Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

01 mei 2020

Beste parochianen,

In de komende week worden op 4 mei de doden herdacht die gestorven zijn voor vrijheid en vrede. Ingetogen zoals alle jaren, maar nu niet verzameld rond monumenten om te gedenken, maar van huis uit, met daarbij het besef dat velen in deze dagen treuren om het verlies van een dierbare dat er mensen zijn die nog moeten vechten om hun leven als gevolg van het coronavirus. De dag erna geen uitbundig feest van 75 jaar bevrijding, maar opnieuw ingetogen, wetend dat er mensen zijn die zich ook in deze dagen gevangen voelen thuis, in verpleeghuizen, in hun eenzaamheid en gemis. In de zorgen of er wel genoeg te eten zal zijn voor het gezin of met angst om het voortbestaan van hun bedrijf, in de onzekerheid over wat de toekomst brengen zal. Tegelijkertijd is de Mariamaand begonnen. Bij Maria kunnen we terecht met al wat ons bezig houdt,  met alles wat er leeft in ons hart. Laten we bidden om kracht om vol te houden, dat hoop en vertrouwens on hart mag vullen. 

Diaconie in crisistijd, dit jaar niet naar de Eftelling

Ieder jaar spaart u mee voor Eftelingkaartjes.  Er komen honderden zegeltjes binnen, waardoor we, ieder jaar opnieuw, maximaal gebruik kunnen maken van de korting van de Albert Heijn. Daarnaast zorgt u ook dat we al die kaarten kunnen kopen. Dat we er iets lekkers voor de kinderen bij kunnen doen en het vervoer wordt zo goed mogelijk geregeld. Alleen dit jaar is alles anders. Op dit moment is de Efteling nog dicht en het is nog onduidelijk wanneer zij weer open gaat. En als de Efteling haar poorten weer opent, dan is het maar de vraag op welke manier dat gaat gebeuren. 

Daarom hebben we besloten om dit jaar geen inzameling voor de Efteling te doen. En dat is verdrietig, want meer dan ooit kijken gezinnen uit naar even een dag zonder zorgen. De crisis maakt de armoede nog meer voelbaar dan te voren. De hele dag de kinderen om je heen, terwijl je als moeder of vader met je hoofd vol met zorgen zit. Geldzorgen! Kan ik nog boodschappen doen? Kan ik de rekeningen betalen? Er komt minder van de voedselbank! Wat eten we vanavond? Weer pannekoeken? Ik zou ze iets extra's willen geven maar ja, ik ben mijn baan in de horeca gewoon kwijt, want ik had geen vast contract. 

 

 

 

 

 

 

We merken dat er een groter beroep gedaan wordt op initiatieven om iets van de ergste nood te verhelpen. Ook in deze tijd zijn de mensen van Geen Honger in de Wijk, Noodzaak, Verwijsspreekuur en Samaritaan bereikbaaar om boodschappen te doen, kleding te regelen, een kleinigheidje om tóch die verjaardag te kunnen vieren of, als dat nodig is, door te verwijzen naar instanties die ze verder kunnen helpen. Juist in deze tijd is uw steun heel hard nodig om dit te kunnen blijven doen. We sparen niet voor de Efteling dit jaar, maar voor het allernoodzakelijkste: eten! Spaart u mee?

U kunt een bijdrage overmaken op de diaconale rekening van de parochie. 
NL 76 RABO 0112 3078 09 ten name van RK parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van "Diaconie".

Hartelijk dank voor alles wat u kunt en wilt missen! Names de diaconie van de parochie,
Renée von der Fuhr.


Iedere dag een kerk open in de meimaand

Om u de kans te geven een kaarsje aan te steken en even bij Maria te bidden, openen we in de meimaand iedere dag een van onze kerken. U bent welkom voor een 'Onderonsje met Maria'.  En als u wilt, kunt u ook een bloem meebrengen om bij haar te zetten. 

DAG KERK TIJD
zondag Goirke 09.30 uur - 11.00 uur
maandag Goirke 10.00 uur - 12.00 uur
dinsdag  Lucas 09.00 uur - 10.00 uur
woensdag  Petrus Donders 18.30 uur - 19.30 uur
donderdag Goirke 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag  Montfort 11.00 uur - 12.00 uur
zaterdag Lucas 16.30 uur - 17.30 uur

 

Sop en zeep

In onze parochie zijn we gewend om iedere maand sop- en zeepartikelen mee te brengen naar de kerk, want bij heel veel mensen , die met het minimale moeten rondkomen, is daar veel behoefte aan.
Die behoefte is nog steeds erg groot. Als u naar de kerk komt voor een gebedje bij Maria kukunt u sop- en zeepartikelen meebrengen. Wij zorgen dat ze op de juiste plaatsen terecht komen.

Gerard Stevelink 12,5 jaar in dienst van onze parochie

1 Mei, is het precies 12,5 jaar geleden dat Gerard Stevelink als parochie als coördinator in dienst trad bij toen nog parochie De Vlaspitt, in de afgelopen jaren is hij uitgegroeid tot de stuwende pastorale kracht van toren De Vlaspit Als eerste aanspreekpunt namens de parochie is Gerard met veel enhousiasme en creativiteit nabij aan zijn mensen in gesprekken, bijeenkomsten en vieringen. Jaarlijks draagt hij zorg voor de actie kerkbalans in onze parochie en verricht hij veel werk voor onder andere de website an onze parochie, Wij feliciteren hem van harte met dit koperen jubileum, wensen hem alle goeds en hopen dat hij nog vele jaren in onze parochie werkzaam zal zijn. 
 

Onderonsje met Maria
(Tekst van Petra Govers uit het boekje "Tilburgse Mariagedichten")

Als ik in de buurt kom van Maria,
blijf ik altijd even staan.
Dan maak ik stil met haar een praatje,
alvorens ik weer verder ga.

Ik denk dat zij dan naar me luistert
en begrijpt wat ik bedoel,
en als ik klaar ben met vertellen
geeft ze me een blij gevoel.

God koos op een dag Maria
als moeder voor Zijn Zoon,
omdat zij lief was en eenvoudig
en wat wij vroeger noemden
"vroom". 

Nu staat haar beeld op zo veel plaatsen,
daar gaan heel veel mensen heen,
voor troost en hoop, en om te vragen,
Moeder laat me niet alleen.

In de Bijbel staat Maria
heel bescheiden op de achtergrond.
Maar nooit loop ik voorbij en kan het niet laten
om even stil met haar te praten. 

* Iedere dag is een lid van het pastoraal team bereikbaar via de telefoon van 08.00 uur tot 20.00 uur. Het telefoonnummer is 06 51 99 01 05

* Op de website van de parochie www.parochiepeerkedonders vindt u (hier)  teksten voor gebed en bezinning. Ook via onze website kunt u zondags om 10.30 uur via livestream de viering volgen in de Mariakerk van parochie Heikant-Quirijnstok. En de rest van de week kunt u deze viering terugkijken. 

* Op NPO 2 is iedere zondag om 10.00uur een eucharistieviering.

* Er ontstaan in deze tijd talloze mooie initiatieve. Veel van de Tilburgse initiatieven zijn bij elkaar gebracht op een speciale website. https://www.rondetafelhuistilburg.nl/initiatieventilburgcorona/

* Wilt u een gift doen aan onze parochie, dan kan dat door de volgende gegevens te gebruiken; NL28RABO 0304 9188 57 tnv Parochie Peerke Donders

* De volgende nieuwsbrief mag u op  vrijdag 8 mei tegemoet zien.