Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 1 - 2 mei 2021

Nieuwsbrief 1 - 2 mei 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 8
1 - 2 mei 2021

In deze aflevering:
- Dodenherdenking;
- Openluchtmis in pastorietuin aan de Hoefstraat;
- We zijn trots op haar!!!
- Veertig jaar pastor in de Lucaskerk;
- Eerste communie 2021;
- Pastoraatsgroep Frater Andreas in het leven geroepen;
- Werkzaamheden kerktoren Goirkestraat;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Dodenherdenking.
Op dinsdag 4 mei om 19.00 uur is in de Petrus Donderskerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Wij zullen in deze viering alle doden herdenken, die in de wijken Groeseind, Hoefstraat, Loven en Besterd zijn gevallen in en ten gevolge van de oorlogsjaren 1940 - 1945. Hun namen worden met respect genoemd. De viering wordt muzikaal begeleid door een delegatie van gemengd koor Cantiqua.
Vanuit de kerk gaan we dan naar het Sint Willebrordplein terwijl de klokken zullen luiden. Bij het monument van René Klessens worden hierna bloemen gelegd. Dit monument is geplaatst op initiatief van een werkgroep voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. René Klessens was het jonge slachtoffer van een neergehaalde V-1 terwijl hij buiten aan het spelen was. Hij werd geraakt door een scherf en overleed. 
We sluiten aan bij de Nationale Dodenherdenking met het signaal "last post" en houden twee minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Leven in vrijheid lijkt voor ons heel gewoon, maar heeft ontzettend veel gekost. Daarom herdenken wij. Alle parochianen van parochie Peerke Donders zijn van harte uitgenodigd. 


Openluchtmis in de pastorietuin aan de Hoefstraat 201.
Op zondag 9 mei om 11.00uur zal er een openluchtmis zijn in de tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201. Theo te Wierik zal in deze eucharistieviering voorgaan geassisteerd door Gerard Stevelink. Het koor Pramisi zal de zang voor deze viering verzorgen. 
Voor deze viering is zoals gebruikelijk bij alle weekendvieringen reserveren noodzakelijk via de vermelde telefoonnummers onder "vieringen in de komende periode" en worden de geldende corona-richtlijnen gevolgd. 
Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 


We zijn trots op haar!!!
Woensdag 21 april was een beperkt gezelschap van familie, vrienden en collega's bij elkaar in het STERK HUIS om Evelien Zweekhorst in het zonnetje te zetten. Gelukkig mocht er ook een vertegenwoordiging van het parochiebestuur bij zijn. Ik ging er met een blij, maar vooral ook benauwd gevoel heen. Hoe zou Evelien reageren? Zou ze dit wel aan kunnen? Het was al snel duidelijk hoe sterk deze vrouw is. Wat was er te doen?
Al meer dan een jaar geleden was duidelijk dat Evelien onderscheiden zou worden. Op de eerste plaats voor haar werk in de pleegzorg. Wie haar kent, weet niet anders of ze heeft de zorg op zich genomen voor een kleintje dat thuis niet opgevangen kan worden. Evelien met een zorgbaby is een bekend beeld. Samen met haar man en vier zonen bood en biedt ze een warm tehuis. Op initiatief van haar man, die als geen ander wist wat dit van haar vraagt, werd een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Vanwege corona werd de uitreiking uitgesteld.
Enkele maanden geleden overleed plotseling haar man. Samen met de zonen is besloten om haar afgelopen week toch te verrassen. Evelien is naar het Sterk Huis gelokt voor een vergadering. Toen we ons verzameld hadden werd ze naar de kantine gebracht, waar ze samen met een baby binnenkwam. Na een korte aarzeling klonk een luid applaus. 
Eenmaal op haar plaats en bekomen van de schrik heeft eerst de directie een beeld geschetst van haar enorme verdiensten. Niet alleen de opvang van de kindjes heeft haar aandacht, maar de hele organisatie en de opleiding van nieuwe pleegouders. Het werd duidelijk dat het Zijne Majesteit De Koning heeft behaagd haar te benoemen tot Ridder In De Orde Van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester, wethouder M. Hendrickx was aanwezig om de speld uit te reiken. Ook zij bleek Evelien goed te kennen en ook haar verdiensten en activiteiten, waarbij ze op een lieve, maar ook voorzichtige wijze haar man en kinderen betrok. 
Wij, als Peerke Dondersgemeenschap onderstrepen dit helemaal. Evelien is actief in het bestuur, maar zet zich ook in voor de geloofsgemeenschap van de Frater Andreas en via de Vormselwerkgroep voor de hele parochie. 
We zijn trots op je.
Dank je wel.
Joke Roovers.


Veertig jaar pastor in de Lucaskerk.
Veel mensen hebben de voorbije maanden bijzondere momenten niet kunnen vieren. Of heel sober moeten vieren. 
Jonge mensen die voor het eerst moeder, vader (wat ouderen die opa/oma!) werden, moesten de beschuit met muisjes zelf opeten. 
Voor verjaardagen hoefde maar weinig taart in huis te worden gehaald. 
Jongeren die een schooldiploma haalden namen dat op afstand in ontvangst. 
Mensen met een bijzonder huwelijksjubileum, konden hun zaaltje wel afzeggen. 
Mensen die hun pensioengerechtigde leeftijd haalden, werden vaak niet massaal en feestelijk uitgezwaaid.
En in onze kerken werd het niet echt Kerstmis, vierden we ook Pasen wat ingetogen, en Eerste Communiejurken en pakken bleven ongedragen...
Maar nu is Marijn veertig jaar pastor in de Lucaskerk.
De man die half Tilburg kent en die vrijwel elke week in zijn kerk op een aansprekende manier voor gaat in veel dat gevierd mag worden. 
Die zelf voorging in talrijke gedenkwaardige momenten in zijn Lucaskerk...
Kunnen we die veertig jaren vieren?
Marijn zei zelf: 'Ach... laat maar... '
Maar dat gaan we niet doen.
We gaan die veertig jaren wel vieren. 
Zoals de vele andere feesten die we vierden doen we dat op een bescheiden manier maar wel vanuit grote vreugde. Op zondag 30 mei 2021 om 11.00 uur in de Lucaskerk gaat Marijn - samen met zijn collega's pastoor Frank Lemmens en pastoraal werker Peter Derks - voor in een Eucharistieviering uit dankbaarheid. 
Zoals corona er nu voor staat, kan dat te midden van dertig aangemelde parochianen, maar je kunt thuis met ons meevieren, met de livestream. Daarover later meer. 
Hopelijk ben je er bij: op afstand of misschien zelfs heel dichtbij. Want een klein feestje gaan we wel vieren? Hou de ochtend van 30 mei vrij! 

Marijn, op deze plaats alvast: hartelijk gefeliciteerd met dit zeer bijzondere jubileum!

Mede namens jouw collega's, namens het bestuur van jouw Parochie Peerke Donders en namens vele (vele!) vrijwillige-meewerkenden en kerkgangers:
Peter Derks.
 

Eerste communie 2021.
De Eerste Communiewerkgroep rond toren Frater Andreas / Lucaskerk heeft in de eerste fysieke vergadering besloten de communieviering(en) te laten plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 november, dit jaar 2021. Het traject vindt min of meer tegelijkertijd plaats met het Vormseltraject en gezien de late zomervakantie (in het zuiden van ons land), komt die werkgroep eveneens uit op dit eerste weekend van november. Het bisdom bepaalt echter wie er dan beschikbaar zijn als 'vormheer', vandaar dat een en ander voor beide werkgroepen nog open staat of het op zondag dan wel op zaterdag allemaal gaat plaatsvinden. Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen, plus ook de samenstelling van de groep communicanten, wordt nog bezien of het een of twee vieringen voor de Eerste Communie worden in dat weekend. 

28 november staat gepland als de dag voor de eerste communie in toren de Montfort. 
In toren de Bron / het Goirke staat het nu gepland op zaterdag 17 juli
In toren de Vlaspit staat de eerste communie het derde weekend van september op de planning. 


Pastoraatsgroep Frater Andreas in het leven geroepen.
Met de komst van de nieuwe pastoraal werker Peter Derks heeft de Frater Andreas een Pastoraatsgroep in het leven geroepen.
Een Pastoraatsgroep is een soort dagelijks bestuur van Toren Frater Andreas. Ze denkt mee en neemt initiatieven die helpen om de plaatselijke geloofsgemeenschap draaiend en vitaal te houden. Denk aan taken in liturgie ter plekke (het rooster van vieringen met voorgangers, kosters, lecotren, zang, enz), denk aan Eerste Communievoorbereiding, aan ziekenbezoek, diaconie ter plaatse, aan interne communicatie en communicatie met geledingen in de wijk, enzovoorts, enzovoorts. Denk ook aan zorg voor vele vrijwilligers die op talrijke werkvelden actief zijn. 
In de pastoraatsgroep hebben zitting: Henny Spooren-Schaart, Monic Jansen-Dercksen, Marijn van de Laar en Peter Derks.
Heeft u een vraag aan hen, dan kunt u die mailen naar pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl of u belt naar het parochiesecretariaat.


Werkzaamheden kerktoren Goirkestraat.
Op 19 april jongstleden om 07.00uur 's morgens startten werkzaamheden aan de toren van de kerk aan de Goirkestraat. Na het leggen van rijplaten kon een zware kraan worden opgebouwd en opgesteld. Bijna een week lang werden er vanuit een werkbak nieuwe regenpijpen tegen de toren aangebracht en reparaties uitgevoerd aan de goten en leibedekkingen. Regelmatig stonden voorbijgangers even stil om dit schouwspel gade te slaan. Geen werk voor mensen met hoogtevrees!
 

Vieringen in de komende periode
LET OP!!!

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. 
Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81
Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u 06 - 34 40 65 82

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag is er om 08.15u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201, met in de maand  meispeciale aandacht voor meimaand Maria-maand.

Vanaf 5 mei elke woensdag 10.00 uur Mariaviering in de Lucaskerk.

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag
01 mei
2021

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 

Zondag
02 mei
2021

 

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers
Jos Langenhoff
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts


Dinsdag
04 mei
2021

   


19.00 uur
Dodenherdenking 
aansluitend plechtigheid
monument en stilte
Bert Jacobs
Gerard Stevelink

 
Zaterdag
08 mei
2021
     


17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Peter Derks


Zondag
09 mei
2021

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas

11.00 uur
Eucharistieviering
openluchtmis in 
pastorietuin Hoefstraat 201

 
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Donderdag
13 mei
2021
Hemelvaartsdag

    11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Zaterdag
15 mei
2021

 

    17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks


Zondag
16 mei
2021

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

Zaterdag 
22 mei 
2021

 
   


 

17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Zondag
23 mei
2021
1e Pinksterdag

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman smm.

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Maandag 
24 mei
2021
2e Pinksterdag

    11.00 uur
Woord- en Comm. 
viering
Gerard Stevelink
Joke van Knegsel
 


 Kijk naar het heden
het is je leven
je leeft Vandaag
in deze korte spanne tijds 
ligt al het wezenlijke
van ons bestaan:
de vreugde van groei
de luister van leven
de glorie van kunnen
Want Gister is herinnering
en Morgen slechts een beeld
Maar echt geleefd Vandaag
maakt elk Gisteren
tot een mooie herinnering
en elk Morgen
tot een beeld van hoop 
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag
 


Algemene gegevens:
Website:                            www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                               info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                       013-2070127 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                           voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                                           06-51990105
Bank:                                 Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 15 en 16 mei.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 11 mei, 18.00 uur.

                           nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 

                                                      Voor hen die vielen:
                                                      twee minuten stilte
                                                        op de vierde mei.

                                                     En de mensen horen
                                                                 vogels.
                                                       En de vogels horen
                                                               insecten.
                                                     En de insecten horen
                                                         een trompetje ...
                                                     En de stilte is voorbij
                                                          ..........................

      Op 4 mei zal ook vanaf de toren van de Goirkese kerk herdacht worden.
        2 minuten stilte om 20.00 uur voorafegaan door de Last Post door de
                        Tilburgse Torenblazers en daarna het Wilhelmus.