Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief weekend 29 en 30 januari 2022

Nieuwsbrief weekend 29 en 30 januari 2022

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 2
29 - 30 januari 2022

In deze aflevering:
- Actie Kerkbalans;
- QR-code;
- Toekomst;
- Vastencyclus 2022 Montfortkerk;
- Seniorenpastoraat februari;
- De inlooplunch gaat verhuizen;
- Communie thuis...
- Maria in de parochie...
- Parochianen stellen zich voor;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Actie Kerkbalans.
"Geef vandaag voor de kerk van morgen."
Het thema van de actie Kerkbalans dit jaar. 
Voor mij hoort daar gelijk de vraag bij: hoe ziet die kerk van morgen er dan uit? Wat hebben wij straks, volgende week, over enige tijd nodig?
De afgelopen twee jaar zijn onze parochie niet in de koude kleren gaan zitten. Feestdagen vieren terwijl de kerkgebouwen dicht moesten. Beperkte groepen en telkens uitstel van zaken.
Wat mij vooral lastig viel was het vormgeven van rouw en het omgaan met mensen daarin. Er is op allerlei manieren geprobeerd daar een goede lijn in te zoeken en ik denk dat het ook wel goed is geweest. Maar toch, het was allemaal anders dan voorheen. 
Toch is er ook lering te trekken uit dit alles. Het vieren en samenkomen in kleine groepen heeft ook wat intiems, de betrokkenheid op elkaar is groot en afstand is ook op een andere manier toch te overbruggen. Dat mogen we meenemen richting toekomst. 
Niet alles kan altijd blijven zoals het is geweest of zoals we het gewend zijn. Dat geldt zeker voor onze manier van kerk-zijn, van gemeenschap zijn. De kerk van morgen zal een kerk van kleine gemeenschappen zijn, van samenkomen en met elkaar vieren, leren, nabij zijn en opkomen voor mensen uit onze eigen omgeving. 
Rondtrekken in onze eigen wijk, mensen uitnodigen in de tent en weer terug naar de tijd zoals het ooit begonnen is. Die kerk van Jezus, vol inspiratie met een begenadigde voorganger en diverse mensen die met hem de voortrekkers waren. Vrouwen zowel als mannen.
Blijf geven aan die kerk van morgen, wij zijn het met elkaar waard! Dank voor jullie inzet en voor jullie bijdrage, dank aan alle parochianen.
Gerard Stevelink


QR-code.
Sinds kort is het mogelijk om middels een QR-code bij te dragen aan de collecte. Handig, want tegenwoordig heeft lang niet iedereen meer contact geld bij de hand. Ook als u de mis volgt via de livestream en toch wil bijdragen aan de collecte, komt deze QR-code goed van pas. 

Deze QR-code vindt u ook hier op deze website en bij de ingang van onze kerklocaties. 

Hoe werkt het?
Gebruik de Camera App op uw telefoon. Scan de code. U komt dan op de betaalverzoekpagina van de Rabobank. Zoals u ziet is het bedrag aanpasbaar. U kunt nu uw eigen bank kiezen en betalen. 
Bedankt voor uw bijdrage!
 

TOEKOMST
Stilstaan bij de naaste toekomst
kerk morgen
een nieuwe taal moeten we spreken
en dan ook durven leren
als al die zekerheden gaan verbleken
zullen zwervers weer terugkeren.

Dus laat die nieuwe kerk maar komen
waar twijfel geloofshouding mag zijn
een plek waar mensen durven dromen
en ruimte blijft voor groot en klein,

Dogma's en leerstellingen zullen zwijgen
een notenbalk speelt nieuwe akkoorden
alles is op de menukaart te krijgen
behalve holle en lege antwoorden.


Dit lezen we in een boekje dat is uitgegeven op zondag 19 december 2021, de dag waarop we herdachten dat onze kerk 50 jaar geleden door Mgr. Drs. J, Bluyssen is ingezegend. Het was een mooie viering waarin Peter Denneman voorging. Hij was een van de eerste pastores van de Montfortkerk. Een gebouw dat door de jaren door velen is gezien als een thuis waarin het goed samenkomen is. Helaas moesten mensen verstek laten gaan vanwege de coronagevaren. Een gezellig samenzijn hopen we in de zomer nog te mogen organiseren. De toekomst ziet er al wat rooskleuriger uit. Daarom wordt het tijd dat we een actieplan gaan koppelen aan het boekje. De inhoud daarvan is een weerslag van een tweetal groepsgesprekken met geloofsgenoten die zich daarvoor hadden aangemeld. In de komende torenoverleggen zullen we bezien wat we op gaan pakken en hoe we nadere invulling gaan geven aan voorstellen. Er zullen zeker ook voorstellen zijn waarbij over de grenzen van ons werkgebied kijken en voorstellen die alle torens betreffen. In onze gesprekken zijn we opzoek geweest naar een nieuw evenwicht tussen dat was we samen willen doen en dat wat het beste past bij de identiteit van de eigen geloofsgemeenschap. We hopen dat u met ons wil zoeken naar de kerk van de toekomst. 
Joke Roovers.
 

Vastencyclus 2022 Montfortkerk.

Ons leven is vaak vol tegenstellingen en het is de kunst daarmee om te gaan. Dat hebben we het afgelopen jaar met de coronacrisis bijzonder sterk ervaren: tegenstrijdige meningen en tegengestelde belangen die helaas vaak uitliepen op bijna onverzoenlijke controversen. Wellicht dat deze achtergrond meespeelde, toen we in onze bijeenkomst van schriftuitleggers ook in de Schriftlezingen van de komende vastentijd deze contrapunten aanwezig zagen. 
We lazen over belofte die tot beproeving wordt, over kansen zien waar geen perspectief aanwezig lijkt, over zwerven en thuiskomen. En we zagen dat door al die ongerijmdheden toch een weg ten leven loopt, dat leven meestal niet via een rechte harmonische weg naar geluk en licht verloopt. Het is onderweg eerder licht én donker, ja én nee, bergen én dalen, vallen én opstaan - zo komen we uiteindelijk dichter bij onszelf én bij de ander. Vallen en opstaan herinnert ons ook aan de kruisweg van Jezus in de Goede Week. Zo kwamen we tot ons overkoepelend thema voor de vastenviering in de Montfortkerk: 

Vallen en opstaan:
6-3-2022: Deut 26, 4-10 en Lc 4, 1-13
Thema door Vastenactiegroep.
Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt in alle kerken van de parochie een zelfde viering gehouden, voorbereid door de parochiële Vastenactiegroep.
Beproeving en verheerlijking:
13-3-2022: Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 en Mc 2, 9-10
Twee scenes op de berg: een zoon dreigt slachtoffer te worden en een zoon wordt verheerlijkt, een plek van grote beproeving en een plek om in welzijn te verblijven. Hoe bieden beide plaatsen ruimte van leven?
Opschorting van ellende:
20-3-2022: Ex 3, 1-8a. 13-15 en Lc 13, 1-9
Barrevoets bij de brandende doornstruik krijgt Mozes de aanzeging een heel volk weg te voeren uit de slavernij, met enkel Gods naam als legitimatie. Jezus geeft in zijn verhaal een vijgenboom ofschoon al jaren zonder vruchten, toch nog een kans: de boom wordt nog niet gekapt. Zo krijgen mensen zonder dat ze het goede deden toch nog kansen. 
Weggaan en thuiskomen:
27-3-2022: Jozua 5, 9a. 10-12 en Lc 15, 1-3. 11-31
Israël heeft Egypte verlaten, is de woestijn doorgekomen en viert nu Pasen met graan van eigen bodem. Zo is de verloren zoon ook zijn woestijn doorgekomen en wordt thuis onverwacht en onverdiend op een uitbundige maaltijd onthaald. Alsof werkelijk thuiskomen slechts mogelijk is na schrale zwerftochten.
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen:
3-4-2022: Jes 43, 16-21 en Joh 8, 11
In beide lezingen is de strekking: kijk niet om naar het verleden, er is toekomst. Bij Jesaja tot in het onmogelijke toe, wegen over de zee en stromen water door de woestijn. Bij Johannes kan de van overspel beschuldigde vrouw met een schone lei beginnen. Dit alles niet op eigen menselijke kracht, het is van Godswege dat nieuw perspectief wordt geopend. Wij mensen worden uitgenodigd daarin mee te gaan. 
'... dan zullen de stenen schreeuwen'
10-4-2022: Lc 19, 28-40
Mensen zijn meegegaan op weg naar nieuw perspectief, al begrijpen ze nog niet wat en hoe. En ze beginnen alvast te juichen van vreugde. Dat is goed. Als dit onderdrukt zou worden, zullen de stenen het overnemen, zullen de stenen het overnemen, zegt Jezus.


Seniorenpastoraat februari.
Vanwege het toenemende aantal besmettingen van het coronavirus, vinden we het nog niet verantwoord om het seniorenpastoraat door te laten gaan. Wij vinden dit enorm jammer. 
Zodra het tij zich gaat keren hervatten we onze bijeenkomsten. We houden u op de hoogte. De inlooplunch gaat verhuizen.
Na ruim 12 jaar bij Elim te gast zijn geweest gaan we verhuizen. 

Per 1 februari 2022 kunt u ons vinden aan de Beneluxlaan 76, in het zaaltje van Stichting JeugdBelangen (SJB), gelegen tussen het wijkcentrum en de tennisbanen. 
Elke dinsdag bent u daar van harte welkom voor een kopje koffie, thee, een heerlijke lunch en bovenal een praatje. 
 

  • Op de koffie tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
  • Lunch tussen 12.00 uur en 13.30 uur (kosten 2 euro)

Vanwege corona kunnen we momenteel 'maar' 12 gasten ontvangen en moet er gereserveerd worden. We hopen na coronatijd weer volop te kunnen ontvangen. Maar weet u, met 12 gasten is het ook heel gezellig en goed praten en vooral ook lekker samen eten. 
Komt u ook een keer binnen? Onze vrijwilligers staan voor u klaar. 
Informatie kunt u krijgen via het parochiecentrum.
Tot gauw,
De vrijwilligers van de inlooplunch. 


Communie thuis ...
Door corona en ook door ons gezamenlijk steeds ouder worden kunnen of durven veel ouderen niet meer naar de kerk. "Ik kijk thuis wel naar de mis op de TV" is een veel gehoorde opmerking. En dat is ook goed, want zó kunnen wij ons "geestelijk leven" óók blijven voeden. 
Veel mensen missen daarbij de communie. Wij, van de Parochie Peerke Donders, willen daar iets aan doen. Als u thuis de communie wilt ontvangen, bv. eens per maand, dan kan dat. Dan komt er iemand uit de parochie (een priester, diaken of betrokken parochiaan) - op afspraak - met de communie bij u thuis; samen wordt er kort gebeden en kunt u communiceren. U blijft op deze manier tóch wat meer met de parochie verbonden. 
Als u dat ook wilt, laat dat dan weten aan de parochie. U kunt heel eenvoudig bellen naar het parochiecentrum, op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur (Tel. 013-207 01 27). Het is dan misschien wel goed uw naam, adres en telefoonnummer door te geven. Wij zoeken dan een passend persoon daarbij uit uw kerkwijk. 
Pastoresteam Peerke Donders


Maria in de parochie.
Binnen onze diverse kerklocaties en parochiecentra is Maria volop aanwezig, maar Moeder en Kind zijn eveneens te bewonderen in diverse straten binnen onze parochie. Zo is bijgaand werk te vnden op een van de stadsvilla's aan de Goirkestraat; op deze website (https://vanderkrogt.net) wordt het gedateerd op circa 1945, vervaardigd door de locale kunstenaar Luc van Hoek (1910 - 1991).
Van Hoek was een veelzijdig kunstenaar en in onze parochie zijn onder meer het tabernakel en het wandkleed 'De Goede Herder' in de Lucaskerk van hem te bewonderen. Veel objecten van de kunstenaar hebben hun bestemming gevonden op gebouwen van zijn vriend architect Jos. Bedaux (1910 - 1989), onder meer een muurreliëf op het oude kantongerecht in Tilburg alsmede enkele kunstobjecten op de Tilburgse universiteit. Bedaux ontwierp ook het woonhuis met atelier van de kunstenaar, de vrienden woonden bij elkaar in de straat in Goirle. 
Geert Eijsbouts.
 

Parochianen stellen zich voor.
Ik ben Lia van Hoof en ben een van de gezichten achter de nieuwsbrief die u elke drie weken ontvangt. Ik verzorg de lay-out en doe dit al vele jaren met veel plezier. 
Ik ben moeder van een zoon en een dochter en super trotse oma van een kleinzoon. 
Ik ben 40 jaar werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool en heb altijd met enthousiasme in de groep 1 en 2 gewerkt. Sinds ongeveer anderhalf jaar heb ik geen betaald werk meer op school, maar werk ik er als vrijwilliger met kleine groepjes kinderen. Zolang ik dat leuk vind zal ik dat blijven doen. 
U zult mij misschien kennen als een van de leden van Cantiqua. Met veel enthousiasme zing ik hier al jaren mee in het koor. Ik vind het fijn om in de zondagochtend diensten mee te mogen zingen en zo een extra muzikale bijdrage te leveren aan de dienst. 
Sinds kort heb ik me aangesloten bij de groep vrijwilligers die bewoners van zorgcentrum Padua in de gelegenheid stellen om op zaterdag naar de dienst te komen. 
Als u een keer gebruik moet maken van het telefoonnummer van de noodtelefoon is de kans aanwezig dat u mij aan de lijn krijgt, want ik ben een van de leden van deze werkgroep. 
Elk jaar zet ik me een week in als vrijwilliger bij bedevaarten naar Lourdes. Het is een geweldige groep mensen waar ik in die week mee mag samenwerken. Het voelt iedere keer opnieuw als een thuiskomen in dit wonderlijke bedevaartsoord. 
Ik ben blij dat ik een klein steentje kan bijdragen aan onze grote gemeenschap. Ik hoop dat ik dit nog heel veel jaren mag blijven doen. 
 

Vieringen in de komende weken.

Voor aanvang van alle vieringen worden de mensen geregistreerd.
Reserveren is na de persconferentie van 25 januari jl. niet meer nodig. De bisschoppen roepen wel op tot voorzichtigheid en toepassen van de basisregels. 
Koffie drinken wordt nog steeds dringend afgeraden. Samenzang en koorzang, mits de regels worden gevolgd, is wel weer mogelijk. 
We kunnen voorlopig helaas nog steeds maar een beperkt aantal mensen per viering toelaten, omdat we de 1,5 meter norm moeten hanteren. 
Op deze website staat steeds de meest actuele informatie. 

LET OP: HET VIRUS HEEFT GEEN RESPECT VOOR ONZE KERKDEUR 
DUS MOETEN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR BLIJVEN OMGAAN OM SAMEN GEZOND TE BLIJVEN.

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize
Padua

(alleen voor
bewoners!)
Petrus
Donders
kerk
MFA
't 
Kruispunt
Kapel
De 
Duynsberg

(alleen voor bewoners!)
St. Lucaskerk 
 
Zaterdag
29 januari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers en Ruud Vugs
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag
30 januari
09.30 uur
Eucharistie
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroeks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers en Ruud Vugs
geen viering   11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
5 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis en Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
 
Zondag 
6 februari
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering 
Theo Marcelis en Gerard Stevelink
geen viering   11.00 uur
Eucharistie-viering/
Gezinsviering
Frank Lemmens en Peter Derks
Zaterdag 
12 februari
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
13 februari
09.30 uur
Eucharistie
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink
geen viering   11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
19 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
20 februari
09.30 uur
Eucharistie
viering
Frank Lemmens
09.30 uur 
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur 
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
geen viering   11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

 


Overleden parochianenAlgemene gegevens:

Website:               www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                  info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:          013 - 2070127 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                               Voor noodgevallen (van 08.00uur tot 20.00 uur)
                               06-51990105
Bank:                     Rabobank  NL28 RABO 0304 9188 57             De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                    van 19 - 20 februari. Kopij voor deze editie kan
                           ingeleverd worden tot 15 februari,
                                                    18.00 uur.

                             nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl