Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Leven begint weer

Leven begint weer

Pastor Marijn van de Laar schrijft:

"Deze dagen voelt het, alsof je na een lange koude winter weer voor het eerst buiten komt, of wanneer je na een lange ziekte-  en herstelperiode weer aan het gewone leven moet gaan wennen. 
Een zware en moeizame tijd voor velen laten we hopelijk achter ons. Sommige mensen gedragen zich uitgelaten als koeien op de eerste lentedag, als ze uit de stal mogen en bijna springend en dansend de wei in gaan of als veulens die dansend om haar moeder heen het nieuwe leven tegemoet treden. Er is natuurlijk in de afgelopen maanden ook heel erg veel gebeurd, niet alleen om ons heen, maar ook in onszelf, en niet alleen negatief. We hebben misschien waarden ontdekt, waarvan we niet eens meer wisten dat ze nog bestonden. We hebben sowieso beperkter en primitiever moeten leven en het bleek , dat dat ook kón: met minder tevreden zijn!  We moesten ons leren bezig te houden op een klein leefgebied en we konden dat ook, met vallen en opstaan. 
Nu wordt het tijd om weer naar de toekomst te kijken en hoe we die samen inrichten. We zullen minder reizen; vliegtuig, trein en bus blijven voor velen riskante vervoersmiddelen; we gaan meer fietsen en wandelen, we worden dus sportiever en we benutten de mogelijkheden, die ons worden aangereikt. Het "nieuwe normaal" geeft beperkingen, maar schept ook kansen om nagenoeg verloren gegane waarden te herontdekken en zó misschien méér verantwoord en sociaal te gaan leven. Velen van ons hebben in de afgelopen periode veel dichter bij de natuur geleefd, we zagen en hoorden de vogels om ons heen en we verwonderden ons om de schoonheid van de ontluikende lente, we hebben een stukje geleerd te onthaasten, we zijn socialer geworden naar elkaar toe en we hebben meer begrip gekregen voor kwetsbare mensen om ons heen. Het is zaak om die goede waarden vast te houden en samen daar wat mee te doen. 
In ieder geval hebben we ook geleerd, dat onze wereld niet maakbaar is, dat we ons leven en ons bezit niet veilig kunnen stellen. Onze aarde is voor iedereeen en samen delend mogen we toekomst scheppen voor elkaar en het beste gunnen aan de ander. Als we dát nou eens vast zouden kunnen houden."