Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Paaspreek pastor Marijn van de Laar

Paaspreek pastor Marijn van de Laar

12 april 2020, Eerste Paasdag, Paaspreek Pastor Marijn van de Laar

Beste mensen,

Nooit in mijn 73-jarig leven is het lijden van Jezus zo dichtbij geweest aan mensen als in de laatste weken, waarin het over niets anders meer gaat dan het Coronavirus. Ouderen hebben het soms over de ellende van de oorlog. Deze crisis is anders, maar niet minder erg. Veel mensen droegen in de afgelopen lijdensweek een groot kruis, honderden anderen zijn intussen aan het virus gestorven, veelal oude en kwetsbare mensen, maar ook mensen in de kracht van hun leven, die van het ene op het andere moment doodziek werden en in ademnood kwamen. Veel mensen hebben in deze weken verdriet, óók omdat zij niet naar behoren afscheid konden nemen van hun geliefden. We moeten afstand houden en kunnen niet bij elkaar op bezoek. Veel mensen leven met zorgen, onzekerheid en angsten, niet wetend wat hen te wachten staat, op gezondheidsgebied, maar ook economisch, omdat hun zaak of hun baan op de tocht is komen te staan. 

Verschillende keren wezen mensen mij erop, dat het allemaal wel eens een straf kon zijn van Onze Lieve Heer, omdat we op grote schaal kerk en geloof achter ons gelaten hebben. Maar ik ga daar steeds dwars vóór liggen: het kán niet zijn, dat Onze God de wereldbevolking straft om wat dan ook en ik was blij dat onze bisschop Gerard de Korte afgelopen donderdag in de krant dezelfde mening was toegedaan. God is geen straffende God, God is een genezende en helende God, een God van liefde. God wil een bondgenoot voor ons zijn als een arm om ons heen. 

Wat ik wél denk, is, dat wij met onze manier van leven, met onze eetgewoontes Gods schepping plunderen en de aarde uitbuiten en toekomstloos maken. Ik denk, dat wij met ons reizen en vooral in de wereldsteden met elkaar op een heel klein stukje aarde zittend, onze wereld uitermate kwetsbaar hebben gemaakt. Wij denken wel, dat we alles kunnen maken, dat alles maakbaar en te koop is, dat we ons overal voor kunnen verzekeren, maar dat blijkt nu ineens niet meer te kloppen. Er is een verband tussen deze wereldwijde epidemie en ons gedrag als mensen....zodat één virus zich razendsnel kan verspreiden over de hele wereld. En wat ik ook denk, is, dat als we deze afschuwelijke periode achter ons hebben gelaten, we erop bedacht moeten zijn, dat wij anders zullen moeten gaan leven, zuiniger op elkaar, zuiniger omspringend met Gods schepping. Anders gaat het weer fout en misschien nog veel erger dan nú.

Vandaag mogen we Pasen vieren, in een lege kerk. Gelukkig wordt de viering vandaag gestreamd en kunnen honderden mensen deze Paasviering thuis mee vieren. Ik voel me net als vorige week Paus Franciscus, die zijn zegen gaf aan de stad en de wereld op een leeg en regenachtig Sint Pietersplein. Het is een beeld van verlatenheid, misschien wel door sommigen beleefd als God verlatenheid. We vieren Pasen, het feest van de overwinning van het leven op de dood, het feest van volop leven want Jezus is opgewekt uit de dood, omdat God van hem hield en van ons allemaal. Verrijzenis betekent tot leven komen door de geest van God liefde. 
In de eerste lezing van vandaag getuigt Petrus van zijn geloof in de verrijzenis, een geloof dat overigens pas na een heel lang proces in zijn hart is gaan leven. In de evangelielezing hoorden we, dat Maria naar Jezus' graf gaat en ziet dat de steen is weggerold. Ze haalt er andere leerlingen bij en ook zij zien, dat het graf leeg is. Een leeg graf...dat is álles! Zonder twijfel zijn ze verbaasd, bedroefd en verbijsterd tegelijk, niet wetend wat er is gebeurd, niet begrijpend wat hen is overkomen. Langzaamaan is ook in het het besef gegroeid, dat Jezus leeft, dat er nieuwe toekomst is, kansen om het leven te delen en door te geven aan elkaar. 

Want ook wij hebben ontdekt in die bizarre weken die achter ons liggen, dat we elkaar nodig hebben, dat we elkaar leven kunnen en moeten geven, elkaar van dienst moeten en mogen zijn om zó een nieuwe wereld van verbondenheid mogelijk te maken. Duizenden mensen hebben in kleine en grote initiatieven laten zien, dat wij mensen niet zonder elkaar kunnen leven. Hartverwarmend is het iedere dag te lezen en te horen, hoeveel mensen hun handen uitsteken naar elkaar en zó voor elkaar een stukje leven mogelijk maken. 

Opstaan uit de dood, levend maken wat dood was en je liefde aanbieden aan elkaar als bron van leven. Opstaan tot leven in liefde en verbondenheid met elkaar. Tot in de dood moet je het leven blijven vieren. Op dit bijzondere Paasfeest mogen wij bidden om dat nieuwe leven, maar óók om de kracht om dit nieuwe en misschien wel heel andere leven te bljven delen met elkaar. Pasen gebeurt steeds weer opnieuw, als leven sterker is dan de dood, als wij elkaar leven geven. We mogen moed putten uit ons geloof, dat God uiteindelijk alles ten goede zal leiden en dat wij elkaars herder en herderin mogen zijn en blijven. Ik wens u namens het pastoresteam en het bestuur van onze parochie Peerke Donders een Zalig Pasen toe. AMEN.