Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 15 en 16 mei 2021 is verschenen.

Nieuwsbrief 15 en 16 mei 2021 is verschenen.

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 9
15 - 16 mei 2021

In deze aflevering:
- Vertrek Renee von der Fuhr;
- Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris;
- Philip Rooijmans 65 jaar Priester;
- Pastor Marijn 40 jaar in Tilburg;
- Feest in de Montfortkerk;
- Peter Denneman - 50 jaar priester;
- Dodenherdenking in toren de Vlaspit;
- Openluchtmis in parochietuin;
- Open Huis St. Janscentrum;
- Vakantie in kloosterhotel ZIN;
- Thuisbioscoop;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Vertrek Renee von der Fuhr.
Beste mensen,
De afgelopen week heeft onze collega / pastoraal werkster Renee von der Fuhr een mededeling gedaan aan parochiebestuur en pastoresteam. Renee gaat onze parochie verlaten. 
Per 1 augustus gaat zij als coördinator/teamleider werken in een inloophuis voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Het vertrek van Renee is voor onze parochie een grote aderlating. 
Vele jaren heeft zij hart en ziel gegeven aan de diaconie in onze parochie. In het Goirke was zij de spin in het web. Haar vertrek raakt ons dan ook. 
Wij zijn Renee veel dank verschuldigd voor haar inzet. 
Met het parochiebestuur en het bisdom gaan we ons beraden over een passende opvolging. Hoewel dat in deze tijd niet gemakkelijk is, zullen we er alles aan doen om het werk van Renee goed voort te zetten. 
Prioriteit heeft het handen en voeten geven aan het pastoraal beleidsplan. Wij geloven erin dat we ook met een krimpend pastoresteam wegen zullen vinden voor eigentijdse vormen van kerk-zijn. 
Gelukkig hebben wij met Peter Derks een pastorale beroepskracht gevonden die past in onze parochie. Hij heeft per 15 april een vaste aanstelling gekregen. 
Te zijner tijd hoort u meer over de viering waarin wij afscheid nemen van Renee.
Wij feliciteren Renee van harte met haar nieuwe functie. 


Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionaire werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander.
Dat gebeurt door hen financieel te ondersteunen, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zodat zij familie of vrienden niet om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo is het WNM het steuntje in de rug van onze missionarissen, die zelf weinig vragen maar dat steuntje heel goed kunnen gebruiken.
Wij willen u vragen om solidair te zijn met hen en een gift over te maken via rekening
NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van WNM 
Namens de missionarissen en missionair werkers: héél hartelijk bedankt voor uw onmisbare steun!


Philip Rooijmans 65 jaar priester.
Op 26 mei is het 65 jaar geleden dat Philip Rooijmans tot priester is gewijd. In al die jaren heeft hij enorm veel werk verzet voor diverse parochies. Uiteindelijk is hij in de Hasselt terecht gekomen waar hij tot de sluiting pastoor is geweest. 
Dat Pastoor Rooijmans met emeritaat is gegaan wil niet zeggen dat hij toen onmiddellijk gestopt is met werken. Zoals heel veel priesters is ook hij hand en spandiensten blijven verrichten voor onze parochie. In al die jaren hebben we ook vaak een beroep op hem kunnen doen voor uitvaarten en weekendvieringen. Hij zei eigenlijk nooit nee. Enkele weken geleden heeft hij aangegeven het toch wel een beetje te koud te vinden in de kerk en daarmee zit hij niet wekelijks meer op zijn eigen vertrouwde stekje. Hij is nog wel steeds betrokken en vindt het onverminderd leuk om te horen hoe het in de parochie gaat. 
We hopen dat we hem nog heel lang op de hoogte kunnen blijven brengen van alles wat leeft in de Parochie Peerke Donders en boven alles feliciteren wij hem van harte met deze bijzondere mijlpaal.


