Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 10 april 2020

Nieuwsbrief 10 april 2020


Beste parochiaan,

In dit weekend vieren we het Paasfeest. Ieder van ons zal dat op zijn of haar eigen manier thuis vieren. In deze voor velen moeilijke tijd zal het geen uitbundig feest worden, maar dit feest van leven, sterker dan dood, feest van licht, een teken dat hoop en kracht van God gegeven zijn, maar niet aan ons voorbij gaan. 

Op eerste paasdag wordt in de Lucaskerk om 11.00 uur, achter gesloten deuren, de viering opgenomen. Voorgangers zullen zijn pastor Marijn van de Laar en pastor Paulien van Bohemen. De zang wordt verzorgd door Anita van Abeelen met aan de piano Harry Swinkels. U kunt de viering live meemaken via een livestream die op onze website staat. Voor de mensen die deze brief digitaal ontvangen, kunt u onderstaande gegevens aanklikken: 
Livestream eerste paasdag Eucharistieviering Lucas Kerk hier.
Of via www.klumalivestream.nl en dat op de juiste livestream titel klikken.

Om half tien op eerste paasdag is de kerk op het Goirke geopend om daar aan de paaskaars een kaarsje aan te steken dat u mee naar huis mag nemen. Pastoor Frank Lemmens heeft in een korte plechtigheid de Paaskaarsen voor al onze parochiekerken aangestoken en gezegend. De kerk is op tweede paasdag geopend van 09.30 uur tot 11.00 uur. Ook donderdag is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur. In deze kerk zijn er nog palmtakjes. 

Paaskaarsjes!

Wanneer vele paaskaarsjes branden,                              Hoe wandelt het naar stad en  land
is dat een prachtig gezicht.                                                naar mensen groot en klein?
Want dan zie je iedereen,                                                   Hoe wandelt het de huizen in,
als in een zee van licht.                                                       om er voorgoed te zijn?

Ik denk dan stiekem bij mezelf,                                         Ik heb er over nagedacht,
zo moest het altijd zijn:                                                       en heb mijn antwoord klaar.
Een zee van licht waar je ook gaat,                                   Het licht komt er door jou en mij,
en nergens donkere pijn.                                                   wij zijn die wandelaar.

Het licht van Jezus in de straat                                          De paaskaars brandt:
op school, op elk plein.                                                       het licht van Pasen schijnt.
In alle steden, klein en groot,                                            Het is aan ons te zorgen dat,
Zou het dan vrede zijn!                                                       dit mooie licht niet verdwijnt.

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit mooie licht
de hele wereld in.


De werkgroep kleuterkerk heeft een digitale paasviering gemaakt, speciaal voor jonge gezinnen. Er staan verhalen in over de Goede Week en een paasviering. Ook zit er een kleurplaat bij, knutseltips en een raadseltje. Alles te vinden op de website van de parochie www.parochiepeerkedonders.nl

En wist u dat:

  • Paaszaterdag de paaswake vanuit Roermond uitgezonden wordt op NPO 2 om 23.15 uur;

  • Twee zusjes die bij kindercatechese zijn, samen met hun moeder paasattenties hebben gemaakt en rondgebracht bij parochianen;

  • Veel parochianen zo goed zijn om digitale brieven die zij per email krijgen, uitprinten en bij medeparochianen in de brievenbus doen. Ook mensen in onze parochie contact met elkaar houden in app-groepjes. Dat mensen niet alleen via de telefoon contact houden met hun familie en vrienden, maar ook medeparochianen bellen. En dat leden van koor Switch iedere vrijdag een kwartier lang een filmpje digitiaal  zingen? Zo houden zij toch contact in deze repetitie-loze tijd.

  • Om een hoopgevend teken in de avond en nacht aan onze donkere stad te geven, is boven in de kerktoren op het Goirke een lichtpunt opgesteld. Een lichtpunt dat niet alleen met Pasen zal branden, als "Lichtpunt van Christus", maar ook daarna. Een lichtpunt van hoop, troost en respect voor onze hulpverleners en verzorgers. Een lichtpunt ter bemoediging om verder te kunnen gaan. 

  • Dat iedere dag van 08.00 uur tot 20.00 uur een lid van het pastoraal team bereikbaar is via 06-51990105.

  • Op eerste paadag om 12.00 uur u via televisie (NPO 2) de paasboodschap van paus Franciscus kunt zien en horen, gevolgd door de zegen over stad en wereld, het Urbi et Orbi.

  • Als u een gift wilt doen aan de VASTENACTIE, dan kan dat door de volgende gegevens te gebruiken: NL 21 INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie Den Haag.

  • Als u een gift  wilt doen aan de PAROCHIE, dan kan dat door de volgende gegevens te gebruiken: NL 28 RABO 0304 9188 57 tnv Parochie Peerke Donders. 

  • We iederen woensdag in april tussen 19.00 en 19.15 de klokken van onze kerken luiden als teken van hoop. Misschien een moment om thuis een kaarsje aan te steken. 

  • Er op de website van de parochie de mogelijkheid is om een digitaal kaarsje op te steken. www.parochiepeerkedonders.nl


We eindigen met een gedicht/gebed, geschreven door pastor Paulien van Bohemen.

                                                   Het (on)zekere

                                       Anderhalve meter afstand.
                                   Een paar boodschappen extra
                                        Niet naar de muziekles.

                                   Het zekere voor het onzekere.

                                Het virus houdt ons in de greep
                                         We hebben geen grip

                                  Het onzekere vóór het zekere

                                                      God,
             wees de merel die onverstoorbaar aan zijn nest bouwt.
                   Wees de tulp die onbedwingbaar de kop opsteekt.
                                  Wees de lente, wees het licht,
                            wees het Pasen dat ons overkomt.

                              Wees het zekere in het onzekere

Het pastoraal team en het bestuur van Parochie Peerke Donders wenst u een 
                                                Zalig Pasen!