Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 22 mei 2020

Nieuwsbrief 22 mei 2020

Nieuwsbrief 22 mei 2020

 

Beste parochianen,

1 Juni, 1 juli, 1 september: het zijn de datums waarop er, na alle inperkende corona-maatregelen, weer meer ruimte komt voor onze samenleving. De regering heeft een route uitgestippeld. Aan allerlei organisaties is het nu de taak om binnen de normen van 1,5 meter, drukte vermijden etc. wegen te vinden, opdat zo veilig mogelijk allerlei activiteiten weer op gang kunnen komen. 

Ook de Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 20 mei tijdens hun vergadering een aantal protocollen opgesteld om publieke vieringen weer mogelijk te maken. Een aantal in het oog springende maatregelen binnen deze protocollen zijn:

- voor het bijwonen van een viering zullen mensen zich vooraf aan moeten melden;

- er komen speciale hygiëne-maatregelen rond het betreden van het gebouw en het ontvangen van de communie;

- er zal alleen voorzang zijn, er zal géén koorzang en samenzang mogelijk zijn;

- na de viering is er niet de mogelijkheid tot koffie drinken in het kerkgebouw;

- doopsel, eerste communie in groepsverband en vormsel worden voorlopig uitgesteld.

Hoe een en ander er uit komt te zien voor onze parochie kunnen we u op dit moment nog niet zeggen. Daarover zullen we u in de volgende Nieuwsbrief meer duidelijkheid geven. 

                                 Een kaarsje bij Maria en een gebed om geduld

Kom ons te hulp,
zachtmoedige en van God
vervulde Maria
Kom ons te hulp.

Geef aandacht aan onze kwalen.
U bent zo clement,
Velen van ons lijden en steunen alle dagen
Help hen. Kom hen te hulp. 

Sta ons bij
en geef ons op zijn minst geduld.
Verlicht onze misere,
geef ons moed en levenslust.

Ik zal toch niet onder uw ogen
sterven van ellende?
Ik zal toch niet verloren gaan, terwijl u mij ziet.
Nee, ik stel mijn hoop op u, op uw naam zo vol
overvloed.

Ik zal toch niet ... onder uw ogen ....
Geef me geduld en levenslust.
Bent u niet langer de grote toevlucht
en de steun van wie in de put zitten? 
(naar cantiek 145 van Montfort door W. Logister)


In deze meimaand is het mogelijk om op onderstaande tijden een kaarsje aan te steken bij Maria. Ook is het dan mogelijk om gaven mee te brengen voor onze sop- en zeepactie.

Dag Kerk Tijd
Zondag Goirkese kerk 09.30 uur - 11.00 uur
Maandag Goirkese kerk 10.00 uur - 12.00 uur
Dinsdag St. Lucaskerk 09.00 uur - 10.00 uur
Woensdag Petus Donderskerk 18.30 uur - 19.30 uur
Donderdag Goirkese kerk 10.00 uur - 12.00 uur
Vrijdag Montfortkerk 11.00 uur - 12.00 uur
Zaterdag St. Lucaskerk 16.30 uur - 17.30 uur

 


PINKSTEREN: eucharistieviering vanuit de St. Lucaskerk
Zondag 31 mei vieren we in besloten kring Pinksteren in de St. Lucaskerk. Om 11.00 uur wordt de eucharistieviering opgenomen en via livestream uitgezonden.
Voorgangers zullen zijn pastor Marijn van de Laar en pastoraal werker Sjack Willemen. De zang zal verzorgd worden door Anita van Abeelen, begeleid op orgel en piano door Harrie Swinkels.
U kunt de viering live meemaken via deze link of via www.kerkdienstenlivestreams.nl en dan de juiste viering aanklikken.Vanuit het vrijwilligersberaad, om een bij stil te staan

Wat is dit voor tijd waarin we nu leven? Blijf zo veel mogelijk thuis wordt ons opgedragen, terwijl het buitenleven trekt. De dagen vloeien als vanzelf in elkaar over, werkdagen, weekenden, feestdagen, wat is nog het verschil. Ons huis wordt naast ons eigen thuis ook kantoor en sporthal. Het werk gaat door en toch staan we stil. Wat is belangrijk, wat vind ik belangrijk, wat doe ik eigenlijk voor werk en wat is het nut ervan? Vrijwilligerswerk? Er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, samen de schouders eronder, aandacht voor elkaar, voor de natuur, voor de aarde? Is dat 'vrijwilligerswerk' of is dat eigenlijk waarvoor we op aarde zijn en al het andere slechts bezigheid? We leven in een andere werkelijkheid en dat is wennen. Langzaam aan beginnen we weer op te starten in een nieuwe maatschappij. We voegen ons in de nieuwe maten en proberen oude vertrouwde patronen daar in te passen. We moeten weer opnieuw afstemmen wat we doen, hoe we het doen en in welk tempo. We herontdekken waarden die de meesten van ons als waardevol zien: medemenselijkheid, saamhorigheid, barmhartigheid, compassie, vriendelijkheid, nabijheid. Allemaal waarden die voor veel parochianen zo vanzelfsprekend zijn en die in het werk voor de parochie uitgedragen worden. We zijn er voor hen die een zware tijd doormaken, we zijn er voor hen die zich eenzaam voelen, we helpen hen die het financieel niet redden, we letten op onze naasten die de weg dreigen kwijt te raken, We zorgen dat het pastoraal team het werk kan blijven doen en ondersteunen hen waar mogelijk. We zorgen dat de parochie Peerke Donders een gemeenschap is waar we trots op mogen zijn. We mogen dankbaar zijn als we ongeschonden door deze crisis heen komen, met elkaar en voor elkaar. Dank aan allen die zich inzetten voor een mooiere wereld. 

Ingrid van Dijk, lid parochiebestuur met aandachtsveld vrijwilligers. 


Juist nu!
Steeds meer mensen komen in financiële problemen ten gevolge van de corona-crisis. Onze jaarlijkse Eftelingactie hebben we dan ook omgezet in een actie waarin we geld inzamelen om juist deze mensen via De Samaritaan, Geen honger in de wijk en Noodzaak, een helpende hand te kunnen bieden. U kunt een bijdrage overmaken op de diaconale rekeningvan de parochie.

NL 76 RABO 0112 3078 09 ten name van RK parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van "Diaconie".

 

      De volgende Nieuwsbrief kunt u op vrijdag 29 mei verwachten.