Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 13 & 14 november 2021

Nieuwsbrief 13 & 14 november 2021

 

Nieuwsbrief 
Aflevering 2021 - 19
13-14 november 2021


In deze aflevering:
- Op weg naar de bisschoppensynode in oktober 2023;
- Muziek en de grote levensvragen;
- Met Peerke op pad;
- Allerzielen;
- Interview Enrico en Ans Berens;
- Corona update;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Op weg naar de bisschoppensynode in oktober 2023.
Op 10 oktober j.l. heeft paus Franciscus in Rome een bisschoppensynode aangekondigd. Die wordt gehouden in oktober 2023 en heeft als thema: "Naar een synodale kerk."
De paus zegt het zelf zo: "De weg van de synodaliteit is de weg die God verwacht van de kerk van het derde millennium."
Het woord synode betekent samen op weg gaan. Dat wil de paus ook waarmaken. Heel de kerk mag meewerken aan de voorbereiding op deze synode.
Op 17 oktober werd het synodaal proces geopend in alle bisdommen. In Den Bosch kwamen vertegenwoordigers van alle parochies samen en ze kregen van de bisschop een synodekaars mee, die aangestoken moet worden als er in die parochie synode activiteiten plaats gaan vinden. Want dat is het unieke van deze synode. Het is niet alleen een zaak van de bisschoppen met hun (theologische) deskundigen, heel de kerk mag met die voorbereiding meedoen. Met elkaar moeten we leren luisteren naar wat Gods Geest ons zegt. We hebben tot 15 augustus 2022 de tijd voor allerlei activiteiten in ons bisdom en de resultaten worden gebundeld in een document van maximaal 10 pagina's. Daarna worden de zeven documenten gebundeld tot één landelijk document. Van daaruit wordt een werkdocument voor heel Europa gemaakt, dat tot maart 2023 kan worden besproken. Van hieruit wordt in Rome een tweede werkdocument gepubliceerd, dat ter sprake komt op de synode in oktober 2023. 
Het doel is om te bouwen aan de kerk van de toekomst, we zullen ons samen moeten inzetten. Ieders inzet is nodig, we kunnen de opbouw van de kerk niet overlaten aan voorgangers en een aantal werkgroepen. Samen!
Hoe gaat dat gebeuren. In de brief van de bisschop staat dat voor de komende maanden het luisteren centraal staat. Luisteren naar wat Gods Geest tot onze kerkprovincie zegt. Allerlei mensen en gremia kunnen zich uitspreken. 
Drie kernwoorden staan centraal voor de synode.

Communio-gemeenschap tegenover individualisering.
De kerk is geen verzameling individuen, maar een gemeenschap van mensen die met God en met elkaar verbonden zijn. Beide dimensies zijn wezenlijk. Onderlinge solidariteit is daarbij van groot belang. Die gemeenschap is met elkaar verbonden in geloof, hoop en liefde. En liefde moet steeds waargemaakt worden in de omgang met anderen.

Participatie - meedoen tegenover consumeren.
De doop heeft consequenties, je moet de doop in je verdere leven gestalte geven. Denk daarbij allereerst aan de parabel over de talenten. Ieder van ons kan een bijdrage leveren aan de kerk. Eenheid maakt macht, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor hoe onze kerk eruitziet en hoe die bijdraagt aan de samenleving. Gods toekomst begint hier en nu.

Missie - naar buiten gericht.
de kerk is vanaf het begin missionair: Gaat en onderwijst alle volken...
Hier in ons land is de vraag allereerst: hoe kunnen we jonge gezinnen met kinderen bij ons kerkzijn betrekken. De bisschop noemt dan het familiepastoraat. Dat is een nieuwe vorm van evangelisatie. Daarnaast worden we ook uitgedaagd om diaconaal gericht te zijn op onze medemensen, en dat verwijst weer naar Laudato Si, de encycliek over het omgaan met onze schepping. 

Deze kernwoorden komen verder ter sprake in tien verschillende thema's. Dat is vooral om de gesprekken en de suggesties te richten.
De bisschoppen hebben gekozen voor drie kernthema's:
- vieren
- medeverantwoordelijk voor missie
- dialoog in kerk en samenleving
Die thema's zouden in de parochies besproken moeten worden. De kernvraag is: wat betekent het voor ons als kerk om samen op weg te zijn? Het is van belang om zo concreet mogelijk te zijn. Het gaat niet alleen om wat we willen, maar ook bijvoorbeeld om de vragen: hebben we daarvoor geschikte gebouwen, hebben we voldoende kader, hebben we voldoende inzetbare mensen? 
Meer informatie is te vinden op deze website van rkkerk.


Muziek en de grote levensvragen.
Muziek maakt een diepe indruk op mensen en is nauw verbonden met onze emoties. Luisterend naar muziek ervaren we troost, blijdschap, verdriet, hoop. Dankzij muziek krijgen we toegang tot deze diepe, emotionele ervaringen. Componisten maken gebruik van de kracht van muziek om een verhaal te vertellen over de grote vragen van het leven. 
In het Requiem, de Passio, het Stabat Mater en vele andere composities klinken deze vragen door.
Op uitnodiging van de Raad van Kerken Tilburg en Goirle verzorgt dr. Martin Hoondert musicoloog en ritueelwetenschapper aan de Universiteit van Tilburg, twee avonden over de bijzondere kracht van muziek. Op de tweede avond, die ook los van de eerste gevolgd kan worden, laat hij enkele muziekstukken horen die de grote levensvragen tot thema hebben. Hoe gaan componisten om met deze levensvragen en hoe helpt muziek ons bij verdriet, vreugde, hoop en angst? Ook wordt aandacht besteed aan de favoriete muziek van de bezoekers van de eerste avond in oktober.
Kom luisteren naar muziek en naar de inleiding door Martin Hoondert. Deze muzikale avond vindt plaats op dinsdag 23 november 2021 in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. De avond begint 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. De kosten zijn €5,00 inclusief koffie of thee. 
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een mailtje naar parochie.petrusenpaulus@gmail.com
 

Met Peerke op pad.
Op zaterdag 16 oktober namen meer dan 60 vrijwilligers deel aan de vrijwilligersdag die voor hen georganiseerd werd door leden van het vrijwilligersberaad, het pastoraal team en het parochiebestuur. 
Aan het woord is Cees Vermeer:
Mijn naam is Cees Vermeer en ik doe, samen met mijn vrouw, vrijwilligerswerk op het kerkhof Lambert de Wijsstraat. In totaal zijn we met acht personen, waarvan er vijf buiten werken. 
Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, omdat ik tijd heb vanwege pensionering, omdat ik gezond ben en omdat ik graag buiten werk. De reden dat ik op dit kerkhof werk is een wat speciale. Toen wij trouwden gingen wij wonen aan het Hasseltplein en waren wij parochiaan in de Hasseltse kerk en bezochten trouw de mis op zondag. De eerste zwangerschap van mijn vrouw is misgelopen en na een voldragen zwangerschap is ons kindje doodgeboren. Mijn vrouw mocht het kindje niet zien en het mocht niet op het kerkhof begraven worden omdat het niet gedoopt was. De koster heeft het babietje alleen begraven op ongewijde aarde. Daarna hebben we nog twee gezonde kinderen gekregen. 
Rond mijn pensionering is er een omslag gekomen in de denkwijze over deze kwestie en toen is besloten een prachtig monumentje op te richten OP het kerkhof met de zeer toepasselijke tekst: TOCH NOG IN ONS MIDDEN. Bij de inzegening was zeer veel bezoek!! We kwamen vaak op het kerkhof om het monumentje te onderhouden en heb en passant contact gekregen met Albert de Cock en heb mijn activiteiten uitgebreid tot het hele kerkhof. 
Om tijdens de vrijwilligersdag de vier torens te bezoeken vond ik een goed idee. Zo krijg je een beter beeld van de hele parochie, waar wij dus een onderdeel van vormen. Elke toren had een eigen plan bedacht en dat was zeer gevarieerd. Met een verrassende afsluiting op het Goirke met de frietkar. Dat smaakte prima. Zo elkaar ontmoeten is erg leuk, want iedereen is wel in voor een praatje. 

Cees heeft een aantal suggesties doorgegeven waarmee een volgende gelegenheid wellicht nog aantrekkelijjker zal worden. Het zijn aanbevelingen die we zeker ter harte zullen nemen!


Allerzielen.
Op 2 november herdacten we in een bijzondere viering al onze overleden dierbaren. De viering in de Petrus Donderskerk was met grote zorg voorbereid door Gerard en de avondwake werkgroep. Het koor Ressurexit verzorgde de muzikale omlijsting.
Alle namen van parochianen waarvan wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen werden genoemd. Nabestaanden onstaken voor hen een kaarsje bij het herdenkingskruisje, een roos en een mooi herdenkingssteentje. 
Met mooie gedichten, gebed, zang en de aanwezigheid van zeer velen was het een indrukwekkende viering. 


Interview Enrico en Ans Berens
Op de dag van Dierendag bellen Enrico en Ans Berens aan bij het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan. Enrico en Ans zijn sinds ruim een jaar het tweede kostersechtpaar van de Lucaskerk. Tijd voor een interview. 

Voor het goede doel.
"Vorige week hadden we onze kostersweek. We zijn in zo'n week beschikbaar voor alle voorkomende vieringen. We hadden veel te doen. Twee uitvaarten, een viering op de eerste vrijdag van de maand en natuurlijk ook de viering van zondag 11.00 uur. Als je dit combineert met oppas voor de kleinkinderen is het heel wat. Onze dochter zit in de verpleging, dus oppassen doen we op onregelmatige tijden. En kosterswerk - zeker uitvaarten - zijn ook niet te plannen. Het is wel een voordeel om met ons tweetjes te zijn: we helpen ook elkaar. We doen het uiteindelijk voor het goede doel. Je hoopt dat parochianen er iets aan hebben. En je bent even in een andere wereld."

De eerste en de laatste.
Enrico en Ans zijn nu een jaar koster. Maar wat houdt dat in?
Alles klaar zetten voor de viering (eucharistie, woord en communie, uitvaart enz.). Er ligt een hele checklist. Daar komen dan ook klussen bij als het inrichten van de kerk voor Kerstmis, het maken van as voor de Aswoensdagviering en het knippen van nieuwe palmtakjes. We zijn ook gastheer, gastvrouw om mensen te ontvangen. in het schriftje naam en contactgegevens noteren in verband met corona was ook een mooie taak: je kreeg er nog meer contact door. 
Vroeger was je als koster heel voornaam - zo leek het-: 'Kijk die persoon daar eens kaarsen aansteken!' Maar dat is al lang niet meer zo. Je bent als koster de eerste maar ook de laatste die aanwezig is (anders dan in het Evangelie van Matteus).

We hadden al genoeg te doen.
Jaren geleden vroeg Marijn aan Enrico en Ans om te kosteren. Ze vielen op als regelmatige en betrokken kerkgangers. Er wordt gevist in die ene vijver. 'We hebben ernstig te kort aan kosters; zou dat iets voor jullie zijn?' vroeg Marijn. In eerste instantie gaven we aan: we hebben al genoeg te doen.
Marijn kwam hen thuis bezoeken. Hij zag toen ook de situatie van Enrico: erg druk met werk. Maar Enrico zat tegen zijn pensioen aan!! Dus Marijn hield vol. Er was ook net een koster overleden. Als tweetal durfde men het uiteindelijk wel aan. 'Daarbij telden de positieve ervaringen van het andere kostersechtpaar Peter en Ria ook wel mee,' vertellen Enrico en Ans eerlijk. 

Dat ervaar je in vieringen.
"Je krijgt er ook wel een goed gevoel van terug. Je voelt je 'gesticht' door de vieringen. God is er voor ons allemaal; alles komt goed. Als je maar in God blijft geloven. Dat ervaar je in de vieringen."
Maar koster zijn is bovenal een dienende functie. Eerste hulp zonder ongelukken. 
Enrico: "Zo'n viering op de eerste vrijdagmorgen van de maand: tja, dan merk je wel dat de kerk afkalft."
Maar het zijn wel inspirerende vieringen in zo'n klein verbandje op vrijdagmorgen. Je komt er ook tot rust. Als je van het woord 'even geen tijd', 'een/even van tijd' maakt...? hield Henny Spooren hen voor. Dat was mooi om mee te maken. De mensen die komen, zeggen: jammer als het weer zou stoppen.

Je krijgt zo veel!
Met zijn technische achtergrond vertelt Enrico het op zijn eigen manier: Als er een elektron is, is er ook een proton. Als er iets negatiefs is, moet er ook iets positiefs zijn.
"Dat positieve ervaar je soms ook achteraf: het valt eigenlijk wel allemaal mee, waar je je zorgen over maakte."
Op z'n tijd een helikopterview proberen in te nemen, helpt Ans en Enrico wel. 
"Kijk ook eens naar wat mensen in Afghanistan mee maken. Dan breekt je hart gewoon."
Enrico: "Toen ik nog werkte had ik soms lastige problemen op te lossen. Op een onverwachts moment kreeg ik dan de oplossing. Alsof het van Elders kwam. Je krijgt zo veel! Er is een god. Maar wij zijn Gods instrument. Dat is echter ook altijd weer proberen. Waar het kan: proberen te laten zien waar je in gelooft. Wij zelf gaan niet naar verre landen om te helpen. Hier kan dat ook prima."

Geraakt kunnen worden.
Ans: "Elke voorganger heeft zijn eigen manier van voorgaan. Wel jammer dat je een preek niet meer kunt nalezen."
Enrico: "Soms is het ook fijn om met elkaar te kunnen napraten over een preek. Ik voel me soms zo diep geraakt!! Dan kun je wel weer verder!"
Viering van Woord en Communie - Eucharistieviering: we ervaren het verschil steeds minder. Het belangrijkste is dat het ook innerlijk raken kan. En dan gaat het niet om voorgeschreven woorden of (onderdelen van) rituelen.

Wat er ook gebeurt.
Ik vraag: "Wat vinden jullie drie kinderen ervan dat je zo vaak in de kerk bent?"
Ans: "Ze weten dat wij ons hier heel erg thuis voelen. Zij zelf horen veel over de negatieve kanten van de kerk. Maar je hoeft de hele kerk toch niet te laten boeten voor wat enkelen verkeerd hebben gedaan? Anderzijds speelt het drukke leven van jongere mensen ook wel een rol om niet betrokken te raken op onze kerk. Ieder kan een eigen reden bedenken om een andere weg te gaan."
Enrico: "Wat er ook gebeurt, ik zal altijd wel in God blijven geloven. Dat hangt niet af van de kerk zelf."

Ans en Enrico, dank voor dit interview. Dank voor al jullie inzet!


Corona update.
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden, opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk.
Gelovigen worden gevraagd tijdens de vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 


Vieringen in de komende weken.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
Het
Kruispunt
De 
Duynsberg
Lucaskerk
Zaterdag
13 november
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering 
Marijn vd Laar
 
Zondag 
14 november
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
20 november
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
21 november
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
27 november
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
28 november
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
1e Comm. viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
4 december
    16.0 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Rob Waijers
19.00 uur
Switch-
viering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
 
Zondag 
5 december
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
  11.00 uur
Gezinsviering
Frank Lemmens
Zaterdag 
11 december
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
12 december
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur 
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

Algemene gegevens:
Website                     www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                        info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                013-2070127 (van 09.30u tot 12.30u)
                                   Voor noodgevallen (van 08.00u tot 20.00u)
                                   06-51990105
Bank                           Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


                 De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                          van 4 - 5 december. Kopij voor deze editie kan
                               ingeleverd worden tot 30 november,
                                                         18.00 uur.

                               nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 

                                                  De laatste fraaie dagen.

                            Een beetje nog kan ik door mijn raam genieten.
                                             Een fraaie struik liet alweer
                                                   Haar bladeren vallen,
                                     Veel verder kan ik daarom kijken gaan.

                                       Nog steeds schijnt er de flauwe zon,
                                                Zolang als het duren mag.
                               Even wat genieten van deze korte droge dag.
                                               Me instellen zal ik moeten
                                                Op neerslag en op wind.

                                        Het regent alvast mooie kleuren,
                            Die ik onderweg onverwacht op mijn pad vind.


                                                      Dakoyria, 2018