Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Paasboekje 2021

Paasboekje 2021

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                  Het wordt een ander Pasen dit jaar
                               ´Het zal geen Pasen worden dit jaar, net als vorig jaar´,
                                                 hoorde ik deze week iemand zeggen.
                                            Die uitspraak stemde tot verder nadenken.
                                        ja, het zal voor velen een andere Pasen worden.
                                       Niet met verzorgde liturgie in de kerk voor velen.
                                       Niet met een mooi concert: een of andere passie.
                                                        Maar in ons dagelijkse leven
                                            kan het Pasen worden als nooit tevoren.
                                          De Pasen van weerbaarheid en veerkracht,
                                     de Pasen van meer verbondenheid en solidariteit.
                                      De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen
                                      tijdens de lange kruisweg van huisarrest of ziekte.
                            Voor sommigen wordt het een heel harde, pijnlijke kruisweg.
                                                      Meer Goede Vrijdag dan Pasen.
                                                   Misschien zal het voor velen vooral 
                                                 een intense Witte Donderdag worden.
                                                       Treuren om dramatisch verlies:
                                                       zelfs afscheid nemen is anders.
                              Voor zorgverleners zal 'elkaar de voeten of handen wassen'
                                                 dit jaar een heel eigen invulling krijgen:
                                                                toegewijd zorgzaam zijn
                                     bij de zwaar zieke coronapatiënten in het ziekenhuis. 
                              Velen zijn in deze alleen-zame dagen een engel voor elkaar. 
                                                Voor ons allen is de Goede Week dit jaar
                                         meer een diaconale week dan een liturgische:
                                            een tijd van elkaar dragen en helpen dragen.
                              Elkaar op een afstand omringen met aandacht en attenties.
                                                                Kracht en verbondenheid
                                                      in kwetsbaarheid en eenzaamheid!
                       Christelijk leven en evangelie gebeuren niet enkel in het kerkgebouw
                           maar evenzeer in de wereld, in ons eigen leven en in onze relaties.
                                               Dat beseffen we nog beter in deze coronatijd.
                                             Een sterke Goede Week en een moedige Pasen!!
                                              Tekst door Jan Verboomen op facebook gezet
                                                              Beste medeparochianen,

                                 We leven in een tijd waar niets is zoals het voorheen was. 
                                      Geen handen geven, geen knuffel, alles op afstand.
                                          Een mondkapje is alledaags gebruiksvoorwerp.
                                   Vieringen met beperkte aantallen, parochiecentra dicht. 

                                    De behoefte is zo sterk, we worden het een beetje beu.

                                                            Avondklok, lockdown, vaccin,
                                  De tijd gaat voorbij en toch staan we voor de Goede Week.
                                          Jezus maakt de komende week door als koning,
                                                                           Hallelujah.
                                       Dan als dienaar, die een teken nalaat: brood en wijn
                                 Dan als slaaf aan een kruis genageld, verlaten en eenzaam,
                                                                         Erbärme dich.
                                          En dan is het stil, doodstil.........................................

                                 En op die ochtend, in alle vroegte, het lijkt zo onwaarschijnlijk,
                                                   maar voor God is niets onmogelijk,

                                                  VERRIJZENIS, nieuw leven, voorgoed.

                                  Wij wensen u allen een inspirerende week, gaande met Jezus,
                                      Met die u dierbaar zijn, en alle hoop op licht voor later.
                                                                       ZALIG PASEN!


                                           Team en bestuur van Parochie Peerke Donders


                              Voor de vieringen van de Goede Week en Pasen verwijzen wij naar onze
                                                    website: www.parochiepeerkedonders.nl 
                                   Hier vindt u alle informatie omdat we ook afhankelijk zijn van de 
                                         maatregelen die de ovreheid voor ons land afkondigt.
 Groene tak - Palmzondag

Groene tak voor op het kruis
breng zijn levensverhaal in ons huis.
De dagen dat we jubelen
net zoals in die stoet op Palmzondag.
De dagen dat we feesten
net zoals aan die tafel op 
Witte Donderdag.
De dagen dat we treuren
net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.
De dagen dat we hopen
net zoals aan 't open graf op Pasen.
Groene tak voor op het kruis
wees welkom in ons huis
en voel je er thuis.
       Antoon Vandeputte


Ken jij HEM?

