Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief weekend 20 en 21 maart 2021.

Nieuwsbrief weekend 20 en 21 maart 2021.

Nieuwsbrief 
Aflevering 6
20 en 21 maart 2021

In deze aflevering:
- Korte bezinning;
- Paastasjes;
- Paaschallenge 2021: Wees niet bang!
- Poels Hofje;
- Training: Wie ben ik nog? Dit ben ik!
- Webinars via GGD;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Korte bezinning.
Wat niet in één dag kan
kan misschien in veertig dagen.
Door vasten loskomen
van wat ons dreigt te verslaven;
zichzelf hoger achten dan de naaste.
Door bidden opnieuw komen
tot wat dreigt te verdwijnen;
contact met de Vader.
Door delen
opkomen voor wat dreigt te verkommeren;
liefdevol zorgen voor elkaar.
Wat niet in één dag kan
kan in veertig dagen!
 

Paastasjes.
Dit jaar worden er in onze parochie paastasjes uitgedeeld. 
In dit tasje zit een gewijd palmtakje en onder meer een
bezinningsboekje voor de Goede Week en Pasen. 
Momenten waarop de paastasjes worden uitgedeeld zijn:
Montfortkerk:
Zondag 28 maart in de Palmzondagviering van 09.30 uur
Kerk op 't Goirke: 
Zondag 28 maart na de Palmzondagviering tussen 10.30uur en 11.00 uur
Lucaskerk:
Zondag 28 maart na de Palmzondagviering tussen 12.00 uur en 14.00 uur
Vlaspit:
Donderdag 1 april, Witte Donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de tuin van het parochiecentrum, Hoefstraat 201.


Paaschallenge 2021: Wees niet bang!
Vanuit het bisdom is er een erg leuk spel gemaakt dat u samen met uw gezin of anderen in de Goede Week of met Pasen kunt spelen. 
Het verhaal.
Deelnemers aan de PaasChallenge volgen Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstandigheden zei hij regelmatig tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg vreemd omdat er heel veel was om bang voor te zijn in Jezus' tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om angstig, bezorgd of verdrietig van te worden. En laten we wel wezen: die emoties horen bij ons als mensen. Zonder emoties zouden we niet eens leven. Gaat Jezus deze emoties dan even weghalen als hij zegt: "Wees niet bang"?
In dit paasspel ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, maar dat hij iets nieuws geeft, iets extra's. Jezus haalt het gevaar niet weg, maar hij geeft liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof, moed om de situatie aan te kunnen. 
De spelinstructie, het spelbord en een aantal andere benodigdheden kunt u gratis downloaden via het bisdom Den Bosch via deze link
Een idee om in deze barre tijden van lockdown op een andere manier met Pasen bezig te zijn. Voor als u het spel gaat spelen wensen wij u veel speelplezier. 


Poels Hofje.
Sinds 1 januari is Stichting Poels gevestigd aan de Lamert de Wijsstraat 13 (Houten gebouw op de hoek van het kerkhof van de Hasselt). Het stichtingsbestuur was ingenomen met het besluit van het parochiebestuur dat wij medegebruikers mochten worden van het gebouw. Om twee redenen zijn wij ingenomen met het besluit:
1. Wij (bestuur en familie Poels) hebben met dit gebouw een prachtige plek gevonden voor onze doelgroep. 
We willen warme maaltijden aanbieden aan dak- en thuislozen en gezinnen met een krappe beurs kunnen maaltijden komen afhalen om thuis verder te bereiden. Helaas kunnen we nog geen mensen binnen ontvangen vanwege Corona maar afhalen kan wel en ook kan/mag men het buiten opeten. 

2. We hopen op een intensieve samenwerking met de parochie omdat het werk van Gerrit en Angelique Poels naadloos aansluit bij de diaconale taak van de parochie zoals verwoord in het beleidsplan. 
Vanuit stichting Poels willen we graag samenwerken met de parochie, met de buurtbewoners en stichtingen en organisaties die hetzelfde doel beogen. Dus géén concurrentie, maar samenwerking. 

We zijn ook zeer ingenomen met de zusters Medylyn en Shyny van de Missiezusters SSpS. Beiden zijn lid van de communiteit die boven de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat is gehuisvest. Beide zusters werken samen 36 uur voor de stichting. Zij zijn de coördinatoren naast de groep vrijwilligers. Beiden hebben een ruime ervaring vanuit India en de Filipijnen. 
Theo te Wierik, msc


Training: Wie ben ik nog? Dit ben ik!
Regelingen, aanvragen, rechten en plichten: Dat is waar het vaak
over gaat bij langdurige geldkrapte. Belangrijke onderwerpen én
........ We hebben ook hoop en zingeving nodig om de lange weg uit armoede, vol te houden. Dát komt aan de orde in een training van Stichting De Vonk en OnderwegTilburg. 
Eerdere deelnemers zeiden:
- Ik kijk vanuit een ander blikveld naar mezelf
- De openheid was heel bijzonder
- Ik zoek meer naar oplossingen
Heb je interesse of ken je iemand die misschien interesse heeft? Tip ze dan voor de training "Wie ben ik nog? Dit ben ik!" die in april begint. 
Voor meer informatie over de training, data en inschrijving verwijzen wij u naar www.onderwegtilburg.nl of bettinearink@de-vonk.nl
Stuur het door en/of mail/bel gerust.
Harteliljke groet,
Bettine Arink, Trainer De Vonk
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg


Webinars via GGD.
Misschien maakt u zich ook wel eens zorgen over de gezondheid of de opvoeding van uw kinderen; dan zijn de Webinars van de GGD Hart van Brabant wellicht iets voor u. 
Wat is een webinar? Een webinar is een lezing, een workshop of een andere manier van kennisoverdracht via internet. 
Ik heb met veel plezier gekeken naar: 'Mijn kind wordt puber' en 'Papa, mama: waar komen de kindjes vandaan?'

Binnenkort zijn er weer enkele webinars:
25 maart van 08.30 uur tot 09.00 uur: Sociale verbinding en zingeving
1 april van 19.30 uur tot 20.45 uur: Pubquiz van NIX over het uitgaansleven van 15-18 jarigen. 
Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt, snuffel dan eens op de website van de GGD. www.ggdhvb.nl
U moet zich altijd aanmelden. 
 

Vieringen in de komende periode.
Let op!!!

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. Dat kan op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00uur en 12.00uur. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06-34406581.
Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u 06-34406582.

Het reserveren blijft ongewijzigd, alleen is het op 25 en 26 maart ook mogelijk om voor de vieringen van de Goede Week en Pasen te reserveren. Op dit moment geldt het maximum van 30 personen per viering. Als er na de persconferentie van 23 maart andere maatregelen worden afgekondigd, dan kunt u de update vinden op deze website. 
Voor de kerklocaties gelden de maatregelen die het RIVM heeft afgekondigd. Houd 1,5 meter afstand, ontsmet uw handen bij binnenkomst, draag een mondkapje (alleen als u op de plaats zit mag deze af) en bij klachten blijft u thuis. Alleen samen houden we corona onder controle. 

  • Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur is er een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
  • Helaas zijn er nog geen vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg. Zo ook niet in MFA 't Kruispunt. 

* De Eucharistieviering die op Eerste Paasdag gehouden wordt in de Lucaskerk is ook bij te wonen via livestream! U kunt de livestream vinden op de site www.kerkdienstenlivestreams.nl

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag
20 maart

2021

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 

Zondag
21 maart
2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
Zaterdag
27 maart
2021
     

 

17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 
Zondag
28 maart 2021
Palmzondag 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Witte donderdag
1 april 2021

19.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr

19.00 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
19.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
19.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Goede Vrijdag
2 april 2021

 

19.00 uur
Goede Vrijdagviering
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr
19.00 uur
Lijdensoverdenking
Anja Verbraak
15.00 uur
Kruisweg
19.00 uur
Goede Vrijdagviering
Gerard Stevelink
15.00 uur
Kruisweg
Peter Derks
19.00 uur
Goede Vrijdagviering
Peter Derks


Paaszaterdag
3 april 2021

21.00 uur
Paaswake
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr
21.00 uur
Paaswake
Peter Denneman
21.00 uur
Paaswake
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
21.00 uur
Paaswake
Marijn vd Laar


Eerste paasdag
Zondag
4 april 2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink

11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Deze viering is
tevens via live-
stream te volgen *

 

Tweede paasdag
Maandag
5 april 2021

 

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
 
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zaterdag 
10 april 2021

 

      17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zondag 
11 april 2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zaterdag 
17 april 2021

 

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 

Zondag 
18 april 2021

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

 
Algemene gegevens:

Website                   www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                      info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar              013-2070127 (van 09.30u tot 12.30u)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                 06 - 51 99 01 05
Bank                        Rabobank NL28 RABO 0304 9188 57

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 3 en 4 april. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 30 maart, 18.00 uur.
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl