Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 15, augustus 2021 is verschenen.

Nieuwsbrief 15, augustus 2021 is verschenen.

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 15
21 - 22 augustus 2021


In deze aflevering:
- Buurtfestival gLoBe: gelukkig Loven - Besterd;
- Uitnodiging;
- Gezinsviering Lucaskerk;
- Open monumentendag;
- Fruitzondag - weekend 11 en 12 september;
- Diaconie in de frater Andreas, dichtbij en ver weg;
- Wereldwinkel in MFA 't Kruispunt en de Lucaskerk; 
- Elkaar gaande houden;
- Vieringen Nationale Ziekendag;
- "Het zal onze tijd wel duren...?"
- In andermans (m/v) schoenen staan;
- Seniorenpastoraat;
- Voor onze vrijwilligers;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Zondag 29 augustus buurtfestival gLoBe: gelukkig Loven-Besterd.
Stichting MaKON presenteert op zondagmiddag 29 augustus 2021 een bruisend festival in Loven - Besterd. Op verschillende locaties in de wijk wordt vanaf 13.00 uur ieder uur een korte voorstelling verzorgd of een activiteit aangeboden.
Besterdplein:
Popkoor Trammelant zingt bekende pop-, rock- en gospelnummers.
Molenbochtplein:
Combo Café Chantant zingt Nederlandstalige liedjes van onder andere Ramses Shaffy, Liesbeth List, Toon Hermans en Robert Long.
Rozenplein:
Dans Brabant laat jong en oud bewegen op muziek onder begeleiding van professionele dansers; buurtbewoners serveren zelfgemaakte hapjes. 
De Petrus Donderskerk is open voor bezichtiging en biedt ieder uur vanaf 14.00 uur een korte Taizé-meditatie onder leiding van Gerard Stevelink.
Willibrordusplein:
Theater van de Droom speelt de voorstelling Droomkoker, een parade van poppen, figuren en maskers; dit is een betoverende ervaring voor jong en oud.
Laad- en loskade Lovense Kanaaldijk  (tegenover Van der Weegen):
Hier vertrekken ieder uur 2 rondvaartboten. De ene maakt een rondvaart door de industriehaven en laat je kennismaken met dit onbekende stukje Loven. Op de andere boot kun je genieten van een optreden van het duo Lieve Louise, dat Nederlandstalige luisterliedjes voor je speelt. 
Onderweg tussen de locaties kun je worden verrast door straatartiesten en het duo Lang & Gelukkig, dat bestaat uit de bekende Tilburgse artiesten Peer de Graaf en Michaël Breukers. Ook wordt er op de route tussen de speellocaties vrijmarkt gehouden. 
We sluiten de dag vanaf 18.00uur gezellig af met een wijkpicknick in de speeltuin aan de Javastraat (zelf iets te eten meebrengen).
Wil je zelf optreden of meedoen aan de vrijmarkt tijdens gLoBe? Info bij
Marianne 06-33014648
 

Uitnodiging.
Het is een goede gewoonte in de geloofsgemeenschap van de Montfortkerk om aan het einde van het pastorale werkjaar een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren, waarin we terugkijken op het voorgaande jaar en dromen van het komende jaar. Daarnaast proberen we one vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De torengroep durfde dit aan het einde van het jaar nog niet aan en heeft de bijeenkomst uitgesteld tot het begin van het nieuwe werkjaar dat op 5 september van start gaat. 
Daarom nodigen we al onze vrijwilligers en andere belangstellenden van onze geloofsgemeenschap uit op maandag 30 augustus om 20.00 uur in onze kerk.  We zullen zoveel mogelijk rekening houden met nog geldende coronamaatregelen en vragen ook aan onze mensen om zich te houden aan de afspraken die we aan het begin van de bijeenkomst met hen willen maken. 
We zijn blij elkaar weer te zien en hopen dat eenieder met ons mee wil denken, praten en vieren. De torengroep verheugt zich daar op. 
 

Gezinsviering Lucaskerk.
De vakantie zit er alweer bijna op.
De zomer is alweer over haar hoogtepunt heen.
De dagen worden al korter!
Veel mensen gaan weer aan 't werk.
We gaan terug in een oude structuur.
Alles op tijd en uur. Weg alle vrijheid!
Maar zo zal het toch niet hoeven te zijn?
Dat vakantie het enige is dat er toe doet?
Wij kunnen toch elke dag genieten van mooie dingen?
Jezus en zijn beste vriend Jan (Johannes) hielden zich vast
aan hun dromen.
Zij bleven geloven in een mooie ontspannen wereld. 
Ze bleven ook zelf werken aan een wereld waarin mensen op 
zijn of haar best kon zijn. 
We zijn blij dat we in september weer kunnen starten met de gezinsvieringen
en hopen dat jullie het net zo fijn vinden als wij dat we weer samen kunnen vieren!
In de gezinsviering van zondag 5 september om 11.00 uur in de Lucaskerk,
staan we stil bij onze eigen dromen en bij de vraag: "Hoe blijven we goede zin houden,
ook als ons leven wat 'saaier' wordt?"
Jong en oud: je bent van harte welkom om met ons je droom te delen.
Mocht het regenen, breng een goede jas mee, want de viering eindigt buiten!
Groeten van de Werkgroep Gezinsvieringen:
Evelien, Geert, Marie-José, Peter en Saskia.

 

Open monumentendag.
U bent van harte welkom op zondag 12 september 2021 vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur in de Goirkese kerk. (Zolang de regels betreffende COVID versoepeld zijn.)

Ook dit jaar is de H. Dionysius kerk op het Goirke met Open Monumentendag geopend, de op 1 na oudste kerk van Tilburg met het oudste Neogotische middenschip van Nederland. Gebouwd tussen 1835 en 1838 met veel subsidie door de bemoeienis van Kroonprins Willem II. Het interieur is van begin 1900 en de beschilderingen zijn enkele jaren geleden gerenoveerd/hersteld. 
Om 11.00 uur start er een rondleiding in de kerk en om 12.00 uur start een torenbeklimming met uitleg met als thema: "Mijn monument is jouw monument". 
Deze rondleidingen worden elke 2 uur herhaald. Maar spreek gerust een van onze vrijwilligers aan om uitleg te vragen over iets wat u ziet. 
Ook is er voor de laatste keer nog een boekenmarkt. Alle overgebleven boeken worden geruimd. Alles moet weg, omdat er verbouwd gaat worden! Dus kom nog een paar boeken scoren en kom onze mooie kerk bekijken. 
Adres: Goirkestraat 68, Tilburg
Zondag 12 september 2021 van 11.00 uur - 17.00 uur.
Rondleiding: 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en torenbeklimming in kleine groepen: 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.
Meer informatie: www.parochiepeerkedonders.nl
Telefoon: 013 - 2070127 (ma, di, do, vr, van 10.00u tot 12.00u)
E-mail: debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl
Henriëtte Kolsteren, voorzitster Open Monumentendag Goirkese kerk commissie
 

Fruitzondag - weekend 11 en 12 september.
Nu er wat meer mogelijkheden zijn na de corona-crisis willen we weer wat vertrouwde activiteiten oppakken. Eén daarvan is fruitzondag. Zeker op ziekenzondag willen we aandacht schenken aan de zieken in het Frater Andreas-gedeelte van de parochie. Tot vrijdag 3 september kunt u namen en adressen van zieken die een fruitmandje als attentie kunnen gebruiken doorgeven op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan. In het weekend van 11 - 12 september wordt u in de gelegenheid gesteld fruit mee te brengen naar de Duynsberg, het Kruispunt en de Lucaskerk waar de fruitmandjes mee gemaakt worden. Ook een geldelijke bijdrage om de kosten te bestrijden is van harte welkom. Op zondag 12 september, na de viering in de Lucaskerk doen we graag een beroep op u om een fruitmandje weg te brengen naar een mede-parochiaan bij u in de buurt. 


Diaconie in de frater Andreas, dichtbij en ver weg.
Nu alle maatregelen rondom de coronacrisis versoepelen en we weer met meer mensen kunnen samenkomen in de kerk is het ook weer mogelijk te beginnen met de gebruikelijke diaconale acties: Wereldwinkel, schrijven voor Amnesty International en het inleveren van ongebruikte schoonmaak-, was- en zeepproducten voor de Sop en Zeep-actie.
In de Lucaskerk in principe elke tweede zondag van de maand, maar niet in september. Vanwege de viering van ziekenzondag zijn alle acties eenmalig verschoven naar de derde zondag van de maand: 19 september. 


Wereldwinkel in MFA 't Kruispunt en Lucaskerk.
Met de verkoop van Wereldwinkelproducten wordt weer een begin gemaakt. Op zondag 12 september is er voor en na de viering in het Kruispunt een verkoop in de koffieruimte. Op zondag 19 september in de Lucaskerk. En hebt u op de beide locaties de verkoop gemist, dan bent u natuurlijk ook altijd welkom in de Wereldwinkel Tilburg te vinden aan de Nieuwlandstraat 39. Open op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur en van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 


Elkaar Gaande Houden.
Nu aanmelden voor nieuwe gespreksgroep die eind september start
Eigenlijk weet ik helemaal niet meer wat of wie ik nog kan geloven.
Ik kan twijfelen aan waar ik me ooit zo aan vasthield.
Maar op andere momenten denk ik dat het heel eenvoudig is.
Dat als ik niet(s) meer wil weten, niet(s) meer wil hebben
dat dan alles gewoon op mij afkomt. Ik ben eindelijk echt vrij.

In de nieuwe gespreksgroep Elkaar gaande houden nodigt Peter Derks,
pastoraal werker van de Parochie Peerke Donders, mensen uit om elkaar te 
ontmoeten rondom thema's vanuit de actualiteit.
Eerder moesten de bijeenkomsten 'Uit je huisje' vanwege omstandigheden gestopt worden. Nu beginnen we opnieuw, op een nieuwe manier, omdat het zo inspirerend kan zijn om met anderen in gesprek te gaan over wat je echt bezig houdt: dingen, gebeurtenissen, mensen, waar je elke dag blij van wordt of juist dagen dat je het moeilijk hebt met jezelf. 
Hoe kijk je naar je leven? Naar wat er gebeurt in de actualiteit? Wat houdt je gaande? Wat doet je geloof hierin?
Aan de hand van korte teksten gaan we met elkaar in gesprek. In dat gesprek kunnen zich gaandeweg nieuwe wegen openen.

We komen eenmaal per drie weken samen. (Maximaal 10 deelnemers per groep.)
In MFA 't Kruispunt (Sinopelstraat) starten we op maandagmiddag 20 september van 14.00 uur - 15.30 uur. 
In de Goede Herderzaal (Isidorusstraat) is de eerste bijeenkomst op donderdag 23 september, telkens van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

U kunt zich aanmelden, uiterlijk 16 september, bij Hanny van der Rijt via h.v.d.rijt@home.nl en bij Peter Derks pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
Komt u de eerste bijeenkomst eens 'kijken' en beslist u daarna of dit iets voor u is. 
U bent van harte welkom! 
Peter Derks, Parochie Peerke Donders.


In andermans (m/v) schoenen staan.
Viering van Nationale Ziekendag
11 september 16.00 uur Duynsberg
12 september 09.30 uur MFA 't Kruispunt
12 september 11.00 uur Lucaskerk
Hoe vaak hoor jij iemand zeggen: 'Als ik haar was, dan wist ik het wel'?
Of: 'Het zit toch allemaal tussen de oren?'
'Ach, als je al zo lang met die klachten leeft, dan went die pijn op een gegeven moment toch wel?'
'Maar zij hebben elkaar nog; en ik sta alleen!'
In de viering van Nationale Ziekendag in de Lucaskerk willen we ons bewust verplaatsen in de ander. Want we kunnen ons behoorlijk vergissen in anderen. 
Weten wij wel wat anderen van binnenuit mee maken? Willen we proberen een beetje mee te voelen wat die ander pijn doet? Soms zijn dat ook de reacties van omstanders. 
Jezus zegt: wie denken jullie eigenlijk wel wie ik ben? Denk je dat je mij kunt 'volgen'? Dat je zelf ook je kruis kunt opnemen?
Als je probeert om echt in andermans schoenen te gaan staan, kan dat enorm verrijkend zijn, vanuit een wisselwerking. Je leeft krijgt er nog meer kleur door. Die kleuren gunnen we elkaar! 
U kunt het werk van de Zonnebloem steunen met een bijdrage in de extra collecte.
Voorganger in deze Eucharistieviering is pastor Marijn van de Laar. Zang wordt verzorgd door Mia Haanappel. 
Deze viering wordt mede verzorgd door De Zonnebloem, afdeling 't Zand / Wandelbos. 

Aanmelden voor gezamenlijke ziekenzalving in de vieringen van 11 en 12 september.
In de vieringen van Nationale Ziekendag wordt de mogelijkheid aangeboden om de ziekenzalving te ontvangen. We willen dat niet alleen iedere zieke gunnen, maar iedere mens die bemoediging en kracht nodig heeft. Gelieve ons dat te laten weten door een briefje met naam en de viering waarin u of uw naaste deelneemt te bezorgen in het Parochiecentrum Lage Witsiebaan 85, uiterlijk 9 september. Een telefoontje kan ook: 013 - 207 0127


Seniorenpastoraat.
Voor 17 september is het thema van het seniorenpastoraat "Picknick met God". 
We gaan met elkaar spreken en genieten van een picknick. 
Jezus heeft het wonden van de broodvermenigvuldiging in praktijk laten zien. Delen en dan nog overhouden ook. Dat laatste is niet de bedoeling maar we gaan met elkaar delen. 
Niemand hoeft een picknickmand mee te brengen, want die krijgen wij aangeboden. Dus van harte welkom allemaal op vrijdag 17 september om 14.00 uur. Iedereen staat weer klaar om er een leuke middag van te maken. 
 

"Het zal onze tijd wel duren...?"

Op zaterdag 25 september is er opnieuw een concert van onze afdeling Cantiqua Concert in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250 Tilburg. Voor de tweede keer staat het concert 'Het zal onze tijd wel duren...?' op het programma. Vorig jaar is dit concert vanwege alle corona maatregelen geannuleerd. 
Het is een concert met enkele Engelstalige stukken van Ola Gjeilo en Karl Jenkins) en Nederlandstalige stukken van Tom Löwenthal en Arjan van Baest. We willen de bewustwording voer het beheer van onze aarde promoten om op die manier een bijdrage te leveren aan dit zeer actuele thema.
De solistische medewerking is van Lindy van den Muijsenberg. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het Arthema Quartet en pianiste Gabrielka Clout.
De verbindende teksten worden uitgesproken door Willem Marie Speelman, directeur Franciscaans Studiecentrum.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjan van Baest.  
Een impressie van het concert is te vinden in bijgaande trailer https://youtu.be/mzYejG7groY. Het is een opname van de generale repetitie van 2020, waarna het concert helaas niet kon doorgaan. 
In verband met de maatregelen inzake Covid 19 moeten we rekening houden met de regels daaromtrent. De aula van De Symfonie voldoet aan de RIVM eisen. Door de 1,5 meter maatregelen kunnen er 50 tot 60 bezoekers toegelaten worden. Het is daarom dat we die dag 2x een uitvoering geven. De eerste is om 16.00 uur en de tweede om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt €15,00. Om toegangskaarten te bestellen klik hier.


Voor onze vrijwilligers.
Bent u vrijwilliger in onze parochie dan is dit berichtje voor u! 
Op zaterdag 16 oktober organiseren wij een middag om u te bedanken en om kennis te maken met andere vrijwilligers binnen onze parochie Peerke Donders. 
We gaan op eigen gelegenheid van de ene naar de andere toren en op elke locatie bieden wij u een versnapering en een activiteit aan. Er zal ruim voldoende gelegenheid en tijd zijn om elkaar te ontmoeten. 
U krijgt rond 1 september een persoonlijke uitnodiging. Bent u geen vrijwilliger en wilt u toch aan deze middag deelnemen: meld u als vrijwilliger. Er is altijd wel een passende plek voor u te vinden. 


Wat ons raakt. 
Vrijdag 13 augustus werd in de basiliek van Saint Louis Grignon de Montfort á Saint-Laurent-sur Sévre (Vendee in Frankrijk) de uitvaart gehouden van de provinciaal van de Montfortanen in Frankrijk. Een collega dus van Peter Denneman en de confraters die in onze kerk zijn voorgegaan.              We leven met hen mee. 
De Franse provinciaal, Pére Olivier Maire werd door velen een martelaar van de armen genoemd. Hij stond open voor ieder die hem nodig had. Zo was ook de dader welkom bij de Montfortanen. We bekommeren ons ook om hem, een psychiatrisch patiënt die in afwachting was op zijn straf voor het veroorzaken van de brand in de kathedraal van Nantes. 
In onze gebeden zullen we Pére Olivier Maire herdenken. Hij rust nu in de nabijheid van de stichter van zijn congregatie.
Wie meer wil weten kan informatie vinden op de zender KTO TV.
 

Vieringen in de komende periode.
Bij bezoek aan een van de vieringen wordt uw naam genoteerd. Bij klachten vragen wij u thuis te blijven. 

* Iedere maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend om 08.15 uur een viering in de Kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

 

Datum Goirkese
kerk

Montfort
kerk

 
Huize
Padua

 
Petrus
Donders
kerk

 
MFA
´t Kruispunt

 
Kapel De
Duynsberg

 
Lucas
kerk

 

Zaterdag
21 augustus
 
   

16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink

    16.00 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar
17.30 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar

Zondag
22 augustus
 
09.30 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar

Zaterdag
28 augustus
 
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
17.30 uur
Euch. viering
Theo te Wierik

Zondag 
29 augustus
 
09.30 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur 
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Euch. viering
Theo te Wierik
  11.00 uur 
Euch. viering
Frank Lemmens

Vrijdag 
3 september
 
            09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

Zaterdag
4 september
 
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers 
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 

Zondag
5 september
 
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. 
viering
Rob Waijers en 
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter
Derks
  11.00 uur
Gezinsviering
Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts

Zaterdag
11 september
 
    16.00 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar
 

Zondag 
12 september
 
09.30 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Euch. viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Euch. viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur 
Euch. viering
Marijn vd Laar

Zaterdag
18 september
 
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Theo Marcelis
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 

Zondag 
19 september
 
09.30 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Euch. viering
Peter Denneman 
smm.
  11.00 uur
Euch. viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

 

 


 

 

Algemene gegevens:

Website               www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                  info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar          013-2070127 ( van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                             Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                             06-51 99 01 05
Bank                    Rabobank     NL28 RABO 0304 9188 57

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 11 & 12 september. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 7 september, 18.00uur!


                                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl