Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief januari 2021.

Nieuwsbrief januari 2021.

Nieuwsbrief
Aflevering 2021-1
9 januari 2021


In deze aflevering:
- Nieuwjaarswens;
- Dit jaar geen kerststal;
- Kerstwens van de Montfortanen;
- De Kerstster;
- Kerstpakketten;
- Afscheid Tarsis Siswanto en Sjack Willemen;
- Afscheid Tarsis Siswanto;
- Bedankbrief van pastor Sjack Willemen;
- Training: Wie ben ik?
- Mariavieringen in de Hasseltse Kapel;
- Actie Kerkbalans;
- Overlijden oud-pastor Montfortkerk;
- Vieringen in de komende weken;
- Algemene gegevens.


Nieuwjaarswens.
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021.
Een jaar vol hoop, geduld en onzekerheden, maar ook vol goede vooruitzichten, op goede werking van de vaccins en weer een beetje terug naar "normaal". 
Mede namens het team en bestuur van onze parochie Peerke Donders wensen wij u een goed 2021 met mooie dagen vol liefde, verbondenheid en saamhorigheid.


Dit jaar geen kerststal.
Toen op 14 december voor Nederland een lock-down werd afgekondigd tot 19 januari 2021, was het besluit snel genomen: dit jaar gaan we niet de kerststal van de zolder halen in de Petrus Donderskerk. 
Een flink gesjouw met beelden voor een beperkte groep mensen en dan ook nog alles in elkaar zetten. We slaan maar een jaartje over. 
Een tijdje later moest het besluit genomen worden om ook de vieringen van Kerstmis en Oud & Nieuw in de kerklocaties niet voor publiek toegankelijk te laten zijn. Maar de nachtmis zou worden opgenomen in de Petrus Donderskerk. 
Heel aardig natuurlijk want het is een mooie kerkruimte maar we hadden geen rekening gehouden met Kerstmis in de kerk. Hoe dan wel?
Al snel was het duidelijk: we zetten de stal van de
peuter- en kleuterviering in de kerk, toch best een mooie stal, jaren geleden gemaakt door een vrijwilliger en ook zodanig dat deze snel opgezet en afgebroken kon worden. Want met normaal vier vieringen achter elkaar op kerstavond moet dat wel. 
Als we die stal gebruiken moeten we op zoek naar een kindje, een Maria en een Jozef. 

 

Voor het kindje hoef ik niet lang te zoeken. Maria was daarmee ook geen probleem. Maar wat als Jozef niet wil? Dan op zoek naar een andere Jozef en ook dat lukte. Zo was de nachtmis gered, een stal, een heilige familie. De os en de ezel dachten we er even bij.
Het koor was snel geregeld, de bloemversiering bleek ook geen probleem, koster en acoliet waren ook vlot gevonden. 
Een kopje koffie met kerstbrood maakte dit alles helemaal compleet. Met een kleine groep vrijwilligers en met de voorgangers werd het zo een prachtige, sfeervolle kerstnachtviering. 
Ik hoop dat iedereen die gekeken heeft het ook zo ervaren heeft. 
Kerstmis 2020, anders dan anders en toch ook weer heel vertrouwd. 
Gerard Stevelink


Kerstwens van de Montfortanen.
Over het Kind van Bethlehem zingt Montfort in zijn cantiek: L'exellence de la Charité.

Kom tot mij, liefde, bid ik, smeek ik,
kom door Maria's schoot tot mij,
door Jezus' zegenrijke dienstwerk.
Ik ben van angst en afweer vrij.
Gij liefde boven alles, Jezus,
slechts u bemin ik, hier en nu.
Vandaar dat ik wel moet vervloeken
al wie zich keren tegen u.


Met u hopen wij dat in 2021 angst en rampen ons niet in de greep krijgen.
Laat daarbij het dienstwerk van Jezus ons
ten voorbeeld en tot zegen blijven.
In die zin wensen we u en uw dierbaren
een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
2021.

Namens ons allen,
Peter J. Denneman smm
provinciaal overste.


De kerstster.
Zie hier de Kerststal op het in deze weken winderige en waterkoude Kloosterplein in "ons dorp" Goirle. Het hekje staat al jaren voor de stal, maar staat nu ook symboolvoor de afstand die in deze kille tijden tussen ons ontstaan is. Heel spijtig natuurlijk. De Kerstster van deze stal is niet zichtbaar. Jammer genoeg ook de echte Kerstster niet toen Jupiter en Saturnus afgelopen 21 december samenvielen. Te veel wolken aan de hemel, zoals er ook veel wolken zijn in ons hedendaagse leven. Wel sterk dat juist in dit jaar, na 800 jaar, de Kerstster er weer was. Het verhaal gaat dat dit verschijnsel, Jupiter en Saturnus samen, de Drie Koningen (wijze mannen op zoek naar meer wijsheid) de weg wezen naar Bethlehem. 
Het christelijke geloof draait om Pasen, maar Pasen kan niet zonder Kerstmis. De Bijbelse verhalen staan bol van symboliek. 
De Ster is het symbool van de verlosser, de Messias, de mens die ons voorbeeld zou worden en waar al heel lang op werd gewacht. Hij kwam met Kerstmis. De Drie Koningen volgden de Ster en kwamen zo op de goede plaats, bij het pasgeboren voorbeeld, terecht.
Deskundigen zeiden onlangs dat de tweede COVID-19-golf niet zou zijn ontstaan als we het "voorbeeld" (afstand en afzien van contacten) gevolgd hadden. Da's voor de mensheid kennelijk lastig, een voorbeeld, een Ster, volgen. Wolken van eigen-wijsheid maken dat niet gemakkelijk. Je moet kennelijk eerst zelf de neus stoten, voordat geloof ontstaat. 
Maar er is hoop. Pasen komt in zicht. In het leven van alledag zou het goed zijn als het regelmatig Pasen is: biechten, naar ons zelf kijken en tot inzicht komen. We hopen dat Pasen 2021 een Pasen is die we met elkaar aan tafel kunnen beleven. Nader tot elkaar komen is mensenwerk: het vaccin én onze eigen houding. 
Afijn. Wij hopen dat het hekje tussen ons allen tussen nu, met Kerstmis, en Pasen verdwijnen mag. 
Mooie Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.
Kees en Marianne


Kerstpakketten.
Het Kerstfeest moest dit jaar in intieme sfeer vooral thuis gevierd worden.
Alleen een bezoekje an de kerststal in de kerk was mogelijk. We hopen dat het feest door persoonlijke aandacht voor wie u lief zijn toch warmte en een sfeer van vrede heeft gebracht. 
Ondanks beperkingen hebben we toch in veel gezinnen met onze kerstpakketten iets extra's gebracht. Parochies, Vincentius, Rondetafelhuis, Rode Kruis, De Wissel, de Mandala en anderen hebben de adressen zo goed mogelijk afgestemd, opdat niet de een een dubbel pakket kreeg en de ander niets. 
Dank voor uw bijdragen in geld en goederen. Samen met de pakketten van de voedselbank hebben we een paar honderd gezinnen blij kunnen maken. 


Afscheid Tarsis Siswanto en Sjack Willemen.
Wij allen ondervinden de gevolgen van het coronavirus. De maatregelen, die door de overheid worden genomen, hebben grote impact op ons sociale leven. Ook voor onze parochie zijn de gevolgen groot. Van half december tot 3 januari jongstleden zijn er geen vieringen geweest. Vergaderingen van het pastoraal team en bestuur worden al maanden alleen per video gehouden. De nabijheid die wij als parochie graag willen uitstralen wordt op dit moment zwaar op de proef gesteld. Veel parochianen missen de wekelijkse gang naar de kerk en hebben zeker ook de vieringen met Kerstmis gemist. Ook het koffiedrinken na de viering en die bemoedigende hand op de schouder worden gemist. Laten wij hopen, dat het vaccinatieprogramma een succes wordt en wij snel deze zwarte periode achter ons kunnen laten. 
Door alle coronamaatregelen hebben wij helaas ook niet op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van pastor Sjack Willemen, die per 1 januari jongstleden van zijn welverdiende pensioen is gaan genieten. Weliswaar heeft Sjack afscheidsvieringen gehad in de torens De Montfort, Goirke en De Vlaspit, maar de viering in de Lucaskerk van 20 december is er door de coronasluiting helaas bij ingeschoten. Ook in het Kruispunt zijn de vieringen al maanden opgeschort. 
Sjack Willemen is zo'n 21 jaar voor onze parochie werkzaam geweest. Eerst voor parochie De Bron / Het Goirke en vanaf de fusie per 1 januari 2015 voor parochie Zalige Peerke Donders waar hij m.n. voor toren Frater Andreas verantwoordelijk was. 
Vanaf de fusie was Sjack ook teamleider en leidde hij de vergaderingen van het pastoraal team. Sjack stond als pastor graag midden tussen zijn parochianen, hield niet van afstand en stond voor iedereen klaar. Ik bewonder de wijze waarop hij zijn preken verzorgde. Alles uit het hoofd en zonder ook maar iets tevoren aan het papier toe te vertrouwen. De laatste preek van Sjack tijdens de livestream viering van kerstavond vanuit de Petrus Donderskerk was weer geweldig. Ook haalde hij in zijn preken veelvuldig zaken uit zijn privéleven aan om de boodschap nog meer te kunnen ondersteunen. Vele notities van zijn hand passeerden pastoraal team en bestuur. Voor een zéér groot gedeelte was Sjack verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Beleidsplan van onze parochie; een beleidsplan waar andere parochies jaloers op zijn. 
Beste Sjack: wij gaan jou enorm missen en dank jou bijzonder voor jouw niet aflatende inzet voor onze mooie parochie. Jij hebt jouw stempel gezet op het gezicht van onze parochie naar buiten. Grote dank daarvoor. 
Namens het bestuur van onze parochie wens ik jou nog vele gezonde jaren samen met Marion, kinderen en kleinkinderen. Geniet van jouw tuin en de vrije tijd. Het is je gegund. Het ga je goed. 

Per 1 januari hebben wij ook afscheid genomen van pastor Tarsis Siswanto (Msc).
Tarsis was vanaf 2018 als pastor parttime werkzaam in onze parochie en is in vele vieringen mee voorgegaan. Tarsis is vanuit paters msc werkzaam geweest. Naast zijn werk voor onze parochie is hij diaconaal ook actief geweest binnen Stichting Poels. Ik bewonder de snelheid waarmee Tarsis zich de Nederlandse taal eigen heeft gemaakt. 
Voor hem en ons was dat ook een voorwaarde om ook goed binnen het team werkzaam te kunnen zijn. Tarsis gaat op 9 januari aanstaande weer terug naar Indonesië waar hij ook weer als pastor werkzaam zal zijn. 
Ook Tarsis wil ik heel hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen 3 jaar voor onze parochie en wens hem veel succes in het pastoraat in Indonesië. 

Theo de Kort,
Vicevoorzitter.

 

Afscheid pater Tarsis Siswanto msc.
Afgelopen weekend heeft pater Tarsis afscheid genomen in onze parochie.
Zowel in de viering van 09.30u in 't Goirke als om 11.00u in de Petrus Donderskerk.
Indrukwekkend was dat hij zwaaiend afscheid nam tijdens het prachtige slotlied "Wij komen van oosten, wij komen van ver".  En hij kwam van ver en hij gaat, als alles goed gaat, zaterdag 9 januari weer terug, naar Indonesië. Naar de Oost, zoals de VOC die term al gebruikte.
Als lid van de MSC is hij een aantal jaren geleden naar Nederland gekomen om een internationale communiteit op te zetten. Zij zouden proberen om nieuw elan, een soort nieuwe missie, hier uit te dragen. Uiteindelijk is dat niet geworden wat bedoeld was, ondanks alle inspanningen. Tarsis heeft de laatste jaren als priester-assistent in onze parochie gewerkt. Het was, zoals hij zelf ook aangaf in de laatste vieringen, lastig om de Nederlandse taal goed machtig te worden. Maar met zijn trouwe toewijding, zijn charme en zijn warme aanwezigheid heeft hij er het beste van gemaakt. 
De mensen hebben die inzet ook bijzonder weten te waarderen. We hebben als dank een aantal cadeaus meegegeven bij zijn afscheid. Wij wensen Tarsis een hele goede reis terug naar Indonesië en alle succes daar op de plek waar hij zijn werk voortzet.
Terima kasih banyak
Heel veel dank!


Bedankbrief van pastor Sjack Willemen.

Lieve mensen,

Op mijn werkkamer thuis, hangt een fotocollage 
die ik zo'n 15 jaar geleden gemaakt heb voor een tentoonstelling over zelfportretten in de Wandelgangen in Hilvarenbeek. Ergens, te midden van familie, vrienden, mensen uit de parochie en het vluchtelingenwerk, heb ik mijn plekje gevonden.
Per 1 januari, ben ik gestopt als pastor, na 35 jaar pastoraat in Tilburg, de stad van mijn geboorte. Tussen en met mensen, gewoon en eenvoudig, maar bijzonder en groots in hun inzet, heb ik mogen werken. Zo was er ook voor mij een plekje in die veel grotere beweging van de parochie. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op de jaren achter mij. Dankbaar voor het vertrouwen en de welwillendheid die ik van zo vele parochianen heb mogen ontvangen. Voor het respect en de waardering die ik van bestuur en collega's ondervond. Dat vertrouwen en respect, die welwillendheid en waardering heb ik ervaren als geschenken van Gods wege. 
Met pensioen gaan zal loslaten betekenen van iets wat in de achterliggende jaren zo dierbaar is geworden. Dat doe ik met enige huiver omdat we in onzekere tijden leven. Tijden waarin het ook voor de parochie moeilijk is om dat te doen waar ze vooral goed in is: naast mensen staan om zo Gods nabijheid in het leven van alledag voelbaar te maken. 
Aan die weg zal ik geen bijdrage meer leveren, niet als professional, niet als vrijwilliger. Ik ga andere wegen bewandelen waarop ik handen, voeten en woorden kan geven aan de God waarin ik geloof: de God die ieder, keer op keer, uitnodigt, om te zijn die je bent: liefde.
Naar ik hoop zal er zich de komende tijd een nieuwe zelfportret aftekenen, met een grote rol voor de kleinkinderen, de mensen op de volkstuin, nieuwe vrienden. Is er de tijd om, samen met Marion, het Brabantse Land al wandelend in me op te nemen. Daar verheug ik me enorm op. Voor de parochie hoop ik van harte dat er een goede opvolging komt, met name voor Toren Frater Andreas en ik heb alle vertrouwen in de krachten die in parochie Peerke Donders aanwezig zijn om de toekomst moedig en creatief, in eenheid en verscheidenheid, tegemoet te treden. 
Graag had ik jullie dit persoonlijk willen zeggen, maar vanwege de coronapandemie is ook een publiek afscheid een te groot risico. Vandaar deze brief waarin ik u van harte dank voor het in mij gestelde vertrouwen.
Het ga u allen goed.
Sjack Willemen.


Training: Wie ben ik nog?

In november 2020 startte de eerste groep met de training: Wie ben ik nog? 
Enkele reacties van de deelnemers:
Mezelf afperken in de negatieve gedachtenstroom? Eerste gedachte was "Ik ben toch geen braadstuk, die je op tijd uit de over moet halen?!" Nu ben ik meer aan het schrijven om verlies een plek te geven. Met een begin- en een eindtijd.
- Het programma is goed en ik wil doorgaan met de aangeboden tips.
- Ik ben drie keer in én uit armoede geraakt. Nu voel ik meer zekerheid in mijn koers. 

In januari start de tweede groep. Is het misschien iets voor jou? Aanmelden kan nog.
Als je van te weinig geld moet leven en je herkent (een van) deze vragen, dan is de training "Wie ben ik nog" iets voor jou: 
* Wie ben ik nog als ik mijn kinderen niet kan geven waar ze om vragen?
* Wie ben ik nog nu ik geen geld heb voor mijn hobby?
* Wie ben ik nog nu ik bekenden minder zie omdat ik niet meer mee kan doen?
* Wie ben ik nog nu ik geen baan meer heb?
* Wie ben ik nog nu ik schulden heb? 
In armoede leven is leven met een of meerdere verliezen. Bij verlies hoort rouw. Hoe ga jij om met je verliezen? Hoe zorg je dat je je waardevol en van betekenis kunt (blijven) voelen? 
In een kleine groep van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers komen we vier keer bij elkaar. je krijgt informatie over verlies en rouw, je kan ervaringen uitwisselen en je zet een (nieuwe) koers uit.
De bijeenkomsten zijn op: Woensdag 13 en 20 januari en op 3 en 24 februari. 
Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. Deelname is gratis. 
De training wordt aangeboden door Marja Wittenbols en Bettine Arink van De Vonk, expertisecentrum armoede en maatschappelijke activering en door Janine Gerris en Mijntje van Daesdonk van Onderweg, rouw- en verliesbegeleiding. 
Voor meer informatie over de training, contactgegevens en aanmelden, zie www.onderwegtilburg.nl


Mariavieringen in de Hasseltse Kapel.

Gedurende het gehele jaar zijn er op de feestdagen van Maria speciale Maria-vieringen in de Hasseltse kapel. Via de nieuwsbrieven en op de website van de parochie houden wij u hiervan op de hoogte. 
Op dinsdag 2 februari is Maria Lichtmis. Dit is de eerste datum waarop er een Mariaviering zal zijn. 
De viering begint om 10.00 uur. 


Actie Kerkbalans.
De actie Kerkbalans zal dit jaar worden gehouden van 16 t/m 30 januari.
In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 

Overlijden oud-pastor Montfortkerk.
 Op 16 december 2020 overleed Simon Kuyten smm, oud-pastor van     de Montfortkerk. Geboren op 29-2-1942 in Delft. Hij trad door zijn   professie op 8 september 1964 toe tot de congregatie van de   Montfortanen. Op 10 mei 1970 werd hij priester gewijd. Direct   daarna ging hij in de Montfortparochie in Tilburg werken. 
 Naast het basispastoraat had de katechese zijn bijzondere aandacht.   Menige leerkracht die in deze tijd in het onderwijs in nood werkte,   herinnert zich zijn aanpak. Het was een tijd waarin veel projecten op   de markt kwamen. Simon schreef ze zelf en begeleidde de leerkrachten die zich de inhoud eigen moesten maken. Nog regelmatig komen we mensen tegen die zich Simon en zijn enthousiaste verhalen herinneren. Zeker ook creatieve uitbeeldingen van zijn bijbelverhalen. Nee, hij leeft nog voort bij parochianen en oud-parochianen. 
Later is hij werkzaam geweest in het bisdom Breda. Eerst in de Paulusparochie in Dongen en later als deken en waarnemend deken in het hele bisdom. Als lid van de Bisdomraad heeft hij het beleid van het bisdom mede bepaald. Ook na zijn emiritaat bleef hij zich beschikbaar stellen. 


Gezocht vrijwilliger verzekeringen.
Een groot deel van het vermogen van onze parochie wordt gevormd door onze kerkgebouwen, parochiecentra en enkele woningen. Deze gebouwen zijn veelal verzekerd via Donatus, de verzekeraar voor kerken en monumenten. 
Daarnaast heeft de parochie nog andere verzekeringen afgesloten, zoals voor inventaris, aansprakelijkheid, personeel etc. 
Door het aangekondigde vertrek van onze verzekeringsdeskundige zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor het beheer van de verzekeringsportefeuille. Wij zoeken naar een persoon met belangstelling voor en bij voorkeur kennis op het gebied van verzekeringen. Van deze persoon wordt verwacht dat zij/hij in staat is om de kleine lettertjes in de polissen te lezen en het parochiebestuur en de parochieorganisatie te wijzen op de gevolgen daarvan voor onze organisatie. Deze vrijwilliger onderhoudt de contacten met de verzekeraar en handelt voor de parochie de schademeldingen af. De vrijwilliger staat in nauw contact met het parochiebestuur. 
Indien u belangstelling heeft voor deze functie of misschien iemand weet die hier interesse voor zou kunnen hebben, kunt u contact opnemen met Theo de Kort (vicevoorzitter) op telefoonnummer 06-22453343 of per mail op vicevoorzitter@parochiepeerkedonders.nl


Vieringen in de komende weken. LET OP!!!!!!!
 Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk.
 Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00   uur.
 Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de   Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81 . 
 Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u naar
 06 - 34 40 65 82 .

Vanwege de maatregelen kunnen de vieringen wijzigen. Voor actuele informatie kunt u deze website (www.parochiepeerkedonders.nl) raadplegen.

Er zijn voorlopig géén vieringen in zorgcentrum Padua, in zorgcentrum De Duynsberg en MFA 't Kruispunt. 

* Iedere vrijdag om 09.30 uur een viering in de Goirkese kerk;
* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
 

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag 9 januari

      17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zondag 10 januari

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Themaviering
Anja Verbraak
Experikoor
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink 
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zaterdag 16 januari

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Simons

 

Zondag 17 januari 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Simons

 

Zaterdag 23 januari

      17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zondag 24 januari 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zaterdag 30 januari

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering 
Henny Spooren

 

Zondag 31 januari

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek

11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink

11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren
Algemene gegevens:

Website                                   www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail                                      info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                              013-2070127  ( van 9.30 uur - 12.30 uur)
                                                 Voor noodgevallen (van 8.00 uur - 20.00 uur)
                                                 06 - 51 99 01 05 
Bank                                        Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 23 en 24 januari. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 19 januari, 18.00 uur. 
LET OP!! gewijzigd email-adres voor de kopij:
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl