Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 19 en 20 september 2020

Nieuwsbrief 19 en 20 september 2020

Nieuwsbrief 19 en 20 september 2020

In deze aflevering:
- 1e Communie;
- Theetuin;
- Weemoed maar ook realiteitszin;
- Maria zingt;
- Lezing bisschop Gerard de Korte;
- Een broodje halen;
- Voorgangers woord- en communievieringen toren Frater Andreas;
- Wandelboskoor;
- Zaterdagviering Lucaskerk stopt;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Dat lijkt me sterk.
Je kwetsbaarheid laten zien
Kunnen zeggen: 'Het is me niet gelukt.'  
Nadenken over je eigen aandeel
Mild zijn naar jezelf
De lichtheid zien in waar je van jezelf
baalt
Durven vertragen
Iemand om hulp vragen

Dat lijkt me sterk.

Paulien.
 

1e Communie.
Het kon allemaal niet doorgaan in juni. 
Voor en na de vakantie hebben we twee werkavonden georganiseerd om de kinderen nog even bij elkaar te hebben. Daarin is uitgelegd hoe een viering in de kerk gaat. En de kinderen hebben stenen prachtig geschilderd. Die gaan wij gebruiken in de viering. 
Op de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt, gaan we in de Petrus Donderskerk oefenen. 
Op zaterdag 19 september om 13.00 uur doen Megan Horvers, Romy Evers Zuidweg, Casey ten Bokkel en Salomea van Halteren hun 1e Communie. Op zondag 20 september om 11.00 uur Siem van Dongen, Marit van Bilsen, Freek Leenhouwers en Lizzy Remmers. We maken er in aangepaste vorm 2 hele feestelijke vieringen van. 
 

Theetuin.
De tuin van het parochiecentrum Hoefstraat is de afgelopen periode veelvuldig als een soort theetuin gebruikt. Allerlei groepen konden op die manier toch samenkomen en elkaar ontmoeten. Of het nu een koor, de deelnemers van het Zomerfestival of de mensen van het seniorenpastoraat waren, maar ook de kinderen van de 1e communie hebben zich er prima vermaakt. 
Ze zijn gastvrij onthaald in en buiten de tent in de tuin, waar de afstand van 1,5 meter in de buitenlucht geen probleem was. 
Dank aan de vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk volgen er nog een paar mooie nazomerdagen waarin het nog eens lukt. 


Weemoed maar ook realiteitszin.
In het leven worstelen deze zaken vaak om voorrang. Dit is uiteraard voor iedereen zo, maar in de praktijk is het voor iedereen anders. Dat zal ook gelden voor de leden van het gelegenheidskoor en de mensen die steeds genoten hebben van hun zang. Begin 2020 is besloten dat het gelegenheidskoor ging stoppen met haar werk. met weemoed omdat men de diensten niet meer aan kan bieden aan mensen die er behoefte aan hebben. Met realiteitszin, omdat de motivatie minder werd en het aantal rouw- en trouwvieringen binnen onze geloofsgemeenschap afneemt. Het verhaal begon ruim 40 jaar geleden. In de vroege jaren van de Montfortparochie was er behoefte om de uitvaarten muzikaal op te luisteren. Aan een aantal dames van het Gemengd Koor werd gevraagd of ze deze taak op zich wilden nemen. Zo ontstond het Dameskoor dat rouw-en trouwdiensten verzorgde. Later werd het uitgebreid met leden van het Experikoor. Vanaf dat moment werden er speciale repetities georganiseerd onder leiding van Rein Geurts. Toen Rein hier geen tijd meer voor had, omdat zijn werk als diaken hem volledig in beslag nam, werd José van Corven als vaste dirigente aangetrokken. Zij is dat tot 2020 gebleven. Na het opheffen van het Gemengd Koor was er steeds meer behoefte om bij speciale gelegenheden een beroep te doen op het koor. De naam werd gewijzigd in Gelegenheidskoor en er werd voortaan niet alleen gezongen bij uitvaarten en huwelijken, maar ook drie keer per jaar voor de Zonnebloem en in de eigen kerk op momenten dat er een beroep werd gedaan op het koor. Het koor werd nog een keer uitgebreid met dames uit onze buurparochie, waar ook een aantal koren was gestopt. 
Het koor begon de laatste jaren steeds moeizamer te functioneren, de motivatie nam af en er werd besloten na de paasviering voor de Zonnebloem te stoppen. Helaas gooide corona roet in het eten. We willen niet dat het koor zo maar afscheid neemt, maar langs deze weg hen de lof toezwaaien die hen toekomt. Namens al de mensen die je met je zang hebt verblijd en getroost (en dat zijn er heel wat) willen we alle leden van toen en van nu heel hartelijk danken. Jullie stonden klaar als er een beroep op je werd gedaan. Als het enigszins mogelijk was kwam je zingen. Enkelen hebben dit zelfs ruim 40 jaar gedaan. Hulde!!! Aan de dirigente en aan de organisatrice van dit alles wil ik graag een extra woordje wijden. José, jij was de leidende schakel in het geheel. Door jou werden nieuwe gezangen ingestudeerd en jij zorgde dat leden van het koor op elkaar afgestemd bleven, zelfs toen je niet meer binnen lijnen van de parochie woonde. Dank!!! Een extra woordje wil ik ook wijden aan iemand die het organisatorische werk deed. De leden bellen en mailen....de teksten verzamelen....boekjes maken....begeleiding regelen....data plannen....noem maar op!!! Dimph jij deed dat meer dan 40 jaar! Dank je wel!!!! 


Maria zingt 2020.
De coronacrisis heeft ook voor het unieke meimaand-evenement 'Maria Zingt' consequenties en derhale heeft het bestuur van de Kapel O.L. Vrouw ter Nood besloten deze manifestatie door te schuiven naar de 2e Mariamaand in het jaar en wel naar vrijdag 2 oktober met nu als locatie de kerk van 't Heike. Deze manifestatie met aanvang 19.30 uur wordt voor de 12e keer gehouden. 
De organisatie wil uiteraard zich volledig conformeren aan de coronamaatregelen. Daarvoor geldt het protocol dat aanmelden noodzakelijk is. U kunt dat bij voorkeur doen per e-mail naar reserveren@Mariazingt.nl of telefonisch 06-49126543. Vermeld uw naam en aantal personen. 
Ook dit jaar weordt er aan 'Maria Zingt' weer een bijzonder thema gekoppeld. Onder de titel "Maria in Tilburgse Bevrijdingsmonumenten" worden door Paul Spapens een aantal specifiek aan Maria gerelateerde oorlogsmonumenten besproken. Speciaal voor dit thema zijn van al deze objecten tekeningen gemaakt door beeldend kunstenares Jofke. Deze zijn tezamenmet een beschrijving opgenomen in een boekje dat tijdens het evenement wordt uitgegeven. Een fietsroute langs de beschreven locaties is hieraan toegevoegd. 


Lezing bisschop Gerard de Korte.
De eerder geplande lezing van Bisschop Gerard de Korte is verzet naar 21 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4. 
Entree €5,00 (inclusief kopje koffie of thee. 
Aanmelden via info@rondetafelhuis.nl
 Een broodje halen.
Jula (2 jaar) is met mama en papa op vakantie op de camping. 
's Morgen komt Jula naar mama toe, die nog in bed ligt. 
"Juja en papa broodjes halen. Mama met schepje spelen."
En liefdevol legt ze een schepje met zand uit de zandbak bij mama in bed. 


Voorgangers woord- en communievieringen toren Frater Andreas.
Na de viering van zondag 13 september werd zr. Mariëtte Kinker verrast met een dankwoord en een doosje met heerlijke bonbons. Jarenlang is zij op een inspirerende wijze voorgangster geweest bij woord- en communievieringen in toren Frater Andreas. 
Zondag 20 september zal voor het eerst Henny Spooren, samen met haar man Pieter, voorgaan. Henny is tot aan haar pensionering aan het begin van dit jaar pastor geweest in bisdom Breda. 


Wandelboskoor.
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat in de toenmalige Heilige Kruisparochie het Wandelboskoor werd opgericht. En vanaf het prille begin is Matthieu Meijer de bezielende dirigent van dit koor, dat door de afwisseling van koorzang en samenzang ook enthousiast en uitnodigend wil zingen. Vanuit deze doelstelling is het logisch dat veruit de meeste liederen in het Nederlands gezongen worden. Daarbij wordt vooral gezocht naar vernieuwend repertoire, waarin de teksten van Huub Oosterhuis, als een van de grootste stimulators binnen de vernieuwing, een grote rol spelen. Vooral op hoogtijdagen worden delen van zijn oratoria gebruikt, waarbij dan ook wel solisten optreden, die overigens allen (oud)leden van het koor zijn. 
Veel liederen worden in drie- of vierstemmige versie uitgevoerd, maar ook twee- en zelfs eenstemmige liederen worden niet gemeden. Anderstalige liederen dienen meestal ter aanvulling. 
Het wandelboskoor telt nu dertig actieve leden met een stemverdeling van 10 sopranen, 12 alten, 5 tenoren en 3 bassen. Het koor wordt meestal begeleid door een pianist(e) en op hoogtijdagen feestelijk aangevuld met orgel, fluit en soms ook gitaar. 
Vanwege de corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om het 50-jarig jubileum van koor en dirigent dit jaar te vieren. Maar een felicitatie is alvast op zijn plaats. Zaterdagviering Lucaskerk stopt.
Vanaf de maand oktober gaan we weer stoppen met de viering op zaterdagavond in de Lucaskerk. Tijdelijk is deze viering opgestart om meer mensen in de gelegenheid te stellen de kerk te bezoekekn toen er slechts 30 mensen in de kerk mochten komen en er nog geen viering mogelijk was in MFA 't Kruispunt en in de Duynsberg. 


Vieringen komende periode.

* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag omeen viering 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201. 
* Iedere vrijdag om 09.30uur een eucharistieviering in de Goirkese kerk;
* Vieringen op zaterdagavond in De Duynsberg zijn alleen toegankelijk voor bewoners, maximaal 18 personen!

 

 

Locatie/Datum Goirkese kerk Montfortkerk Padua Petrus Donderskerk MFA Kruispunt Lucaskerk
Zaterdag 19
september
    16.00 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
13.00 uur
1e communie -viering
Frank Lemmens
  19.00 uur
Woord- en Comm. viering 
Sjack Willemen
Zondag 20
september
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
afscheidsviering
Wiel Logister
Peter Denneman
  11.00 uur
1e communie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord en Comm. viering
Henny en Pieter Spooren
11.00 uur
Woord en Comm. viering 
Henny en Pieter Spooren
Zaterdag 26
september
    16.00 uur
Woord en Comm.
viering
Joke v. Knegsel
Gerard Stevelink
    19.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag  27
september
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord en Comm.
viering
Frans Maas

 

11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Bert Jacobs

09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
3 oktober
   

16.00 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens

19.00 uur
Switch-viering
   
Zondag 
4 oktober
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
eucharistieviering
 
  11.00 uur
eucharistie-viering
Tarsis Siswanto
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Sjack Willemen

11.00 uur
Gezinsviering
met 1e Communie
Geert Eijsbouts
Frank Lemmens

 

 

 


 

 

 

Algemene gegevens:

Website:                       www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                          info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                  013-2070127 (van 09.30 - 12.30 u )
                                       voor noodgevallen (08.00 - 20.00 u): 06-51 99 01 05

Bank:                             Rabobank, rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 3 en 4 oktober.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 30 september, 18.00 uur.