Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Voorstellen: Peter Derks, pastoraal werker

Voorstellen: Peter Derks, pastoraal werker

Beste mensen,

Met genoegen stel ik mij aan u voor als uw nieuwe pastoraal werken: Peter Derkt.
Ik ben van 1962: geboren en getogen in Volkel, gemeente Uden. 
Na de Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch studeerde ik Theologie in Tilburg en Nijmegen. Mijn eerste pastorale plek was het dekenaat Ravenstein-Uden, in een tijd waarin mijn echtgenote pastoraal werkster in Oss was. 
Vervolgens heb ik ruim 18 jaar gewerkt in de Parochie Dongen (later samen met Rijen, Hulten en Molenschot). 
Twee keer vroeg de bisschop van Breda daarna om op een nieuwe plek te gaan werken: eerst in Breda zelf, en anderhalf jaar geleden in de parochies van Oudenbosch en Zevenbergen. 
Al die tijd zijn we in Dongen blijven wonen omdat mijn echtgenote er geestelijk verzorger is voor ouderen én omdat onze kinderen ook gehecht zijn aan Dongen vanwege scouting (Wij hebben drie zonen; de jongste studeert theologie in Utrecht). 
Op alle plekken waar ik gewerkt heb, heb ik speciale aandacht gehad voor pastoraat met en voor jonge gezinnen. Naast het gezinspastoraat heb ik veel Bijbelgespreksgroepen en boekbesprekingen begeleid en ga ik graag voor in uitvaarten en weekendvieringen. 
Ook heb ik veel met basisscholen samengewerkt. In Dongen verzorgde ik jaarlijks een gastles over Peerke Donders (!)
En toen kwam de vacature in uw Peerke Dondersparochie op mijn pad!
Dat voelt voor mij als een cadeautje. 
Vanaf Dongen is het maar 12 kilometer fietsen naar Tilburg. 
Toen ik op de website het pastoraal beleidsplan las dat u samen hebt opgesteld, werd ik daar heel warm van. Daarin lees is dat de Peerke Dondersparochie de verbinding zoekt met de samenleving. 
Bij de - zeer prettige- kennismaking met bisschop De Korte kreeg ik van hem zijn boek 'Geroepen tot hoop - bouwen aan een barmhartige kerk'. Ik merk dat ook onze bisschop de verbinding van kerk en wereld nadrukkelijk zoekt. 
Hartelijk katholiek zijn in deze tijd. Dat is wat ik graag samen doe met u. 
Ik zie er naar uit om met u kennis te maken!
Hartelijke groeten, Peter Derks.
Dongen, woensdag 27 januari 2021