Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 5 en 6 september 2020

Nieuwsbrief 5 en 6 september 2020

Nieuwsbrief 5 en 6 september 2020

Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Ondenkbaar dat jij God bent;
- Pastor Paulien en Pastor Sjack gaan stoppen;
- Vacature pastoraal werker;
- Frank (4): kenner van God;
- Concert in het teken van duurzaamheid;
- Lief dagboek;
- Verbouwing Lucaskerk;
- Vieringen in de komende periode;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.Ondenkbaar.

Dat Jij onze God bent
is ondenkbaar.
Jij woont niet
in ons denken.
Jij ben in ons ervaren
voelbaar
zichtbaar
onzichtbaar
om ons heen. 

Paulien.

 


Pastor Paulien en pastor Sjack gaan stoppen.
Pastor Paulien van Bohemen heeft aan het parochiebestuur laten weten dat ze met ingang van 1 november van dit jaar gaat stoppen als pastoraal werkster in onze parochie. Haar werk als geestelijk verzorgster in Het Laar en bij de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant gaat steeds meer van haar tijd en inzet vragen. Voor haar nu het moment om haar dienstverband van 10 uur met de parochie op te zeggen. Paulien is vooral aktief rond het vormsel, kleuterkerk, het JongerenPastoraat en als voorgangster in toren de Montfort. Daarnaast doet Paulien veel huisbezoeken. 

Al langere tijd was duidelijk dat pastor Sjack Willemen zou gaan stoppen. Hij bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en zal per 1 januari met pensioen gaan. Pastor Sjack is vooral aktief binnen toren Frater Andreas. Daarnaast speelt hij een leidinggevende rol in het pastoraal team en is verantwoordelijk voor de communicatie in de parochie. 

Het vertrek van deze twee pastores is een flinke aderlating voor onze parochie. Het parochiebestuur en het pastorale team werken er hard aan om zo snel mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien. Zoals moge blijken uit de tekst van de advertentie die ook in deze nieuwsbrief gepubliceerd wordt. 
In een later stadium zullen we u laten weten op welke wijze Pastor Paulien en pastor Sjack afscheid van de parochie zullen nemen. Vacature Pastoraal Werker (m/vr) voor 20-30 uur.
In de parochie hechten wij aan een open en missionaire houding waarbij ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen. 
Op dit moment hebben we een boeiende vacature voor een betrokken pastoraal werker 9m/vr) voor 20 tot 30 uur. Fulltime is ook bespreekbaar. 

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon, met goede communicatieve vaardigheden, die in staat is mensen te inspireren vanuit de katholieke geloofsvisie. 
Wij hechten veel waarde aan de begeleiding en aandacht voor ieder die een beroep op ons doet. 
De taken behorend bij deze functie liggen voornamelijk op het vlak van pastorale zorg in alle fases van het leven. Ervaring op het gebied van liturgie en catechese is gewenst. De pastorale werker werkt in teamverband en wordt, namens dat team, de eerst aanspreekbare en leidinggevende in één van de toren van onze parochie. 

Voor vragen over de vacature en het werken in onze parochie kunt u terecht bij pastoor Frank Lemmens:
(tel nr zie nieuwsbrief)
pastoor.frank.lemmens@parochiepeerkedonders.nl

Uw sollicitatie kunt u richten aan het parochiebestuur ter attentie van de heer Theo de Kort (vicevoorzitter): tel nr zie nieuwsbrief
theodekort@parochiepeerkedonders.nlFrank: 4 jaar en kenner van God.
In een weiland staat een paard met haar veulen. Frank (hij is vier), is daar maar niet weg te krijgen. Het is ook 'n prachtig gezicht. 
"Het grote paard heeft 't kleine paardje geboord, hè papa, en het grote paard is ook van een ander paard geboord, hè?" Ik knik en voel hoe hij verder denkt, van paard naar paard en terug. 

"Maar waar is dan het allereerste paard vandaan gekomen?" 
"Van God". 
"Wie heeft God dan gemaakt?"

Ik begin, met weinig hoop op succes, te vertellen dat God nooit gemaakt is, maar dat God er altijd al geweest is en dat er nooit een tijd was dat God er niet was. En haastig verzeker ik hem, dat dit een wonder is, dat niemand begrijpen kan, hij niet en ik niet en mama niet en de pastor niet, helemaal niemand. 
Het blijft een tijdje stil. 

"Ik begrijp het toch", zegt hij dan, "en ik zal het jou ook zeggen, dan weten allen wij twee het. 
God heeft zichzelf geboord." 


Concert in het teken van duurzaamheid
"Het zal onze tijd wel duren...?"
 
Cantiqua Concert heeft besloten het   geplande concert van zaterdag 3 oktober   door te laten gaan. Na bestudering van de   richtlijnen van het RIVM, zag het bestuur   mogelijkheden om zowel de repetities als   de uitvoering vorm te geven. In MFA De   Symfonie heeft men een geschikte   concertlocatie gevonden. Er is voldoende   ventilatie en er is voldoende ruimte om het   publiek op gepaste afstand te   kunnen plaatsen. Gevolg daarvan: niet één, ( deze foto is gemaakt voor de corona-crisis)     maar twee uitvoeringen, telkens voor maximaal                                                                  60 bezoekers.

In dit concert wil Cantiqua Concert aandacht vragen voor duurzaamheid op deze aarde. Hoe gaan we om met de Schepping die ons is toevertrouwd. Naar aanleiding van dierendag (4 oktober) wordt stil gestaan bij Sint Franciscus, patroonheilige van zowel de dieren als van de planten. Het concert is opgebouwd uit een mix van liederen die (soms zijdelings) verwijzen naar het thema en prima aansluiten bij de ambities van Cantiqua Concert. Mooie en soms uitdagende muziek die voor uitvoerenden en bezoekers zeer toegankelijk is. 

Op het programma staan onder andere Zonnelied / Arjan van Baest. Aarde, Deze / Tom Löwenthal. I'll make music / Karl Jenkins. Ola Gjeilo / Days of beauty. Ook worden enkele instrumentale werken uitgevoerd. 
De begeleiding wordt ingevuld door Gabrielka Clout, piano en het Arthema Kwartet. Zowel koor als instrumentalisten staan onder leiding van Arjan van Baest. 
Voor dit concert werkt Cantiqua Concert samen met het Franciscaans Studiecentrum. Namens het FSC zal aan de hand van de liedteksten, directeur Willem Marie Speelman de verbinding leggen met duurzaamheid. www.franciscaans-studiecentrum.nl

Ook deze keer werken we samen met de stichting "Vier het Leven". Deze stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven. Meer informatie via www.4hetleven.nl . 

Datum concert: Zaterdag 3 oktober om 16.00 uur en 20.00 uur.
Locatie: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg
Toegangskaarten (op naam) à €15,- zijn uitsluitend in de voorverkoop (dus niet aan de zaal) te verkrijgen via:
kaartverkoopcantiqua@gmail.com en www.cantiqua.nl/kaartverkoop. Lief Dagboek
 Lief Dagboek is een hedendaagse opera over het zoeken naar een gevoel van vrijheid, connectie met anderen en jezelf vinden door in je eigen geschiedenis te duiken. 
Het libretto is gebaseerd op mijn moeders dagboeken. Zij heeft deze meer dan 50 dagboeken geschreven tussen haar 12e en 32e levensjaar. Ze is helaas vroegtijdig overleden aan de gevolgen van epilepsie. 
Het voelt bijzonder om de herinnering aan mijn moeder op deze manier levend te houden. Haar levensverhaal is tegelijkertijd helemaal eigen, maar ook universeel. De thema's die in de opera naar voren komen zijn herkenbaar voor velen, zeker voor twintigers. Ook het gevoel van verlies is zo menselijk en kunst biedt hierbij troost. Tijdens het maakproces heb ik met veel mensen over mijn verhaal gesproken, wat ook hen een veilige ruimte gaf om hun verlies met mij te delen. 
Hanna van Rooijen. 

Ik was 3,5 jaar oud toen mijn moeder overleed.
Een epileptische aanval en nog net geen 33 jaar.
Ik heb haar nooit gekend.
Ik kan me niet herinneren hoe ze eruit zag. 
Hoe ze rook. Hoe ze voelde. 
Ik kan me niet herinneren hoe haar stem klonk. 
Ik kan me niet herinneren hoe ze haar handen
bewoog terwijl ze sprak.
Hoe haar donkere krullen blonken in de 
zomerzon. 

Ik kan me niet herinneren hoe ze naar me lachte.
Hoe ze me 's avonds instopte en een verhaaltje voorlas.
Hoe ze me geduldig uitlegde dat de puree om mijn bord hetzelfde was als de pasta op het hare.
 


 Deze tekst is een citaat uit deze opera die is geschreven   door Hanna van Rooijen. Tijdens de lock-down was het voor veel studenten niet mogelijk om college te volgen of afspraken op school te maken. Ook Hanna kon niet studeren voor haar master-examen. Ze heeft in die periode gebruik gemaakt van de Goirkese kerk. 
De generale van het examen was toegankelijk voor publiek. Vele parochianen van toren De Bron / Het Goirke en vrienden, vriendinnen en familie van Hanna hebben kunnen zien hoe zij deze opera op bijzondere wijze vorm heeft gegeven. De dag erna is zij met een 9,5 afgestudeerd voor haar master. Het was mooi om op deze manier kennis te maken met hedendaagse opera. 
Gefeliciteerd met het mooie resultaat en leuk dat wij hier een klein onderdeel in konden zijn. Verbouwing Lucaskerk
Enkele jaren geleden is door het parochiebestuur een inventarisatie gemaakt van de gebouwen die wij in eigendom hebben en welke functie die gebouwen zouden kunnen vervullen in onze parochie. Voor onze kerken is dat duidelijk. Voor de andere gebouwen is geïnventariseerd wat de rol zou kunnen zijn. Om de financiën van de parochie weer op orde te krijgen is er voor gekozen om de pastorieën van het Goirke, de Montfort en de Vredeskerk te verbouwen en te verhuren. Het parochiecentrum aan de Vredeman de Vriesstraat is reeds verkocht en binnenkort zal ook de Vredeskerk in andere handen komen. 
 

Ook hebben wij gekeken of onze kerken optimaler gebruikt zouden kunnen worden. Zo hebben wij het idee om de kerk van het Goirke aan te passen met een aula in het noordtransept en eventueel administratieve ruimtes in het zuidtransept. Hierdoor kan de parochiezaal aan de Lambert de Wijsstraat worden afgestoten. 
Met betrekking tot Toren Frater Andreas is door het parochiebestuur besloten om het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan 83-85 te integreren in de Lucaskerk, waardoor de beide woonhuizen waarin het parochiecentrum nu zit, kunnen worden verkocht. Alle functies die nu zijn gehuisvest in het parochiecentrum worden overgebracht naar de Lucaskerk, die hiervoor zal moeten worden aangepast. 
Door onze architect is een plan gemaakt om achter in de kerkruimte een nieuwe zaal en sacristie te maken. De zal kan onafhankelijk van de kerk worden gebruikt voor o.a. vergaderingen en koorrepetities. De sacristie bevindt zich naast de zaal en is vanaf het verhoog toegankelijk. Het is de bedoeling de huidige sacristie om te vormen tot de 'huiskamer' van Toren Frater Andreas en om op de bovenverdieping van de kerk de administratieve functies te huisvesten. 

Door de nieuwe zaal zal de kerkruimte kleiner, maar wel intiemer worden. De achterste vijf banken van de 3 rijen met banken zullen verdwijnen. Gelet op het afnemende kerkbezoek zal dat geen probleem opleveren. 
Het parochiebestuur prijst zich gelukkig, dat voor de totale financiering van dit project een grote sponsor is gevonden. 
De planning is erg ambitieus, want het is de bedoeling de verbouwing, die ongeveer 2 maanden zal duren, nog voor kerstmis af te ronden. Wij hopen dat dat gaat lukken. Op de website van de parochie vindt u door de architect gemaakte tekeningen en impressies van de verbouwing, welke ook op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan zijn in te zien. Helaas is het door de coronaperikelen lastig om een bijeenkomst te beleggen waarin wij onze plannen kunnen uitleggen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich ook met mij in verbinding stellen. 

Theo de Kort, vicevoorzitter
theodekort@parochiepeerkedonders.nlVieringen in de komende weken.

* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
* Vieringen in de Duynsberg zijn alleen toegankelijk voor bewoners, maximaal 18 zitplaatsen;
* Iedere vrijdagochtend om 09.30 uur een eucharistieviering in de Goirkese kerk.
 

Locatie/Datum Goirkese kerk Montfortkerk Padua Petrus Donderskerk MFA Kruispunt Lucaskerk
Zaterdag 12
september
    16.00 uur
Woord en Comm. viering
Joke v. Knegsel
Jos Langenhoff
    19.00 uur Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 13 
september
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord en Comm. viering
Paulien van Bohemen
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag 19 
september
    16.00 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
13.00 uur
Eerste Communie
Frank Lemmens
  19.00 uur
Woord en Comm. viering
Sjack Willemen
Zondag 20 
september
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
afscheidsviering
Wiel Logister
Peter Denneman

 

11.00 uur
Eerste Communie
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord en Comm. viering
Henny en Pieter Spooren
11.00 uur
Woord en Comm. viering 
Henny en Pieter Spooren
Zaterdag 26
september
   

16.00 uur
Woord en Comm.
viering
Joke v. Knegsel
Gerard Stevelink

    19.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 27
september
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord en Comm viering
Jos Langenhoff
Bert Jacobs
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

 

 

 

 


Algemene gegevens:

Website:                www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                   info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:           013-2070127 (van 09.30u tot 12.30u)
                               voor noodgevallen (08.00 uur tot 20.00 uur): 0651990105
Bank:                     Rabobank, rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57

 

                                 De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend                                                    van 19 en 20 september. Kopij kan worden                                                                     ingeleverd tot 15 september,

                                                                     18.00 uur.