Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 11 juli 2020

Nieuwsbrief 11 juli 2020

Nieuwsbrief 11 juli 2020

In deze aflevering:
- Zomervakantie;
- Corina Vogel, 50 jaar!
- Gemengd koor Cantiqua heeft repetities weer opgepakt;
- Bijbelgroep de Duynsberg;
- Vieringen in de komende weken;
- Vieringen in 't Kruispunt gestart;
- Corona-maatregelen;
- Een financiële bijdrage;
- Algemene gegevens.


Zomervakantie.
Tijd om te ontspannen,
maar niet om te verslappen.

Bij het bekendmaken van versoepelingen in de maatregelen rond het corona-virus, zei onze minister-president: "Het wordt tijd om te ontspannen, maar niet om te verslappen". 

De afgelopen maanden waren in menig opzicht heel zwaar. Niet verwonderlijk dat er grote behoefte is aan meer ruimte, ontspanning, ontmoeting en menselijk contact. Velen van ons gebruiken de vakantie daar voor bij uitstek. Er op uit trekken, nieuwe plekjes ontdekken, op bezoek bij familie en vrienden die verder weg wonen, een beetje luieren in de zon met een goed boek, een puzzeltje. 

Dat 'niet verslappen' slaat natuurlijk op het in acht nemen van de 1,5 meter en allerlei hygiëne-maatregelen. Met als achterliggende gedachte om ieder van ons er op te wijzen dat we het ons niet kunnen veroorloven in het verslappen van onze verantwoordelijkheid naar elkaar toe: mijn gedrag kan van invloed zijn op jouw gezondheid, door mijn onverantwoordelijk handelen kan ik jou in gevaar brengen. 
Van huis uit (en van de kerk natuurlijk) heb ik andere woorden voor verantwoordelijkheid naar elkaar toe geleerd: naastenliefde en solidariteit. Daarin verslappen...... dat zou geen geslaagde vakantie opleveren.
Sjack Willemen


Corina Vogel, 50 jaar!
Het bureau van onze parochiecoördinator Corina Vogel
op het 
parochiecentrum aan de goirkestraat was deze
week vrolijk versierd. Ze had dan ook wel een bijzondere
verjaardag te vieren: geboren op 07-07-'70 kon ze 50 jaar
later vieren dat ze in goede gezondheid Sarah mocht zien. 

Wij wensen haar nog heel veel goede en gelukkige jaren toe! Gemengd koor Cantiqua heeft de repetities weer opgepakt.
Wat was het fijn om weer samen te kunnen zingen. Het gaf hetzelfde gevoel alsof je eindelijk op vakantie mag.
We zijn gestart met inzingoefeningen door Kyra van Camerijk. Rustig even inzingen en goede instructie waar op te letten met de onderline afstand van 1,5 meter. 
Daarna de eerste stukken gezongen voor ons concert op 3 oktober. We hopen van harte dat deze door kan gaan. Helemaal afhankelijk van hoe het gaat met de onderlinge afstand van 1,5 meter, maar de eerste repetitieavond was positief. De koorleden hielden zich prima aan het opgestelde protocol en ook De Symfonie had zijn zaken goed op orde. We realiseren ons dat we geluk hebben met onze repetitie ruimte in De Symfonie. Grote ruimte, goede ventilatie en hoge ruimte. Ze zijn speciaal voor ons de hele zomer op vrijdag open! Super fijn en alle ingrediënten zijn aanwezig om in oktober ons concert door te laten gaan. 
Met vriendelijke groet,
Nicole Mols,
Voorzitter Gemengd Koor Cantiqua


Bijbelgroep in de Duynsberg.
Omdat er in de Duynsberg voorlopig nog geen vieringen kunnen zijn, zal pastor Sjack Willemen een bijbelgroep gaan leiden op een aantal vrijdagochtenden: 17 juli, 31 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september, 2 oktober en 16 oktober. Telkens tussen 10.00 uur en 11.30 uur. We bespreken de evangelielezing van de daaropvolgende zondag. En er is ruimte voor stilte en gebed. 

