Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Paus Franciscus heeft een extra zegen gegeven over stad en wereld

Paus Franciscus heeft een extra zegen gegeven over stad en wereld

Paus Franciscus deed dit vanavond speciaal vanwege de corona-crisis waar de hele wereld onder gebukt gaat. De gebedsdienst en aansluitend de indrukwekkende zegening werd uitgezonden op NPO 2 tussen 17.55uur en 18.55 uur. 

 

Tijdens de gebedsdienst werd het volgende gebed gebeden:

 


Voorganger                                                                                        Antwoord

waarachtig God en waarachtig mens
waarlijk aanwezig in dit heilig sacrament                                     wij aanbidden U, Heer

onze Redder, God met ons
trouw en rijk aan barmhartigheid                                                  wij aanbidden U, Heer

Koning en Heer
van de schepping en de geschiedenis                                           wij aanbidden U, Heer

Vriend van de mens, opgestaan en levend
aan de rechterhand van de Vader                                                  wij aanbidden U, Heer
 

Eniggeboren Zoon van de Vader
nedergedaald uit de hemel voor ons heil                                     wij geloven in U, o Heer

hemelse Dokter
die zich buigt over onze rampspoed                                              wij geloven in U, o Heer

Lam Gods dat zichzelf opoffert                             
om ons te verlossen van het kwaad                                               wij geloven in U, o Heer

goede Herder, die het leven geeft
aan de kudde waarvan U houdt                                                      wij geloven in U, o Heer

levend Brood en Onsterfelijkheidsmedicijn
dat ons het eeuwig leven geeft                                                        wij geloven in U, o Heer
 

van de macht van Satan
en de verlokkingen van de wereld                                                   bevrijd ons, o Heer

van de trots en de aanmatiging
dat wij het wel zonder U kunnen stellen                                        verlos ons, o Heer

van het bedrog, de angst en de vrees                                             verlos ons, o Heer

van het ongeloof en de wanhoop                                                    verlos ons, o Heer

van het verharde hart
en het onvermogen om te beminnen                                             verlos ons, o Heer
 

van alle kwaad dat de mensheid bedreigt                                      red ons, o Heer

van honger, gebrek en egoïsme                                                       red ons, o Heer

van ziekten, epidemieën
en angst voor de naaste                                                                    red ons, o Heer

van verwoestende dwaasheid
wrede belangen en geweld                                                               red ons, o Heer

van bedrog, desinformatie
en manipulatie van ons geweten                                                     red ons, o Heer


kijk naar uw kerk
die de woestijn doorkruist                                                                troost ons, o Heer

kijk naar de mensheid
verlamd door angst en vrees                                                            troost ons, o Heer

kijk naar de zieken en de stervenden
door eenzaamheid gekweld                                                              troost ons, o Heer

kijk naar de dokters en het zorgpersoneel
uitgeput van vermoeidheid                                                               troost ons, o Heer

kijk naar de politici en bestuurders
op wier schouders de keuzen rusten                                               troost ons, o Heer


in het uur van beproeving en ontreddering                                    geef ons uw Geest, Heer

in de verleiding en in onze kwetsbaarheid                                      geef ons uw Geest, Heer

in de strijd tegen het kwaad en de zonde                                        geef ons uw Geest, Heer

op zoek naar het ware goed en de ware vreugde                          geef ons uw Geest, Heer

in de beslissing om in U te blijven 
en in uw vriendschap                                                                          geef ons uw Geest, Heer


als de zonde op ons drukt                                                open ons hart voor de hoop, Heer

als ons hart zich sluit door de haat                                 open ons hart voor de hoop, Heer

open ons hart voor de hoop, Heer                                   als de onverschilligheid ons kwelt

open ons hart voor de hoop, Heer                                                als de dood ons verwoest

open ons hart voor de hoop, Heer