Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 12 is verschenen!

Nieuwsbrief 12 is verschenen!

 

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 12
26 - 27 juni 2021

 

In deze aflevering:
- Waar was God, en waar was jij?
- Afscheid Jeroen Miltenburg en Karel Loodts;
- Keti Koti;
- Ontmoetingsavond Montfortkerk uitgesteld;
- Zorg voor zieken en eenzamen;
- Seniorenpastoraat;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


In die tijd begon de Heer, in storm en wind tot Job te spreken: “Waar was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot; toen Ik haar kleedde in wolken en hulde in windels van wolkenslierten; toen Ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei: Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven?”
In het weekend van 20 juni luisterden we naar dit fragment uit het Bijbelboek Job, hoofdstuk 38.
Job was een gelovige mens. Maar toen hij werd getroffen door ziekte en andere grote verliezen, ging hij twijfelen. Totdat God opnieuw in zijn leven door brak…

Wat deed ons kerk-zijn, ons geloof, in coronatijd met ons?
De redactie van deze nieuwsbrief stelde aan enkele vrijwilligers een paar vragen en noteerde…

Het ritme van de zondag was helemaal weg. Ik miste contacten met andere vrijwilligers. 

Uitvaarten van dierbaren kon ik niet mee maken. 

Ik vond het heel erg dat ik alleen maar welkom was als ik me vooraf aanmeldde. 

Corona heeft vooral veel eenzaamheid opgeleverd. Maar tegelijkertijd ook: wat een klus voor vrijwilligers die mensen aan de telefoon ‘nee’ moesten verkopen! 

De deur van het parochiecentrum was dicht. Maar als vrijwilliger kon je op rustige momenten nog wel terecht. Wie lette er -anders- op schone gebedskleding van de voorgangers?

Peerke Donders werkte met melaatsen en werd zelf nooit ziek…

Maar corona leverde ook wel wat op:
Ik ontdekte dat er op TV wel goede vieringen waren, met muziek en zang er bij. Dat kan dus ook!
Maar wat zie je nu veel blije mensen om je heen sinds we weer echt samen kunnen vieren. In het Kruispunt waren mensen zo blij! We weten meer hoe waardevol het is om na de viering koffie te kunnen drinken: een viering zonder koffie is niet af. We komen niet alleen voor contact met God maar ook voor contact met elkaar. 

Je voelt je weer nuttig nu je weer zonder schroom mensen mag bezoeken. Onderling vertrouwen doet zo goed! En telefonisch contact onderhouden heb ik ook weer her-ontdekt. Ik heb ook meer kaartjes gestuurd.

Iemand zei
Blij dat ik niet meer hoef te zoenen. 

Een ander:
Ik heb ook wel genoten van de extra rust, een rustigere wereld; ik ben ontspannen en vrijer. Blijkbaar kan ik ook leven met minder ‘wereld’. 

Een ander
Je ontdekt dat je zelf ook initiatieven moet durven nemen en niet lijdzaam zou dienen af te wachten wat anderen voor je doen. Anderzijds: wat zijn er veel mensen die graag helpen, bijvoorbeeld met boodschappen voor anderen te doen.

Iemand zei
De Mariavieringen in de meimaand in de Lucaskerk -omdat in Hasseltse kapel niet gevierd kon worden- mogen volgend jaar weer. Ook fijn dat er nu op de eerste vrijdag van de maand een viering in de Lucaskerk is.
We hopen dat binnenkort de deuren van onze parochiecentra en kerken weer uitnodigend open kunnen staan. Als we dan ook vrijwilligers hebben die gastvrouw/gastheer willen zijn?

Iemand mailde ons:
Maar dat ik in mijn leven ook een keer te maken zou krijgen met een min of meer 'gedwongen' vastenperiode had ik nooit gedacht. Een kerkelijk vasten.
Niet meer naar de kerk kunnen gaan als je daar op dat moment behoefte aan hebt. Niet meer hetzelfde geestelijk voedsel kunnen krijgen waar je naar zoekt. Maar natuurlijk is geloven niet alleen maar nemen. De afgelopen corona-periode heeft mij veel aan het denken gezet over hoe je zelf meer kunt bidden. Over hoe je in tijdens van isolatie tóch je geloof handen en voeten kunt geven. En met vallen en opstaan is dat toch wel weer gelukt. Denk ik...

En nog een ervaring:
Wat heeft corona mij kerkelijk gezien opgeleverd? Eigenlijk best een moeilijke vraag. Gedurende de lockdown ben ik om gezondheidsredenen negen maanden niet naar de kerk geweest.
Op de eerste plaats miste ik de gemeenschap van de kerk waar ik me thuis voel, het samen vieren, elkaar ontmoeten etc. Daarnaast bemerkte ik helaas ook dat er bij sommige mensen onbegrip was voor mijn keuze om niet naar de kerk te gaan. Dat heeft me wel pijn gedaan. 
Toch heb ik mijn weg kerkelijk gezien ook in coronatijd wel gevonden.
Ik volgde samen met twee andere personen van onze brede parochie vaak de vieringen van de Mariakerk online. Later toen ze in de Mariakerk weer samen mochten komen volgden we de vieringen van het KRO-pastoraat op de tv.
Ook de enkele vieringen vanuit onze brede parochie via de livestream heb ik gevolgd. Ik heb inmiddels geleerd dat je een vredeswens ook prima via de app kunt delen, zodat je je toch met iemand verbonden weet. Na iedere viering belden we elkaar om te bespreken wat we tijdens die viering hadden ervaren. Op deze manier werden de vieringen bijzonder en voelde ik me toch niet alleen.
Maar ik ben ook eerlijk, ik ben heel blij dat ik nu weer kan vieren in mijn eigen kerk, met vele vertrouwde mensen om mij heen. Want samen vieren is en blijft toch wel heel belangrijk.


Afscheid van Jeroen Miltenburg en Karel Loodts.

Zoals u ook uit de media vernomen zult hebben gaan deken Jeroen Miltenburg en kapelaan Karel Loodts na 12 jaar onze buurparochie de Goede Herder en het dekenaat Tilburg-Goirle verlaten.
Wij wensen hen beiden een goede toekomst toe.
Zoals zij zelf schrijven kijken ze terug op een mooie periode in hun leven en op een goede samenwerking. Indien u afscheid wilt nemen en hen nog een keer ontmoeten dan bestaat de mogelijkheid hiervoor op zondag 27 juni a.s. vanaf 12.15 uur in de kerk van Broekhoven. Kom a.u.b. een beetje gespreid zodat de 1,5 m. afstand geen probleem is.


Keti Koti.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld herdenken de mensen met Afro-afkomst uit de Antillen en Suriname op 1 juli het feit dat op die datum in 1863 de slavernij in die landen ten einde kwam. De tot slaaf gemaakten kregen vrijheid, hoewel ze nog wel jaren moesten doorwerken op de plantages. Of we echt vrij zijn van slavernij in de wereld is een thema dat nog speelt.
Op zondag 13 juni hebben we in de viering van 11.00 uur in de Petrus Donderskerk dit feit herdacht.
Theo te Wierik ging in de overweging in op het belang van luisteren, naar elkaar luisteren, communicatie over wat in het verleden is gebeurd en hoe dat een plek te geven in het hier en straks.
Een feestelijke viering, want het is een feestdag in Suriname en op de Antillen, met mensen van Surinaams koor Pramisi in prachtige kledij en met als indrukwekkend slotlied: 

Oh freedom. 

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me
And before I’d be a slave, I’ll be buried in my grave
And go home to my Lord and be free

No more crying, no more crying, no more crying over me
And before …..

No more sorrow, no more sorrow, no more sorrow over me
And before…. 

Oh Vrijheid, Oh Vrijheid, Oh Vrijheid ook voor mij
Beter dood en in het graf dan leven in de slavernij
Ben ik vrij, kom ik Thuis, bij mijn Heer

Meki mi fri, meki mi fri, mek’ mi fri foe katibo
Srafoeting a no foe mi, begie f’ dede teki mi 
Na mi Masra, mi Tata, mi de fri

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me
And before I’d be a slave, I’ll be buried in my grave
And go home to my Lord and be free

De ketenen zijn verbroken, keti koti, en voor iedereen op 30 juni/1 juli een mooie en indrukwekkende herdenking gewenst. 

 

Ontmoetingsavond Montfortkerk uitgesteld.
Tijdens de laatste tste bijeenkomst van de torengroep hebben we gesproken over de jaarlijkse ontmoetingsavond. Eerder suggereerden we dat we deze zouden houden op de maandag na de afsluiting van het pastorale jaar. Het was wikken  en wegen.  Enerzijds komen er een aantal versoepelingen aan, anderzijds weten we dat veel mensen nog erg voorzichtig zijn. Daarom hebben we uiteindelijk besloten om bij het begin van het nieuwe pastorale werkjaar terug te kijken en vooruit te kijken. Mensen hebben dan meer gelegenheid om zich aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden. Ieder wordt daarom uitgenodigd om op maandag 30 augustus aanwezig te zijn op de ontmoetingsavond.


Zorg voor zieken en eenzamen.
Het blijft een van de opdrachten  aan onze kerk om om te zien naar mensen die ziek zijn of lijden. Het is niet alleen de taak van de leden van het pastorale team. De acht zaligheden worden aan ieder van ons voorgehouden en we weten dat menigeen zich al bekommert om iemand uit zijn of haar omgeving. Blijft u dat doen ! De parochie is echter groot en het team is klein. Men kent niet alle parochianen en weet niet waar er een bezoek op prijs gesteld zou worden. Daarom roepen we al onze parochianen op namen door te geven op de verschillende secretariaten  als u mensen kent, die mogelijk bezocht zouden moeten of willen worden. De mensen op het parochiesecretariaat weten wie ze binnen de geloofsgemeenschap of het pastorale team moeten waarschuwen. Op deze wijze dragen we allen verantwoordelijkheid voor elkaar.


Seniorenpastoraat.
In juni hebben we met elkaar gesproken of geld gelukkig maakt. 
Er zijn belangrijkere zaken in het leven dan geld. Familie, gezondheid, goede contacten.
Maar het is ook fijn om niet op zwart zaad te zitten. Met een meezinger als het geld van ome Jan en hoe goed je daar van op vakantie kunt en samen kunt genieten in de tuin onder de zomerzon gaan we ook in juli weer vrolijk verder. 

Thema dit keer het bijbelboek Job. Maar dan wel op de manier zoals u inmiddels gewend bent. Goede uitleg, mooie muziek en een flinke kwinkslag, want met elkaar geloven is een feestje. 
Allen dus van harte welkom, vrijdag 9 juli vanaf 14.00 uur in de tuin van het parochiecentrum Hoefstraat 201, ingang door groene poortje.

 


 

 

Vieringen in de komende periode. 

Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig. Wel wordt u gevraagd om uw contactgegevens voor de viering door te geven en u te houden aan de 1,5 meter maatregel. Bent u verkouden of heeft u koorts, blijf dan a.u.b. thuis!

In juli gaan de vieringen in Huize Padua weer beginnen. 

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag is er een viering om 08.15 uur in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Datum

Goirkese
kerk

Montfort
kerk
Padua Petrus
Donders
kerk
MFA 't 
Kruispunt

 
De
Duynsberg

 
Lucaskerk
Zaterdag
26 juni '21
          16.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 
27 juni '21
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas

  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Vrijdag
2 juli '21
            09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
Zaterdag 
3 juli '21
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
17.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zondag 
4 juli '21
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
Zaterdag
10 juli '21
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 
11 juli '21
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
afscheid Renée
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Zaterdag
17 juli '21

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
17.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zondag
18 juli '21
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman 
smm
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

 


 

Algemene gegevens:
Website:                                  www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                             013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                                 Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                                                  06 - 51 99 01 05
Bank:                                       Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 10 - 11 juli. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 29 juni, 18.00 uur.

                          nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl


                             


                                        Blijf niet hangen in het verleden.

                                                          Dat is voorbij. 

                                      Raak niet gestrest van de toekomst.

                                                   Zo ver is het nog niet.

                                            Leef in het heden en geniet.