Aanmelden doet u door een mailtje te sturen met naam, adres en telefoonnummer naar pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl . U kunt ook op donderdag of vrijdag tuusen 10.00 uur en 12.00 uur bellen naar de parochie: 013-2070127
 

Vieringen in de komende weken.
Iedere vrijdagochtend om 09.30 uur is er een viering in de Goirkese kerk. 
Elke maandag, dinsdag en vrijdag is er om 08.15 uur een viering in de kapel van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201. 

  Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk 
Zaterdag 
11 juli 

 
      19.00 uur *
Marijn vd. Laar
Zondag
12 juli

 
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
11.00 uur
Theo te Wierik
11.00 uur  *
Marijn vd. Laar
Zaterdag
18 juli  

 
      19.00 uur *
Marijn vd. Laar
Zondag 
19 juli

 
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Peter Denneman
11.00 uur
Frank Lemmens
11.00 uur  *
Marijn vd. Laar
Zaterdag 
25 juli  

 
      19.00 uur  *
Tarsis Siswanto
Sjack Willemen
Zondag
26 juli

 
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur 
Woord- en Comm. viering
Paulien van Bohemen
11.00 uur 
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
11.00 uur  *
Marijn vd. Laar
Sjack Willemen


                *  Voor alle vieringen die plaatsvinden op zaterdag en zondag in de Lucaskerk                            dient u een plaats te reserveren! Dit kunt u telefonisch doen op donderdag -
                    en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer
                    013 - 207 01 27. U kunt voor meerdere weken reserveren. Bij alle vieringen is koorzang en samenzang niet mogelijk. Een muzikale aanvulling zal verzorgd worden door een cantor, kwartet of muziek vanaf een cd. 
Op de andere locaties (Padua, Bijsterstede en Duynsberg) zijn helaas nog geen vieringen mogelijk. 

Vieringen MFA 't Kruispunt weer van start.
In MFA 't Kruispunt gaan we weer van start met vieringen: zondag 19 juli om 09.30 uur zal de eerste viering zijn. In de theaterzaal van het wijkcentrum aan de Sinopelstraat is ruimte voor maximaal 45 mensen. Daarom is het nodig dat u een plekje reserveert. U kunt voor meerdere vieringen vooruit reserveren. Neem contact op met het parochiesecretariaat op donderdag- of vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur, telefoon 013-2070127. Net als op onze andere kerkplekken behoort voorlopig het koffiedrinken na de viering nog niet tot de mogelijkheden.


Corona-maatregelen.
Voor de vieringen in de maanden juli en augustus in de Lucaskerk en MFA 't Kruispunt blijft het nodig om te reserveren. Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 013 207 01 27. Er zal gevraagd worden naar uw naam en telefoonnummer. 
Voor de vieringen in de kerk op het Goirke, de Montfortkerk en de Petrus Donderskerk is reserveren niet meer nodig. Wel wordt bij binnenkomst in de kerk naar uw gezondheid geïnformeerd en uw naam en telefoonnummer genoteerd.
We blijven rekening houden met 1,5 meter afstand. Alle hygiëne-maatregelen blijven gehandhaafd; bij binnenkomst is er desinfecteermiddel voor de handen; er kan alleen gebruik gemaakt worden van gemarkeerde zitplaatsen; er is geen communie op de hand, maar de hostie wordt op een tafel of een communiebank voor u neergelegd; de collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk; er is geen koffiedrinken voor of na de viering. 


Een financiële bijdrage.
Ook voor de parochie zijn het financieel zware tijden. Een extra bijdrage zouden we dan ook zeer op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom. U kunt het overmaken naar rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57 ten name van Parochie Peerke Donders
Daarvoor onze hartelijke dank! 


Algemene gegevens:
website:             www.parochiepeerkedonders.nl
email:                 info@parochiepeerkedonders.nl
bereikbaar:       013- 207 01 27 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                            voor noodgevallen (08.00 uur tot 20.00 uur) 06 51 99 01 05
bank:                  Rabobank, rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57

 

                  De volgende nieuwsbrief verschijnt
                          in het weekend van 25 en
                                      26 juli 2020.