Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 20 en 21 februari 2021

Nieuwsbrief 20 en 21 februari 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 4, 2021
20-21 februari 2021


In deze aflevering:
- Mag het wat zachter?
- Vastenactie;
- Dit jaar geen solidariteits-maaltijd in de Montfortgemeenschap;
- Een deurhanger voor onze ouderen;
- Reunie gemengd koor Cantiqua;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Mag het wat zachter?
Waar woorden wapens worden, krijg je oorlog. 
Dat is niet wat we willen.
Daarom is het belangrijk je woorden te wikken
en te wegen. 
Met je hoofd en met je hart. 
Om dicht bij jezelf te blijven en goed te
luisteren naar wat de ander jou vertelt en naar
wat dat met je doet.
Hoe vul je dat verhaal aan   ? 
Wat wil jij vertellen en hoe ga je dat doen?
Kies voor liefdevolle communicatie, ook in het heetst
van de strijd.
Of misschien, net dan!
Laat je taal mild zijn, niet opruiend.
Laat je zinnen verzoenen, niet uit elkaar drijven.
De wereld is al hard genoeg.
Mag het wat zachter? 


Vastenactie 2021.


                                             Bouwen aan je toekomst!

Net als vorig jaar heeft de Vastenactie dit jaar het thema: 

                                             Werken aan je toekomst.

Met deze actie willen we laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. 
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolg opleiding zit er echter vaak niet in. terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een fatsoenlijk inkomen kunt verdienen. 

 Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit €100 per jaar, oftewel maximaal €8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen de €20 en €50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
63 miljoen kinderen krijgen geen onderwijs en 250 miljoen kinderen leren niet lezen of schrijven. Hun kansen op de arbeidsmarkt én dus hun kansen om een goed inkomen voor hun gezin bij elkaar te verdienen wordt zo wel heel klein. 
De parochie Peerke Donders volgt dit jaar dit thema van de Vastenactie omdat het zo belangrijk is dat ieder kind toegang heeft tot het onderwijs en dan niet alleen basisonderwijs maar ook beroepsonderwijs. 
Omdat de vastenactie vorig jaar veel minder opgebracht heeft dan andere jaren willen we gehoor geven aan de oproep van de vastenactie om dit jaar voor hetzelfde thema te kiezen. Dat doen we van harte. Dus werken wij ook dit jaar mee aan de toekomst van heel veel kinderen over heel de wereld. 
Doet u ook weer mee? In al onze kerken is straks weer de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren. 

Veel kan niet doorgaan maar wat kunnen we dit jaar wel doen:
Veel jaren is de Elimgroep aan de Schiphollaan de locatie geweest voor de vastensoep. Daar kunnen wij nu niet te gast zijn, maar u kunt de soep wél bestellen!
 Het werkt heel simpel: u bestelt per telefoon of per mail bij het parochiecentrum de door u gewenste soep. Dit kan voor meerdere soepen en porties tegelijk. 
Het parochiecentrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30u en 12.30u telefoonnummer 013-2070127. Of per mail via fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 
Op de dag zelf zorgt de MOV-groep dat er een dagvers gekookte maaltijdsoep klaar staat in goed afsluitbare bakjes. U kunt de soep zaterdag tussen 17.15u en 17.30u of op zondag tussen 10.45u en 11.00u ophalen in de Lucaskerk. Dit is voorafgaand aan de viering die u daarna ook kunt bijwonen. (Wel voor de viering reserveren.)
Betalen doet u contant bij het ophalen. De soep kost €5,00 per bakje. Dat zijn twee borden soep. Pinnen is helaas niet mogelijk. 
Er is zelfs een beperkte mogelijkheid tot bezorgen. Dus als u graag meedoet met de actie 'vastensoep' maar beslist niet in staat bent om de soep zelf op te halen of door een bekende te laten ophalen, dan kunnen we voor een beperkt aantal mensen zorgen dat de soep op zaterdag tussen 17.30u en 18.00u of op zondag tussen 11.00u en 11.30u wordt bezorgd. 
Dit jaar staan er weer soepen op het programma die mensen, die al vaker hebben meegegeten met de vastensoep, zullen herkennen als de 'klassiekers', soepen die bij zeer velen goed in de smaak vallen. 
20-21 februari:              linzensoep
27-28 februari:              erwtensoep
6-7 maart:                      pompoensoep
13-14 maart:                 kaas-groentesoep
20-21 maart:                 Zwitserse gerstensoep
27-28 maart:                 uiensoep
Ook als u gewend bent om in een van onze andere locaties naar de kerk te gaan, kunt u vastensoep ophalen bij de Lucaskerk. 

In de Montfortkerk wordt op Palmzondag een deurcollecte gehouden ten bate van de Vastenactie. Bij de Petrus donderskerk en de Lucaskerk vindt u de vertrouwde zuil weer in de kerk waar u uw bijdrage in kunt deponeren en in de Goirkese kerk is gedurende de gehele vastenperiode de tweede collecte bestemd voor de vastenactie. 

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 76 RABO 0112 3078 09 tnv RK Parochie Zalige Peerke Donders inz. Diaconie. Zet u bij de omschrijving 'Vastenactie' dan zorgen we dat het op de goede plaats terecht komt. (Dit is alleen voor een losse bijdrage en niet voor de vastensoep).
Namens de diaconie.


Dit jaar geen solidariteits-maaltijd in de Montfortgemeenschap.
Het is een goed gebruik om in de vastentijd een solidariteitsbijeenkomst te houden. In een korte bezinnende bijeenkomst wordt stil gestaan bij het project dat we in de vastentijd steunen. Dit jaar is dat de beroepsopleiding van vrouwen in de derde wereld. Als zij een opleiding krijgen kunnen ze bij gaan dragen aan het gezinsinkomen en de welvaart in hun eigen omgeving. Vrouwen zijn vaak voortrekkers in de eigen gemeenschap. Door hun inzet kunnen kinderen naar school en stijgt de levensstandaard. 
Marianne Geurts, die onlangs is overleden, verzorgde de teksten en liederen voor de korte bijeenkomst en Frans Maas hield een korte overweging. Daarna werd er soep geserveerd en nagepraat. 
Het zal duidelijk zijn, dat dat dit jaar niet kan. 
Soep eten op anderhalve meter afstand smaakt
immers niet. We willen echter solidair blijven en
de mensen in de derde wereld niet in de steek 
laten. Daarom wordt er op PALMZONDAG een
deurcollecte gehouden. We hopen daarmee een
even grote bijdrage te kunnen leveren. 
 

Een deurhanger voor onze ouderen.
Woensdag 17 februari werd de eerste deurhanger uitgereikt aan een oudere in Tilburg Noord. 
Een aantal organisaties, waaronder de beide parochies, heeft samen gezocht naar een initiatief waarmee we ouderen kunnen bereiken en hen een plezier kunnen doen. Met een ludieke deurhanger geven we de mensen een overzicht van de belangrijkste adressen en telefoonnummers die mensen nodig kunnen hebben. Daarnaast is er een website waarop wel honderd adressen staan. 
Hebt u belangstelling neem dan contact op met toren De Montfort. 


Reunie gemengd koor Cantiqua
Gemengd Koor Cantiqua (voorheen Lovens kerkkoor) uit Tilburg viert in 2022 haar 100-jarig jubileum. Voor de reünie-receptie dd 23 januari 2022 zijn we op zoek naar oud-koorleden. Je kunt je alvast aanmelden door een mailtje te sturen met jouw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer naar: secretariaatcantiqua@gmail.com
Hopelijk tot ziens. 
Lia de Kok (de Jong)
 


Vieringen in de komende weken.
Let op!!!
Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00u en 12.00u. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06- 34 40 65 81.
Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u 06 - 34 40 65 82.


* Er zijn vanwege de corona-maatregelen nog geen vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg. Ook zijn er geen vieringen in MFA 't Kruispunt;
* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
* Iedere vrijdag om 09.30u een viering in de Goirkese kerk.

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag 20 februari

     


17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren

Zondag 21 februari  09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren

Zaterdag 27 februari

 

 

    17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 28 februari  09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 

 

Zaterdag 6 maart

 

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Simons
Zondag 7 maart 09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renee vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Joke van Knegsel
Jos Langenhoff


11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Peter Derks

 

Zaterdag 13 maart

     
17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 
Zondag 14 maart 09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik


11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


 


Algemene gegevens:
Website:                            www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                               info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                      013-2070127 ( van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                           voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                           06 - 51 99 01 05
Bank:                                 Rabobank   NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6 en 7 maart. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 2 maart, 18.00 uur.
E-mail: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 

                                             Vastentijd.
        Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
             Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.
      Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen.
                    Tijd om dichter bij jezelf te komen.
                         Tijd om naar anderen te gaan. 
                Tijd om God terug op het spoor te komen.
                                            Vastentijd.
                                   Tijd om los te laten.
                                Tijd om vast te houden.
                  Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
    Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.