God is vannacht gevallen
Ik heb het zelf gezien
Hij reed op een ezel een grote, witte stad binnen
en alle mensen juichten
Ze riepen dat Hij koning moest worden
maar Hij keek eerder droevig
En toen Hij niet luisterde
naar hun afgedwongen uitnodiging
lieten ze Hem vallen
Hij viel en ze lieten Hem vallen
met de tranen in zijn ogen
Ze namen Hem gevangen en 
we zijn allemaal gevlucht
Wij waren zijn vrienden
maar we zijn allemaal gevlucht
toen we zagen hoe Hij leed
Ze sloegen Hem aan een kruis
een groot houten kruis
en Hij is doodgedruppeld
Ze vroegen mij: ken je Hem?
En ik zei nee
Ze vroegen mij: jij kende Hem toch?
En ik zei nee
Ze zeiden tegen mij
maar je hebt Hem toch gekend?
En ik zei Nee, ik ken Hem niet
vervloekt, ik zweer het, ik ken Hem niet
En toen heb ik pas gehuild
Hij is dood
en ik heb Hem niet gekend.
              Uit: Intercity onderweg naar Pasen
 


     BROOD EN WIJN,
NAGELATEN VOOR ONS ... 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolisch Palmzondag en Witte Donderdag op en naast het kruis,
uit de Goede Weekviering van 2019, parochiecentrum Hoefstraat 201.

                                        De deur van de bovenzaal staat nog open.
                                    De restanten van het avondmaal staan op tafel.
                                Neemt en eet, drinkt, doet dit in gedachtenis aan Mij
                                                        KINDEREN EN PASEN


Witte Donderdag zijn kinderen van basisschool Den Bijstere welkom in de 
Petrus Donderskerk. Elk jaar een ander programma. 
Deze foto toont hoe zij briefjes in de 'klaagmuur' stoppen, briefjes zorgvuldig
ingevuld en dichtgebouwen, met hun eigen boodschap, het leed en de hoop 
van eenieder. Hoe zwaar dingen soms kunnen zijn of voelen, naast het kruis
is er ook altijd het groen van de hoop en de kleur van de bloemen die ons leven
doorweven. Het licht van Pasen schijnt voor allemaal. 

 Alleen zaadjes

Een jongeman had een droom. Hij ging een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een engel. Haastig vroeg hij hem: "Wat verkoopt u, mijnheer?" De engel antwoordde vriendelijk: "Alles, wat u maar wilt." De jongeman zei: "Dan zou ik graag hebben: het einde van de oorlog in de hele wereld, meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen, aandacht voor de kleinen en de zwakken, een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de ouders om met hun kinderen te spelen en....."
De engel onderbrak hem en zei: "Verontschuldig me, jongeman, u hebt mij verkeerd begrepen. We verkopen hier geen vruchten. We verkopen hier alleen zaadjes."
                                                 Witte Donderdag

                                 Jezus viert het Joodse Pesachmaal.
                              Hij geeft er een nieuwe betekenis aan. 
            'Doet dit tot mijn gedachtenis', zegt Jezus tijdens dit feestmaal.
        Samen eten en drinken om Jezus te gedenken, ons met hem en met 
                           elkaar te verbinden, en hem na te volgen.
                   Wat doen wij allemaal ter gedachtenis van Jezus?
                                   Hoe komt Jezus in ons midden?
                                            Wij vieren Eucharistie.
                      Samen worden we het ene Lichaam van Christus.
                Iedereen heeft talenten die ingezet worden voor onze
                                       wereldwijde gemeenschap.


In verband met corona werd de vastensoep in de Frater Andreas dit jaar 
                                rondom de vieringen uitgedeeld. 
De opbrengst wordt ingezet om onze broeders en zusters in Zambia te 
                      helpen met hun onderwijsprogramma's.
Doet dit tot mijn gedachtenis: Alles wat je voor de minsten hebt gedaan,
                                       heb je voor mij gedaan.  

  BEWIEROKING VAN HET KRUIS EN 
 BLOEMENHULDE

    

 


 


 

Wierook, dat is gestolde druppels hars, zeg maar de tranen van de bomen, de tranen van het kruis. Vandaag is het ook symbool van de tranen van zoveel mensen die hun kruis dragen, van lijden en pijn van eenzaamheid en verloren zijn. En elke keer vertellen wij het door het teken van het kruis. Van toen en nu af aan maakt het kruis de wereld nieuw, van toen af aan is het een teken van hoop en overwinning en tegelijkertijd een protest tegen alle vernietiging, zelfs tegen de dood. Daarom vereren wij het kruis met onze bloemen als teken van hoop o die nieuwe wereld. 
Prachtig beeld vanuit de Montfortkerk. 

 
Straks bijeen
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
Opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen we wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we samen hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
                     Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
                     Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
                     Nederlandse vertaling: Gert Landman

 


PIËTA

      Wat blijft je nog over als moeder,
          op de heuvel van het lijden,
 waar je kind uitgeschakeld wordt door                              menselijke haat?
               Wat blijft je nog over,
          als alleen rechtop te blijven,
      en je hand op zijn lichaam leggen,
      hem zo je tederheid te schenken,
           die het wint van alle dood?
Vader, neem in Uw teder licht ook Maria op,
     en alle moeders die gekruisigd worden
     door ontreddering om hun kind dat             vernietigd wordt en die hun ondraaglijk                lijden naar U uitschreeuwen!

Beeld van moeder Maria met haar 
overleden kind, nog even op haar
schoot voordat hij in het graf 
wordt bijgezet uit de Goirkese kerk.Hij is verrezen

Hij is verrezen! 
Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.
Hij leeft,
overal waar mensen geven om elkaar,
war mensen kiezen voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.
Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft en brengt leven!
                (naar Theobaldusparochie)Lied: Opstaan!!

 Klik op de afbeelding om naar 
het Liedboekcompendium te gaan
en daar het lied te beluisteren. 

 

 

1. Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, 
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

2. Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
Het harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan.

3. Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,
Jij bent een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.

4. Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
een eind aan wachten: wereld op z'n kop! 
Haal toeters, bellen, drum, trompet, gitaar:
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, hij deelt met ons de wijn,
leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, hij zet de tafel klaar.
Niemand weet beter: altijd jubeljaar!

                  Ionalied uit de bundel Opstaan!
                  Oorspronkelijke titel: Shake up the morning let the dawn undress.
                  Tekst van John L. Bell (*1949) en Graham Maule (*1958).
                  De vertaling is van Roel Bosch. De muziek is van John L. Bell. 

 Pasen gebeurt

Pasen gebeurt...
in onze liefde voor elkaar
in een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig
'hoe gaat het?'

Pasen gebeurt...
waar we elkaar proberen te beschermen
en de voorzorgsmaatregelen naleven,
waar we tijd maken voor het verhaal van een ander,
beren zetten voor het raam
of een maaltijd brengen naar de buurvrouw.

Paasvreugde wordt voelbaar hier en nu
in de moed van velen
om niet bang te worden
om verbinding niet uit de weg te gaan.

