Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bezinningsboekje Kerst 2020, aangepast op 16 december

Bezinningsboekje Kerst 2020, aangepast op 16 december

 

 


We vieren het kerstfeest.                         Parochie Peerke Donders Tilburg, Kerstmis 2020

 
Kerstwens

Lieve mensen,
Wie aan kerstmis denkt, denkt aan vrede onder de mensen en liefde voor elkaar. Rondom het kerstfeest, ook in deze coronatijd, wordt een beroep op ons medeleven gedaan om mensen die in nood of eenzaam zijn, te steunen. 
Kerstmis, vrede en liefde passen bij elkaar. Het hart van het kerstfeest is immers dat God uit liefde voor ons mensen in ons midden komt om vrede te brengen op aarde. Het is de ultieme daad van naastenliefde dat God zijn Zoon Jezus aan ons schenkt. 
Jezus komst gaat over Gods reddende liefde voor ieder van ons persoonlijk maar ook over hoe Gods liefde in de wereld vorm krijgt: door de naastenliefde. Als Jezus volwassen is, wordt hem de vraag gesteld wat het voornaamst gebod is. Hij antwoord: "Bemin de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw kracht en geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf. Geen gebod is voornamer dan deze twee". 
Ik wens u en al uw familieleden en vrienden, namens het pastorale team en het parochiebestuur, een Zalig Kerstfeest een Gezegend Nieuwjaar. 

Pastoor Frank Lemmens.


(Antoni Kaminiski, Polen)
 
Kerstmis anders

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waar we ineens geconfronteerd werden met woorden die we niet makkelijk vergeten en die een grote impact hebben op ons dagelijks leven: (intellectuele) lockdown, mondkapje, 1,5 meter afstand houden, scholen dicht, ontsmettingsgel, contactberoepen, covid-19.
Dit jaar hebben we de Goede Week en Pasen en ook Pinksteren niet in onze kerken kunnen vieren. We hebben de kerken gesloten gehouden. Dit alles om de zorg in de ziekenhuizen niet overbelast te laten geraken en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Ook in onze gemeenschap zijn mensen ziek geworden en helaas ook overleden. Nu nog zijn er mensen die nog niet helemaal hersteld zijn van een besmetting die zij in de eerste golf opgelopen hebben. En nu midden in de tweede golf hebben we opnieuw moeten besluiten om onze kerken te sluiten.

Kerstmis zal dit jaar een feest met beperkingen worden. Het kindje Jezus wordt dit jaar opnieuw geboren, het lijkt er zelfs op met een vaccin in zijn handjes, waardoor Kerstmis mogelijk toch een beetje een feest van hoop wordt, van licht na tijden van schemering en misschien ook wel duister. Blijft dat we dit jaar Kerstmis vooral in beperkte huiselijke kring mogen vieren. Vanuit de parochie hebben we een uitgebreid aanbod aan vieringen die digitaal uitgezonden worden. 

Nachtmis vanuit Petrus Donderskerk
Op kerstavond 24 december kunt u vanaf 17.00 uur de nachtmis bekijken die in de Petrus Donderskerk gehouden wordt. Voorgangers zijn Frank Lemmens en pastor Sjack Willemen. Het Cantiqua kwartet zal de zang verzorgen. De viering volgt u via www.kerkdienstenlivestreams.nl .

Kleuterkerk
Kleuterkerk heeft voor de jonge gezinnen uit onze parochie een viering voorbereid. Willen jullie thuis digitaal meevieren? Stuur dan een mailtje naar kleuterkerk.ppd@gmail.com en u krijgt de link naar de viering toegestuurd. Ook op www.parochiepeerkedonders.nl is de link terug te vinden zodra hij beschikbaar komt. 

Bezinningsviering op kerstavond online

      

 

Wees stil,

voel het kloppen van je hart,
het zingen van je ziel.

Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren.
Het was Maria's eerste kind, een jongen.
Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren.
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 

Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht 
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Geef licht


Op Kerstavond, 24 december 2020, vanaf 18.30 uur is via deze link https://youtu.be/qlfXGldqBLU de online Kerstviering van parochie Peerke Donders te bekijken. Een viering van 20 minuten om zelf mee te zingen en mee te bidden. 

 
Eerste Kerstdag viering online via livestream

Op eerste kerstdag kunt u de viering vanuit de Lucaskerk live volgen via een livestream verbinding. Voorganger bij deze viering is pastoor Frank Lemmens. 
De zang wordt verzorgd door een kwartet vanuit Het Wandelboskoor. 
De livestream is op 25 december 2020 vanaf 11.00 uur beschikbaar op 
https://www.kerkdienstenlivestreams.nl

    
(Atelier Arterra, beschilderd aardewerk in een stal gemaakt van een kartonnen doos)

 
Kerstevangelie Uit het Lucasevangelie, hoofdstuk 2 (vertaling Bijbel in Gewone Taal)

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moests geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 

Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 

Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: 'Wees niet bang, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.' En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

De herders gingen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. 

