Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Herleven

Herleven

Pastor Marijn van de Laar schrijft:

Mijn vorige column schreef ik vlak vóór Pasen: "Het leven vieren." We zaten midden in de coronacrisis en volgden de instructies van de regering en de deskundigen. De tijd achter ons is een enerverende tijd geweest, van bovenmatig grote inzet van alle mensen in en rond de gezondheidszorg, maar ook een moeilijke tijd voor ouderen en rouwenden, voor kinderen en jongeren, die "opgehokt" zaten als kippen. 

We vierden Pasen en Koningsdag, we vierden 75 jaar bevrijding op een andere manier dan gebruikelijk. Er was ook veel zorg en liefde naar elkaar toe. TV en kranten brachten onophoudelijke reportages over lieve acties bij ouderencentra, rondom ziekenhuizen en kleine initiatieven in straten en flats. Ik werd erdoor geraakt en dacht bij mezelf: "Zie je wel...het is er nog steeds...vol-op...naastenliefde. Onze wereld is nog steeds mooi en de moeite waard, als wij mensen maar zorgen voor elkaar."

           "Laten we het goede bewaren en
                  uitdragen om ons heen"

In deze dagen kijken we al meer vooruit: Wat wordt het nieuwe normaal? Onze wereld zal door deze crisis veranderen, daar ben ik van overtuigd. Wat gaan we doen? De draad van vroeger weer oppakken en gaan draven en hollen? Gaan we na deze periode van liefde en zorg tóch weer onze ellebogen gebruiken om steeds méér te hebben en steeds verder te komen? 

Natuurlijk, samen zullen we hard moeten werken om onze economie weer te laten draaien. We zullen beperkingen in onze bewegingsvrijheid moeten leren aanvaarden. We moeten streven naar duurzaamheid en veiligheid, menselijkheid en leefbaarheid. Maar ik hoop ook van harte, dat we de goede verworvenheden van de coronatijd kunnen vasthouden en ook net zo fanatiek blijven omzien naar elkaar. 

Ik noem dat "herleven", opnieuw gaan leven. Er staat een verhaal in het evangelie van Johannes (Joh.3) over een nachtlijke ontmoeting van Jezus met Nicodemus, waarin Jezus tegen hem zegt: "Je moet opnieuw geboren worden!" Nicodemus zegt daarop: "Hoe kan een mens als hij al oud is, opnieuw geboren worden?" Daarop zegt Jezus: "Wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan."

In gewone mensentaal betekent dit: Door ons doopsel en door de goede geest van Jezus kunnen wij de wereld veranderen zoals die door God is bedoeld: een rijk van liefde en vrede. Dat is een prachtige opdracht zo vlak vóór Pinksteren. Laten we het goede bewaren en uitdragen om ons heen. Want iedereen kan opnieuw geboren worden en herleven.