u kunt scannen om een bijdrage over
te maken. Ook kunt u doneren via bankrekening:
NL 28 RABO 0304 9188 57 ten name van Parochie Peerke Donders

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur en pastoraal team.