Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 28 en 29 november 2020

Nieuwsbrief 28 en 29 november 2020

Nieuwsbrief 28 en 29 november 2020 

In deze aflevering:
- Geheugensteuntjes;
- Afscheid pastor Sjack Willemen in toren De Montfort;
- Kerstviering Surinaamse gemeenschap gaat niet door;
- Nieuwe uurwerkverlichting op Goirkese kerk;
- Beheerder/administratie begraafplaatsen Gershwin en Lovensestraat;
- Jodecy gaat trouwen;
- In het zonnetje;
- Symposium: Tilburg in de steigers;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Geheugensteuntjes.
Zondag 29 november is de eerste zondag van de advent. U bent gewend dat we in de adventstijd denken aan mensen die het minder breed hebben, of veel alleen zijn. In de coronatijd lijkt het ons niet zo geschikt om koffie, theek of andere huishoudelijke artikelen in te zamelen. Toch willen we oudere of zieke mensen in onze omgeving een attentie bezorgen namens de geloofsgemeenschap van de Montfortparochie. We zullen daarom op de eerste zondag van de advent een extra collectemandje achter in de kerk zetten. U mag ook een enveloppe afgeven of in de brievenbus stoppen. Tenslotte is het nog mogelijk om een bedragje over te maken op NL73RABO 015 121 3011 Parochie Peerke Donders, locatie Montfort. We hopen dat het een mooi begin is van de weg naar Kerstmis. 


Afscheid pastor Sjack Willemen in toren de Montfort.
 Pastor Sjack Willemen gaat per 1 januari met pensioen. Hij heeft vele jaren op verschillende plaatsen in de stad het pastoraat verzorgd. Binnen de parochie Peerke Donders was hij even onze wijkpastor. 
Op dit moment werkt hij voornamelijk in de toren Frater Andreas, maar minder in het zicht van onze gemeenschap geeft hij leiding aan het pastorale team en verzorgt hij de communicatie. Sjack wil daarom ook afscheid nemen binnen alle torens. 
Op zondag 6 december zal hij samen met de pastoor voorgaan in de eucharistie en de overweging verzorgen. 
Voor ons een gelegenheid om hem te danken. Kerstviering Surinaamse gemeenschap gaat niet door.
Namens bestuur WCS moet ik helaas doorgeven
dat we de Kerstviering in de Petrus Donderskerk van
zondagavond 20 december moeten laten vervallen.
Dit ivm Covid-19 en de daarbij behorende 
maatregelen en gevolgen. 
Gretha Lonwijk

 

Nieuwe uurwerkverlichting op Goirkese kerk.
Nadat het 'Licht van Hoop' op de toren van de Goirkese kerk vorige maand gedoofd werd, stortten de mannen van de werkgroep De Torenklok (Peter van Gestel en zijn broer Theo) zich op een nieuw karwei: het vernieuwen van de vier wijzerwerkverlichtingen. En dat gebeurde als vanouds op z'n "Van Gestels": niks geen hoge hijskraan nie, maar gewoon abseilen met touwen.

Dat betekende ook een flinke besparing op de kosten: slechts enkele honderden euro's 
in plaats van duizenden. Daarnaast stak Theo, de techneut van de twee, tientallen uren in de voorbereidingen om het karwei op een degelijke manier te klaren. Maar liefst 128 lampjes moesten opnieuw geïnstalleerd worden. 
De aanleiding voor de noodzakelijke reparatie was een slechtvalk. Deze had zijn oog kort na de installatie op de toren laten vallen en wist al snel korte metten te maken met de verlichting. Zo heeft deze slechts acht jaar 
gefunctioneerd, waarbij de eerste lampjes
er al na een paar jaar compleet uit lagen.
Richting de donkere dagen heeft het 
uurwerk van de kerk straks dus weer 
lichtpuntjes.
Ook zijn de mannen nog bezig met de 
vervanging van een oude klokkenstoel
in de kerktoren. Zodra daar meer over 
bekend is, volgt bericht hierover. 


Beheerder/administratie begraafplaatsen Gershwin en Lovensestraat.
Beste mensen,
Middels dit artikeltje stel ik me even voor: Ik ben Ruud Jansen, vrijwillig begraafplaatsbeheerder van begraafplaats Gershwin en Lovensestraat. Dit doe ik sinds mei 2020.
ik kan me als de dag van gisteren de bijeenkomst nog herinneren in de Petrus Donderskerk waarin vele mensen hun ontevredenheid uitten over Gershwin, dat toentertijd ook achterstallig onderhoud had. Die begraafplaats is nu opgeknapt met de hulp van een groep vrijwilligers, maar echter niemand van die eerder genoemde avond in de Petrus Donderskerk heeft zich bij het vrijwilligersbestand begraafplaats gevoegd....jammer.
Mijn uitgangspunt is namelijk dat je het nooit alleen hoeft en kunt doen. Ik ben dan wel beheerder van de begraafplaats, maar heb daar anderen bij nodig om het als een waardige gedenkplaats te maken en houden. De nabestaanden die de monumenten onderhouden helpen ook een handje bij het onderhoud en we zijn al aardig op de goede weg... Kijk eens naar Gershwin, het is een park geworden met een vredig karakter. Zo gaan we ook de begraafplaats Loven verder aanpakken. 'Wij' dat zijn de vrijwilligers van nu, maar ook u en ik. Ik als aanspreekpunt, regelaar, zorgen dat de begrafenissen keurig verlopen en alles wat er verder bij komt kijken en dat is meer als ik dacht. 
Nog ter informatie: ik werk onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Omdat ik werk (maatschappelijk werker/verpleegkundige van beroep) ben ik slechts bereikbaar per mail: begraafplaatsloven@parochiepeerkedonders.nl   Hebt u een vraag / opmerking of wilt u uw beschikbaarheid voor een (eenmalige) klus als vrijwilliger doorgeven, stuur mij dan een mail en ik antwoord u zo spoedig mogelijk. Dan hoef ik het ook niet alleen te doen.
Hartelijke groet,
Ruud Jansen.


Na meer dan 40 jaar is de heer Hazen gestopt met zijn werkzaamheden als beheerder/administrateur van de begraafplaatsen Loven/Besterd en Gershwin. Zijn werkzaamheden zijn nu gesplitst. De beheerstaken op de begraafplaatsen worden waargenomen door de heer Ruud Jansen, en de verzorging van de administratie wordt door mij uitgevoerd. Mijn naam is Marja Heusschen en ik ben na bijna 45 jaar werkzaam geweest te zijn bij de Bibliotheek Midden-Brabant nu met pensioen. En dan heb je tijd! 
Ruim 15 jaar ben ik inmiddels als vrijwilliger met veel plezier werkzaam op begraafplaats Gershwin. Ongeveer een jaar geleden ben ik benaderd met het verzoek om de (financiële) administratie voor de beide begraafplaatsen te gaan verzorgen. Daar komt meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt. 
Momenteel vindt er namelijk een transitie plaats van de papieren administratie naar een geautomatiseerd, online systeem. Dat kan in incidentele gevallen misschien voor wat miscommunicaties zorgen, maar wordt altijd opgelost. 
Wat kunt u van mij verwachten? U zult me vooral tegenkomen wanneer u een factuur ontvangt voor het verlengen van de grafrechten van de graven waarvoor u rechthebbende bent. Verder kunt u mij ook (adres) wijzigingen van rechthebbenden doorsturen evenals een bericht om de grafrechten niet meer te verlengen. 
Afgelopen maanden heb ik al met menigeen telefonisch contact gehad over dit soort zaken. Ik heb dat ervaren als een heel mooi onderdeel van deze administratieve functie. 
Heeft u ook vragen over de duur van de grafrechten, betalingen en alles wat daarmee samenhangt, stel ze gerust via het mailadres:
begraafplaatsadministratie@parochiepeerkedonders.nl
Wanneer u eventueel een telefoonnummer achterlaat, bel ik u zo spoedig mogelijk terug. 
Vanwege de wet op de privacy mag alleen gecommuniceerd worden met de rechthebbende van een graf. Wilt u toch op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op beide begraafplaatsen (alleen via mail) dan kan dat door uw mailadres door te geven via het hierboven staande emailadres. 
Tot ziens of hoors!
Met vriendelijke groet,
Marja Heusschen


Jodecy gaat trouwen
Ja, hij is vijf jaar oud, Jodecy, maar hij weet nu al wat hij later gaat doen: hij gaat trouwen, met Hailey, het liefste meisje uit groep 2. En het wordt een thema feest: Spiderman en Elsa. Opa mag ook komen. Opa heeft namelijk al een dikke buik en met een wortelneus kan hij zich makkelijk verkleden als de sneeuwpop Olaf uit Frozen. Oh, en een datum is ook al geprikt: trouwen doet Jodecy op de trouwdag. 

De afgelopen maanden hebben we u in de Nieuwsbrief getrakteerd op een aantal ontwapenende anekdotes van kinderen. Wat heeft dat nou met geloven, met kerk te maken, werd ons gevraagd. Och, misschien op het eerste gezicht niet zo veel, maar kinderen zijn in staat, met wat ze doen en wat ze zeggen, om de diepste snaren van genegenheid en liefde te raken. Je kunt bijna niet anders dan ze in je armen te nemen en aan je hart te drukken. 
We gaan richting Kerstmis: het feest van de geboorte van een kind. Of beter het feest van God die een plek in jouw hart zoekt. 

 


In het zonnetje.
Zaterdag 21 november hebben wij onze jubilerende dirigent en koorleden aan hun voordeur in het zonnetje gezet. 
Onze dirigent Matthieu Meijer vanwege het 50-jarig bestaan en dirigentschap van zijn Wandelboskoor, Enrico & Ans Berens en Tonnie vd Hoek, vanwege hun 25-jarig 
lidmaatschap. Allen waren blij verrast.
Doordat het koor door deze coronaperiode nu niet de mogelijkheid heeft om dit jubileum samen met hun parochianen en elkaar te vieren, hadden zij toch gemeend hen alvast te moeten verrassen met een persoonlijke felicitatie aan de deur. 
Het Wandelboskoor hoop dit volgend jaar alsnog op feestelijke wijze te kunnen compenseren.

Namens bestuur en leden van het Wandelboskoor,
Wil van Rossum


 Symposium: Tilburg in de Steigers

Op 10 december tussen 16.00 uur en 18.00 uur presenteren wij u (digitaal) het symposium

                                             Tilburg in de Steigers: de emancipatie van de periferie


Het programma bestaat uit de volgende elementen:

Inloop met korte film "Reborn".
Een stedenbouwkundig perspectief door Ludo Hermans.
Debat over respect, kwaliteit en identiteit in onze stad, en de gezamenlijke opgave voor Noord, West en Groenewoud. 
Uitreiking van het cahier "Tilburg in de steigers - emancipatie van de periferie".
Slotwoord door burgemeester Theo Weterings als vlaghouders van de PACT-aanpak.

U bent van harte welkom. Aanmelden kan via doendenken@tilburg.nl  U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand een link om deel te nemen. 
 


Vieringen in de komende weken.

* Er zijn voorlopig géén vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg vanwege het coronavirus en daardoor geldende maatregelen. 
* Maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
*Iedere vrijdag om 09.30 uur viering in de Goirkese kerk.
* Vanaf 29 november is het weer mogelijk om in MFA 't Kruispunt te vieren. 

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk! 

Dit kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 
06-34 40 65 81.

Voor de vieringen in MFA 't Kruispunt en St. Lucaskerk belt u naar 06- 34 40 65 82.

Locatie/Datum Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk MFA Kruispunt Lucaskerk


Zaterdag 28
november
 

        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Zondag 29
november
1e zondag 
advent

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


Zaterdag 5
december

       


17.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Sjack Willemen


Zondag 6
december
2e zondag 
advent

09.30 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
Renee vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Sjack Willemen
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 

11.00 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
Geert Eijsbouts
 


Zaterdag 12
december
 

        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Zondag 13
december 
3e zondag
advent

 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Sjack Willemen
09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik

09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Zaterdag 19
december

       


17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Sjack Willemen

 

Zondag 20
december
4e zondag
advent

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Sjack Willemen
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Sjack Willemen
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 12 en 13 december 2020. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 8 december 2020, 18.00 uur.
LET OP!! Gewijzigd email-adres voor de kopij: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl