Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Op naar een nieuw jaar

Op naar een nieuw jaar

Ieder weekend vierend in een van onze kerken, met koor, met samenzang. 
Een jaar waar ook weer aandacht zal zijn voor de zieken door middel van een bezoekje, het brengen van de communie, een fruitmandje. 
Een jaar waar u welkom bent om met anderen aan tafel te gaan bijvoorbeeld bij de Inlooplunch aan de Schiphollaan of in toren De Vlaspit bij Thuis bij Peerke. 
Een jaar om ook vaak met elkaar koffie en thee te drinken en het in allerlei verbanden te hebben over dingen die ons werkelijk aan het hart gaan. 
En in het nieuwe jaar willen we ook zorgen dat projecten als Noodzaak, Honger in de wijk, Het Pim van Deenenfonds of het Inloopspreekuur mensen bereikt die extra steun hard nodig hebben. 

Dichterbij zal er het komende jaar aandacht zijn voor mensen, maar door onder andere de Vastenactie, proberen we ook voor mensen verder weg hun bestaan een stuk leefbaarder te maken. 
Voor de kinderen is er de doopdankviering,  de Kleuterkerk, de eerste communie en Samen Verder. De jongeren komen bij elkaar rond de voorbereiding op het Vormsel, maar ook in het Jongerenpastoraat en de Mandala. 
Speciaal voor de ouderen zijn er ontmoetingsbijeenkomsten zoals het Seniorenpastoraat. 
Ook in het nieuwe jaar mag ieder van ons verwachten dan een uitvaart op een persoonlijke en waardige manier in onze parochie kan plaatsvinden en dat de begraafplaatsen verzorgde plekken mogen zijn waar onze doden te ruste worden gelegd. 
We zouden heel graag in het nieuwe jaar een extra pastor aan willen stellen, die er met name op een missionaire wijze vanuit de parochie er voor jonge gezinnen kan zijn. En we willen heel graag een stap verder komen met het realiseren van plekken in onze kerken die dienst kunnen doen als ontmoetingsruimte, als parochiecentrum. In toren de Montfort is dit al op een prachtige manier gerealiseerd. De plannen voor toren Frater Andreas krijgen nu steeds concreter vorm. 
We doen veel, we willen veel. Moeilijk blijft het om in de parochie de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zal er keer op keer beroep gedaan worden op ieder die de parochie een warm hart toedraagt om een steentje bij te dragen: als vrijwilliger, maar zeker ook door de parochie financieel te steunen. Zonder uw bijdrage aan de parochie kunnen wij niets! 
U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

NL 22 RABBO 0151 2171 30 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Vlaspit;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Vlaspit;

NL 73 RABO 0151 2130 11 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Montfort;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Montfort;

NL 05 RABO 0151 2199 58 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren Frater Andreas;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren Frater Andreas;

NL 20 RABO 0171 2001 36 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Bron / Het Goirke;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Bron / Het Goirke;

of naar

NL 28 RABO 0304 9188 57 t.n.v. Parochie Peerke Donders;
door storting op deze rekening krijgt uw bijdrage een algemene bestemming binnen de parochie. 

Op naar een nieuw jaar: mogen wij daarbij op u rekenen?