Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief oktober 2021


Nieuwsbrief 
Aflevering 2021 - 17
2 - 3 oktober 2021

In deze aflevering:
- Switchviering;
- Volg jij je hart ook?
- Vieringen Hasseltse Kapel;
- Seniorenpastoraat;
- Eerste Communie;
- Oogstdankviering;
- Save the date;
- Een bijzondere dag in de parochie;
- Wandelboskoor;
- Vier mee met de Friezenkerk in Rome;
- Muziek als universele taal van de ziel;
- Iconenwand in Lucaskerk;
- Gespreksgroep Het Geschenk;
- Een eigen geluid: Bijbel en bier;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen.


Switchviering.
We mogen en kunnen weer samen vieren binnen alle geldende COVID-19 maatregelen!
Koor en tekstgroep Switch gaat dan ook weer vieren.
Graag zouden we dit met jou doen op zaterdag 2 oktober om 
19.00 uur in de Petrus Donderskerk.
Het thema van de viering is "HOOP". 
Wat is voor jou echt belangrijk in het leven?


Volg jij je hart ook?
Op zondag 3 oktober 2021 is er weer een gezinsviering in de Lucaskerk om 11.00 uur. 
Franciscus volgde zijn hart! We zijn benieuwd of jij goed bent in het luisteren naar je hart en je hart te volgen. 
Kom je het vertellen?
Tot 3 oktober!
De werkgroep gezinsviering.

 

Vieringen Hasseltse Kapel.
In verband met Maria Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans zal er op donderdag 7 oktober 2021 om 10.00 uur een viering zijn in de Hasseltse Kapel. 
Ook hebben we op donderdag 14 oktober om 19.00 uur (bij goed weer) weer onze lichtjesprocessie. 
Aanvang om 19.00 uur voor Zorgcentrum De Hazelaar. 


Seniorenpastoraat.
Vrijdagmiddag 8 oktober om 14.00 uur is iedereen welkom in het parochiecentrum Hoefstraat 201. Er is dan weer een bijeenkomst van het seniorenpastoraat. 
Een bijzondere aflevering die dag want wij vieren een verjaardag. De verjaardag is de dag waarop wij elk jaar de geboorte vieren. 
In de westerse wereld is het gebruikelijk om dan het huis te versieren, een of meer bekende verjaardagsliedjes te zingen en taart te eten. Dat gaan we ook doen. 
Maar we gaan ook met elkaar spreken over bijzondere verjaardagen. 
Hoe vieren wij de verjaardag tegenwoordig? Hoe deden wij dat de afgelopen 1,5 jaar? En vroeger? Wat hoort erbij, vroeger en nu? Wat en wie missen wij op deze speciale dagen? 
Kortom, alle reden om aan te sluiten en mee te vieren. 


Eerste Communie

Eerste Communie in de Petrus Donderskerk.
In de viering van 19 september ging 8 kinderen voor het eerst meedoen aan tafel. 
Dat waren: 
Emma Snoeren, Tessa Snoeren,
Lynn van den Broek, Guus
Santegoets, Bentley Scheepens,
Tijn van den Hout, Teagan 
Bernardina en Lars Hoevenaars. 


Het was een bijzonder mooie viering. 
Raúl Damen doet zijn eerste communie op een later moment, maar heeft wel meegedaan met de voorbereiding. 
De werkgroep communievoorbereiding van de Vlaspit. 

Eerste communie in de Montfortkerk.


 

 

Op zondag, 10 oktober 2021, tijdens de viering van 09.30 uur stellen Guus Briefjes, Lita Angel en Vyanthdrich Coffy zich voor aan onze Parochiegemeenschap in onze Montfortkerk. Zij doen op 28 november 2021 hun Eerste Communie bij ons in de kerk. 
Vanaf september 2021 zijn we al samen bezig met de voorbereiding. Een leuk stel kinderen, die samen met hun ouder(s) mee op weg gaan naar deze bijzondere dag. 
We volgen het project: "Ga je mee". 
Komt u ook naar onze presentatieviering op zondag, 10 oktober 2021 in de Montfortkerk?
Guus, Lita en Vyanthdrich zullen dat erg fijn vinden.
Weet dat u van harte bent uitgenodigd. 
Werkgroep Eerste Communie Montfortkerk.


