Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Kiezen

Kiezen

Stadsnieuws woendag 10 maart 2021


Column door pastor Marijn van de Laar

Kiezen 

De afgelopen weken zijn we dood gegooid met folders en programma´s van politieke partijen, die strijden om de gunst van de kiezer. De zendtijd voor politieke partijen werd ons tot vervelens toe gepresenteerd op alle momenten van de dag. 
De ene partij zegt sociaal te zijn, de ander heeft nog een religieus tintje, een andere wijst op ieders individuele verantwoordelijkheid en vrijheid, weer een ander wil meer zorg voor het milieu en de toekomst van onze aarde. Volgende week gaan we naar de stembus voor een nieuwe volksvertegenwoordiging. Maar ook politieke partijen gaan mee met de hypes van onze tijd. In het extreem koude weekend van een paar weken geleden, streden sommige partijen voor een Elfstedentocht, de week erop voor het open gooien van de terassen vanwege het lenteweer en nú voor de openstelling van de winkels. En dat alles om de kiezer over te halen op hen te stemmen. Het is natuurlijk een groot goed, dat wij kunnen en mogen kiezen, op heel veel plekken in de wereld mag je niet kiezen. Kiezen is een voorrecht al is stemmen soms heel discutabel. Veel mensen vertrouwen politici niet meer. Want het is ook maar de vraag, wat er na 17 maart over blijft van alle goede beloftes. Méér dan eens zijn poltici die weer heel snel vergeten. 
Politiek wordt bepaald door het mensbeeld, dat wij hebben. Kies je voor jezelf, voor comfort en een goede toekomst? Kies je voor solidariteit, verbondenheid met anderen, met kwetsbare mensen om je heen. Kies je voor vrijheid of eigenbelang? Christenen kiezen niet maar eens per vier jaar, maar iedere dag. We kiezen voor menselijkheid en liefde, dienstbaarheid en zorg om elkaar, voor goed en verantwoord beheer van de schepping. Onze hedendaagse wereld is uitermate kwetsbaar, dat maken we mee nu de corona crisis maar voortduurt. We moeten zuinig zijn op elkaar en samen op onze wereld. Daartoe roept God ons op, iedere dag opnieuw. Ons wordt gevraagd goede rentmeesters te zijn van wat ons is gegeven. Onze aarde is ons te leen gegeven en wij zijn verantwoordelijk voor wat wij gaan overdragen aan hen die na ons komen. Kijken we in de komende dagen, welke politieke partijen daar ook een rol in kunnen en willen spelen.