Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 14 is verschenen!

Nieuwsbrief 14 is verschenen!

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 14
31 juli - 1 augustus 2021In deze aflevering:
- Openingswoord Frank Lemmens;
- Seniorenpastoraat;
- Uitnodiging;
- Aandacht voor MIVA;
- Bedankje;
- Lourdes;
- Wist je ....
- Mijmeringen over de vakantie;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Openingswoord Frank Lemmens.
Wanneer iemand jarig is, dan wensen wij de jarige het allerbeste en het allermooiste toe. Wanneer iemand jarig is, dan moet er ook gezongen worden. Zo hoort het.
Een nieuw levensjaar is er bereikt en we hopen dat er nog vele jaren mogen volgen. Dat wordt er ook gezongen in het meest bekende verjaardagsliedje uit het Nederlandse taalgebied. Wie kan het liedje niet meezingen: "Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria hieperdepiep, hoera."
We staan er niet bij stil maar dat liedje "Lang zal hij leven", is een door en door katholiek lied. Eigenlijk kunnen wij dat lied beschouwen als een gebed. Hebt u al eens goed op de tekst gelet? We zingen en bidden dat de jarige lang, ja eeuwig mag leven want die gedachte zit in de staart van het liedje. Er wordt daar gezongen over de gloria. En wat is de Gloria? 
De Gloria is het Eeuwige Leven bij God, aan de overkant van het leven. Als je er over nadenkt is dat toch wel iets heel moois wat men de jarige toezingt en wenst: nog lang mag de jarige een deel van ons leven uitmaken maar we wensen de jarige ook en vooral dat hij of zij nooit mag sterven maar eens eeuwig mag leven in het Leven bij God, in de Gloria. 
 

Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 13 augustus om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. Met Maria! 
Deze middag is iedereen weer van harte welkom, als het lukt in de tent. Deze is dan ook omgetoverd tot een soort Mariakapel want in het weekend vieren we Maria ten Hemelopneming en dat gaan we deze vrijdag alvast op onze eigen wijze doen. 
Met een viering en een quiz toegewijd aan Maria. 
Iedereen is weer van harte welkom. Graag tot dan.
Alle vrijwilligers van het seniorenpastoraat. 

 

Uitnodiging.
Aan alle kinderen die de afgelopen drie jaren hun Eerste Communie hebben gedaan en aan hun broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnetjes. 
Een reis naar Suriname, terug in de tijd, op donderdagmiddag 12 augustus.

Beste allemaal,
180 jaar geleden vertrok de Tilburgse Peerke Donders naar Suriname. Suriname ligt ongeveer 7480 kilometer ten Zuid-Westen van Tilburg (!) Als je 9 uur in het vliegtuig zit, dan ben je daar. Dan kom je in een prachtig land terecht! Ga je mee naar Suriname?
Wij nodigen je uit om met ons Peerke achterna te gaan. Wij nodigen je uit om Suriname, van de tijd van Peerke, mee te gaan ontdekken. 
Je bent welkom op het Peerke Donders Paviljoen op donderdagmiddag 12 augustus om 14.00 uur. Eerst krijg je dan een film te zien over Peerke in Suriname. Daarna gaan we spullen bekijken die met Peerke te maken hebben. We gaan ook even binnen kijken, in het huisje waarin Peerke geboren is en we steken kaarsjes aan in de kapel van Peerke.
Op het einde van de middag, dat zal zo rond half vijf zijn, delen we een heerlijk Surinaams gerecht met elkaar en kun je weer opgehaald worden door je ouders. 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 7 augustus bij pastor Peter Derks: pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
(Deelname aan deze reis naar Suriname kost je niets maar er kunnen maximaal 25 kinderen mee dus wacht niet te lang met je boeking.) 
Oh ja, het adres van het Paviljoen is: Peerke Donderspark 3 -  5011 XL Tilburg.
                            We wensen je een mooie zomer toe en graag tot ziens!
                            Groetjes van de Werkgroep Vakantieproject en van Peter Derks
 

Aandacht voor MIVA.
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia:
Op 28 en 29 augustus wordt door de katholieke kerken onze aandacht en ondersteuning gevraagd voor MIVA en dit jaar in het bijzonder voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia. 
De bestemming van pionier Duncan:
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajido, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan: "Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar."
Hulp gericht op de toekomst:
Duncan: "Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling." Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij ouders op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het centrum. "Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben, dan heeft het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum."
Auto onmisbaar:
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: "Het liefst wil ik nog wel wat meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen."
Wilt u het werk van MIVA en dit jaar speciaal Duncan helpen, dan vragen wij u om een bijdrage over te maken op rekening:
NL 42 INGB 0000 002950 MIVA 's Hertogenbosch.
Namens MIVA en Duncan alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.


Bedankje.
Lieve lezer,
Op 11 juli nam ik afscheid van de parochie. Dan kijk je terug op 18 jaar werken in de parochie St.Maarten- 't Zand, Frater Andreas en uiteindelijk Parochie Peerke Donders.
Veel collega's heb ik zien komen en gaan.
Indertijd zat mijn toenmalige collega, inmiddels goede vriendin, Dorothé Ijsseldijk in de sollicitatiecommissie. Via haar heb ik de diaconie leren kennen en het heeft zich in mijn hart genesteld. Het was dus geen verrassing dat ik, na mijn studie theologie aan de Universiteit van Tilburg, mij vooral met diaconie bezig ging houden. Maar, eerlijk is eerlijk, ik heb ooit gezegd: "Vieren, dat is niets voor mij!" Niets bleek minder waar. Ik had nooit verwacht dat ik zo'n voldoening uit liturgie zou halen. Dat ik het zó mooi zou vinden om als voorganger te mogen vieren. Ik heb daarvoor alle ruimte en vertrouwen gekregen in deze parochie en daar ben ik Pastoor Frank Lemmens en mijn collega's maar ook u, parochiaan en kerkganger, dankbaar voor. Ik heb ontzettend veel geleerd en veel kanten van mezelf leren kennen. Het was een heel bijzondere en mooie tijd. 
Ondanks dat miste ik iets. Noem het 'met je voeten in de klei' staan. Het gevoel direct iets bij te dragen aan het leven van mensen aan de zelfkant van de samenleving. Dus toen de vacature bij het inloophuis voor dat- en thuislozen 't Hemeltje in Eindhoven voorbij kwam heb ik niet lang getwijfeld: dat was mijn baan! 
Ik ga het werken in de parochie missen. De openheid die je mag ontvangen wanneer je bij een familie komt om een uitvaart te regelen, het onvoorwaardelijke vertrouwen van parochianen die hun verhaal aan je vertellen. Het heeft me geraakt. Het begeleiding van kinderen naar hun 1e Heilige Communie heb ik altijd een groot feest gevonden. Het samenwerken met de vele vrijwilligers, zonder wie de parochie onmogelijk zou kunnen draaien, heeft me veel plezier gegeven. 
Terugkijkend op 18 jaar: Vooral dankbaarheid.
En dan als laatste een overweldigende afscheidsviering. Een volle kerk (volgens corona-regels), een koor wat een afspiegeling was van de verschillende koren en werkgroepen waar ik mee gewerkt heb. Lieve woorden, nog meer lieve kaarten, verrassingen. Te veel om op te noemen. Het heeft een paar dagen gekost om het allemaal op me in te laten werken en het de revue nog eens te laten passeren. Dank u wel!
Ik heb zin in mijn nieuwe baan en ik ga het werken in de parochie zeker missen, maar zoals ik de afgelopen weken al vaker heb gezegd: ik schuif zondag gewoon weer in de bank maar nu als parochiaan. We'll meet again!
Dank u wel voor alle mooie dingen die wij hebben gedeeld met elkaar en voor het overweldigende afscheid.
Hartelijke groet,
Renée


Lourdes.
In de grot van Lourdes laten
miljoenen mensen
de afdruk van hun dromen,
verwachtingen
en hoop achter.

Lourdes is een klein stadje in het zuiden van Frankrijk waar 160 jaar geleden de Maagd Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. Nu is het een plek waar dagelijks duizenden pelgrims uit de hele wereld samenkomen in de hoop een wonder.
Al tientallen miljoenen mensen streelden de rots in de grot van Lourdes. Ze lieten er een afdruk achter van hun dromen, hun verwachtingen, hun hoop en hun verdriet.
In Lourdes komen kwetsbaren en behoeftigen samen. Het heiligdom is een schuilplaats oor pelgrims, in al hun naaktheid. Letterlijk - wanneer ze zich uitkleden om te baden in de bronnen - en figuurlijk - in een direct, bijna lijfelijk contact met de Heilige Maagd. 

Filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai trokken eropuit om deze pelgrims te ontmoeten. De ernstig zieken en hun verzorgers, zwervers, soldaten en sekswerkers. Ze luisterden naar hun gefluisterde gebeden en hun door beproeving getekende levens.
In de documentaire laten de filmmakers zien dat Lourdes veel meer is dan een heilige plaats. Het is een groots theater van het leven waar aangrijpende levensverhalen verteld worden. Een plek waar ook gedanst en gelachen wordt. En hartverscheurend gehuild bij het afscheid want "als je in Lourdes bent, kun je je laten zien zoals je bent". 
Link naar de trailer kunt u hier vinden
 

Wist je...

 • dat er deze zomer een grote tent in de tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat staat;
 • dat wijkraad "De Ring" en stichting Samen op Stap een belangrijke subsidie verleenden;
 • dat deze veelvuldig gebruikt wordt;
 • dat het seniorenpastoraat er haar middagen belegd;
 • dat er al een verlovingsfeest is gehouden;
 • we er onlangs een uitvaart hebben verzorgd van een parochiaan;
 • de kinderen van de 1e communie er hun voorbereiding hebben;
 • diverse koren en groepen elkaar zo toch konden ontmoeten;
 • er nergens betere ventilatie is in deze tijd;
 • we er nog veel gebruik van zullen maken;
 • en dankbaar zijn dat het zo kan...


Mijmeringen over de vakantie.
Nu u, al of niet vrijwillig, afziet van een vakantiereis, gaan uw gedachten misschien naar eerdere vakanties, of verhalen die u in allerlei tijdschriften hebt gelezen. U zult dan misschien ook concluderen dat de verwachtingen steeds hoog gespannen waren, maar dat de werkelijkheid anders was. 
U was jong en werd opslag verliefd, maar de afstand tot je lief was te groot en de liefde doofde. U werd verliefd en moest ondervinden dat de ander na de vakantie een heel andere persoon bleek te zijn. U was bedrogen. 
U hebt ook fijne herinneringen aan zonnige stranden, mooie landschappen en gezellige kroegjes. Het was fijn om samen te zijn; tijd te hebben voor elkaar. Je hebt leuke nieuwe mensen ontmoet, vrienden gekregen. Misschien ook hebt u in een vakantie ontdekt dat u niet bij elkaar hoorde, zijn relaties verbroken. 
Hoe het ook zij: vakantie doet was met onze emoties.
Nu u thuis blijft of een ander type vakantie viert is het goed om even stil te staan bij ons zelf, bij onze relaties en bij de zin van ons leven en de betrekking tot God. Vakantie moet immers ook een tijd zijn om stil te staan bij onszelf, doen we de goede dingen en doen we de dingen die we doen goed? Hebben we oog voor de mensen en de vragen van mensen om ons heen? Durven we lief te hebben? Kunnen we verstoorde relaties herstellen? Zijn er momenten waarop u ervaart dat er ervaringen zijn die groter zijn dan u zelf?
Durf stil te zijn en durf te ervaren dat God met u is. Dan heeft ook deze vakantie een eigen emotie en een eigen betekenis. 


Vieringen in de komende weken.
Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig. Wel wordt u gevraagd om uw contactgegevens voor de viering door te geven en u te houden aan de huidige corona-maatregelen. Bent u verkouden of heeft u koorts, blijf dan a.u.b. thuis. 

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Datum Goirkese kerk Montfortkerk Huize
Padua
Petrus 
Donderskerk
De
Duynsberg
MFA ´t Kruispunt St. Lucaskerk
Zaterdag
31 juli 
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
  16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Bert Simons
  17.30 uur
Woord- & 
Comm. viering
Bert Simons
Zondag 
1 augustus
09.30 uur
Woord- & 
Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- & 
Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
  09.30 uur
Woord- &
Comm. viering
Bert Simons
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
Vrijdag
6 augustus
            09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
7 augustus
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  17.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Zondag 
8 augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- &
Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
14 augustus
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Henny Spooren
  17.30 uur
Woord- & Comm. viering
Henny Spooren
Zondag
15 augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Woord-& Comm. viering
Henny Spooren
11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Henny Spooren
Zaterdag 
21 augustus
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  17.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zondag 
22 augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- &
Comm. viering
Anja Verbraak
 

11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens

  09.30 uur
Eucharistie-
Viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering 
Marijn vd Laar
Zaterdag
28 augustus
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
  17.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Zondag 
29 augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- &
Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- & 
Comm. viering
Gerard Stevelink
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Vrijdag 
3 september
            09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks

 

 

 


 


Algemene gegevens:

Website                       www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                          info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                  013-2070127 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                     Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                                     06-51990105
Bank                            Rabobank, NL28 RABO 0304 9188 57Let op!!!

De volgende nieuwsbrieven verschijnen voortaan om de drie weken.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 21 - 22 augustus 2021.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 17 augustus 2021, 18.00 uur. 
                         nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 


Warmte maakt geluidjes stil

Prikkeldraad en paaltje
Beesten in het gras
Bonte koeien mompelen
Windend van het gas.

Vogels fluiten duikend
Schooierig gebekt
Scheren nesten zoekend
Kletsend uit hun nek

Vlinders vliegen kleuren
Ogen geen en wit van licht
Strijken neer op bloemen
Vouwen vleugel rustend dicht

Sloten dromen zwart
Door zonlicht groen gekant
Strakke linten glinsteren
In een recht doorsneden land

Klokken luiden vertragend
Warmte maakt geluiden stil
Hitte zal zijn tol gaan eisen
Als de mens nie rusten wil