Oogstdankviering zondag 10 oktober 11.00 uur in de Petrus Donderskerk.
We hebben nog geen nieuw kabinet, allerlei dingen waaronder de aanpak van de klimaatcrisis lopen daarbij vertraging op. En het is zo nodig om daar alle aandacht voor te hebben in deze tijd. 
De paus heeft in 2015 de apostolische brief "Laudato Si" geschreven. Speciaal aandacht voor de beheersfunctie die wij als mens hebben over onze aarde, ons gemeenschappelijk huis. Een oproep tot ommekeer, tot zorg en respect voor de schepping, in het bijzonder voor alles wat klein en kwetsbaar is. De zorg ook om het straks goed over te dragen naar volgende generaties. Wij denken misschien als mensen dat alles maakbaar is, en juist de afgelopen tijd kwam ook het besef dat dit niet het geval is. 
Daarom is het wel eens goed om stil te staan en dankbaar te zijn voor wat wij om niet, volledig gratis, van onze Schepper te leen hebben gekregen. 
Oogstdankdag. Daar willen wij op deze zondag even bijzonder aandacht aan schenken, in een viering samen met de Surinaamse Gemeenschap in de Petrus Donderskerk. Een volgende keer kan het misschien weer bij de boerderij, dit keer nog even in de kerkruimte. Bidden en danken voor het water, de lucht, de vruchten en de mensen met wie wij samen deze bijzondere planeet delen.
Surinaams koor Pramisi zal deze viering muzikaal begeleiden. 
Welkom aan iedereen! 


Save the date.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we graag met zoveel mogelijk betrokken mensen uit onze geloofsgemeenschap willen dromen over de toekomst. Niet vanuit een twijfelende houding, maar met realiteitszin. 
U mag op 21 oktober kiezen tussen een middag- of een avondzitting. Vanaf komend weekend hangen er lijsten op het prikbord in de hal van de Montfortkerk. U mag aangeven of u om 15.00 uur of om 19.30 uur wilt komen. 
Wees allen van harte welkom in de Montfortkerk. 


Een bijzondere dag in de parochie.
Op 26 september was het een speciale dag voor Rik Claassens, 22 jaar, uit de Rustenburgstraat 11. Een paar jaar lang heeft hij zich samen met anderen voorbereid op het Doopsel, het Vormsel en zijn Eerste Communie en nú was het zover. In een speciale viering hebben we dit mogen vieren, samen met zijn familieen beste vrienden en vriendinnen. We zijn blij en dankbaar, dat er nog steeds jongen mensen zijn als Rik, die samen met ons verder willen gaan om als gelovigen de aarde een stukje beter en mooier te maken. Wij wensen hem vanuit de parochie graag een goede toekomst toe. 


Het Wandelboskoor.
8 September 2021. Het Wandelboskoor begint weer "voorzichtig" te repeteren. Voorzichtig in verband met Covid-19, maar ook omdat de gezondheid van onze dirigent, Matthieu Meijer, dit zo aangeeft. Matthieu heeft dor Corona qua gezondheid in moeten leveren, maar hij heeft nu wel veel zin om door te gaan met zijn "levenswerk": het Wandelboskoor. 
Fijn is het om iedereen na zo'n lange tijd weer te zien. Zonder handen geven of kussen, maar met hartelijjkheid en belangstelling voor elkaar. Dit koor voelt als één grote, sociale familie. 
We repeteren nu in de Lucaskerk, waar ruimte genoeg is om afstand te houden. Nu wordt het werken aan een "inhaalslag". Heel veel mensen konden na 2 jaar nog moelijk een helder geluid voortbrengen. Met oefeningen brengen we onze stemmen weer op peil. We moeten neuriën, stukjes notenbalk zingen op noe, na, la, nee.... enz. En ondertussen veel en goed luisteren. Na 2 repetities gaat het langzaam beter. Het koor krijgt weer klank. 
In 2020 bestond ons koor 50 jaar en het bijzondere is dat Matthieu dit koor zelf heeft opgericht, dus ook hij was in dat jaar een gouden jubilaris! Een mijlpaal in zijn leven! Dat moet nog gevierd worden!
Gelukkig hebben we in Coronatijd wel het zilveren jubileum van 3 koorleden kunnen vieren. Dit vond plaats in café Het Wandelbos en was heel gezellig!
Helaas is het vanuit de kerk nog niet mogelijk om met het voltallige koor de diensten op te luisteren. 
Corona heeft in onze groep een "ware veldslag" aangericht en voor veel verdriet gezorgd, maar we blijven positief! Er komt een tijd dat ons Gouden Jubileum gevierd wordt!
En last but nog least: wij zouden ontzettend graag nog een paar sopranen verwelkomen!!

Han Broeders


Vier mee met de Friezenkerk in Rome.

Op 31 oktober om 11.00 uur zendt de KRO-NCRV de 
eucharistieviering vanuit de Friezenkerk in Rome uit. 
U kunt thuis meevieren met de gemeenschap in de kerk 
aan de rand van het St. Pietersplein.

 

Muziek als universele taal van de ziel. 
Muziek is de kortste weg naar de ziel. In kerkelijke vieringen wordt veel gepraat. 
Muziek zegt zo veel meer dan woorden. Hoe komt dat? Welke speciale kracht bezit muziek? 
Over deze vragen gaan twee avonden zie worden georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg en Goirle. Inleider is dr. Martin Hoondert, musicoloog en theoloog en gespecialiseerd in 'rituelen, religie en muziek'. 
De avonden worden gehouden op 12 oktober en 23 november 2021 in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Aanvang om 19.30 uur. De kosten per avond zijn €5,= inclusief koffie of thee. 
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een mailtje naar 
parochie.petrusenpaulus@gmail.com
 

Iconenwand in de Lucaskerk.
In een inmiddels al tientallen jaren durende traditie zien we in de oktobermaand een zgn. iconenwand in de Lucaskerk staan. Zo'n wand komt uit de orthodoxie: je vindt er iconen en andere afbeeldingen in van Christus, Maria en de andere heiligen. De wand is een scheiding tussen het kerkgedeelte van de gelovigen en het kerkgedeelte van de voorganger. Het is een soort heilige muur en de heiligen op de iconen en andere beeltenissen verwijzen naar heil en heelheid. Dat is misschien ook wel de belangrijkste rol van de heiligen die we op het feest van Allerheiligen gedenken: Zij wijzen ons op de Heer zelf, op het licht en de liefde, waarheen wij allemaal onderweg zijn. 
Parochianen hebben er een gewoonte van gemaakt om ook foto's en bidprentjes van hun geliefden, Martin Luther King, Fr. Roger en anderen in die iconenwand te plaatsen, want ook zij wijzen ons de weg naar het licht en de vrede, waar wij eens ook zélf hopen te zijn. 
Allerheiligen en Allerzielen wijzen ons door de officiële heiligen van de Kerk en door al die gewone mensen, die voor óns iets van die heiligheid hebben laten zien in hun aardse leven de weg naar onze bestemming. Dat is ook wat wij vieren in die eerste twee dagen van november. 
 

Gespreksgroep Het Geschenk.
"Wat er met ons gebeurt, is uiteindelijk niet het belangrijkst. 
Het gaat erom wat we ermee doen."
Dr. Edith Eger

We krijgen in het leven allemaal te maken met verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking, en we hebben ook allemaal een keuze als we met meoilijkheden te maken krijgen: we kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren. 
De inmiddels 93-jarige Edith Eger overleefde concentratiekamp Auschwitz, waar ze als 16-jarige ballerina voor Nazibeul Josef Mengele moest dansen. In mei 1945 werd het vernietigingskamp bevrijd en vonden soldaten Edith meer dood dan levend tussen stapels overledenen. Edith verhuisde naar de VS en sprak jarenlang niet over haar verleden. Dat zij de holocaust wél overleefde, bezorgde haar een schuldgevoel. Tot ze besefte dat ze hierdoor nog steeds gevangen zat. Ze verzamelde al haar moed en keerde nog één keer terug naar Auschwitz. Daar lukte het haar de schuldgevoelens toe te kennen aan de daders en daarmee zichzelf te bevrijden. 
Edith Eger geeft in haar boek 'Het Geschenk' 12 levenslessen om ons aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen, samen met de verhalen uit haar eigen leven, Het Geschenk. 
De bestseller 'Het Geschenk' geeft ons 12 lessen om vrijere mensen te worden. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal suggesties. Genoeg materiaal om in een groep samen over in gesprek te gaan: 
elke eerste woensdag van de maand van 19.30 uur - 21.00 uur. 
We spreken iedere maand over een hoofdstuk. Je hoeft het boek niet per se gelezen te hebben om mee te kunnen doen. Je mag alle keren aansluiten, maar ook een enkele keer. Het is fijn (voor het klaarzetten van stoelen en koffie en thee) als je het van tevoren doorgeeft dat je erbij bent, maar het is niet noodzakelijk. 