 

        
(Een kerststal uit de tentoonstelling "Kunst van de verstilling" in 't Oude Slot in Veldhoven)

 
In de harten van de mensen
Tekst van een lied uit het repertoire van het Experikoor, toren De Montfort

In de harten van de mensen                                Als een kind, zo klein en
leeft een eeuwenoud bericht,                              kwetsbaar, teer, maar toch vol
van een wereld die volmaakt was,                      zachte kracht, wordt dan Christus
waarvan God zag dat zij goed was,                     steeds herboren, wat in 't donker
lichtend beeld dat van ons vlucht.                      leek verloren, wordt weer aan het 
                                                                                  licht gebracht.

Echo die in ons blijft klinken,                               Dunne draad van licht en leven,
vonk van God, geef ons de durf,                         Geest van God die ons geleidt,
't met dit sprankje hoop te wagen,                     voer door eeuwen en door dagen,
tot het groeiend wordt voldragen,                     ons naar heelheid die de aarde
ons van binnenuit vervult.                                   van gebrokenheid bevrijdt. 

 
Eigenlijk best lief

We waren even helemaal van de wereld af. Aimée, ons zevende kleinkind, en ik. Ze lag bij mij in de arm en keek me met haar lieve oogjes aan, terwijl ik zachtjes, liefkozende woordjes tegen haar zei. Een warm gevoel stroomde door me heen, al helemaal toen ze terug begon te brabbelen. Ze is nu drie en een halve maand oud. Ik moest terugdenken aan die eerste foto van haar, op de dag van haar geboorte gemaakt, voor mij het eerste zichtbare teken van haar leven. Een nieuwe mens, een nieuw begin. Toen al voelde je die stroom van genegenheid, van liefde, van warmte op gang komen. Ze is er en ze mag er zijn! Haar foto hangt, tussen onze ouders, kinderen en andere kleinkinderen in de eregalerij in onze huiskamer. 
"Wat lief", zeggen we tegen zo'n kind, terwijl het er gewoon maar ligt, nog helemaal niets gedaan heeft. Ja, slapen, huilen, drinken, een luier vol maken. Het heeft nog helemaal niets gezegd, af en toe een lachje, wat gebrabbel. Blijkbaar hoeft een mens er alleen maar te zijn om al te kunnen zeggen "wat lief". 
In diezelfde huiskamer, waar onze eregalerij hangt, staat nu weer de kerststal, nog gemaakt door Harrie Corvers, de vader van mijn vrouw. Alle hoofdrolspelers in de eerste levensdagen van Jezus hebben er een plekje gevonden. Zij vertellen het verhaal van de pasgeborene. Het verhaal van een nieuw begin. Nieuw leven, als een geschenk uit de hemel, in de schoot geworpen bij een moeder die de zorgen en onzekerheden van het mensenbestaan aan den lijve, samen met haar man, heeft ervaren, maar die rotsvast blijft vertrouwen op een goede afloop. En bij de eerste kraamvisite zijn er niet de grote geschenken als goud, mirre en wierook, dat is voor later. Nee: het grootste geschenk is het kind zelf en daar kun je, zoals de herders, alleen maar met verwondering naar kijken, er je warme liefde aan schenken. 

In een kerstoverweging riep de abt van Berne, Denis Hendrickx eens op om je eigen babyfoto nog eens op te zoeken en ernaar te kijken en je te verwonderen over je eigen bestaan. Los van wat je doet en zegt, los van wat mensen van je vinden. Terwijl je dat misschien al lang niet meer van jezelf vindt kun je bij het kijken naar je babyfoto waarschijnlijk niet anders zeggen dan "Wat een schatje toch". 
Zo zou je je ook de babyfoto's voor kunnen stellen van de mensen met wie je niet zo makkelijk omgaat. Dan zie je niet de mens die zoveel vervelende dingen doet of zegt, maar de mens zoals die er mag zijn. En wie weet zeg je dan stilletjes: "Eigenlijk best lief". 

Pastor Sjack Willemen.

De bedoelde kerstoverweging van Denis Hendrickx is terug te vinden in het tijdschrift van de Norbertijnen: Berne, jaargang 66, nummer 4.


 (Juan Arzaluz, Mexico)


 De kerststal, een levende traditie

De geboorte wordt voor het eersts uitgebeeld in de jaren dertig van de vierde eeuw, wanneer keizer Constantijn in Bethlehem een basiliek laat bouwen boven de geboortegrot. 
In Rome wordt dan het Kerstfeest ingevoerd en vastgesteld op 25 december: vlak bij de datum dat de Romeinen de midwinterzonnewende vierden: het feest van Natalis soli invicti (De onoverwonnen zon). De geboorte van Jezus wordt gevierd als het opgaan van de zon der gerechtigheid. 

                        
In het begin waren er afbeeldingen op sarcofagen. Ze waren heel eenvoudig: rond 300: een afdakje met daaronder het kind in een gevlochten mandje, Jozef en Maria zijn niet uitgebeeld. Een os en ezel staan er snel bij: ze komen uit Jesaja: 'Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester'.


Op een sarcofaag, halverwege de vierde eeuw, zie je het bezoek van de Drie Wijzen aan maria, die het kind Jezus op schoot heeft. Door een ster zijn de Drie Wijzen naar de stal geleid. Jozef verschijnt pas na 400 in het decor. 

In de dertiende eeuw, drie jaar voor zijn dood, liet Franciscus van Assisi de eerste kerststal in het openbaar neerzetten. Hij wilde aan eenvoudige mensen de betekenis van Jezus geboorte in die armoedige omstandigheden duidelijk maken. Zo ontstond een levende kerststal, in het bos bij een grot in Greccio: er was een kindje in de kribbe, een Maria en Jozef, een echte os en ezel en enkele bijfiguren.
Franciscus, zijn broeders en de dorpelingen stonden er met brandende fakkels en kaarsen om heen. Ontroerd ervoeren ze hoe Greccio een nieuw Bethlehem was geworden. Ook nu nog vinden we rond Kerstmis op verschillende plaatsen in het land een levende kerststal, soms zelfs in een prachtige oude schaapsstal. 

          

Door de eeuwen heen is men kerststallen voor gebruik in de kerk en in huis gaan maken. De traditie is al heel oud. Vanaf het einde van de middeleeuwen. Er zijn ook mensen die ze verzamelen. En verspreid over dit boekje staan allerlei afbeeldingen van kerststallen gemaakt door kunstenaars van over de hele wereld. Of de kerststallen nu uitbundig of ingetogen vormgegeven werden, kleurig, eenvoudig of veelvormig, ze hebben een ding gemeen. De makers en de kijkers kunnen er het mysterie van de geboorte van Jezus in zien. 
Kerststal bezichtigen en kaarsje aansteken

In onze parochie is de kerststal in de kerk op het Goirke te bezichtigen van dinsdag 22 december tot en met donderdag 24 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
In de Montfortkerk op Eerste Kerstdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
En in de Lucaskerk op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur. 

        
(Kerststal op de Heuvel in Tilburg, van de Poolse kunstenaar Thomasz Michalik)

 
Gebeden

Voor de kinderen die geboren worden, voor elk kind dat ons gegeven is;
dat zij geluk en voorspoed kennen, dat zij getuigen van licht en toekomst,
van hoop en vrede.

Voor ieder die verlangt naar een nieuw begin en uitziet naar Uw licht en vrede;
dat zij geraakt worden door liefde en vertrouwen,
dat zij met hoop en levensmoed worden vervuld.

Voor de aarde waarop wij wonen, om een wereld waarin genoeg is voor iedereen,
om eerbied en zorgzaamheid voor al wat leeft,
dat uit alles Uw liefde en goedheid spreekt.

Voor de mensen om ons heen; dat zij zorgzaamheid en liefde ervaren,
verbondenheid en vriendschap kennen,
dat zij omzien naar elkaar en vreden en goedheid brengen.

God, U die zo van mensen houdt dat U in ons midden kwam als een pasgeboren kind,
wij vragen U, geef ons de moed om te blijven geloven in de kracht van het kwetsbare,
in het nieuwe wat ons - vaak onverwacht - tegemoetkomt. 
Dat wij als een kind vol vertrouwen blijven en openstaan voor Uw belofte van leven en toekomst. Amen. 
 


 

Vergeet de parochie financieel niet

Ook voor de parochie heeft de corona-crisis financiële gevolgen. We lopen vele inkomsten mis, terwijl de uitgaven gewoon doorgaan. Steun van de overheid is er helaas niet. We blijven afhankelijk van giften van onze parochianen. 
Daarom: als u wat extra's kunt missen in deze dagen, denk dan ook aan de parochie. 
Een gift is zeer welkom. 
Uw gave kunt u ook overmaken naar rekeningnummer:
NL 28 RABO 0304 9188 57 ten name van Parochie Peerke Donders.
Of maak gebruik van de QR-code die u hiernaast vindt. 
Hartelijk dank!
  


 

Informatie over de parochie

Informatie vindt u in de Nieuwsbrieven die we met grote regelmaat toesturen. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief via: info@parochiepeerkedonders.nl

Ook via onze website houden wij u graag op de hoogte:
www.parochiepeerkedonders.nl


                                

 

Wilt u graag het 'Bezinningsboekje Kerst 2020' downloaden? Dat kan hier.