Pastor Marijn 40 jaar in Tilburg.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat Pastor Marijn op 30 mei aanstaande viert dat hij 40 jaar in Tilburg werkt. Uiteraard laten we dit niet zomaar voorbijgaan. Maar er zijn nog steeds corona maatregelen. Daarom willen wij dat u, als u op 30 mei om 11.00 uur naar de kerk wilt komen, dat ook keurig meldt, zoals op de andere zondagen. En vol is vol! 
Aanmelden kan alleen op donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur op het secretariaat aan de Lage Witsiebaan, 06-34 40 65 82
Maar u kunt de viering ook volgen via de livestream.
Houdt er overigens rekening mee dat dit feest iets langer duurt dan een reguliere viering. 
Pastor Marijn heeft aangegeven, dat hij niets wil voor zichzelf; maar zoals altijd heeft hij wél weer een goed doel. Een priestervriend van hem, Fr. Zail Singh, woont en werkt in Nagercoil in Tamil Nadu in Zuid India. Deze priester heeft zich met een paar collega's het lot aangetrokken van mensen die lijden aan kanker en geen verzorging hebben. Vaak zijn deze mensen helemaal aan hun lot overgelaten. Het uiteindelijke doel is om een hospice voor deze mensen te stichten. Op de weg daarnaartoe wil hij het lijden van 80 nú bekende patiënten verlichten door medicijnen en andere hulpmiddelen ter beschikking te stellen. 
Als u dit doel wilt steunen, dan kunt u een gift overmaken op zijn rekening:
NL10 RABO 0169 9640 51 ten name van M.W.M. van de Laar, inzake Goede Doelen, Lage Witsiebaan 114 5042 DC Tilburg. In de kerk staan ook collectebussen voor dit mooie doel dat Marijn gekozen heeft. 
We wensen Pastor Marijn een hele fijne dag toe. 


Feest in de Montfortkerk
Op zondag 6 juni hopen we met Peter Denneman zijn gouden priesterfeest te vieren in de Montfortkerk. Voor deze gelegenheid beginnen we om 10.30 uur. De familie van Peter is dan in de gelegenheid om op tijd in Tilburg te zijn. 
We vragen de kerkgangers met klem om zich aan te melden op het bekende telefoonnummer: 06 - 34 40 65 81
 

Peter Denneman - 50 jaar priester
'Je moet vergelijkenderwijs leven' deze uitspraak kwam ik tegen in een interview met Cisca Dresselhuys in Trouw. Vergelijkenderwijs leven, ja dat heb ik wel gedaan als ik zo terugkijk op mijn leven als montfortaan. Op 6 juni is het 50 jaar geleden dat ik in de parochiekerk van mijn geboortedorp Limmen de priesterwijding ontving.
Al eerder in 1971 had ik de benoeming gekregen om als pastor te gaan werken in Montfortparochie in Tilburg. Ik was jong en vurig, volgens sommige té. De parochie telde veel enthousiastelingen. Er kon van alles en dat deden we ook! Een pracht tijd. Volgens bisschop Bluyssen waren we een experimenteerparochie, en dat hebben we ook waargemaakt!
Eind 1993 kwam de uitnodiging om te solliciteren op de functie van pastor bij het RKK-KRO Omroeppastoraat. Begin 1994 ben ik daar begonnen met als Adri Verweij en Joke Litjens als collega's. Na een paar jaar volgde Ben Verberne msc Adri op. Joke, Ben en ik vormden een hecht team. Vergelijkenderwijs was het mediapastoraat heel anders dan het parochiepastoraat, maar wel heel boeiend. Ik leerde een andere wereld kennen. Nog belangrijker werden je uitstraling en authenticiteit. Naast de TV-vieringen en het wekelijks radioprogramma maakten we ook multimediale series. Die over de mystici en bidden waren heel bijzonder, ook voor mijn eigen innerlijk leven. 
En dan in 2010 werd ik 65 jaar. Dat betekende toen nog afscheid nemen. Ik werd gevraagd het bezinningscentrum van de St-Adelbertabdij in Egmond op te zetten. 
In november 2011 werd ik tot provinciaal gekozen. Na een jaar werd het mij duidelijk dat ik vanwege tijdsdruk afscheid moest nemen van Egmond. Het werk als provinciaal vraagt volledige inzet en beschikbaarheid. Terecht. 
Het is nu 2021 en ik mag inmiddels al 10 jaar provinciaal overste zijn en ook dat geeft mij vergelijkenderwijs veel voldoening. Ik ervaar het niet als een last, eerder als een voorrecht dat ik dit nu mag doen, want zovelen hebben die jaren voordien gezorgd dat ik frank en vrij pastor in de parochie en bij het Mediapastoraat kon zijn. 
Dankbaar jegens mijn ouders, familie, lieve vriendinnen en vrienden, overleden en levende confraters, oud-collega's hoop ik zondag 6 juni mijn gouden jubileum te vieren. 
De Eeuwige en Montfort zij gedankt.
Peter Denneman smm.
 

Dodenherdenking in toren De Vlaspit
Zoals elk jaar, alleen vorig jaar niet vanwege de pandemie, was er op 4 mei een herdenkingsdienst in de Petrus Donderskerk met aansluitend een herdenking bij het René Klessensmonument op het St. Willebrordplein. 
Hierbij een paar sfeerbeelden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Openluchtmis in de pastorietuin.
Op zondag 9 mei, Moederdag, was er sinds lang weer een eucharistieviering in de  parochietuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat. De nieuwe supergrote tent, die mede dankzij subsidie van wijkorganisatie De Ring en stichting Samen op Stap, kon worden aangeschaft, werd voorafgaand aan de speciale viering door Theo te Wierik ingewijd. 
Heel veel bekenden vanuit onder andere Huize Padua en het Seniorenpastoraat zagen elkaar na lange tijd weer. 
Na de dienst was er voor iedereen koffie en thee en was er gelegenheid om, weliswaar op afstand, met elkaar een praatje te maken. Wat was er vreugde en blijdschap onder de aanwezigen. 
Als het weer het toelaat zullen er nog meer vieringen in de tuin volgen en misschien kan het Seniorenpastoraat op deze manier 
ook weer bij elkaar komen. 


Open huis St. Janscentrum.
Op zaterdag 22 mei aanstaande is er een Open Huis in het St. Janscentrum, Papenhulst 4 in Den Bosch. U wordt die dag van 09.00 uur tot 12.00 uur in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het opleidingshuis en de leiding, geïnformeerd te worden over de studie en het studieprogramma voor komend jaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de webiste: www.sintjanscentrum.nl
In verband met de huidige coronamaatregelen is vooraf reserveren verplicht. U kunt een e-mailbericht sturen naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van Open Huis. 
 

Vakantie in kloosterhotel ZIN.
Bent u alleenstaand zonder kinderen en hebt u zin in een korte vakantie dan is dit misschien iets voor u. Vijf dagen vakantie in kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught. 
Aankomst tussen 11.00u en 12.00u op maandag. Vertrek vrijdag na de koffie rond 10.30 uur.
U kunt zich inschrijven voor een van deze weken:
1e week: 26 - 30 juli 2021
2e week: 2 - 6 augustus 2021
De kosten bedragen €100,-
Vervoer met (eigen) auto of auto van vrijwilliger Vakantiebank, 3/4 overnachtingen op eigen 1persoons-kamer inclusief beddengoed, alle maaltijden, een fiets op maat afgesteld en programma aanbod workshops (o.a. Tai Chi, massage) spel en creatieve activiteiten, uitstapjes naar de stad met rondvaart, zwembad, speeltuin e.d.
Er is een uitgebreid aanbod van activiteiten in ochtend, middag en avond voor jong en oud. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht. Men kan ook zelf op pad gaan, lekker uitrusten op het ruime terras of zich vermaken op het terrein met verschillende sporten of muziek. U kunt ook op eigen gelegenheid fietsen, wandelen of iets in de omgeving bezoeken. Voor fietsen wordt gezorgd. Er wordt wel verwacht dat je je niet afzondert en ook optrekt met andere gasten. Maaltijden zijn gezamenlijk en je wordt gevraagd enkele keren mee te helpen met afruimen, afwassen en tafeldekken. Deze vakantie heeft meer een groepskarakter.
Een heel gastvrij hotel met de vriendelijke sfeer van een klooster, om ontspannen vakantie te vieren. 
Opgave voor een van de vakantieweken dient schriftelijk te gebeuren
* naam
* adres
* telefoon en e-mailadres
* geboortedatum
* voorkeur voor een van de weken
* mogelijke beperkingen
* dieetwensen
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het kloosterhotel:
welkom@kloosterhotelzin.nl (algemeen), telefoonnummer: 073 - 658 80 00
 
 
Thuisbioscoop
We hebben voor u een aantal mooie films verzameld die nét wat meer bezieling hebben.

Intouchables - 2011
De rijke aristocraat Philippe raakt verlamd na een ongeluk tijdens het paragliden. Hij moet op zoek naar iemand om hem te helpen in huis. 
Hij neemt Driss in dienst, een jongen uit de banlieues van Parijs.
Ondanks hun totaal verschillende achtergrond ontstaat er een bijzondere vriendschap. 
'Intouchables' is gebaseerd op  het levensverhaal van Philippe Pozzo di Borgo en zijn verzorger Abdel Yasmin Sellou.
Wacht niet tot dingen makkelijker, simpeler, beter worden. Het leven zal altijd ingewikkeld zijn. Leer om gelukkig te zijn op dit moment. Anders raakt je tijd op.
Deze film is te bekijken via streamingsdienst Pathé Thuis. 

The Gospel According to St. Matthew - 1964
Deze filmklassieker van de hand van de Italiaanse regisseur Pasolini geldt nog altijd als de mooiste bijbelverfilming uit de geschiedenis. Opgenomen in het arme zuiden van Italië, met alleen maar amateurs als spelers. Puur, zonder opsmuk en ontroerend mooi. 
In 2015 bejubelde de krant L'Osservatore Romano de film als de beste film die ooit over Christus gemaakt werd. 
Deze oude film is te zien via deze link:
https://www.dailymotion.com/video/x6kf3qx
 
 
A Hidden Life - 2019
Toen Franz Jägerstätter in 1940 werd opgeroepen voor legerdienst, weigerde hij dat wegens gewetensbezwaren omdat het nationaalsocialisme volgens hem niet te verzoenen is met het christendom. In 1943 werd hij opgesloten en gefolterd, nadat hij opnieuw had geweigerd om de wapens op te nemen. Op 9 augustus 1943 werd hij door de nazi's geëxecuteerd in de penitentiaire inrichting Brandenburg-Görden.
"Ik heb het gevoel van binnen, dat ik niet kan doen wat volgens mij verkeerd is.'
In 2007 werd Franz Jägerstätter door de katholieke Kerk zalig verklaard als martelaar die vervolgd werd vanwege zijn geloof. 
'Geen macht op aarde heeft het recht het geweten van iemand het zwijgen op te leggen'. Franz Jägerstätter 
Deze film is te bekijjken via onder andere streamingsdienst Pathé Thuis.

Babette's Feast - 1987
Op een stormachtige nacht in 1871 zoekt de Franse vluchtelinge Babette onderdak in een dorpje op het ruige Deense Jutland. De dorpsbewoners zijn Lutheranen en leiden een uitermate sober leven, maar de Francaise integreert zich vlot in de gemeenschap. Wanneer Babette de loterij wint, nodigt ze het hele dorp uit voor een gastronomisch feestmaal. 'Er komt een tijd dat onze ogen geopend zijn en we ons realiseren dat genade oneindig is.'
'Babette's Feast' is de favoriete film van paus Franciscus en wellicht de eerste film die een vermelding krijgt in een pauselijke encycliek. 
Uit de encycliek Amoris Laetitia: "De meest intense levensvreugden wellen op als men anderen gelukkig kan maken, als een soort anticipatie van de hemel. Men dient zich de vreugdescène in de film 'Het feest van Babette' voor de geest te halen, waar een gulle kokkin een warme knuffel en lof ontvangt: "Hoe zullen de engelen met jou genieten!" Ze is zacht en opbeurend, de vreugde om anderen genoegen te doen en om hen te zien genieten." (Amoris Laetitia, 129)
Deze film is alleen beschikbaar via dvd (via bol.com bijvoorbeeld), helaas niet via streamingsdiensten.

The Two Popes - Oscar Nominatie - 2019
In The Two Popes ontwikkelen de conservatieve paus Benedictus en de progressieve kardinaal Bergoglio een onwaarschijnlijke boodschap:
'Verandering is altijd mogelijk'. 
In 2013 gebeurde iets wat ruim 700 jaar niet had plaatsgevonden: de paus trad af. The Two Popes: een verrassende samensmelting van feit en verbeelding, verfilmt wat zich achter de gesloten deuren afspeelde in de weken voor dit aftreden. We zien hoe de Duitse paus Benedictus (Antony Hopkins) en Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) naar Rome laat vliegen om over de toekomst van de kerk te spreken. In vlijmscherpe, vaak hilarische dialogen, discussiëren ze in metaforen over de toekomst van de kerk. Het resultaat grenst soms aan geschiedherschrijving, maar het verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een hervormer en een conservatief is tijdloos, en het religieuze gekibbel van twee leiders is onverwachts heerlijk om naar te kijken. 
Deze film is te bekijken via streamingsdienst Netflix.
 

Vieringen in de komende periode.

Vieringen in MFA 't Kruispunt worden weer opgestart!
Met ingang van Eerste Pinksterdag gaan we weer vieren in MFA 't Kruispunt.
Aanvang van de viering is 09.30 uur.
Gelieve u voor de viering aan te melden bij Hanny van de Rijt op telefoonnummer 
06 - 12 80 45 93 op donderdag of vrijdag tussen 10.00u en 12.00 uur.

Nieuw: Viering in de Lucaskerk op de eerste vrijdag van de maand
De Pastoraatsgroep van toren Frater Andreas kreeg de vraag of mensen door de week communie zouden kunnen ontvangen. 
Na overleg is besloten om vanaf 4 juni in de Lucaskerk op elke eerste vrijdag van de maand een viering van woord en communie aan te bieden. 
Aanvangstijd is 09.30 uur. Voorgangers zijn om en om Henny Spooren - Schaart en Peter Derks. 
Graag uw naam noteren bij binnenkomst. 
 
LET OP! 
Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk.
Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00u en 12.00u. 

Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81
 
Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u naar 06 - 34 40 65 82 

Voor de vieringen in MFA 't Kruispunt belt u naar 06 12 80 45 93
 
Er zijn helaas nog geen vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg. 
 
Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u is er een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. In de mei-maand wordt er extra aandacht geschonken aan Maria. 
 
Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk MFA 't
Kruispunt
Lucaskerk

 

Zaterdag
15 mei
2021

       
17.30 uur
Woord- en
Comm. viering
Peter Derks
 

 

Zondag
16 mei
2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Peter Derks


Woensdag
19 mei
2021

   


 

  10.00 uur
Maria-
viering

Zaterdag
22 mei
2021

 
       


17.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar


Zondag
23 mei
2021
Pinksteren

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar


Maandag
24 mei
2021
Pinksteren

    11.00 uur
Woord- en 
Comm.viering
Gerard Stevelink
Joke van Knegsel
   


Woensdag
26 mei
2021

 

      10.00 uur
Maria-
viering


Zaterdag
29 mei
2021

        17.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens

Zondag
30 mei 
2021

 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


09.30 uur
Woord- en Comm
viering
Liesbeth Eijsbroek

11.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Bert Jacobs
Rob Waijers
 

09.30 uur
viering
(voorganger
nog niet
bekend)
11.00 uur
Eucharistie-
Viering
Jubileum
Marijn vd Laar

 

 

Vrijdag
4 juni
2021

        09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
 


Zaterdag
5 juni
2021

        17.30 uur
Woord- en
Comm. viering
Peter Derks
 

Zondag
6 juni
2021

 
09.30 uur
Woord- en
Comm. viering
Renée vd Fuhr
10.30 uur!
Eucharistieviering
Gouden priester-
jubileum Peter
Denneman smm
11.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Jos Langenhoff
Rob Waijers
09.30 uur
viering
(voorganger
nog niet 
bekend)
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts

 


Algemene gegevens:

Website                  www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar             013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                                 voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                 06-51 99 01 05 
Bank                        Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 29 en 30 mei.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 25 mei, 18.00 uur.

                                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

                                               

                                    

                                                                    Pinksteren  

                                            Overal waar de pinksterwind opwaait,
                                              overal waar het pinkstervuur oplaait,
                                                is het dat zij werden aangespoord,
                                            dat zij naar Zijn stem hebben gehoord.

                                              Overal waar de pinksterbron opspuit,
                                               overal waar de pinkstertong zich uit,
                                                   is het dat zij gingen in Zijn licht,
                                                door liefde gedreven, niet uit plicht.

                                            Overal waar de pinkstergeest op schijnt,
                                             overal waar de pinkstersfeer verschijnt,
                                             is dat wat 't waarlijk maakt tot een feest,
                                             de vreugde, die van Hem nog het meest