Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 16
11 - 12 september 2021


In deze aflevering:
- Verleden, heden, toekomst;
- Open monumentendag;
- Seniorenpastoraat;
- Eerste Communie;
- Pastor Harry van den Tillaart 50 jaar priester;
- Koorinspiratiedag;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Verleden heden toekomst.
Onlangs las ik een gedachte die me niet loslaat. "Een mens komt alleen op de wereld. Het is als een schip dat te water wordt gelaten, maar al spoedig wordt het omringd door heel wat andere boten. Afhankelijk van de op te bouwen relaties wordt het een kleinere of grotere vloot. Deze stoomt samen op, maar op termijn vallen er boten weg tot ons schip alleen de haven binnenvaart."
Ik moest hieraan denken toen ik tijdens onze ontmoetingsavond de mensen herinnerde aan de opening van de Montfortkerk in december 1971. Ik had nog een boekje dat ter gelegenheid van de opening van de kerk (het definitieve gebouw; de parochie bestaat al langer) is verschenen. We hebben het gekopieerd en uitgedeeld. Het is een terugblik. We hebben aangekondigd dat we in oktober een bijeenkomst organiseren waarin we samen nadenken over het heden en de toekomst. Hoe willen we verder varen, welke steun hebben we nodig en wat willen we achterlaten. 
Ieder mens is de moeite waard en laat dierbare herinneringen na. Iedere geloofsgemeenschap is de moeite waard en geeft mensen bagage voor het leven. 
De uitkomst van de gesprekken zullen we verwoorden in een nieuw boekje dat zal verschijnen bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Montfortkerk. De torengroep zal zich in de komende vergadering buigen over de data van gesprek en feest. In een volgende nieuwsbrief worden deze bekend gemaakt. 
NB. Er zijn nog enkele boekjes beschikbaar om uit te delen. Belt u ons secretariaat 013 - 207 0127 als u een exemplaar wilt ontvangen. 
Joke Roovers.


Open monumentendag.
De 1,5 meter-regel is niet versoepeld, dus kunnen wij die niet
garanderen bij de  torenbeklimmingen. De torenbeklimmingen bij de Open Monumentendag op zondag 12 september 2021 gaan dus NIET door. 
Wel geven we uitleg over de op handen zijnde verbouwing
(doos in doos constructie) in de Goirkese kerk inclusief tekeningen. 


Seniorenpastoraat "Picknick met God". 
Vrijdagmiddag 17 september om 14.00 uur is iedereen welkom in het parochiecentrum Hoefstraat 201. 
Thema is dit keer "Picknick met God" en dat doen wij inderdaad met een hapje en een drankje. 
God is overal, als we God maar willen en durven herkennen. 
In de ontmoeting is God graag bij mensen aanwezig. We gaan luisteren naar verhalen, vertellen over onze eigen ervaringen, en eten met elkaar. Dat hoeft geen uitgebreide maaltijd te zijn. Dat kan gewoon als een soort picknick.
Kom en zie welk gastmaal er wordt aangericht en geniet met elkaar. 


Eerste Communie.

 

 

 

 

Eerste Communie Toren de Montfort.
Eindelijk was het dan zover. Maandag, 6 september 2021 zijn we in toren de Montfort gestart met de voorbereiding voor de eerste communie op zondag, 28 november 2021. Samen met Guus Briefjes, Lita Angel, Vyanthdrich Coffy en hun ouders zijn we op weg gegaan. 
We kijken tevreden terug op deze avond, waarin we het thema: "Geroepen bij je naam" hebben uitgewerkt. "Geroepen bij je naam" omvat diverse aspecten, zoals: alles heeft een naam, de betekenis van de namen van de communicantjes, de naamgeving van Jezus in de tempel, de doop en het scheppingsverhaal.
Naar aanleiding van het scheppingsverhaal hebben de kinderen geknutseld en het resultaat hiervan hopen wij zondag, 10 oktober te laten zien, tijdens de presentatieviering, waarin de kinderen zich voorstellen aan onze parochiegemeenschap. 
Vindt u het leuk om bij deze presentatieviering aanwezig te zijn, noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Wij vinden het fijn als we onze communicantjes met velen kunnen verwelkomen. 
Werkgroep Eerste Communie Toren De Montfort.

Eerste Communie in de Petrus Donderskerk.
Dit jaar ging de voorbereiding ook anders dan we misschien wilden. 
Corona speelde parten maar we hopen dat we zondag 19 september met elkaar de 1e Communie kunnen vieren. 
In de viering van 11.00 uur gaan 8 kinderen voor het eerst meedoen aan tafel. Dat zijn: Emma Snoeren, Tessa Snoeren, Lynn van den Broek, Guus Santegoets, Bentley Scheepens, Tijn van den Hout, Teagan Bernardina en Lars Hoevenaars.
Raúl Damen 
doet zijn eerste communie op een later moment maar heeft wel meegedaan met de voorbereiding. 
We hebben met elkaar gebeden geleerd, gesproken over de naam die wij hebben gekregen, over dingen die we over elkaar vertellen, die soms ook minder leuk zijn. Over vergeven en over luisteren naar elkaar en hoe moeilijk dat soms is. En wat Jezus hierover heeft verteld in de verhalen uit de Bijbel. Soms was er een eigenwijze kauw die de hele avond kwam vervelen in de tent of lastige beestjes.
Lichtjes zijn er aangestoken voor datgene waar we aan moesten denken en dingen die wij belangrijk vinden.
De kerk hebben we ondertussen ook al bekeken met alles wat er te zien is en hoe het gebruikt wordt. 
Nu nog flink oefenen en zorgen dat we niet te zenuwachtig zijn. Want veel uit de voorbereiding komt terug in de viering. 
We wensen iedereen alvast een mooie dag toe.
De werkgroep communievoorbereiding van de Vlaspit. 


Pastor Harry van den Tillaart 50 jaar priester. 
Pastor Harry van den Tillaart was in mei dit jaar 50 jaar priester. 
Hij heeft een rondje aangeboden gekregen door de kinderen Kruijssen. Op alle plekken, waar hij pastor is geweest, hebben ze op zaterdag 14 augustus een bezoek gebracht. Dus ook hier in de Hoefstraat. Volgens zeggen was hij hier an 1979 tot 1985 pastor. Een bijzonder gebeuren en voor hem een grote verrassing. Allemaal oude herinneringen ophalen, een hele dag lang. Hij genoten van deze dag. Koorinspiratiedag Tilburg zaterdag 2 oktober 2021
Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseert Stichting Zin in Zingen van 10.00 uur tot 16.30 uur de vierde editie van Koorinspiratiedag Tilburg. We zijn blij dat we weer samen mogen zingen en daarom kozen we als thema: "Halleluja".
We hopen deelnemers op deze dag te inspireren om door te gaan (of te starten) met koorzang. 
We gaan ervan uit dat we op een verantwoorde wijze fysiek bij elkaar kunnen komen. Wanneer dat onverhoopt niet mogelijk blijkt, zal de Koorinspiratiedag in een alternatieve vorm, online, worden aangeboden. 
Zie voor actuele en gedetailleerde informatie over Koorinspiratiedag Tilburg 2021 de website http://www.koorinspiratiedag.nl of stel je vraag via secretariaat@koorinspiratiedag.nl     Bellen kan uiteraard ook: 013 - 850 2624
 

Vieringen in de komende periode.
Bij bezoek aan een van de vieringen wordt uw naam genoteerd. Bij klachten vragen wij u thuis te blijven.

Iedere maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend om 08.15 uur is er een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Datum /
Locatie

 
Goirkese
kerk

 
Montfort
kerk

 
Huize
Padua

 
Petrus
Donders
kerk

 
De
Duynsberg

 
MFA
't
Kruispunt

 
St.
Lucaskerk

 
Zaterdag
11 sept.
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
   
Zondag
12 sept.
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag
18 sept.
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
Zondag 
19 sept.
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
smm.

  11.00 uur
Eerste Communieviering
Frank Lemmens
Gerard Stevelink
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks.
Zaterdag
25 sept.
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
   
Zondag
26 sept.
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Vrijdag
1 okt.
            09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
Zaterdag
2 okt.
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
   
Zondag 
3 okt.
09.30 uur
Woord- & Comm.
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
 
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
11.00 uur
Gezinsviering
Frank Lemmens
en werkgroep
Zaterdag
9 okt.
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
   
Zondag
10 okt.
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

 

 

 

 

 Algemene gegevens:

Website                  www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar             013-2070127 ( 09.30u - 12.30u)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                 06-51990105
Bank                        Rabobank  NL28 RABO 0304 9188 57

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 2 - 3 oktober. kopij voor deze nieuwsbrief kan ingeleverd worden tot 28 september, 18.00 uur.


                             nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl