Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief aflevering 18 2021

Nieuwsbrief aflevering 18 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 18
23 - 24 oktober 2021

In deze aflevering:
- Allerheiligen;
- Allerheiligen, Allerzielen;
- Laat uw stem horen;
- Kleuterkerk rondom Sint Maarten;
- Seniorenpastoraat;
- Op reis door het leven van Mia Haanappel;
- Feestweekend Lucaskerk;
- Eerste Communie;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Allerheiligen.
Op 1 november vieren en gedenken we in onze Kerk de heiligen, zij die "heil" brachten in onze wereld. Zoals er vergeten groenten zijn, zo zijn er ook vergeten woorden. Ik denk dat heil er zo eentje zou kunnen zijn, want ik denk dat weinig jongeren nog weten wat dat woord betekent, misschien weten hun ouders het zelfs niet. 
Voor mij is iemand die heil brengt iemand die probeert de pijn die mensen oplopen tijdens hun leven te helen, te genezen. In die betekenis is uiteraard Jezus zelf hét prototype van een heilige want Hij ging rond en bracht genezing voor ziel en lichaam, voor de totale mens dus. In zijn spoor hebben mensen van alle tijden en culturen geprobeerd om net als Hij dat hier en nu concreet gestalte te geven. De grote heiligen die op onze kalenders staan zijn mensen naar wie we opkijken omdat ze in hun leven een voorbeeld waren voor alle gelovigen. 
Heiligen kunnen soms wat verder van je af staan. Maar al te vaak worden ze op zo'n hoog voetstuk gezet dat je er als gewone mens niet meer bij kunt. Het waren natuurlijk ook mensen met fouten, maar ze probeerden goed te doen voor de mensen. Een beetje kenmerkend voor hen is dat ze van zichzelf nooit dachten dat ze heiligen waren. De meesten van hen zijn er trouwens van overtuigd dat ze niet zoveel gedaan hebben, maar dat het God, of de Heilige Geest, was die werkzaam was in hun leven. 
Om de titel Heilige te krijgen moet er heel wat gebeuren. Zo moeten er wonderen op je naam gezet worden. Dan word je eerst Eerbiedwaardig, zoals Frater Andreas. De volgende stap is Zalig, kijk naar onze eigen Peerke Donders en dan pas Heilig net als Louis-Marie de Montfort. 
Toch zijn ook zonder die titel heel veel heiligen aan het werk onder ons. De vrijwilligers in de parochie die, dag na dag en week na week, zich inzetten om alles draaiend te houden. En wat denk je van de man of vrouw die iedere dag even kijkt hoe het met de buurvrouw is. Iedere mens die oog heeft voor een ander. 
Het hoeft allemaal niet zo groot te zijn en onbereikbaar. Onder ons zijn veel heiligen en wanneer wij op Allerheiligen kaarsjes aansteken bij Maria, Antonius, voor Franciscus, bij Gerardus, Montfort, Lucas, Dionysius of bij Peerke dan steken we een kaarsje extra aan voor al die mensen die ook een beetje heilig zijn. 
Alle goeds voor u, jou, jullie,
Pastoor Frank Lemmens.


Allerheiligen, Allerzielen.

Op zondag 31 oktober wordt in de Montfortkerk aandacht besteed aan Allerheiligen / Allerzielen. Wilt u dat wij uw overleden geliefden noemen in de viering, geeft u dat dan even door op het parochiesecretariaat op dinsdag-, woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 
Het telefoonnummer is 013-4550510
 Laat uw stem horen. 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen we op 28 oktober in plaats van 21 oktober met u in gesprek gaan over de toekomst van onze toren De Montfort. Er is geen directe aanleiding hiertoe maar u kent waarschijnlijk ook het gezegde "Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid."
Uw wensen en zienswijze willen we graag horen. We nodigen u hiertoe uit om 15.00 uur of 19.30 uur in onze kerk. 
Achter in de kerk hangen lijsten waarop u zich kunt aanmelden. 


Kleuterkerk rondom Sint Maarten op zondag 7 november 16.00 uur in de Lucaskerk.
Beste kinderen, beste ouders!
Heb je wel eens gehoord van Maarten, van SINT Maarten?
Hij lijkt een beetje op die andere Sint, die binnenkort weer volop gevierd wordt. 
Maar het verhaal van Sint Maarten is veel spannender!
Maarten zat als ridder hoog op een paard. Toen zag hij een man die beefde van de kou. Maarten dacht niet na, maar scheurde zijn prachtige rode mantel in tweeën en hij kleedde de bevende man. Vanaf dat moment zat Maarten niet meer op zijn paard hoog boven de mensen, maar werd hij een eenvoudige man die ook andere kwetsbare mensen ging helpen. 
Wij nodigen kleuters uit om dat met ons opnieuw te beleven! We vertellen het verhaal van Sint Maarten en we spelen het na met de kinderen. Worden de kinderen ook zo blij van het helpen van andere mensen?
Natuurlijk steken we ook kaarsjes aan en zingen we een paar liedjes. 
Komen jullie ook? 
Je bent welkom in de Lucaskerk op zondagmiddag 7 november om 16.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig.
Groeten, Werkgroep Kleuterkerk.


Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 12 november om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat in het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201. 
Het thema van deze middag is: "Trots op Tilburg". 
Deze middag gaan we terug in de tijd. 
November is de maand van Allerzielen, van herinneringen ophalen, van langzaam toeleven naar de winter. 
Van het Regionaal Archief hebben wij een 10-tal boeken ter beschikking gekregen, met de titel "Trots op Tilburg". 

Met foto's en korte artikelen over de stad waar wij wonen. 
Aan de hand van deze boeken gaan we met elkaar in gesprek. Over vroeger en nu, over lang geleden en wat we nog hopen en verwachten. Wat is er niet leuker dan onder het genot van een bakkie koffie of thee bij te kletsen over onze leuke stad. Waar je gewoond hebt, wat je gedaan hebt, waar je school was, je werk, kortom je leven. 
Welkom! 


Op reis door het leven van Mia Haanappel.
Zoals bekend gaat onze cantor Mia Haanappel op 28 oktober op reis. Ze reist eerst naar Canada waar ze enkele weken bij haar neef logeert en waar ze ook andere familieleden (er wonen er ongeveer vijftig!) zal ontmoeten. 
Begin december reist Mia verder naar Florida. Daar woont haar dochter en bij haar gaat ze ook wonen. Het lijkt een hele onderneming, maar Mia deed er nuchter over toen ondergetekende eind september met haar sprak over haar aanstaande vertrek. 'Ik ben mijn hele leven van plaats naar plaats getrokken', vertelt ze. Mia is 75 jaar geleden geboren in Dongen en via Kaatsheuvel, Tilburg, Den Haag, Helvoirt, Canada, Florida, Curacao, opnieuw Canada, Den Haag en Tilburg kijkt ze uit naar de volgende stap om via Canada zich in Florida te verenigen met haar dochter en twee volwassen kleinzonen. 
Aan het begin van ons gesprek vertelt Mia over haar ouderlijk gezin. Ze is een nakomertje en als ze een jaar of zes is, emigreert haar oudste zus met haar verloofde naar Canada. Later volgen er nog twee zussen en een broer. Mia was 15 jaar toen ze voor het eerst samen met haar ouders naar Canada vloog om haar familie te bezoeken. In haar verdere leven is ze er vele malen geweest waardoor de band met haar familie stand heeft gehouden. Het voelt dus eigenlijk als een heel vertrouwde stap, vertelt ze. Een verhuizing naar Groningen of Friesland zou meer van haar vergen dan de oversteek van de Atlantische Oceaan. 'Ik heb echt niet het gevoel dat ik alle schepen achter me verbrand. Florida voelt als thuis. Ik ben daar elk jaar geweest omdat ik wilde dat er een band was tussen mijn kleinzonen en mij'. 
Op mijn vraag wat ze meeneemt, antwoordt Mia: 'Ik heb al meer dan een jaar geleden alles opgeruimd. Omdat de grenzen van de Verenigde Staten vorig jaar werden gesloten vanwege de coronapandemie, vertrekt ik namelijk veel later dan gepland. Maar ik neem niet meer mee dan één grote koffer. Enkele dozen met dierbare spullen zijn inmiddels bij mijn dochter aangekomen. Maar meer heb ik niet nodig'. 
Ik was benieuwd of Mia plannen heeft voor de jaren die voor haar liggen. Ze vertelt dat ze het open laat, maar dat muziek altijd op haar pad is gekomen. De katholieke kerk is echter drie kwartier fietsen en dat is misschien wel wat ver. Maar de Lutherse kerk is vlakbij en misschien zijn ze wel blij met een zanger en/of dirigent. En anders zal er wel wat te doen zijn in de bibliotheek. 'Ik vind mijn weg wel', besluit ze. 
'Wat ga je missen, Mia?', vraag ik. 'Missen?', zegt ze verbaasd. 'Ik ga en ik laat alles achter. Het is een volgende fase in mijn leven. Zo is het altijd gegaan, na vijf jaar komt er steeds wat anders op mijn pad. Maar ik ben geen zwerver, geen pelgrim of zoeker. Ook is het geen onrust. Ik ervaar het als een weg die zich voor mij ontvouwt. Daar waar ik dienstbaar kan zijn en nodig ben, daar wil ik zijn. Zo simpel is het eigenlijk'. 
Aansluitend vertelt ze dat ze als kind altijd haar broers en zussen heeft gemist. en dat ze toen heeft geleerd haar eigen weg te vinden en vooral ook om die te gaan. In Canada en zeer zeker in Florida hoopt Mia opnieuw een thuisgevoel te ervaren. Ze zegt hierover: 'Het voelt alsof je een boom in andere grond zet zodat die opnieuw kan wortelen in de nieuwe aarde en vooral opnieuw kan groeien en bloeien'.
Aansluitend praten we over de parochie en met name over de Toren Frater Andreas waar Mia jarenlang actief is geweest. Ze was dirigent van Vita Nova en was in de coronaperiode bijna wekelijks cantor in de Lucaskerk, en later ook in de Duynsberg en in Het Kruispunt. 'Zingen maakt je blij en geeft verbondenheid met elkaar', zegt Mia. 'Ik ben opgegroeid met muziek. De hele familie maakte muziek en nog steeds heb ik altijd muziek in mijn hoofd'. Mia heeft haar hele leven gezongen en heeft bij de Gregoriusvereniging een opleiding tot dirigent gevolgd. 'Het is een talent dat ik heb gekregen. En nu we het over talenten hebben... die zijn belangrijk...daar word je gelukkig van. Daarom heb ik ook in de periode dat ik kleuterjuf was in Den Haag altijd gezocht naar de talenten van de kinderen en geprobeerd de kinderen daarmee te stimuleren'. 
En tot slot een allerlaatste vraag: 'Mia, heb je dromen?' En opnieuw komt er een nuchter antwoord: 'Nee, dromen heb ik niet. Ik leef bij de dag en ik probeer er het beste van te maken. Het voelt dat mijn taak in Tilburg is volbracht. Mijn dochter die hier woont is gelukkig met de man met wie ze trouwde toen ze allebei veertig jaar waren. Ze vormen nu samen met zijn kinderen een gelukkig gezin. Natuurlijk...ik kan besluiten om hier te blijven, maar er is iets sterkers in mij dat zegt dat ik naar Florida moet. Mijn dochter daar heeft me nu nodig en ik wil er graag voor haar zijn. Daar hoop ik ook rustig oud te kunnen worden. 
Mijn neef in Canada zei tegen mij dat ik de oudste van de familie ben, de mater familias. Vanuit deze positie wil ik iets voor de familie betekenen en ga ik de familiegeschiedenis opschrijven. Zo hoop ik iets door te geven aan de generaties na mij'. 
Mia, dank je wel voor al je inzet. We gaan je missen, maar wensen je van harte geluk en vooral Gods zegen toe. 
Henny Spooren-Schaart, lid pastoraatsgroep Toren Frater Andreas
 

Feestweekend Lucaskerk.
Op zaterdag 6 en zondag 7 november doen in de Lucaskerk in twee vieringen (beide 11.00 uur) twintig kinderen  hun Eerste Communie.
Op zaterdag 6 november om 19.00 uur ontvangen zestien jongeren van onze parochie door de handen van deken Robert van Aken in de Lucaskerk het sacrament van het Vormsel. 
U bent in al die feestelijke vieringen van harte welkom! (In de volgende editie van de nieuwsbrief kunt u enkele impressies zien en lezen)


Eerste communie.


Eerste communicantjes Montfort.

Onze communicantjes nodigen u uit.
Tijdens de voorbereiding op hun eerste communie kiezen we samen de weg die we moeten gaan. Jezus is het grote voorbeeld. Hij heeft ons laten zien wat het betekent om er te zijn voor de ander. Denk aan de verhalen die we kunnen lezen in de Bijbel. Jezus geneest zieken, deelt brood uit aan de mensen die naar hem komen luisteren en vertelt aan de kinderen verhalen over een storm op het meer of de verandering van water in wijn. Samen kijken ze uit naar de komst van HET LICHT. 
De communicantjes willen laten zien dat zij ook meeleven met anderen. We hebben hen verteld van pater Theo Raaymakers die jaren gewerkt heeft in Cochabamba, een grote stad in Bolivia. Hij was er vooral voor de armen, die in sloppenwijken wonen, maar vooral ook voor kinderen die vaak geen ouders meer hebben en op straat leven. Hij en zijn medewerkers bieden hen een thuis en ze mogen naar school gaan. 
De communicantjes willen hen helpen door lichtjes te verkopen en het geld op te sturen. Zo brengen ze echt LICHT in hun leven. Op zondag 14 november verkopen ze hun lichtjes na de viering in de Montfortkerk. Een lichtje kost €1,- . De helft gaat naar Cochabamba. Natuurlijk hopen en verwachten we dat ze daarnaast nog veel lichtjes verkopen. 
De opbrengst wordt tijdens de viering op 28 november, wanneer zij hun communie doen, overhandigd aan de zus van Theo Raaymakers. 

Eerste Communie Goirke.

Beste ouders, beste kinderen!
Binnenkort start de Eerste Communievoorbereiding in het Goirke weer.
Als je je Eerste Communie doet, kies je ervoor om je aan te sluiten bij Jezus. 
Jezus is voor christenene de meest wijze leraar. Hij vertelt ons over 'goed samenleven'. Jezus vertelt ons ook over God. Over Kracht die je kunt voelen als je samen bidt, over een liefdeskracht die vijanden tot vrienden maakt. 
In 2022 is de Eerste Communieviering van de Goirkese Kerk op 26 mei, Hemelvaartsdag. 
Als je graag met ons mee doet, dan kun je dat laten weten bij Corina Vogel
corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl (uiterlijk 1 november). Daarna krijg je van ons een aanmeldformulier.
Voel je welkom!
Groeten van pastor Peter Derks. 


Enthousiaste zangers gevraagd in de Toren Frater Andreas!!
De pastoraatsgroep heeft zich in de vergadering van 6 oktober gebogen over de situatie rondom de koren en cantors in de toren Frater Andreas. Want ook op dit terrein heeft de coronapandemie haar sporen nagelaten. Inmiddels zijn het Wandelboskoor en het Liturgisch Ad Hoc Koor weer begonnen met de repetities en heeft het Wandelboskoor zelfs alweer tijdens een viering gezongen. De situatie rondom het koor L'Esprit ligt wat anders. Het koor beraadt zich over de vraag over 'hoe nu verder?' en heeft tijd gevraagd zich hierover te kunnen bezinnen. 
Behalve over de koren, zijn er ook zorgen over de inzet van de cantors. Na het vertrek van Mia Haanappel naar Florida (eind oktober), is het lijstje van de cantors helemaal leeg. Alles bij elkaar genomen betekent dit dat er nog heel wat weekenden niet zijn ingevuld wat betreft de muzikale ondersteuning! 
In de pastoraatsgroep is het idee ontstaan om een groepje mensen te vormen dat de samenzang kan ondersteunen als er geen koor is. We streven ernaar om deze taak met een aantal mensen uit te voeren. Voor éen persoon zou dit namelijk een te grote belangsting kunnen zijn. 
Voor nu is het belangrijk dat er op korte termijn een groepje mensen komt die hun schouders hieronder wil zetten. Daarna gaan we met elkaar kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Vanuit de pastoraatsgroep worden hiervoor al wat mensen benaderd. Maar mocht dit idee u aanspreken, dan kunt u dit via mail doorgeven aan: 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
 

Vieringen in de komende weken.

Elke maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201.

Datum Goirkese
Kerk

 
Montfort
kerk

 
Huize
Padua

 
Petrus
Donders
kerk

 
Kapel
Duyns-
berg


 
MFA
Het
Kruis-
punt

 
Lucas-
kerk

 
zaterdag
23 oktober
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering 
Marijn vd Laar
   
zondag
24 oktober
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
zaterdag
30 oktober
   

16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink

  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
31 oktober
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Theo Marcelis
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Maandag
1 november
Allerheiligen
19.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
          19.00 uur
Allerheiligen-viering
Marijn vd Laar
Dinsdag
2 november
Allerzielen
19.00 uur
Allerzielenviering
Frank Lemmens &
Renée von der Fuhr
    19.00 uur
Allerzielen-
viering
Avondwake-
werkgroep
    19.00 uur
Allerzielen-
viering
Marijn vd Laar & Peter Derks
zaterdag
6 november
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 

11.00 uur
Eerste Communie
viering
Frank Lemmens
en werkgroep

19.00 uur
Vormsel-
viering
Frank Lemmens
en Peter Derks
vormheer
Robert van Aken

zondag 
7 november
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink 
Jos Langenhoff
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren

11.00 uur
Eerste Communie
viering
Frank Lemmens
en werkgroep

16.00 uur
Kleuterkerk
thema 
Sint Maarten

zaterdag
13 november
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
14 november
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering 
Marijn vd Laar
zaterdag 
20 november
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Joke van Knegsel en 
Gerard Stevelink 
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag 
21 november
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

 


 

Algemene gegevens:
Website:                                www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                                   info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar:                          013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                                               Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                              06- 51 99 01 05   
Bank:                                    Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


                         De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend                                        van 13 & 14 november 2021. Kopij voor deze editie
                                     kan ingeleverd worden tot 9 november,
                                                                  18.00 uur.

 

                                        nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl