Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Extra nieuwsbrief / update 21-12-'21

Extra nieuwsbrief / update 21-12-'21

 

Update dinsdag 21 - 12 - 2012

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 20-A
20 december 2021


In deze aflevering:
- Kerststalletjestocht gaat niet door;
- Kerk open voor kaarsje;
- Vieringen in de komende weken;
- Reserveren voor vieringen;
- Livestream-mogelijkheid vanuit de Lucaskerk;
- Aanvullende informatie;
- Algemene gegevens.


Kerststalletjestocht in de Vlaspit.

Deze gaat niet door op 24 december.
Vanwege de aangescherpte maatregelen en de sluiting van het basisonderwijs is het niet raadzaam om kinderen en ouders uit hun gezinsbubbel te halen. 


Kerk open voor kaarsje.

Op 1e kerstdag ben je welkom
* in de Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan 91 van 14.00 uur - 16.00 uur
* in de Montfortkerk Corellistraat 231 van 14.00 uur - 16.00 uur

Op 2e kerstdag ben je welkom
* in de Goirkese kerk aan de Goirkestraat 68 van 14.00 uur - 16.00 uur.

Er is dan de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. 
Je kunt tussen 14.00 uur en 16.00 uur vrij binnen lopen. 

Uiteraard nemen wij de dan geldende coronamaatregelen in acht!

De Driekoningen activiteit vanuit Kleuterkerk die gepland stond op 6 januari 2022 vervalt!


Vieringen in de komende periode.


LET OP!!!
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur géén vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis en verder. Per viering mogen maximaal 50 mensen worden toegelaten mits dat kan op 1,5 meter. Reserveren voor elke viering is voorlopig verplicht.
 
(Bron: rkkerk.nl)


Reserveren voor vieringen

Voor alle vieringen moet gereserveerd worden. 

Voor de vieringen van Kerstmis is er die mogelijkheid op dinsdagmorgen 21 december en woensdagochtend 22 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Voor de vieringen in MFA 't Kruispunt kan dit via telefoonnummer 
06 - 34 40 65 82. De Lucaskerk is helaas al vol tijdens alle vieringen. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk en het Goirke kunt u reserveren via 06- 34 40 65 81. De Petrus Donderskerk is vol tijdens Kerstmis. Als u niet gereserveerd heeft kunnen wij u helaas geen toegang geven. 

Voor alle andere vieringen, zie onderstaand overzicht, kan gereserveerd worden op iedere donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur - 12.00 uur. 

Voor MFA 't Kruispunt en de Lucaskerk via 06 - 34 40 65 82
Voor de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk via 06 - 34 40 65 81

We kunnen voorlopig helaas maar een beperkt aantal mensen per viering toelaten. 

Op deze website, www.parochiepeerkedonders.nl staat steeds de meest actuele informatie.


LET OP: HET VIRUS HEEFT GEEN RESPECT VOOR ONZE KERKDEUR DUS MOETEN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR BLIJVEN OMGAAN OM SAMEN GEZOND TE BLIJVEN!
 

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Zorgc.
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
Het
Kruispunt

Lucas-
kerk

Kerstavond
24 december
15.30 uur
Kerstviering
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr
  16.00 uur
Kerstviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
(Alleen voor bewoners)
    15.30 uur 
Kerstavond-viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Eerste Kerstdag
25 december
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter
Denneman smm
 
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Tweede Kerstdag
26 december
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
        11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
01 januari
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
 geen viering geen viering     11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zondag 
02 januari 
09.30 uur
Woord- en Comm.
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. 
Theo Marcelis 
Gerard Stevelink
werkgroep
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens 
Peter Derks
Zaterdag
08 januari
    16.00 uur
Woord- en Comm.
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink
(Alleen voor bewoners)
     
Zondag
09 januari
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar 
Peter Derks

 


Livestream-mogelijkheid vanuit de Lucaskerk


Een groep parochianen uit de toren Frater Andreas heeft het financieel mogelijk gemaakt livestream apparatuur voor de St. Lucaskerk aan te schaffen. Daarmee kunt u de vieringen vanuit die kerk thuis via computer, laptop of tablet volgen, als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen. 

Op de website van de parochie Peerke Donders (www.parochiepeerkedonders.nl) komt, onder het kopje viering en bezinning en dan online kerkdienst een link te staan om de viering te volgen. Deze link komt uit op de YouTube-pagina 
'PPD Stream - Frater Andreas' waar alle uitzendingen vanuit de St. Lucaskerk komen te staan en ook terug te kijken zijn. 

U kunt nu hier klikken om de viering online te volgen.
Werkt de link niet, dan kunt u onderstaande regel kopiëren en in uw browser plakken. Dat geeft hetzelfde resultaat. 
https://www.youtube.com/channel/UCn8gKyvpEZbmQfsZh7Uwwvw

Een bedankje aan alle gulle gevers die de livestream vanuit de St. Lucaskerk mogelijk hebben gemaakt is hier wel op zijn plaats. 


Werkgroep Livestream
We zijn nu nog naarstig op zoek naar een groep, (jonge) mensen die bertelings de apparatuur tijdens een viering kunnen bedienen. In een instructie wordt voorzien en een uitgebreid draaiboek is aanwezig. We denken dat 4 tot 6 mensen daarvoor voldoende zijn. 
Heeft u interesse of kent u mogelijke kandidaten, wilt u dat dan per mail doorgeven aan:
ppdstream.fraterandreas@gmail.com
 

Aanvullende informatie

Andere mogelijkheden om de komende kerstperiode toch vieringen te kunnen volgen:

* Koor Switch maakt een online viering die op kerstavond gevolgd kan worden. U kunt deze verkrijgen door een mail te sturen naar: koorswitch@hotmail.com
Op facebook.com/koorswitch en koorswitch.tumblr.com wordt deze vermeld.

* De nachtmis komt dit jaar vanuit de St. Janskathedraal van Den Bosch en is te volgen via NPO 2 op vrijdag 24 december om 24.00 uur. 

* Verder is er een interessante website aangemaakt door de Nederlandse Bisschoppen: https://www.vierkerstmis.nl/

 

Algemene gegevens:

Website                    www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                       info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar               013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur
                                 
  Voor noodgevallen ( van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                   
06 - 51 99 01 05
Bank                          Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


              De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                   van 7 - 8 januari 2022. Kopij voor deze editie kan
                          ingeleverd worden tot 4 januari 2022,
                                                    18.00 uur. 

                              

                           nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl