Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

De eerste nieuwsbrief van 2022.

De eerste nieuwsbrief van 2022.

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 01
8-9 januari 2022


In deze aflevering:
- Een omgekeerd 2022 gewenst!
- Viering 2 januari 2022: 20 jaar Petrus Donderskerk;
- Bijzondere viering rondom de feestdag van de Zalige Peerke Donders 
   - 14 januari 1887;
- Op 9 januari geen viering in MFA 't Kruispunt;
- Wereldwinkel, Amnesty International en Sop en Zeep;
- Seniorenpastoraat;
- Actie Kerkbalans;
- Week van gebed voor eenheid van de Christenen, 16 tot 23 januari;
- Livestream vanuit de St. Lucaskerk;
- Eerste communie in de vier torens;
- Basisschool De Stappen bezocht kerststal van 't Goirke;
- Parochianen stellen zich voor;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Een omgekeerd 2022 gewenst!

De twee kanten van TwintigéénenTwintig
Twintigéénentwintig heeft me niks gebracht,
mij hoor je nooit zeggen
dat je samen meer kunt doen dan alleen.
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
spanning en onrust om mij heen.
Elke week voelde ik minder
verbinding met mensen die me dierbaar zijn.
Ik voelde
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
en zeg me vooral niet:
"Er zit iets moois in iedere dag".
Want hoe je het ook wendt of keert,
ik heb dit jaar stilgestaan.
Je zult mij nooit horen zeggen:
"Twintigéénentwintig bracht me veel lichtpuntjes"!

Lees bovenstaand gedicht nu eens van beneden naar boven en u zult
ontdekken dat dat is wat wij u allemaal toewensen voor het nieuwe jaar. 

 

Viering 2 januari 2022: 20 jaar Petrus Donderskerk.
Deze maand is het 20 jaar geleden dat de Petrus Donderskerk werd ingewijd. En midden in een lockdown kunnen we dat niet uitgebreid vieren maar het is ook niet goed om deze mijlpaal in stilte voorbij te laten gaan. Vandaar dat wij met de hele werkgroep woord- en communievieringen deze viering samen hebben gemaakt en ook zijn voorgegaan. 
Trots kan onze parochie zijn op een groep van 7 mensen die enthousiast en met grote bezieling telkens 2 aan 2 deze vieringen maakt en voorgaat. In de viering is er licht ontstoken bij de 4 wijstenen van de kerkgemeenschappen die samen tot de gemeenschap van de Vlaspit zijn geworden. Besterd, Groeseind, Hoefstraat en Loven vormen samen een geloofsgemeenschap die oogt als een kwijnende vlaspit maar ook eentje die nog steeds vlamt en vuur uitdraagt. Het toenmalige bestuur heeft al vroegtijdig ingezien dat de keuze gemaakt moest worden voor mensen en niet voor stenen. Zo'n 30 jaar geleden al. 
De 4 kerken zijn aan de eredienst onttrokken en er is een nieuwe kerk gebouwd, een kleine kerkzaal, goed te verwarmen en onderhoudsarm. En de gemeenschap is trots op dit gebouw, als teken van het fundament dat Jezus Christus is en waarop de bouwlieden van nu hebben voortgebouwd en nog steeds voortbouwen, zoals zo mooi verwoord in de lezing van 1 Korintiërs 3. 
Het werd een bijzondere viering, mooie woorden, prachtige zang en een gezegend begin van 2022.
Want de kerk van de toekomst zal veeleer een tent zijn waar Gods Geest doorheen kan waaien en mensen samenkomen dan grootse gebouwen die leeg en hol aanvoelen. En is niet alles begonnen met een tent van het Verbond?


Bijzondere viering rondom de feestdag van de Zalige Peerke Donders - 14 januari 1887.
De naamgever van onze parochie, Peerke Donders, is het beroemdst geworden om zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia' een eind buiten Paramaribo. Aan deze eenzame, verstoten en vergeten mensen heeft hij in de 19de eeuw de meeste toewijding besteed. Hij verzorgde de walgelijkste ziektegevallen, aanhoorde hun klachten en verhalen en probeerde ze op te beuren.
Er is een speciale viering rondom Peerke Donders in woonzorgcentrum Huize Padua op zaterdag 8 januari om 16.00 uur, in de kerk van het Goirke op zondag 9 januari om 09.30 uur en in de Lucaskerk ook op zondag 9 januari om 11.00 uur. Laatstgenoemde is via livestream te volgen. 
Het thema van deze vieringen is: 
"Gedoopt met Heilige Geest en vuur."
In onze parochie proberen wij er ook te zijn voor diegene die onze pastorale zorg het meest nodig hebben. Om die reden wordt er een extra collecte gehouden, zodat we die zorg ook in stand kunnen houden. 


Op 9 januari géén viering in MFA 't Kruispunt.
In het nieuwjaarsweekend heeft er een korte brand gewoed in MFA 't Kruispunt. Vanwege herstelwerkzaamheden is er daarom op 9 januari géén viering in het Kruispunt. Of er op 16 januari in het Kruispunt weer wel te vieren zal zijn, kunt u straks vinden op onze website. 


Wereldwinkel, Amnesty International en Sop en Zeep.
De eerste twee genoemde, verkoop van wereldwinkelproducten en schrijven voor Amnesty gaan in het weekend van 9 januari in de St. Lucaskerk niet door. 
Sop- en zeepproducten voor degenen die dat goed kunnen gebruiken en slecht zelf kunnen betalen, kunnen natuurlijk wel ingeleverd worden. 


Seniorenpastoraat.
Seniorenpastoraat vrijdag 14 januari gaat niet door! Toch wensen wij
iedereen een heel gezond en mooi 2022 en hopen wij iedereen 
in februari weer te zien. 
 

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans zal dit jaar worden gehouden van 15 t/m 29 januari.
Thema dit jaar: "Geef vandaag voor de kerk van morgen."
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. 
In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien.
Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.
Inmiddels hopen we weer op versoepelingen in de coronamaatregelen. Na een ingewikkelde coronatijd, willen we als parochie nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. 
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Deze wordt de komende weken bij u bezorgd.
Mocht u geen brief ontvangen dan kunt u er één vragen via info@parochiepeerkedonders.nl   Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. 
Op de website staat een QR-code die u kunt scannen om een bijdrage over te maken. 
U kunt ook doneren via bankrekening NL28 RABO 0304 9188 57 ten name van Parochie Peerke Donders.

Met vriendelijke groet,
Namens team en bestuur, Gerard Stevelink.


Week van gebed voor eenheid van de Christenen
16 tot 23 januari 2022.

Het thema "Licht in het duister" is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden Oosten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep oor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit het evangelie van Matteüs (2,2): 
'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'
Die week wordt geopend in de St. Lucaskerk met een oecumenische gebedsviering om 11.00 uur, samen met de Molukse en de Indonesische gemeenschap van de Rehobothkerk en de Pauluskerk. 
Vanwege alle corona-maatregelen en het feit dat er van te voren gereserveerd moet worden om de viering bij te wonen, kunnen er maar 25 katholieken mee doen. Zo blijft er in onze herberg ook plaats over voor ons protestantse broers en zussen van de beide andere christelijke gemeenschappen. Maar gelukkig kan de viering nu ook gestreamd worden en kunt u vanuit huis meevieren. 
 

Livestream vanuit de St. Lucaskerk.
De St. Lucaskerk heeft inmiddels een livestream-mogelijkheid, zodat u ook thuis de vieringen op de computer, laptop, of zelfs uw mobiele telefoon of tablet kunt volgen. Op deze website www.parochepeerkedonders.nl staat onder het kopje "vieringen en bezinning" en dan "online kerkdienst" een link om de viering te volgen. 
Deze link komt uit op de YouTube-pagina PPD Stream - Frater Andreas waar alle uitzendingen vanuit de St. Lucaskerk komen te staan en ook later nog terug te kijken zijn. 
U kunt hiervoor ook nevenstaande QR-code met een QR-codelezer scannen en komt dan automatisch op dezelfde YouTube-pagina uit.
Gelet op het aantal weergaven dat YouTube registreert (live of naderhand bekeken) blijkt ddeze voorziening in een behoefte te voorzien, zeker nu er voorlopig maar maximaal 50 mensen een viering in de kerk mogen bijwonen. 


Eerste Communie in de vier torens.
In december hebben de vier werkgroepen Eerste Communievoorbereiding van onze torens een overleg gehad over meer samenwerking. Eind deze maand krijgt dat overleg een vervolg. Rond die tijd hopen we ook meer duidelijkheid te gaan krijgen over wat er in coronatijd mogelijk is. Basisschool De Stappen bezocht kerststal van 't Goirke.
Op vrijdag 17 december bezochten enkele tientallen kinderen van basisschool De Stappen onze Goirkese kerk. 
Terwijl op dat moment overal in ons land mensen in de rij stonden voor een boosterprik, verdrongen de kinderen zich om een kaarsje bij de Kerststal aan te steken. Samen met Ton van Daesdonk - op gitaar - en hun leerkrachten zongen ze ook kerstliedjes: allemaal uit het hoofd. 
Achter in de kerk stonden ze tot slot nog even stil bij Peerke. De kinderen stelden veel vragen over Peerke. 
We hebben afgesproken: met Pasen zien we elkaar weer!


Parochianen stellen zich voor.
Met ingang van dit nieuwe kalenderjaar start de redactie van deze nieuwsbrief met een nieuwe rubriek waarin we parochianen vragen zich nader aan onze gemeenschap voor te stellen.
Als eerste hebben we de pen gegeven aan Geert Zweekhorst, wonende in de Reeshof en deel uit makend van een zeer actieve familie... Geert studeert in het dagelijk leven bestuurskunde in 's-Hertogenbosch. In zijn vrije tijd is hij al vele jaren actief in onze parochie.
Geert stelt zich voor:
Mijn naam is Geert Zweekhorst, ik ben 22 jaar en ik ben vrijwilliger in de Parochie Peerke Donders. Ik ben voornamelijk te vinden bij het Jongerenpastoraat in de parochie. Hier ben ik al 10 jaar te vinden. Eerst 6 jaar als lid en nu als vrijwilliger in de werkgroep. 
Daarnaast help ik ook zo nu en dan bij het vormsel en de gezinsviering in de Lucaskerk.
Samen met 4 anderen zorgen wij dat het Jongerenpastoraat altijd een programma heeft. Dit varieert van gezellige avonden tot diepgaande dialogen met gastsprekers. 
Daarnaast ben ik penningmeester. Verder maak ik waar mogelijk reclame bij het vormsel om nieuwe leden voor het Jongerenpastoraat te werven. Omdat ik zelf heb mogen ervaren hoe mooi het voor jongeren kan zijn om in een groep terecht te komen die zo open, divers en warm is als het Jongerenpastoraat, wil ik dit zo veel mogelijk jongeren gunnen. Dat motiveert me om steeds meer jongeren te willen betrekken bij het Jongerenpastoraat.


Vieringen in de komende periode.
LET OP!!!
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Room-Katholieke Kerk uit te breiden.
Mondkapjes zijn verplicht als u loopt, handen ontsmetten bij binnenkomst en bij klachten blijft u thuis. 
En de bisschoppen doen een dringende oproep aan iedereen zich te laten vaccineren. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. 
In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. 
Per viering mogen maximaal 50 mensen worden toegelaten mits dat kan op 1,5m. 
Reserveren voor elke viering is voorlopig verplicht. 
(Bron: rkkerk.nl) 

Zoals vermeld dienst voor alle vieringen gereserveerd te worden. 
Dat kan op iedere donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur - 12.00 uur.
Voor MFA 't Kruispunt en de Lucaskerk via 06- 34 40 65 82
Voor de Montfortkerk, de Goirkese kerk en de Petrus Donderskerk via 06 34 40 65 81
We kunnen voorlopig helaas maar een beperkt aantal mensen per viering toelaten. 
Op de website www.parochiepeerkedonders.nl staat steeds de meest actuele informatie.

HET VIRUS HEEFT GEEN RESPECT VOOR ONZE KERKDEUR, 
DUS MOETEN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR BLIJVEN OMGAAN
OM SAMEN GEZOND TE BLIJVEN!

Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Op dit moment zijn er geen vieringen mogelijk in de kapel van De Duynsberg. 

Datum Goirkese
kerk
Montfort-
kerk
Huize 
Padua
(Alleen voor 
bewoners)
Petrus
Donders-
kerk
MFA
´t 
Kruispunt
Kapel
De
Duynsberg
Lucas-
kerk
Zaterdag
08 januari
    16.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Peter Derks 
 
    geen viering  
Zondag 
09 januari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en
Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink
geen viering ivm herstel-werkzaam-heden   11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar en Peter Derks
Zaterdag
15 januari
    16.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
    geen viering  
Zondag 
16 januari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter Denneman
smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Géén viering
 
  11.00 uur
Oecumenische viering 
Peter Derks
Zaterdag 
22 januari
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
    geen viering  
Zondag
23 januari 
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Géén viering
 
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
29 januari
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers en 
Ruud Vugs
    geen viering  
Zondag 
30 januari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers en 
Ruud Vugs

Onder voorbehoud:
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren

  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

 

 

 

Algemene gegevens:
Website                           www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                              info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                      013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                         Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                         06- 5199 0105
Bank                                Rabobank NL 28 RABO 0304 9188 57


               De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                        van 29 - 30 januari. Kopij voor deze editie kan
                               ingeleverd worden tot 25 januari 2022,

                                                       18.00 uur. 


                                  nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl