Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 25 juli 2020

Nieuwsbrief 25 juli 2020

Nieuwsbrief    25 juli 2020

In deze aflevering:
- Op z'n zachtst gezegd;
- Reservering niet meer nodig;
- Vieringen in de komende weken;
- Vieringen in de Bijsterstede stoppen;
- Save the dates;
- Wij zijn er voor elkaar;
- Internationale communiteit MSC;
- Een financiële bijdrage;
- Algemene gegevens.


Op z'n zachtst gezegd.
 Zonlicht streelt de toppen van de bomen.
 De vlinder wiegt de dagpauwoog op haar witte   pluimen.
 Het maïs verwelkomt de regendruppels met open   armen.
 De lavendel laat zich kussen door een hommel. 
 Het dak verleidt de gierzwaluw te nestelen onder   haar rode pannen. 
De schaduw lokt de koeien naar zich toe. 
De tuin of balkon schenkt de mens weldadige extra leefruimte. 

De zomer op z'n zachtst gezegd. 

Paulien


Reserveren niet meer nodig. 
Vanaf 1 augustus is het niet meer nodig om voor de vieringen in onze parochie te reserveren. Wel zullen we bij binnenkomst uw naam noteren. 
In de kerken houden we rekening met 1,5 meter afstand. Dat is niet alleen van belang bij het verdelen van het aantal zitplaatsen, maar ook als u binnenkomt, ter communie gaat en op het eind de kerk weer verlaat. 
Het samen-zingen en het koffiedrinken voor of na de viering is nog niet mogelijk. Voorlopig is er ook nog geen viering in de Duynsberg en in Padua. 


Vieringen in de komende weken.
Iedere vrijdagochtend om 09.30 uur is er een viering in de kerk op het Goirke. 
Elke maandag, dinsdag en vrijdag is er om 08.15 uur een viering in de kapel van het parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Datum/Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk MFA 't Kruispunt
Zaterdag
25 juli
      19.00 uur
Tarsis Siswant
Sjack Willemen
 
Zondag
26 juli
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
Paulien v Bohemen
11.00 uur
Woord- en Comm.
Rob Waijers
Bert Jacobs
11.00 uur
Marijn vd Laar
Sjack Willemen
09.30 uur
Marijn vd Laar
Sjack Willemen
Zaterdag 
1 augustus

 
      19.00 uur
Woord- en Comm.
Sjack Willemen
 
Zondag
2 augustus

 
09.30 uur
Tarsis Siswanto
Renee vd Fuhr
09.30 uur 
Frank Lemmens
11.00 uur 
Frank Lemmens
11.00 uur
Tarsis Siswanto
Geert Eijsbouts
09.30 uur
Woord- en Comm.
Sjack Willemen
Zaterdag
8 augustus

 
      19.00 uur
Marijn vd Laar
 
Zondag 
9 augustus

 
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Theo te Wierik
11.00 uur
Marijn vd Laar
09.30 uur
Marijn vd Laar


Bij alle vieringen is koorzang en samenzang niet mogelijk. Een muzikale aanvulling zal verzorgd worden door een cantor, kwartet of muziek vanaf een cd. 


Vieringen in de Bijsterstede stoppen.
Lange tijd hebben we op zaterdagmiddag om 16.00 uur een viering gedaan in De Bijsterstede.

 Ongeveer 30 mensen maakten graag   gebruik van de mogelijkheid om zo samen   de eucharistie te vieren. Maar het huis zelf   heeft nu besloten dat er een andere weg   wordt ingeslagen: mede als gevolg van de   corona-crisis wordt de keuze gemaakt om   meer huiskamergericht te gaan werken.   Helaas past de eucharistieviering op   zaterdag daar niet bij.  

 


Save the dates.
Zondag 19 juli ging Peter Denneman voor het eerst voor in de Montfortkerk. Terug van weg geweest, zegt hij zelf. Het is inderdaad jaren geleden. Nu volgt hij Wiel Logister op. Peter vertelde, dat het goed gaat met Wiel. Hij laat ieder groeten. Dat neemt niet weg, dat we graag afscheid nemen van Wiel. Het was te vroeg om dat afgelopen zondag al te doen. De coronamaatregelen scheppen nog te veel afstand, inmiddels is er in goed overleg een datum gepland. 
ZONDAG 20 SEPTEMBER komt Wiel naar Tilburg en gaat hij samen met Peter voor. De geloofsgemeenschap krijgt te zijner tijd een defintieve uitnodiging, maar houd u die datum vrij. 

Onze bezinningsgroep heeft de definitieve data vastgesteld van de bijeenkomsten in het komende pastorale werkjaar: 24 september, 29 oktober, 10 december, 4 februari, 1 april en 3 juni. Het is fijn om parochie-breed mensen te ontmoeten. Mocht u ook belangstelling hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat van toren De Montfort.


We zijn er voor elkaar.
In deze moeilijke tijd is RUILWINKEL NOORD,
in de Ypelaer misschien iets voor u. 
Hulp voor elkaar en winkele zonder geld. 
Deelnemers kunnen elkaar in de winkel ontmoeten.
Samen een kopje koffie drinken of afspraken maken. Bent u minder mobiel, neem dan de hoofdingang en meldt u bij de receptie. Zij zorgen dat u in de winkel kunt komen. na gratis inschrijving krijgt u als welkom 5 punten, waarmee u het ruilen kunt starten. Hoe werkt dit? Uw jongste kind is bijvoorbeeld uit zijn broek gegroeid, maar deze is nog bijna als nieuw. U biedt het kledingstuk aan en krijgt daarvoor 3 punten. Al winkelend ziet u een aantal gebaksbordjes die u voor 2 punten mee mag nemen. 
De afgelopen tijd is de inrichting vernieuwd; we gaan weer voorzichtig opstarten. Voorlopig kunt op donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur terecht. U kunt uiteraard altijd informeren of de openingstijden zijn uitgebreid. Tel: 013-4552928


Internationale communiteit MSC
In een mooi pand aan de Lage Witsiebaan, naast de Lucaskerk, is een aantal jaren geleden een internationale communiteit van de paters MSC gestart. Met name met twee van deze paters hebben wij als parochie als stagiaires kennis mogen maken: Dandan Naong (afkomstig van de Filipijnen) en Tarsis Siswanto (afkomstig uit Indonesië). 
 Na hun stage is pater Tarsis gebleven als lid van het pastoraal team. Zijn belangrijkste taak in onze parochie is het assistent-priesterschap. Met name in de Petrus Donderskerk, Het Goirke, Padua en de Bijsterstede doet hij vieringen. De laatste tijd ook wat meer in De Montfort en in de Lucaskerk. 
Maar de internationale communiteit gaat ophouden te bestaan. De paters gaan terug naar hun land van herkomst. Pater Tarsis Siswanto heeft er lang over nagedacht. Hij voelde zich steeds meer thuis in zijn missiegebied: de parochie Peerke Donders. Maar zijn Indonesische provinciaal heeft een nieuwe taak voor hem in het pastoraat in Indonesië. Gelukkig krijgt Tarsis de tijd om zijn werk in onze parochie nog een tijdje voort te zetten. Zo mogen we tot en met Kerstmis dankbaar gebruik blijven maken van zijn diensten. Van harte hopen wij, dat hij en zijn medebroeders, hun missie, de liefde van God uitdragen daar waar dat nodig is, als gelukkige mensen mogen voortzetten. 


Een financiële bijdrage
Ook voor de parochie zijn het financieel zware tijden. Een extra bijdrage zouden we dan ook zeer op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom. 

U kunt het overmaken naar rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57, ten name van Parochie Peerke Donders. 

Dank u wel!Algemene gegevens:
website:                       www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                          info@parochiepeerkedonders.nl
bereikbaar:                 013-2070127 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                      voor noodgevallen (08.00 uur tot 20.00 uur): 06 51 99 01 05
bank:                            Rabobank, rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57


 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 8 en 9 augustus.