Eerste bijeenkomst:         3 november 2021
Locatie:                              Zaal Goirkese Kerk, Goirkestraat 68 Tilburg
Inloop:                                vanaf 19.15 uur
Aanmelden kan bij Mijntje van Daesdonk mijntjevandaesdonk@home.nl of bij Peter Derks pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl of 06-42710069
Kom eens een avondje verkennen of dit iets voor je is! Je bent van harte welkom!


Een eigen geluid: Bijbel en Bier.
Christelijke studentenvereniging Navigators vierden opening studiejaar in Goirkese Kerk. 
Op woensdagavond 15 september openden de Navigators hun studiejaar in de Goirkese Kerk. 
Pastoor Frank Lemmens en pastoraal werker Peter Derks waren er bij. 
Martje Basters was voor alles aanspreekbaar. 
De avond begon met een goed verzorgde maaltijd achter de schermen van het altaar. Hier konden de ruim veertig studenten elkaar na een lange tijd van coronabeperkingen weer eens echt ontmoeten. 
Na de maaltijd was er een thematische viering. Met het zingen van dankliederen, begeleid door een enthousiast ensemble, kwamen de studenten helemaal in de sfeer van God. Tussen de liederen door mochten we luisteren naar twee geloofsgetuigenissen. 
Studente Nadine ging er vol voor. Ze sprak bevlogen over haar zoektocht naar houvast. Is er wel een God? Hoe weet ik dat dan? Ze las veel in haar Bijbel. Als ik iets doe, ga ik er altijd helemaal voor. En zo is het uiteindelijk ook met haar geloof gegaan. Ze koor ervoor niet langer te aarzelen maar zich over te geven aan God. God is het allerbelangrijkste. Al je problemen kun je bij Hem kwijt. Ze legde uit wat psalm 23 voor haar betekent: de Heer is mijn herder, het zal mij aan niet meer ontbreken.... Wat een rijkdom. 
Na weer enkele liederen sprak de vader (predikant) van een student zijn getuigenis uit. Hij gaf aan: jullie leven als jongeren in een onzekere tijd. Het klimaat verandert, de woningmarkt zit op slot, vind je straks een baan, enz. De druk is veel hoger dan toen ik theologie studeerde in Kampen. We luisterden naar wijsheid uit het Bijbelboek Prediker en kregen als advies mee: durf te genieten.
Aan het einde vn de dienst kregen jongeren de gelegenheid individueel de handen opgelegd te krijgen waarbij er voor hen gebeden werd. Er werd afgesloten met de slotzang: 'God maakt vrij, God maakt vrij - in die hoop leven wij'. de studenten vertrokken eensgezind op weg naar het bier in een café een stukje verderop. 
Een avond met veel warmte, onderlinge betrokkenheid, oprecht geloof en veel enthousiasme onder en met jongeren die vanuit geloof hun leven richting geven. 


Vieringen in de komende periode.

* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de Kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201
* Donderdag 07 oktober om 10.00 uur een viering in de Hasseltse Kapel

 

Datum Goirkese
Kerk
Montfort-
kerk
Huize
Padua
Petrus
Donders-
kerk
MFA
't 
Kruispunt
Kapel
De
Duynsberg
St.
Lucas-
kerk
Zaterdag
02 oktober
    16.00 uur
Jos Langenhoff
Gerard Stevelink
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
03 oktober
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur 
Gezinsviering
Frank Lemmens en werkgroep
Zaterdag
09 oktober
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
10 oktober
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistieviering
Oogstdankviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
16 oktober
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering.
Bert Simons
 
Zondag 
17 oktober
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
Zaterdag 
23 oktober
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
24 oktober
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag
30 oktober
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
31 oktober
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Theo Marcelis
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


 

 


 


Algemene gegevens:
Website                          www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                             info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                     013-2070127 (van 09.30 - 12.30 uur)
                                        Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                        06-51990105
Bank                               Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


          De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 23 en                   24 oktober. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden
                                            tot 19 oktober, 18.00 uur.


                                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl