Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september 2021

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september 2021

Mededeling Nederlandse bisschoppen van 21 september 2021.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. 
Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. 'Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren'. 

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie. 

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 
(Bron: rkk website

Op basis van bovenstaande heeft het pastorale team het volgende besloten betreffende de vieringen in de kerklocaties van parochie Peerke Donders:

1. We gaan er van uit dat u niet naar een viering komt als u verkouden bent of koorts              heeft.
2. We houden zoveel mogelijk de anderhalve meter in stand. (De touwtjes blijven hangen).
3. We blijven handen ontsmetten en we reiken communie uit op de wijze die in de diverse      kerklocaties in coronatijd gebruikelijk is geworden.
4. We collecteren weer met een collectemandje.
5. Op plekken waar dat nog niet gebeurde, kunnen we nu ook weer koffiedrinken.
    Wel nog steeds zo veel mogelijk op anderhalve meter afstand.
6. De koren kunnen weer voltallig zingen in onze kerklocaties mits zigzag opgesteld en op      anderhalve meter van elkaar.
7. Zowel mensen die gevaccineerd zijn als ongevaccineerden zijn welkom in                                onze vieringen. 
8. We registreren niet meer bij de ingang van de kerklocatie.