In de verte, aan de rand van deze quarantaine
gloort nieuw leven met tijd en aandacht
voor jouw en mijn binnenkant.
Zalig Pasen! 
                Dienst zinzorg en pastoraal Sint Kamillus
 


Schepping

Ooit was de aarde pril en ongerept maar ook woest en onherbergzaam, een land van alleen maar mogelijkheden. God gaf de aarde het licht van de zon, de bron van leven. Toen sprak God - zo staat geschreven - 'Ga, bewerk en vorm de aarde, maak haar vruchtbaar, tot een land om in te wonen. En Hij gaf de mensen handen om dat werk ter hand te nemen, ogen om te overzien en voeten om op weg te gaan naar de toekomst. Hij vertrouwde aan mensen de dieren van het veld toe, de groene gewassen en de wijde wateren. 
Hij schonk hun de vlakten en de bergen, de hoogten en de diepten van de aarde met alle schatten daarin verborgen, zoals olie en goud. En Hij sprak: Maakt deze aarde tot een mensenwereld waar het goed is om te wonen. Waar vriendschap en liefde de dienst uitmaken.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God. (Klik voor muziek
op de afbeelding)

En zij gingen aan het werk, mensen die óoit voor ons leefden, in tijden lang geleden of gisteren nog. Soms lukte het niet om het vol te houden, maar er waren ook tijden dat er een glimp van Gods rijk van recht en vrede te zien was. Eén van hart, één van ziel, één van vuur voor dat grote ideaal waarvoor die ene mens, Jezus, is gestorven maar ook verrezen!Pasen

Op de eerste dag van de week, voor ons is dat nu zondag, heel vroeg in de morgen, gaat Maria, de moeder van Jezus, samen met een vriendin van Jezus naar het graf. 
Ze hebben zalf en olie bij zich om het dode lichaam van Jezus mee in te wrijven. Want zo werd dat toen altijd gedaan bij dode mensen. 
Maar als ze bij het graf aankomen, is de grote steen weggerold. Het graf is open en Jezus is er niet! Wel is er een jongen met sneeuwwitte kleren. Hij zegt tegen de vrouwen: 'Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft!'
De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: 'Ga naar huis en vertel alles tegen zijn vrienden.'
Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan hun vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd. 
Wat een bijzonder verhaal! - Dat kun je bijna niet geloven. Maar je wordt er wel heel blij van! Hij leeft! Hij is opgestaan! En dat is Pasen het nieuwe leven. Het is als met de bollen in de grond, met de bomen die nieuwe bladeren krijgen. Het is als met de zaadjes die we in de grond stoppen. Alles lijkt wel eerst in het donker te moeten groeien, zelfs de vogels in een ei. Pas als alles er op en aan zit zien ze het levenslicht. Zien we het licht. 

Jezus liet ons opnieuw Zijn licht zien, vandaar dat we met Pasen de Paaskaars branden, als teken dat Jezus voor ons licht wil zijn, dat we groeien om goede mensen te zijn. En alles wat we doen het daglicht kan zien. Jezus is voor ons het licht dat nooit ophoudt te schijnen. En als je als christen gedoopt bent hebt je deel aan dit nieuwe leven in Jezus. Dat vieren we met Pasen.
 Sta jij ook op? (uit: Intercity bestemming Pasen)

Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
dan ook onze wil Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag
is het onze liefde, geboren uit Hem en bestemd voor de wereld

Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op:
'heb je Me lief?'
 

Lied: Als alles duister is (Taizé)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dan nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. 

(klik op afbeelding
voor muziek)


Muziek is een uitvoering van zanggroep Sela.

 

Licht verspreiden
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
een vuur dat licht en warmte uitstraalt
voor hen die leven in een donkere en koude wereld.

Ontsteek dan een lichtend vuur.
Is dat een gebed tot God?
Of is het een oproep aan onszelf?
Wellicht is het allebei.

Maar waarmee moeten wij het vuur dan aansteken?
Kijk om je heen.
Ook in het duister zijn kleine lichtjes te vinden.
Het licht van het geloof dat mensen in beweging houdt.
Het licht van de hoop die mensen op zoek laat gaan.
Het licht van de liefde die mensen samenbindt. 
Geeft dat licht aan elkaar door om daarmee overal de paaskaars,
teken van vriendschap en verbondenheid, te ontsteken.

Maak ook dit jaar Pasen tot een feest van licht, juist nu.


Wij wensen elkaar van harte een zalig Pasen en Goede dagen!

 

Wilt u graag het 'Paasboekje 2021' downloaden? Dat kan hier