Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Maand van de Bijbel

Maand van de Bijbel

De scriba en de bisschop, René de Reuver en Gerard de Korte, ze schrijven elkaar vijf brieven. In de brieven schrijven ze op een persoonlijke manier over de thema´s van deze tijd. Ontroerend, verrassend eerlijk laten ze in hun hart kijken. Maar ze zoeken ook steeds de reflectie vanuit de Bijbel, ieder vanuit de eigen traditie. En zo wordt deze briefwisseling een spiegel voor ons allemaal, over thema´s die we inmiddels door het coronavirus zo goed kennen: houvast in een crisis, eeuwigheid, samen, vasten, licht en donker.

Rode draad in de brieven is de betekenis van de Bijbel in de actualiteit van corona. Een andere gemeenschappelijke lijn is de openheid en kwetsbaarheid over het persoonlijke leven van René de Reuver en Gerard de Korte. Alles wat er in ons leven kan zijn aan schoonheid en verdriet komt ter sprake en wordt in een bijbels perspectief geplaatst. Daarom opent deze briefwisseling een deur naar ieder leven en biedt ze troost door de verwijzing naar de Bijbel. 

Essay verschenen in het kader van de Maand van de Bijbel 2021
http://www.maandvandebijbel.nlwww.maandvandebijbel.nl