Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 29 en 30 mei 2021

Nieuwsbrief 29 en 30 mei 2021

Nieuwsbrief
editie 2021 - 10
29 - 30 mei 2021

In deze aflevering:
- Stralen;
- Marijn 40 jaar in dienst van de parochie/toren Frater Andreas;
- Laatste zondag van de Mariamaand;
- Gouden priesterfeest Peter Denneman;
- Seniorenpastoraat;
- Aanbod opvoedingsondersteuning GGD;
- Informatieavond Eerste Communie in de Montfortkerk;
- Nieuws van het vrijwilligersberaad;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.Stralen.
Waar is toch gebleven
dat vuur van het begin
dat licht
die kracht
adem
beweging
zij likt het hart
verwarmt het bloed 
baant zich een weg
in het hoofd
spant de spieren
houdt de longen gaande
draagt het verdriet
verzacht de pijn
vult de leegte
het tekort aan
stookt verlangen op
jaagt hartstocht aan
opent oor en oog
geurt hemels
smelt op de tong
streelt de huid
aan de binnenkant
wekt liefde
heelt oude wonden
legt woorden in de mond
zingt in de aderen
is onvermoeibaar doende
in ons hoopvol te stralen
tijd om aan te gaan
                           San Salvatorgemeenschap - Pinksteren 2021
                                          Beeld: herkomst onbekend
                                           Tekst: Hans WaegemakersMarijn 40 jaar in dienst van de parochie / Toren Frater Andreas.
De hoed en de rand
Hij weet van de hoed en de rand.
En hij weet ook van welke man die hoed is.
En hoe de vrouw van die man heet. 
En in welke straat en op welk nummer zij wonen.
En hoe hun kinderen heten.
En wanneer hij hun dochter getrouwd heeft met de zoon van ...
En wanneer precies hun eerste geboren is.
En dat de tweede over drie maanden wordt verwacht.

Hij weet van de hoed en de rand.
Altijd en overal:
in de kerk,
op De Westermarkt,
bij een bezoek.

Hij weet van de hoed en de rand.
Al veertig jaar betrokken bij zijn parochiaan.
Al veertig jaar staat hij hen bij
met zijn bemoedigende woorden,
zijn meelevende stem en zijn warme blik.

Marijn, dank je wel, dat jij ons kent. 
Paulien van Bohemen.

De jubileumviering in de Lucaskerk is via een livestream te volgen:
http://www.kerkdienstenlivestreams.nl/

Er is een boekje gemaakt voor deze jubileumviering. 
Op www.parochiepeerkedonders.nl kunt u het downloaden. Laatste zondag van de Mariamaand.
Op 30 mei, de laatste zondag van de Mariamaand, worden de Maria-cantieken van Montfort in de St. Janskathedraal te 's Hertogenbosch gezongen. Dit concert is gratis toegankelijk en wordt tevens uitgezonden via de kathedrale TV, via YouTube. 
De Maria-cantieken zijn in de vertaling van Andries Govaart. Frans Bullens maakte de composities en een projectkoor zal ze uitvoeren. Vooraf aan dit concert, dat om 16.00 uur begint, houdt Peter Denneman een inleiding over Montfort, zijn cantieken en in het bijzonder zijn Maria-cantieken. 

 


Gouden Priesterfeest Peter Denneman.
Zondag 6 juni vieren we in de Montfortkerk het gouden priesterfeest van Peter Denneman smm. Hij was in de beginjaren van de parochie een enthousiaste pastor en is nu sinds kort opnieuw een van onze voorgangers. 
Omdat familie, vrienden en confraters van ver moeten komen, begint de viering waarin hij zelf voorgaat, om 10.30 uur. 
Ieder die met ons mee wil vieren moet zich aanmelden op donderdag 3 juni of vrijdag 4 juni op 06 - 34 40 65 81.  We hebben begrepen dat er mensen zijn die zich al eerder gemeld hebben, maar we vragen ook hen om zich opnieuw te melden. We willen iedereen gelijke kansen geven. Uiteraard zullen we, met inachtneming van corona-regels zoveel mogelijk mensen toegang geven, maar we moeten er rekening mee houden dat we mensen moeten weigeren, omdat de toeloop te groot is. 


Seniorenpastoraat.
Afgelopen vrijdag was de 1e bijeenkomst van het seniorenpastoraat, fijn dat het weer mogelijk was. 
De start was dit keer met een prachtige Mariaviering en met een glas op de versoepelingen die een en ander weer mogelijk maken. 

We nodigen de mensen telefonisch een paar dagen voor de bijeenkomst uit. du al u op de lijt wilt, geef dat even door aan Gerard of Jos Langenhoff. Dat kan via gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl of 06-49 79 27 56. Dit omdat we liefst in de tuin de samenkomsten organiseren maar dan wel een beetje afhankelijk zijn van het weer. 

U bent van harte welkom! Aanbod opvoedingsondersteuning GGD.
Cursus Bijna Ouders?! start 31 mei.
Koffieochtend Peuter zijn leuk: 2 juni
Cursus Beter omgaan met een puber start op 3 juni
Ouderworkshop Opvoeden in 2 huizen op 22 juni

Actueel GGD aanbod cursussen en workshops voor ouders/verzorgers uit Tilburg i te vinden op:
cursusoverzicht/GGD Hart voor Brabant. (ggdhvb.nl)
 

Informatieavond Eerste Communie in de Montfortkerk

Zondag 28 november i er voor kinderen die dag wensen een gelegenheid om in de Montfortkerk hun eerste communie te doen. 
Op 21 juni wordt in de kerk om 19.00 uur een informatieavond gehouden. Ouders en kinderen die eerder al zijn aangemeld krijgen een persoonlijke uitnodiging. We kunnen dan kennis maken met elkaar en preken over de inhoud en de data van voorbereiding. 
Mocht u zich alsnog willen melden, dan kunt u dat telefonisch doen op 013-4559013 of per e-mail marian.schipper@ziggo.nl 
De werkgroep: Liesbeth Eijsbroek, Joke Roovers en Marian Schipper, verheugt zich op de kennismaking. 


Nieuws van het vrijwilligersberaad.
Waar gehakt wordt vallen spaanders, dit geldt ook voor onze Peerke Donders geloofsgemeenschap. 
Maar wat te doen als er in verhouding veel spaanders zijn? Bij wie kun je dan terecht?
Natuurlijk probeer je eerst in gesprek te gaan met de houthakker: de persoon waar het om draait. Maar als dat niet lukt, je niet durft, wat moet je dan? 
Daar hebben we de klachtencommissie voor in het leven geroepen. De klachtencommissie bestaat uit 4 personen die luisteren, de klacht beoordelen en zo nodig in behandeling nemen. Deze 4 personen komen uit de verschillende torens aangevuld met 1 onafhankelijk extern lid. Ze zijn door het bestuur aangesteld. 
Daarnaast hebben we ook een vertrouwenspersoon die speciaal aangesteld is voor grensoverschrijdend gedrag. 
Op de website vind je alle contactgegeven van de klachtencommissie (hier) en vertrouwenspersoon. (hier) Daar lees je onze gedragscode en hoe te handelen bij een klacht. Vieringen in de komende periode.
LET OP!!!

 Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. Dat kan op  donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81.

Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u 06 - 34 40 65 82.

Voor de vieringen in MFA 't Kruispunt belt u naar 06 - 12 80 45 93

Elke maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u is er een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Er zijn nog geen vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg. 

 
  Datum 


Goirkese
kerk


Montfortkerk

Petrus
Donderskerk

MFA
't Kruispunt

 
St. Lucaskerk

 

 

Zaterdag
29 mei '21
        17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren
 
Zondag
30 mei '21
 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek

11.00 uur
Woord- en comm.
viering
Bert Jacobs
Rob Waijers

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering 
Henny Spooren
11.00 uur
Eucharistieviering
jubileumviering
Marijn vd Laar
livestream
 


Vrijdag
4 juni '21

        09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
 
Zaterdag
5 juni '21
 
        17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
 
Zondag
6 juni '21
 

09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Renée vd Fuhr
 
10.30 uur! 
Eucharistieviering
Gouden priester-
jubileum 
Peter Denneman smm
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Jos Langenhoff
Rob Waijers
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering 
Peter Derks
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
 
Zaterdag
12 juni '21
 
        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar 
Peter Derks
 
Zondag 
13 juni '21
 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Anja Verbraak


11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik

09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 
Zaterdag
19 juni '21
 
        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 
Zondag
20 juni '21
 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 Algemene gegevens:

Website:                 www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                    info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:            013 - 207 01 27 (van 09.30u tot 12.30u)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00u tot 20.00u)
                                 06 - 51 99 01 05
Bank:                       Rabobank  NL 28 RABO 0304 9188 57

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 12 en 13 juni.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 8 juni, 18.00 uur.

                          nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl