Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 17 en 18 april 2021

Nieuwsbrief 17 en 18 april 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 7
17 - 18 april 2021

In deze aflevering:
- Bezinning;
- De 40-dagentijd is net voorbij, maar ken jij ook de 50-dagentijd?
- Vastenactie 2021: Bouwen aan je toekomst;
- Nieuws van de wereldwinkel in de Lucaskerk;
- Gezocht: Vrijwilliger financiële administratie;
- Vertrouwensbeweging Tilburg;
- Spreek niet over, maar met elkaar;
- Mariavieringen in onze parochie;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Bezinning.
De dienst voor arbeidsbemiddeling deel mee dat er voor de opbouw van het Rijk van God nog vele vacatures moeten worden ingevuld. 
Daarom worden dringend gevraagd:
- Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes;
- Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen;
- Mijnwerkers, die mensen uit de put halen;
- Duivenmelkers, die vredesduiven kweken;
- Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin;
- Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen;
- Muzikanten, die fatsoenlijke muziek brengen;
- Opticiens, die blindheid wegnemen;
- Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken;
- Badmeesters, die mensen boven water halen;
- Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden;
- Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt;
- Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan;
- Slopers, die hinderlijke muren afbreken;
- Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving;
- Portiers, die openheid bewerken;
- Installateurs, die meer warmte mogelijk maken;
- Metselaars, die woningen bouwen voor daklozen;
- Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden;
- Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten;
- Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven;
- Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken;
- Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome. 
 

De 40-dagentijd is net voorbij - Maar ken je ook de 50-dagentijd?
De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de 50-dagentijd genoemd. Voor christenen is het een tijd van geloofsinitiatie en verdieping. Vijftigdagentijd in het christendom - Christus als levende Tora. 
De Bijbel beschrijft hoe Jezus met Pesach (Pasen) in Jeruzalem ter dood werd gebracht. De dagen nadien heerste verwarring onder de leerlingen. Sommigen trokken naar Galilea om hun oude leven weer op te pakken. Er stond hen (en ook andere leerlingen) een bijzondere ontmoeting te wachten; met Jezus, die zij heel levendig ervaarden, zodat ze hem herkenden als De Levende.
Het aftelen naar Sjavoeot (Wekenfeest) werd dat jaar een overpeinzen van de gebeurtenissen rond Pasen. Wat had Jezus' kruisdood te betekenen, het lege graf en de ervaring dat Hij leefde, anders maar zo reëel?
Die overpeinzing kreeg later vorm in 3 grote liturgische feesten: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Samen vormen ze de christelijke 50-dagentijd. Eigenlijk zijn het geen 3 aparte feesten die gebeurtenissen op uiteenlopende momenten zouden gedenken. Wel leggen ze elk de nadruk op een ander aspect van het Christusmysterie. Na die vernedering van het kruis volgde de verheffing van Christus bij God. De dood had niet het laatste woord. De aardse Jezus maakt plaats voor de creativiteit van de Geest. 
In de eucharistie komen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren overigens telkens weer als één geheel aan bod. 
Ook voor christenen is de vijftigdagentijd een tijd van geloofsinitiatie, precies omdat we dit paasmysterie blijven overdenken en vieren in verschillende feesten. Vandaar ook dat tussen Pasen en Pinksteren - in normale omstandigheden althans - de vormsels en eerste communies plaatsvinden. 
Nu alle vanzelfsprekendheden door coronamaatregelen zijn opgeschort, kunnen we ons misschien makkelijker openstellen voor de werking van de Geest, die - zoals eens in Jeruzalem - verrassend uit de hoek kan komen. 
Bron: Kerknet.be    Geschreven door Lieve Wouters, 6 april 2021


Vastenactie 2021 - Bouwen aan je toekomst. 

Ook dit jaar was de vastentijd, de Goede Week en Pasen anders dan we gewend zijn. Met elkaar hebben we tóch geprobeerd om ook de vastenactie vorm te geven. De MOV-groep van de toren Frater Andreas hebben een erg creatieve oplossing gevonden voor de vastensoep. Ieder weekend in de vastentijd is er soep gemaakt. Een aantal vaste soepkokers zijn bereid geweest om dit vooraf te doen en de soep is vers in bakjes gegaan en bij inschrijving verkocht. Het was een enorm succes en wie weet dat er volgend jaar wel een combinatie gezocht wordt met het 'oude' recept bij de Elim. 
In alle torens is ingezameld voor de vastenactie. Traditionele activiteiten hebben we met lede ogen losgelaten maar dat doet niets af aan de steun die gegeven is aan de actie van dit jaar. Wij vinden het heel normaal dat een kind naar school kan en dat dit niet stopt bij het basisonderwijs, maar dat een kind in de westersse wereld kan doorleren en vrij kan kiezen welke beroepsopleiding hij of zij zou willen doen. De vastenactie heeft oog voor kinderen die hooguit een paar jaar basisonderwijs krijgen en door deze actie te steunen gaan wij daar ook pal achter staan. 
De vastenactie heeft dit jaar het mooie bedrag van €2.596,39 opgebracht. Dank aan alle gulle gevers, soepkokers, soepkopers, soepbezorgers en ieder die op zijn of haar manier hier een bijdrage aan heeft geleverd.
Namens werkgroep diaconie,
Renée von der Fuhr


Nieuws van de wereldwinkel in de Lucaskerk.
Mist u de wereldwinkel ook zo, op de tweede zondag van de maand in de Lucaskerk of eens per 3 maanden in het Kruispunt? Dan hebben we goed nieuws voor u.
U kunt vanaf nu bestellen en het dan op de tweede zondag van de maand voor de viering van 11.00 uur in de Lucaskerk ophalen. Dat kan op de datums dat er anders een verkoop zou zijn, dus voorlopig op 11 april, 9 mei en 13 juni. 
Laten we hopen dat we daarna weer gewoon open kunnen zijn met de winkel. 
Hoe bestelt u?
Heel simpel: stuur een mailtje naar: wereldwinkeltilburg.bestelling@gmail.com 
U geeft uw naam en telefoonnummer door en geeft aan wat u wilt bestellen en wanneer u het komt ophalen in de kerk. 
Wij zorgen dat de bestelling klaar staat. U kunt contant afrekenen en de spullen meenemen. 
Ons assortiment:
- koffie, diverse soorten;
- thee, diverse soorten;
- broodbeleg, zoals hagel, chocoladepasta, hazelnootpasta en pindakaas;
- wijnen: wit, chenin blanc of chardonnay, en rood: merlot of shiraz, rosé. Grote en kleine flessen. Dessertwijn. Bubbeltjeswijn.
- honing, diverse soorten;
- rijst, cacao, kokosmelk in blik;
- diverse Thaise curry's;
- diverse (alleen speciale) soorten Tony Chocolonely
en nog veel meer.
Weet u het niet precies? Geef uw telefoonnummer door en vraag of we even kunnen bellen om de bestelling op te nemen en u te adviseren.
Wilt u ook een cadeauartikel? Kom eens langs aan de Nieuwslandstraat 39, 5038 SM Tilburg. We zijn open op maandag tussen 13.00 uur en 17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Wel even tevoren uw komst melden ivm corona. 
Telefoonnummer van de winkel: 013-5362226
En: alles wat we hebben is fair trade. 


Gezocht: vrijwilliger financiële administratie.
Binnen onze parochie zijn op velerlei terreinen vrijwilligers actief om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Dat doen zij op basis van hun betrokkenheid bij het wel en wee van Parochie Peerke Donders en het voorkomt dat we betaalde krachten moeten inhuren. De financiële positie laat dat overigens ook niet toe. Het bestuur prijst zich gelukkig met al die vrijwilligers die zich voor onze parochie inzetten. 
Het wordt helaas toch steeds lastiger om alle plekken te bezetten met vrijwilligers. Daarbij spelen diverse aspecten een rol zoals leeftijd, gezondheid, kennis en vaardigheden etc. Concreet zijn wij nu specifiek op zoek naar uitbreiding van de groep vrijwilligers met kennis en vaardigheden op financieel terrein. Dat betreft dan niet zozeer de boekhoudkundige werkzaamheden, maar zaken als het voeren van een kasadministratie, het verwerken van collectegelden, het behandelen van binnenkomende facturen, controle daarvan en klaarzetten voor betaling etc. Onder de reeds actieve vrijwilligers is er een enkeling die te kennen heeft gegeven dat hij/zij, op termijn, met de werkzaamheden zou willen stoppen om redenen van leeftijd, gezondheid of anderszins. Geleidelijke overname van dergelijke taken behoort tot de mogelijkheden. 
Wij vragen geïnteresseerden om zich bij ons te melden. In overleg kunnen we dan bezien of en zo ja waar binnen onze parochie wij hun vaardigheden het beste tot z'n recht kunnen laten komen. 
Voor informatie of het kenbaar maken van uw belangstelling kunt u zich melden bij onze penningmeester Stephan Horsten (06-53 21 99 90) of penningmeester@parochiepeerkedonders.nl


