Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bezinningsgroep in Parochie Peerke Donders

Bezinningsgroep in Parochie Peerke Donders

We wisselen met elkaar van gedachten, we inspireren en bemoedigen elkaar, we delen elkaars geloofsleven. Om de beurt bereiden we deze avond voor. Vanuit een (bijbel)tekst, een lied, een ervaring, de actualiteit, gaan we met elkaar in gesprek. Degene die voorbereidt staat niet centraal maar datgene wat hij of zij inbrengt.

De laatste keer werd het thema 'stilte' ingeleid met een verhaal uit een boek over het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een van de soldaten mist door een gevecht zijn ledematen, maar ook zijn gezichts- en spraakvermogen. Doordat ook zijn gehoor is aangetast, is het voor hem vo;komen stil. In onze reactie werd getwijfeld aan de zin van zijn leven en werd de hopeloze toestand vooral benadrukt. Het was een wonder hoe de man contact probeerde te maken door met zijn hoofd bewegingen te maken. We namen er met bewondering en resepect kennis van. Er volgden kleine stapjes tot hij zich de morse-tekenen herinnerde en daar, met de beperking dat hij alleen zijn hoofd kon bewegen, gebruik van ging maken. De fysieke stilte bleef, maar geestelijk vulde die stilte langzaam aan. Zo werd zijn verhaal ook voor ons een wegwijzer om de stilte breder in te vullen. 

De bezinningsgroep start vanaf 19.00 uur met een kop koffie of thee. Om 19.30 uur begint het gesprek. Dat duurt meestal tot 21.00 uur. Waarna er nog tijd en gelegenheid is tot napraten. Plek van samenkomst is de Montfortkerk. Met nieuwe energie en stof tot nadenken keren we gewoonlijk huiswaarts. 

Denkt u nu bij uzelf, daar wil ik meer van weten, of daar wil ik ook wel eens bij zijn, dan bent u van harte welkom. De data voor de komende periode staan al vast en zijn 5 maart, 7 mei en 18 juni. 
Voor meer informatie en aanmelden: liesbeth.eijsbroek@gmail.com