Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Extra nieuwsbrief vanwege toenemend aantal besmettingen coronavirus

Extra nieuwsbrief vanwege toenemend aantal besmettingen coronavirus

Beste parochianen van parochie Peerke Donders,

Er is de afgelopen week nogal wat ophef ontstaan over het aantal kerkgangers per kerklocatie in liturgische vieringen. Voor het hele land zijn er beperkingen afgekondigd waarbij het maximum aantal mensen in binnenruimtes wordt beperkt tot 30 personen. Voor iedereen die zich alle moeite getroost heeft om te voldoen aan alle richtlijnen is dit een hard gelag. Zo ook voor alle mensen die in onze kerklocaties alles in het werk gesteld hebben om zaken zo goed mogelijk te regelen. En dat hebben wij goed gedaan, dus lof voor iedereen: vrijwilligers en kerkgangers. Aan de andere kant nemen ook het aantal besmettingen steeds verder toe en moeten er maatregelen getroffen worden om dat aantal terug te buigen. Dat is een noodzaak voor ons allemaal en ook iets waar we allemaal aan mee moeten werken. Kerken liggen wat dat betreft extra onder vuur sinds afgelopen weekend.

We moeten dan ook het lastige besluit nemen om ons te conformeren aan de afspraken die gekomen zijn door diverse religieuze organisaties samen met de landelijke overheid. Uit solidariteit met iedereen, vooral ook met de medewerkers in de zorg, willen wij nu meegaan met het besluit om het aantal kerkgangers per viering terug te brengen naar 30 mensen. Dit voorlopig voor de periode waarin de beperkende maatregelen gelden. 

Dat betekent dat we weer met reserveringen moeten gaan werken voor de weekendvieringen. Hieronder geven we aan hoe we dit gaan doen voor de komende weken.  Zodra de beperkende maatregelen worden afgeschaft dan wel aangescherpt moeten we opnieuw gaan kijken hoe we dat vorm gaan geven. 

Hoe gaan we dit doen?

Voor de vieringen gelden de richtlijnen, zoals deze op 28 september zijn afgekondigd. Bij klachten blijf je thuis, laat je je testen, houd je 1,5m afstand, was vaak je handen en nies in de elleboog. Vermijd drukke plekken. Ook geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst tot je op de plek zit. En ook bij het naar buiten gaan. 

U kunt voor de vieringen in het komend weekend alleen vrijdagochtend 9 oktober tussen 10.00uur en 12.00uur reserveren. 

Voor de Montfortkerk, de Petrus Donderskerk en de kerk op 't  Goirke belt u 06-34 40 65 81.

Voor de Lucaskerk (za 17.30u en zo 11.00u) en MFA 't Kruispunt belt u 06 - 34 40 65 82

Voor de weken daarna kunt u op donderdagochtend en vrijdagochtend reserveren tussen 10.00u en 12.00u op bovengemelde telefoonnummers.

Op deze manier zijn we samen verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en dragen er op onze manier aan bij.

We hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer met meer mensen kunnen vieren.

Team en bestuur.