Vertrouwensbeweging in Tilburg
In 2018 startte in Tilburg een experiment. De gemeente wilde nagaan of meer begeleiding, meer persoonlijke aandacht, minder regels en meer keuzevrijheid mensen, die het vaak al moeilijk hadden gelukkiger zou maken. Eind 2019 liep het experiment af en maakte Tilburg University de resultaten bekend. 
AANDACHT en VERTROUWEN WERKT.
Tilburg heeft de bevindingen gepresenteerd en zich afgevraagd hoe ze verder kan bouwen aan deze beweging van vertrouwen. De gemeente heeft een 43-tal ambassadeurs aangewezen, die elk ook een tweede speld kregen om uit te reiken binnen het eigen netwerk. 
Het was voor mij meteen duidelijk, dat onze eigen kerkgemeenschap een omgeving is waar het woord vertrouwen vaak valt. We vertrouwen ons toe aan God, onze vader. Anderen leggen hun zorgen neer bij Maria of misschien bij Peerke Donders of Montfort. Naast het Godsvertrouwen wil Jezus ook dat we vertrouwen hebben in mensen, in elkaar. Hij noemt ons immers broeders en zusters. Leven we hier ook naar? Of vertrouwen we alleen onszelf? Zijn we bereid elkaar te begeleiden, te helpen als het nodig is? Geven we elkaar de vrijheid die mensen nodig hebben, of hebben we alleen kritiek? Ik ben ervan overtuigd dat de vertrouwensbeweging ook bij ons een tandje beter kan. Tegelijk heb ik nagedacht over de vraag wie een ambassadeur zou kunnen zijn?
Ik heb mijn extra speldje (een eikenblad, symbool voor stevigheid) gegeven aan Dimph Santegoets, een parochiaan waarop velen bouwen, zonder misschien te beseffen wat voor inzet dit vraagt. Je kunt blindelings op haar vertrouwen. Dat lijkt zo gewoon, maar dat is dit zeker niet. Hopelijk wordt hiermee onder ons een beweging in gang gezet dat ons vertrouwen in God en elkaar sterker maakt. Ook dat maakt ons gelukkiger. 
Joke Roovers.


Spreek niet over, maar met elkaar.
Wat weet jij van de ander?
Wat weet jij van de verre ander?
Wat weet jij van de dichtbije ander?
Wat weet jij van je collega?
Wat weet jij van je buurvrouw of buurman?
Wat weet jij van die en die?
Soms is het moeilijk om iets moeilijks met elkaar te bespreken.
En dus bespreken we het langs elkaar heen.
En soms is het heerlijk om over elkaar te spreken.
En dus spreken we ook over elkaar heen. 
Kijk morgen de ander in de ogen.
Stel de vragen waarmee je zit. 
Leg op de tafel wat leeft in jou.
Spreek samen.
Spreek met.
Niet over. 


Mariavieringen in onze parochie.
Nu er in de meimaand geen Mariavieringen mogelijk zijn in de Hasseltse kapel, heeft het pastoresteam besloten in de grotere ruimte van de Lucaskerk speciale vieringen rondom Maria aan te bieden. 
Deze vieringen van Woord en Gebed vinden plaats op alle woensdagen van mei te beginnen op woensdag 5 mei. Aanvangstijd: 10.00 uur.
Mia Haanappel zal in elke viering enkele Marialiederen ten gehore brengen. 
In de tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat zullen, als het weer het toelaat, ook Mariavieringen plaatsvinden. 
In de volgende Nieuwsbrief en op de website kunt u hier t.z.t. meer over lezen. 
U wordt verzocht bij al deze vieringen alle coronamaatregelen in acht te nemen. Bij binnenkomst noteren we graag uw adresgegevens. 
 

Vieringen in de komende periode.
LET OP!!!

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. 
Dat kan op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00u en 12.00u. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06- 34 40 65 81.
Voor de vieringen in de Lucaskerk naar 06- 34 40 65 82.

Er zijn voorlopig nog géén vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg, en in MFA 't Kruispunt. 

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag is er om 08.15u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201, met in de maand  meispeciale aandacht voor meimaand Maria-maand.

Vanaf 5 mei elke woensdag 10.00 uur Mariaviering in de Lucaskerk.

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag
17 april

2021

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 

Zondag
18 april
2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
Zaterdag
24 april 
2021
     

 

17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 


Zondag
25 april
2021

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Zaterdag
1 mei
2021

 

    17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

Zondag
2 mei
2021

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers
Jos Langenhoff
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts

Dinsdag
4 mei 
2021

 
   


19.00 uur
Dodenherdenking
aansluitend
plechtigheid en bloemen
leggen monument 20.00u
Bert Jacobs
Gerard Stevelink

 


Zaterdag
8 mei
2021

      17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Zondag 
9 mei
2021

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
 
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink


11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

 


Algemene gegevens:

Website:            www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:               info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:       013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                           Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                           06-51990105
Bank:                 Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 1 en 2 mei. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 27 april, 18.00 uur.

                              nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl