Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vormselinformatieavond vervalt

Vormselinformatieavond vervalt

Alle kinderen uit de hele parochie die qua leeftijd in groep 8 zitten kunnen meedoen aan het vormseltraject 2020. 

Binnenkort zou er een vormselinformatieavond zijn Deze was gepland op dinsdagavond 17 maart 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur in de St. Lucaskerk. Deze kan geen doorgang vinden vanwege de maatregelen tegen het corona-virus. 
Deze bijeenkomst komt te vervallen. Er zal ook geen nieuwe bijeenkomst gepland worden. 

Kinderen die ingeschreven staan in onze parochie, geboren tussen 01-08-2007 en 31-10-2008 krijgen binnenkort een uitnodiging per brief. 

Wil je graag meedoen aan het vormseltraject of wil je graag meer informatie: stuur een mail naar pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl en alle info rondom het vormsel wordt per mail toegestuurd. 

Ook voor alle andere vragen rondom het vormsel, mail naar:  pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl